Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

De doortocht van Saturnus in Waterman: deze invloeden mag je verwachten tot 7 maart 2023

De doortocht van Saturnus in Waterman: deze invloeden mag je verwachten tot 7 maart 2023

Op 21 maart 2020 ging Saturnus voor het eerst het progressieve teken Waterman in om er vervolgens te blijven staan tot 1 juli 2020. Vervolgens liep de beperkende Saturnus opnieuw retrograde (schijnbaar achterwaarts) in zijn eigen teken tot 25 graden Steenbok. Daarna vervolgde Saturnus opnieuw zijn directe koers om op 17 december 2020 opnieuw het Watermanteken in te gaan. Zwaargewicht Saturnus vat zijn lange reis door het teken Waterman aan, om er te blijven staan tot maar liefst 7 maart 2023. Wat hebben de tegenstrijdige energieën van Saturnus (beperkingen) en het vrijheidslievende teken Waterman voor de mensheid en jouw sterrenbeeld in petto? Je leest het uiteraard bij Bloom.

Zoals de inleiding doet vermoeden, wordt de koers van Saturnus in de tekens (en huizen) vaak met argwaan bekeken. Saturnus is niet echt de leukste thuis en wordt daarom vaak beschouwd als een zwaarmoedige, deprimerende, begrenzende planeet, in feite het tegenovergestelde van Jupiter, die voor optimisme en vrijheid staat. Maar Saturnus is essentieel voor het leven dat we kennen. Saturnus is met name de weerstand die we in ons leven ondervinden, de standvastige en structurerende factor, waardoor ons karakter gevormd wordt. Als symbool van discipline en verantwoordelijkheid kan hij stabiliserend werken. Saturnus symboliseert de rede, de plicht, de tucht, de verantwoordelijkheidszin, de discipline. In de astrologie wordt ook wel eens beweerd: ‘Wie het stadium van Saturnus bereikt heeft, is honderd procent eerlijk’.

Saturnus is essentieel, willen we het stadium van de volwassenheid bereiken. En hoewel hij soms ongemeen hard uit de hoek kan komen: we hebben Saturnus nodig om met moeilijkere situaties te leren omgaan. Saturnus staat verder ook voor tijd, cronos, en doet ons na zijn passage vaak tot inzicht komen. We worden ons dankzij Saturnus bewuster van onze kwaliteiten.

Maar wat te denken als de eerder vermelde standvastige en structurerende Saturnus het teken Waterman aandoet, dat bekend staat om zijn progressieve en dynamische natuur? Welke impact heeft dat op ons als mens? Op jouw sterrenbeeld?

Wens je de energie die vrijkomt door de plaatsing van Saturnus in Waterman ten volle leren bevatten? Volg dan onderstaande links:

De Grote Conjunctie van 21 december 2020: de blik op de toekomst
Saturnus in Waterman: technologie, vooruitgang en gerechtigheid in het verschiet

De impact van Saturnus in Waterman op jouw sterrenbeeld (17 december 2020 – 7 maart 2023)

Hieronder ontdek je welke uitwerking de passage van Saturnus in het teken Waterman op jouw sterrenbeeld zal hebben. Onthoud: Saturnus blijft nog een eindje in het teken Waterman staan (tot 7 maart 2023). De lessen die Saturnus in Waterman je wil bijbrengen, komen dus vroeg of laat aan de oppervlakte.

Ram

Saturnus in Waterman maakt een sextiel (60°) met jouw geboorte-Zon. Deze kosmische constellatie kan voor de Rammen dan ook heel goed uitpakken. Tijdens de passage van Saturnus in Waterman kan je meer stabiliteit in je leven verwerven, afhankelijk van het huis waarin de transiterende Saturnus zich bevindt. Zo kan je bijvoorbeeld je liefdesnestje verder uitbouwen, je professionele leven meer vorm geven en concretiseren, waarbij je meer economische stabiliteit ervaart. Mogelijks ga je over tot de aankoop van vastgoed om je financiën veilig te stellen voor de toekomst. De concretiserende energie van Saturnus stelt je in staat om nieuwe toekomstplannen vorm te geven. Maar je krijgt het niet zomaar in de schoot geworpen. In de volgende twee jaren, tot 7 maart 2023, lijkt alles moeilijker en gecompliceerder te gaan. Je krijgt ook met vertragingen te maken. Gelukkig zal je, indien je nu doorzet en gestadig aan de weg timmert, de vruchten van deze periode kunnen plukken. Er liggen heel wat successen in het verschiet. Tegen maart 2023, wanneer Saturnus het teken Waterman verlaat, zal je bij jezelf opmerken dat je sedert 17 december 2020, toen Saturnus Waterman inging, een hele evolutie doorgemaakt hebt. Deze periode heeft van jou een serener, wijzer en stabieler mens gemaakt.

Stier

Saturnus in Waterman staat niet zo goed geaspecteerd met je geboorte-Zon. Er is met name sprake van een vierkantsaspect (90°) en dit zal je gevoeld hebben. Saturnus in Waterman maakt het jou de komende jaren zeker niet makkelijk. Ook dien je je gezondheid in de gaten te houden. Minimaliseer geen klachten, want deze kunnen in de loop van de tijd verergeren. Enorme vermoeidheid steekt de kop op. Daarnaast zal je ervaren dat je gemoedstoestand niet altijd denderend is. Je hebt de neiging om het leven nu zwartgalliger en somberder in te zien. Bepaalde Stieren kunnen tevens met een depressie of een burn-out te kampen krijgen. Het is uitermate belangrijk om voldoende optimisme aan de dag te blijven leggen. Dit maakt je leven een stuk draaglijker. Verder kan je zelfvertrouwen door deze constellatie een deuk te verduren krijgen. Je hebt dan ook de neiging om heel streng te zijn voor jezelf… In de volgende jaren is het alvast geen evidentie om een kalm, sereen en rustig leven uit te bouwen. Je hebt het gevoel dat je zoveel dient te presteren, maar dat er weinig tegenover staat. Ook put je weinig voldoening uit die zaken waar je je energie in steekt. Je kan alvast op deze Saturnale energie anticiperen door geen al te hoge verwachtingen te stellen, door voldoende rust en ontspanning in je leven te integreren en door verder gestaag en doordacht aan de weg te timmeren. Als Stier kan je de volgende twee jaren tot slot opmerken dat er vijanden op de loer liggen die in professioneel opzicht voor complicaties zorgen. Of dat je geld verspilt aan verkeerde investeringen. Bezint eer ge begint…

Tweelingen

Saturnus in Waterman maakt de komende jaren een driehoek (120°) met je geboorte-Zon, wat voor jou heel gunstig kan uitvallen. Indien het jouw betrachting is om de komende jaren een versnelling hoger te schakelen, dan is het nu jouw moment. Er zitten heel wat professionele succes in de pipeline. Je weet in zakelijk opzicht een promotie binnen te rijven of geniet meer maatschappelijk aanzien. Hoewel Saturnus doorgaans als de grote malefiek (slechtdoener) beschouwd wordt, kan Saturnus ook de springplank vormen waardoor je een grote sprong voorwaarts kan maken in het leven. Vooral in professioneel opzicht liggen er nu kansen te rapen, boek je enorme winsten en/of geniet je meer erkenning voor het werk dat je verricht. Ook kan je nu geschikte (toekomstige) zakenpartners leren kennen. Maar… sowieso krijg je niks voor niks. Ook als Tweelingen zal je je beste beentje moeten voorzetten en wordt er van jou ernst, geduld en doorzettingsvermogen vereist. In de volgende jaren leer je dankzij Saturnus dat een mature aanpak loont, word je minder oppervlakkig en ga je je veerkrachtiger gaan voelen. Je kan veel meer aan dan je denkt!

Kreeft

De laatste jaren maakte Saturnus een oppositie (180°) met je geboorte-Zon, wat je leven niet makkelijker maakte. Wel integendeel! Maar goed, nu komt er vanaf 17 december 2020 een einde aan die levensfase. Stilletjes aan ga je merken dat je opnieuw meer vrijheid geniet en dat je van die fysieke en mentale vermoeidheid afgeraakt. Je wint opnieuw aan kracht, zowel emotioneel, fysiek als mentaal. De lessen van Saturnus die je de voorbije jaren hebt opgedaan, stellen je de komende twee jaren in staat om nieuwe toekomstprojecten op te zetten. Toch moet je er op blijven toezien dat je nu niet al je pijlen op je carrière of zakelijke projecten richt, waardoor je gezin en familie in de kou blijven staan. Dit wordt een heuse evenwichtsoefening. Verder noteren we tevens het sextiel (60°) van de progressieve planeet Uranus met jouw geboorte-Zon. Dit aspect stelt je in staat om vernieuwingen door te voeren in al die domeinen waar dit de afgelopen jaren heel moeizaam ging. Dankzij de beredeneerde, concretiserende en stabiliserende Saturnus in combinatie met de vrijheidslievende, dynamische en originele Uranus liggen aldus nieuwe realisaties in het verschiet. Op gezondheidsvlak kunnen er oplossingen komen voor bestaande aandoeningen, bijvoorbeeld aan je tanden of botten.

Leeuw

De overgang van Saturnus naar het teken Waterman valt minder gunstig uit voor de Leeuwen, aangezien Saturnus een oppositie maakt met hun geboorte-Zon. De periode tussen 17 december 2020 en 7 maart 2023 zal je dan ook eerder als een ontmoedigende tijd ervaren. Een periode, waarin je weinig vitaliteit geniet, je lusteloos voelt en met gezondheidsproblemen kan te maken krijgen. Ook de jongere Leeuwen ontspringen de dans niet. Je voelt je gefrustreerd en het lijkt alsof niets nog kalm en sereen doorgang kan vinden. Zo kan er tijdens uitstapjes of tijdens een reis ergernis ontstaan, omdat de accommodatie niet nakomt wat het belooft, of ontstaat er heibel met de geliefde of kinderen etc. In liefdesaffaires gaat het er nu wat koeltjes aan toe. Ook in professioneel opzicht lopen de zaken niet zoals gehoopt. Je krijgt met vertragingen en tegenstand te kampen, ondervindt moeilijkheden met collega’s, superieuren of Vadertje Staat. Mogelijks genieten je ideeën/plannen geen goedkeuring van hogerhand, waardoor je misnoegd achterblijft. De kans is ook bestaande dat je bewust in de wielen wordt gereden door mensen in je directe omgeving. Het is nu eenmaal een levensfase waar je door moet. Eis nu niet teveel van je lichaam en weet dat er zich binnenkort opnieuw heel wat mogelijkheden zullen voordoen, waardoor jij je kan bewijzen.

Saturnus in Waterman 2021 Bloom web

Maagd

De doorgang van Saturnus in Waterman zal voor jou als Maagd geen al te grote problemen opleveren. De voorbije jaren heb je als mens een enorme groeifase doorgemaakt en heb je je maatschappelijke positie weten te versterken. Je genoot meer erkenning voor het geleverde werk en was een toegewijde medewerker. Dit alles heeft een positieve invloed gehad op je zelfvertrouwen. Je bent tot het besef gekomen dat je zonder hulp van buitenaf je eigen weg kan en mag vervolgen. De volgende twee jaren komen er moeilijkheden op je pad, maar dankzij je mature levenshouding kan je beter met deze problemen overweg. Je hebt tevens geleerd om de vinger op de knip te houden, een vaardigheid die je ook de volgende jaren dient in te zetten. Onderweg word je nog geruggesteund door Uranus, de planeet die vernieuwing doorvoert in je leven. Maagden die er een duurzame liefdesrelatie op nahouden kunnen beslissen om toekomstprojecten met hun geliefde op te zetten, of om in het huwelijksbootje te treden. Single Maagden die op zoek zijn naar een maatje kunnen verliefd worden op een oudere en/of ernstige persoonlijkheid. Andere Maagden kiezen er bewust en resoluut voor om de liefde nog wat af te houden. Dit maakt tevens onderdeel uit van het proces dat de Maagd de laatste jaren door moest: inzicht en wijsheid verwerven in zichzelf.

Weegschaal

Het leven lacht je opnieuw toe. Saturnus in Waterman maakt namelijk een gunstig driehoeksaspect met je geboorte-Zon. De komende jaren zal je stilletjes aan merken dat je opnieuw over meer energie beschikt en dat de omstandigheden je gunstig gezind zijn. Je kan opnieuw ademhalen, want zaken en levenssituaties verlopen smooth en pakken goed uit. Je bent in staat om bergen werk te verzetten. Wij raden je dan ook aan om hier handig op in te spelen en je mouwen op te slopen. Op deze wijze ben je gewapend tegen de uitdagingen die de volgende jaren in het verschiet liggen. In familiaal opzicht klaart de hemel opnieuw op. De verstandhouding met ouders, kinderen, broers, zussen,… gaat erop vooruit. Voor familiale problemen wordt naar een oplossing gezocht, waardoor je opnieuw meer rust en sereniteit ervaart. Je komt volwassener en wijzer in het leven te staan. Zakelijk gezien kan je nieuwe samenwerkingen afsluiten of ga je met een zakenpartner in zee. Met Saturnus in Waterman breken voor de Weegschalen gunstige jaren aan, waarin men meer zekerheden kan verwerven. Grijp de kansen die zich voordoen!

Schorpioen

Naast de Stieren krijgen ook de Schorpioen met een lastiger aspect te maken: met name het vierkantsaspect (90°) van Saturnus in Waterman met hun geboorte-Zon. Op carrièrevlak dienen er zich nu problemen aan die een oplossing behoeven. Het is alsof de weg bezaaid ligt met obstakels en dat de buitenwereld het u al of niet opzettelijk moeilijk maakt. Je voelt je beknot in je vrijheid en ervaart problemen met hogergeplaatsten, met je ouders of met overheidsinstanties. Verder ben je op het punt gekomen dat zaken naar waarde moeten geschat worden. Mogelijks kom je tot het besef dat bepaalde projecten in de toekomst ten dode opgeschreven zijn. Door objectief je zakelijke aangelegenheden onder de loep te nemen, kan je naar succesvollere projecten toewerken, die wél de tand des tijds doorstaan. Familiaal gezien kunnen er problemen rijzen die verband houden met erfenissen. De stress die hiermee gepaard gaat, heeft duidelijk een weerslag op je gestel. Laat het niet te ver komen, liefste Schorpioen! Ga spaarzaam om met je verlaagde energie en houd er een gezonde levensstijl op na. Verder dien je de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen: bijvoorbeeld als je klusjes in en rond je huis uitvoert, tijdens je favoriete work-out of als je je met de auto verplaatst. Tot slot kan een hard aspect van Saturnus in Waterman met je geboorte-Zon je libido tijdelijk temperen. Je kan je al wat eenzamer voelen en het valt je bij momenten heel zwaar om de moed erin te houden. Maar eenmaal je de les van Saturnus in Waterman accepteert en in je leven integreert, wachten er jou spoedig betere tijden. Houd dus vol!

Saturnus in Waterman quote Bloom web

Boogschutter

De komende twee jaren word je op je verantwoordelijkheid en verplichtingen gewezen, waarbij je rekening dient te houden met de noden van anderen. Sowieso worden er jou nu geen cadeautjes in de schoot geworpen. Het sextiel dat Saturnus in Waterman met je geboorte-Zon vormt, is niet echt een fortuinlijk aspect, maar gelukkig heb je veel zelf in de hand om deze constellatie tot 7 maart 2023 toch nog in je voordeel te laten gelden. Zo ben je nu in staat om erkenning te genieten van je superieuren of baas. Je timmert geduldig en gestaag aan de weg en dat was voor een Boogschutter als jou in het verleden wel eens anders. Wat je gezondheid betreft, merk je dat je stilletjes aan opnieuw aan krachten wint. De voorbije jaren waren niet evident. Mogelijks kreeg je te kampen met hevige vermoeidheid en/of ondervind je klachten aan je beenderstelsel of tanden. Tot 7 maart 2023 kan je rekenen op de consoliderende energie van Saturnus, die je in staat stelt om bepaalde levensdomeinen zoals je carrière en liefdesleven meer vorm te geven. In zakelijk opzicht kan je nieuwe samenwerkingen aangaan of nieuwe zakenpartners aantrekken. Als werknemer zal je zeker ook hard je best moeten doen, maar je inspanningen worden wel naar waarde geschat. Dit vertaalt zich misschien niet onmiddellijk in een promotie, aangezien de komende tijd nu eenmaal in het teken van hard werken staat. Zoals vermeld worden er momenteel geen cadeaus uitgedeeld. Alles wat je nu bekomt, daar moeten zware inspanningen tegenover staan. Ben je van plan om je huis onder handen te nemen en te renoveren? Probeer dit dan tegen eind 2021 afgerond te krijgen.

Steenbok

De afgelopen jaren heb jij de impact van Saturnus in je eigen teken mogen ervaren. Voor bepaalde Steenbokken betekende dat roem en successen geboekt werden. Andere Steenbokken kwamen tot de conclusie dat ze gefaald hadden. Voor alle Steenbokken was het zeker geen makkelijke tijd, aangezien hun schouders heel wat verantwoordelijkheden moesten dragen, zowel in zakelijk opzicht, in de liefde, familiaal etc. Vanaf 17 december 2020 zal je de stabiliserende energie van Saturnus voornamelijk in je carrière kunnen inzetten, waardoor je er financieel op vooruit geraakt. De kans is dan ook groot dat je de volgende twee jaren in vastgoed investeert of dat je voor je onderneming belangrijke investeringen doet. Uiteraard dien je je plichten na te komen en je schulden af te betalen. Saturnus is als de ambtenaar die je op je plichten en verantwoordelijkheden wijst. Dat dit niet altijd leuk aanvoelt, is zeker, maar je krijgt er nu wel andere zaken voor in de plaats. De kans is reëel dat het aanvragen van een lening heel wat energie en tijd vergt en je door alle bureaucratische rompslomp het hoofd wel eens durft te laten hangen. Heb echter vertrouwen in een goede afloop. Misschien is het ook eens opportuun om je kosten in kaart te brengen? Zo heb je een beter zicht op je financiën, wat opnieuw rust in je hoofd creëert.

Waterman

De volgende twee jaren krijg je te maken met de conjunctie van Saturnus in Waterman met je geboorte-Zon. Dit kan ofwel héél gunstig uitpakken waardoor je hoge toppen scheert, of kan je in moeilijkheden brengen. Voorzichtigheid is geboden, met betrekking tot elk aspect in je leven. Door de doorgang van Saturnus zal je onderweg opmerken dat je wijzer, volwassener wordt. Anderzijds kom je ook met beperkingen en weerstand te maken. Het is alsof je in deze periode sneller ouder wordt. En eigenlijk is dit wel zo. Saturnus is tevens de planeet van de tijd en de oude dag. Oudere Watermannen kunnen zich met dit aspect beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld door maatregelen van bovenaf (coronamaatregelen) of door fysieke beperkingen. Ook eenzaamheid en afzondering weegt zwaar op hen door. De jongere Watermannen ervaren eenzelfde energie en voelen zich verwijderd van vrienden, familie etc. En voor die begenadigde Watermannen die het ene succes na het andere binnenrijven: ook voor hen worden de lasten vaak te zwaar om dragen. Een bepaalde mate van mentale moeheid en enorme vermoeidheid speelt je parten. Jouw basisenergie, jouw zonne-energie wordt getemperd, afgeremd. In deze periode wordt het voor jou tastbaarder aan welke zaken je je aandacht beter besteedt en welke activiteiten je beter links laat liggen. Versnippering draagt momenteel niks bij aan je leven. Engageer je tot slot niet voor risicovolle beleggingen of investeringen (ook niet in onroerend goed), want de kans is reëel dat je van een kale reis terugkomt.

Vissen

Momenteel loopt Saturnus in je 12de huis en dat staat voor een grote schoonmaak van je leven! Je wordt nu in de gelegenheid gesteld om zaken die jouw levensdoel niet dienen overboord te gooien en die activiteiten af te werken die er wel toedoen. Dezer jaren zie je het leven wat somber in. Het is alsof niets in je leven nog voldoening geeft. Je wil veranderingen doorvoeren in je leven, maar voelt je geblokkeerd. Met Saturnus in je twaalfde huis ben je geneigd om je meer uit het dagelijkse leven terug te trekken. Het is een prachtige tijd voor meditatie en om je in spirituele onderwerpen te verdiepen, zodat je terug dichter bij je kern komt. Van daaruit zal je alles dan helder kunnen aanschouwen en krijg je meer inzicht in welk pad je het best vervolgt. Het is een tijd van contemplatie, van objectief naar je leven kijken en je leven te overschouwen. Waar heb je het goed gedaan? Waar heb je het minder goed gedaan? Wees ook niet té streng voor jezelf, want met deze constellatie heb je toch de neiging om voor jezelf en voor de mensen in je omgeving heel hard te zijn. Je voelt je fysiek en mentaal leeglopen en bent niet gewapend tegen de stress van alledag. In liefdesrelaties is er nog maar weinig te geven en te ontvangen. Scheidingen doen zich bij deze constellatie voor. Uiteraard hoeft het zo’n vaart niet te lopen, maar sowieso zal het er in je liefdesleven serieuzer en wat afstandelijker aan toegaan. Als klap op de vuurpijl kan je ook nog met verborgen vijanden of weerstand te maken krijgen, wat jou op een persoonlijk of maatschappelijk vlak treft. Voor jou komt het er nu op aan om de chaos uit je leven te verdrijven en om schoon schip te maken. Laat je niet meer in met rommelige situaties, mensen die je tijd niet verdienen en verspil je geld niet aan ondoordachte aankopen of risicovolle investeringen. Het is tijd om de reis naar binnen aan te vatten.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren
Recente editie

Word een Bloom’er

 • >

  8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • >

  toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • >

  EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • >

  kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • >

  unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom