26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Saturnus: vriend of vijand van je relatie?

Astrologie
Bloom
24/11/2020
Saturnus: vriend of vijand van je relatie?

Het leven is een opeenvolging van fases en cycli. Zo is het ook met je relatie, want ook die kent ups en downs. Mensen die al langer samen zijn, zullen dat beamen en om een relatie over een langere tijd te handhaven, is er meer nodig dan verliefdheid. Een relatie is evenzeer onderhevig aan de kosmische krachten en zeker wanneer een langetermijnplaneet – zoals Saturnus – de 'geboortehoroscoop' van je relatie raakt, dan laat zich dat geheid voelen. Is Saturnus vriend of vijand van je relatie of huwelijk? Je leest het hier, bij Bloom.

Saturnus horoscoop huwelijk voorspelling 2020 2

Zoals trouwe lezers ongetwijfeld weten, is 'vadertje' Saturnus een strenge en taaie. Om de zeven jaar maakt de transiterende Saturnus een hard aspect met de positie van de planeet op het moment dat je je geliefde het ja-woord geeft of het moment waarop je met hem of haar gaat samenwonen. Het fenomeen van de 7 vette, gevolgd door de 7 magere jaren is geen toevalligheid, maar een kosmische wetmatigheid! Afhankelijk van het tijdstip waarop je gehuwd of samenwonend bent, bevindt Saturnus zich in deze of gene teken en daarmee is dan ook de toon gezet voor de verdere evolutie van de relatie.

Hoe ga je te werk?

Achterhaal hieronder in welk dierenriemteken Saturnus stond op jouw trouwdag of op de dag waarop je met je geliefde onder hetzelfde dak bent gaan wonen. Lees vervolgens de bijhorende tekst.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Ram datum Bloom web

Saturnus in Ram

Jullie relatie zal gekenmerkt worden door veel eerzucht, maar ook door teamwork. Jullie profileren zich als een team en zullen samenspannen tegen de buitenwereld. Met dit aspect zal je heel wat opofferen voor je relatie en plicht en gezond verstand zal jullie huwelijk kenmerken. Alles wat je doet, staat in functie van je relatie en je zal steeds rekening houden met de wensen van je partner. Doordat jullie je assertiviteit en agressiviteit opkroppen, is het mogelijk dat jullie relatie kan lijden onder een gebrek aan spontaneïteit waarbij jullie je ware gevoelens onder controle houden. Jullie proberen beiden perfect over te komen en momenten van zwakte zullen jullie beiden zo goed en zo kwaad mogelijk proberen te verbergen. Indien je getrouwd bent binnen de aangegeven geboortedata, dan zullen spontane gevoelens vaak ontbreken en sommige relaties gaan zelfs gebukt onder een gebrek aan seksueel vuur. Algemeen is er een gebrek aan ware gevoelens en een angst om spontane gevoelens te beleven. Samen kunnen jullie wel veel bereiken en mooie doelstellingen worden bereikt. Samen staan jullie sterk en dat jullie vooruithelpen om progressie te maken op de sociale ladder.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Stier datum Bloom web

Saturnus in Stier

Binnen het huwelijk zoeken jij en je partner naar de uitbouw van financiële veiligheid en algemene stabiliteit. Jullie zijn een sterk team en dit hecht blok zal heel moeilijk uit elkaar te krijgen zijn. Binnen jullie relatie zal er veel vastgelegd zijn en dagelijkse routine is voor jullie beiden een noodzaak. Als je binnen deze periodes getrouwd bent, dan zal je een ernstig en (over het algemeen) stabiel huwelijk kennen met als minpunten een overmatige bezitsdrang en jaloezie. Jullie zullen beiden voorzichtig handelen, zeker als het over financiële zaken gaat, en het is zelfs mogelijk dat de ene partner de ander controleert op zijn uitgaven. In je relatie ben je gedisciplineerd en geduldig en het is onmogelijk om je te doen zweven. Willen jullie vooruit raken in het leven, dan zullen je zich ervoor moeten inspannen. Op emotioneel en seksueel vlak zijn deze huwelijken vaak heel routineus en gewoontjes en dit gebrek aan inspiratie kan wel eens nefast worden. Hoewel deze relaties misschien (emotioneel) onbevredigend kunnen zijn, toch overleven ze vaak de tand des tijds en blijven deze partners bij elkaar vanwege allerlei praktische beslommeringen en financiële onzekerheid.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Tweelingenr datum Bloom web

Saturnus in Tweelingen

Indien je getrouwd bent tussen deze data, dan zal jullie huwelijk vaak koel en rationeel zijn en zullen alle problemen die zich stellen met gezond verstand proberen uitgewerkt te worden. Het is mogelijk dat na een tijd de communicatie stokt en zelfs vrijwel kan verdwijnen. Er zullen zich weinig diepzinnige gesprekken voordoen en mocht het toch voorvallen, dan zal het gezond verstand zich vlug in de discussie mengen. Het wordt een nuchtere en koele relatie waarin de gevoelens verdrongen worden en waarin zelfs het seksueel leven kan leiden onder de kilheid. Deze partners vinden het goed met elkaar als ze samen aan iets kunnen werken of samen iets kunnen uitbouwen en vooral commerciële gebieden zijn uitstekend. Jullie dagelijks leven zal gebonden zijn aan strike regelingen en er zal weinig tijd over zijn om te spenderen aan de relatie. Over het algemeen zullen de dagelijkse plichten jullie relatie overschaduwen en vele van deze partners worden overspoeld door dagelijkse communicatie van buitenaf, waardoor het contact met elkaar nog bemoeilijkt wordt. De speelsheid en de spontaneïteit ontbreekt vaak binnen dit huwelijk en door de buitenwereld worden jullie vaak aanzien als het stijve koppel.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Kreeft datum Bloom web

Saturnus in Kreeft

Indien jullie getrouwd zijn tussen de aangegeven geboortedata, dan zullen jullie huwelijk en de familie van het grootste belang zijn voor jou en je geliefde. Een van beide partners zal waarschijnlijk zijn of haar carrière opgeven om te kunnen zorgen voor de kinderen en het huishouden. Er is een grote bezorgdheid over de familie, ook de schoonfamilie, maar toch kunnen deze familiale contacten zwaar doorwegen op en zelfs verstorend werken voor jullie relatie. Binnen het huwelijk is er van beide kanten veel onzekerheid over de gevoelens en het is van het grootste belang voor jullie beiden om kinderen te krijgen. Er zal weinig sprake zijn van spontane uitingen van de gevoelens en jullie beiden kunnen soms nors zijn en op elkaar vitten, vaak zonder aanwijsbare reden. Een belangrijke prioriteit van jullie beiden zal een eigen woonst zijn waarin jullie je nest kunnen uitbouwen. Hoewel jullie veel moeilijke momenten kunnen en zullen kennen, toch heeft jullie relatie ook veel veerkracht en kunnen jullie veel moeilijke situaties overwinnen. Wat wel problematisch kan zijn, is dat een van beide partners een muur kan bouwen rond zijn gevoelens of persoontje waardoor het contact verwatert. Op emotioneel en seksueel vlak worden deze huwelijken vaak koel en onbevredigend en vaak spelen familiale interferenties hier ook een rol bij.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Leeuw datum Bloom web

Saturnus in Leeuw

Indien je getrouwd bent tussen deze data, dan zullen jullie als koppel erkend willen worden en zelfs in de schijnwerpers willen staan. Je verwacht veel van je partner en de maatstaf die jullie beiden opleggen zijn niet minnetjes. Toch zal jullie relatie vaak ernstig en humorloos beleefd worden en jullie maken vaak een afstandelijke en wat hautaine indruk. Ook tegenover de kinderen zijn jullie gedisciplineerd en streng. Dit kan een geslaagd huwelijk worden indien jullie beiden streven naar succes, aangezien dit het domein is waar jullie de grootste saamhorigheid zullen vinden. Als paar willen jullie betrouwbaar voor de dag komen en op de sociale ladder klimmen. Het is mogelijk dat jullie heel goed zijn het projecteren van een beeld van het perfecte koppel, maar dat het achter gesloten deuren wel eens goed kan rommelen, vaak door de (te) hoge eisen voor de partner. Met dit aspect hebben beide partners de neiging om de hobby’s en genoegens van de ander af te remmen en deze worden tot een minimum ingeperkt en ook lichamelijke en emotionele genoegens worden vaak aan een stringent dieet gehouden. Binnen deze huwelijken zullen kinderen vaak het bindmindel zijn en deze zullen de partners overladen met goede zorg.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Maagd datum Bloom web

Saturnus in Maagd

Indien jullie getrouwd zijn binnen deze periodes, dan zal jullie relatie veelal praktisch van aard zijn en jij en je geliefde zullen vooral gericht zijn op de dagelijkse zorgen. Jullie zijn conservatief en als koppel zullen jullie je relatie kritisch bekijken of deze nog levensvatbaar is. Jullie beiden hechten groot belang aan het succes van je partner en jullie zullen eerder gereserveerd tegenover de buitenwereld staan. Ook tegenover de partner zullen je diepste en grootste verlangens en (seksuele) fantasieën niet kenbaar maken. Dit zal concreet betekenen dat routine en orde sleutelwoorden zullen zijn in het dagelijks leven en dat de relatie vaak gestoeld zal zijn op praktische dingen. Jullie hebben het beiden moeilijk met de onvolmaaktheden van de partner en zullen deze weigeren te accepteren, laat staan ze te koesteren. Jullie zullen veel vitten en wederzijdse ontmoediging kan hiervan het gevolg zijn, maar toch is jullie verantwoordelijkheidszin te groot. Jullie zullen waarschijnlijk goed zorg willen dragen voor jullie gezondheid en jullie voedingspatroon zal dit weerspiegelen. Veel gesprekken binnen dit huwelijk zullen draaien rond het beroepsleven en vaak is dit het bindmiddel, maar op emotioneel vlak reageren jullie vaak zoals het verwacht wordt vanuit de buitenwereld. Wat meer creativiteit zou de sleur toch enigszins uit de relatie kunnen halen.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Weegschaal datum Bloom web

Saturnus in Weegschaal

Indien jullie gehuwd zijn, binnen de aangegeven data, dan zal jullie relatie heel standvastig blijken te zijn. Voor je in deze relatie bent gestapt, heb je vele uren getobd over de haalbaarheid van deze onderneming en je weet dan ook goed waar je aan begon. Eenmaal je dan op de boot bent gesprongen, wou je het meteen goed doen en je toont veel affectie en toewijding voor je partner. Jouw gegeven woord breek je zomaar niet, wat het fundament van deze relatie zeer stevig zal maken. Ook ten opzichte van de buitenwereld verschijn je graag aan de zijde van je partner, want deze geeft je steun en het feit dat er iemand voor je is, is een belangrijk gegeven voor jou. Vaak is het wel zo dat je je leefwereld gaat beperken tot jou en je partner en dat jullie elkaar teveel aan het handje houden. Binnen je relatie zoek je vaak de middenweg op en algemeen zal het contact met je partner als zeer verdraagzaam kunnen beschouwd worden en zelfs de minpuntjes van je partner bedek je met de mantel der liefde.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Schorpioen datum Bloom web

Saturnus in Schorpioen

Indien je binnen deze data getrouwd bent, dan zal jullie relatie vrij vast, maar vaak niet vredig, te noemen zijn. Jij en je geliefde kampen beiden met een innerlijke agressiviteit waarbij controle over de partner een sleutelpositie inneemt. Vaak kan deze agressie omgezet worden in het nastreven van gezamenlijke doelen en carrièresuccessen en bovenal is een prioriteit binnen deze relatie het bereiken van financiële veiligheid. Indien er moeilijke momenten zijn, dan zullen financiële redenen vaak aangeroepen worden om de relatie te behouden. Schulden, lasten en afbetalingen zijn een bindmiddel voor jullie. Op emotioneel en seksueel vlak gaat het er vaak weinig spontaan aan toe en het is mogelijk dat jullie het eerder als een plicht dan als een lust zien. Algemeen is er weinig humor te beleven binnen de relatie en als het eens voorvalt, dan zal ze eerder cynisch of sarcastisch te noemen zijn. Jullie huwelijk zal er veelal in bestaan in het gezamenlijk oplossen van problemen, vaak met grote tegenstand en vaak op financieel gebied. Zuinigheid, spaarzaamheid en het beperken van het genot kunnen een domper betekenen op deze relatie.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Boogschuttert datum Bloom web

Saturnus in Boogschutter

Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat Saturnus en het dierenriemteken Boogschutter tegenpolen zijn. Saturnus gaat over beperking en begrenzing. Boogschutter is een teken dat van nature wordt geregeerd door de uitbundige Jupiter en is gevuld met geloof en optimisme. Saturnus ziet het glas als half leeg, maar de Boogschutter herinnert ons eraan dat het glas ook half vol is.

Indien jullie een relatie aangingen binnen deze data, dan hebben jullie allebei stevige principes. Jij en je geliefde willen van je huwelijk een succes maken. Je beeld dat de buitenwereld van je heeft is van je cruciaal belang voor jou en je goede naam en faam zal je met hand en tand verdedigen. Dit is een ambitieus huwelijk waarin vaste doelen worden vooropgesteld en waarin trouw en eerlijkheid een cruciale rol zullen spelen. Jullie relatie zal trouw en stabiliteit als sleutelwoorden hebben want jullie nemen beiden met veel verantwoordelijkheidszin de plichten op jullie schouders. Deze plichtszin zal zelfs in de moeilijkste momenten tot uiting komen. Ook op carrièrevlak blijven jullie niet bij de pakken zitten en jullie beseffen dat je slechts door hard te werken vooruit kan komen in het leven. Het is dan ook een vrij ernstige relatie en jullie proberen beide zoveel mogelijk controle te houden over alles, zelfs in de moeilijkste momenten. Een negatief punt is dat jullie vaak slechts vreugde kunnen vinden in het bereiken van een bepaald doel en niet in de weg die er naartoe leidt. Jullie willen tastbare resultaten boeken: zo kan vastgoed een prioriteit zijn, maar het is wel geen sterk emotionele band waarin gevoelens en seksuele noden vaak op de voorgrond komen. Vaak stoort dit gebrek aan emotie niet binnen deze relaties.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Steenbok datum Bloom web

Saturnus in Steenbok

Als je trouwde of ging samenwonen tussen deze data, dan was het jullie bedoeling om er iets van te maken. Je streefde naar een stabiel en veilig huwelijk, waarin er veel plicht school. Er werden belangrijke doelen voor de toekomst gesteld zoals een eigen huis te bewonen en jullie maatschappelijk aanvaardbaar te maken. Jullie komen als een gedegen en ernstig paar voor het voetlicht en je doet er dan ook alles aan om aan dit maatschappelijk plaatje te voldoen. Als paar schaar je je achter dezelfde doelen. In veel van die paren zal er evenwel na een tijd een grote sleur komen en de gevoelsuitwisseling is eerder beperkt. Je kan in die relatie moeilijk over gevoelens praten. Heel dikwijls zal ook het werk op de eerste plaats komen en dit boven het huiselijk leven. Waarschijnlijk zal je als paar heel wat kunnen realiseren, zoals het verwerven van een eigen huis en zelfs een leuk spaarcentje op de bank. Maar veel genieten is er niet bij. Het is evenwel waarschijnlijk dat deze relatie het heel lang volhoudt. Zelfs gewoon uit gewoonte. Het wordt een stabiel huwelijk en waarschijnlijk een contract van onbepaalde duur.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Waterman datum Bloom web

Saturnus in Waterman

Indien jullie getrouwd zijn binnen de vermelde data, dan hebben jullie duidelijke doelen waarnaar jullie streven. Er is vaak een goede verstandhouding tussen jullie en jij en je geliefde zien elkaar eerder als goede vriend dan als echte partner. Jullie zijn beide goed in organisatie en alles wat jullie doen zal goed in de hand worden gehouden en er zal een strikte planning bestaan over de toekomst. Jullie denkwereld is grotendeels gelijk en jullie ideeën zijn vaak identiek, waardoor jullie ook vaak dezelfde gesprekspartners interessant vinden en dezelfde onderwerpen jullie fascineren. Jullie zijn een hecht paar dat vaak een beetje excentriek overkomt voor de buitenwereld, maar op emotioneel vlak kunnen de emoties vaak verzanden in ideeënkwesties en blijft er van pure gevoelens vaak weinig over. Je ervaart je partner bovenal als goede vriend en deze goede verstandhouding zal je motiveren, maar anderzijds zal het op emotioneel en seksueel vlak vaak niet zo spannend worden. Emoties worden koel beleefd en op seks hebben jullie aparte zienswijzen. Deze relaties boren veel verantwoordelijkheidszin aan en dat kan een stevig fundament zijn voor deze relatie. De goede verstandhouding kan nu en dan wel eens omslaan in koppigheid waarbij jullie beiden niet willen wijken.

Saturnus horoscoop huwelijk liefde Vissen datum Bloom web

Saturnus in Vissen

Indien je getrouwd bent binnen de aangegeven data, dan ben je zeer loyaal en toegewijd tegenover je partner en de relatie. Je voelt veel medeleven en je voelt je verbonden op een psychische, ja zelfs spirituele, wijze. Het huwelijk is voor jou een buffer tegenover de wereld en je vindt er de structuur en zekerheid waar je zo naar hunkert. De aanwezigheid van je partner zal je zelfverzekerder maken, maar anderzijds zullen er ook moeilijkere momenten komen waarin de verstandhouding zoek raakt en voor jou komt dan alles op de helling te staan. Externe factoren kunnen deze relatie vaak bemoeilijken: zo kunnen eerdere relaties en huwelijken deze relaties vaak verwarrend en moeilijk maken en de verstandhouding ernstig schaden. Toch heb je veel over voor de relatie en je zal veel willen opofferen om deze te behouden. Je bent een liefhebbende echtgenoot en je zal veel door de vingers zien voor het goed van de relatie. Met dit aspect zullen invloeden van buitenaf vaak roet in het eten gooien en je zal je dan ook moeten afschermen voor angsten, negatieve emoties en het gevoel van bedrog. Zoniet kan deze relatie eindigen in de grootste verwarring.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Gelukkig Leven

Ben jij ook moe van het overmatige spiegelwerk?

Moe, moe, moe. Steeds meer zelfbewuste mensen blijven vermoeid, terwijl ze zich toch echt enorm…

Lees meer
Dossier 2024

Voorspellingen 2024 • Economie, klimaat en energie • In de ban van 2024

We zijn uiteraard nu al benieuwd naar wat 2024 voor ons in petto heeft. Bloom ging te rade bij…

Lees meer
Inspiratie

Karen Geens raakt gevoelige snaar met debuut ‘Lief voor mezelf’

Mijn eerste boek 'Lief voor mezelf - Op zoek naar fysieke en mentale balans' werd dit jaar…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom