Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

Donald Trump: het enfant terrible van de westerse politiek

Donald Trump: het enfant terrible van de westerse politiek

Maandag 03 april 2023 verscheen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voor de rechtbank in New York. De reden? Trump zou pornoactrice Stormy Daniels in 2016 ongeveer €119.000 aan zwijggeld betaald hebben. Niet zozeer het betalen van zwijggeld is een probleem, maar eerder dat Trump deze kost als ‘juridische kost’ heeft aangegeven. In 2019 namen we Donald Trump al astrologisch onder de loep en voorspelden we al dat Trump financieel zijn vingers zou branden aan een liefdesrelatie. Sla hieronder de geboortehoroscoop van Donald Trump er nog eens op na.

Onderstaand artikel verscheen eerder in Bloom oktober 2019

Toen Donald Trump op 8 november 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, fronste menigeen de wenkbrauwen. Er ging zowaar een golf van ongeloof over het 'oude continent', zoals de gewezen Amerikaanse minister van defensie Donald Rumsfeld West-Europa placht te noemen. In onze contreien schaarde het merendeel van de bevolking zich achter de figuur en vooral de standpunten/opvattingen van die andere presidentskandidate, Hillary Clinton. Zij was de gedoodverfde leading lady voor de democratische Partij, maar daar besliste Amerika anders over...

Aan de verkiezingen ging een ware moddercampagne vooraf, die zelden geziene televisiebeelden opleverde. De twee protagonisten hadden beide geen onbesproken parcours afgelegd en hadden dus argumenten bij de vleet om elkaar te beschimpen en onderuit te halen. Clinton behaalde uiteindelijk de meeste stemmen, maar het Amerikaanse kiessysteem deed haar de das om. Verrassing alom, want het was de Republikeinse Donald Trump die naar het Witte Huis mocht. Op 20 januari 2017 trad Donald Trump aan als 45ste president van de Verenigde Staten. En dat heeft al heel wat vuurwerk opgeleverd.

'A small loan of 1 million dollars'

Trump astrologie radix Bloom web

Helemaal bovenaan de horoscoop, in huis 10, schittert de Zon, die bovendien heer van de Leeuw-Ascendant is. Maar in het huis van publiekelijk aanzien en carrière wordt die Zon geflankeerd door Uranus, dé planeet die aanspoort tot verandering en vernieuwing en die totaal onverwacht, als een bliksemschicht, uit de hoek komt. Het is die flitsende energie die Trump geen seconde rust gunt en die hem, tegendraads als hij is, steeds weer de boel op z'n kop laat zetten. Met de Zon in 10 is Trump dit leven ingestapt met de duidelijke intentie om iets te betekenen, om gezien te worden. Door de krachtige wisselwerking van zijn geboorte-Zon met Uranus wil hij de dingen op zijn eigen manier doen, wars van alle geldende normen, gewoontes en conventies. Van zodra hij zich hierin tegengewerkt voelt, gaat hij heftig tekeer, impulsief, woedend, om zo uiting te geven aan zijn frustratie. Zo kennen we hem natuurlijk, want zelfs als president van de VS kan je je niet anders voordoen dan wat je intrinsiek bént. Donald Trump is de geboren rebel, die provoceert, tegen heilige huisjes aantrapt, zijn vrijheid opeist, maar die evenzeer anderen prikkelt om het over een andere boeg te gooien, om de dingen vanuit een ander perspectief te leren, te durven zien. Tegenover het Zon/Uranus-duo bevindt zich de Maan, in het 4de huis (afkomst, familie) van zijn horoscoop. Dat brengt een enorm (emotioneel) spanningsveld teweeg. Trump zal het lang niet altijd eens zijn geweest met de opvattingen en aanpak van zijn ouders, inzonderheid met die van zijn moeder. Hij moet vast het gevoel hebben gehad dat ze er niet of onvoldoende voor hem was. Tussen hen beide hing er ongetwijfeld regelmatig elektriciteit (Uranus) in de lucht. Anderzijds zou hij zelf de benen nemen als iemand hem te veel zou betuttelen, want ook hier speelt zijn geweldige vrijheidsdrang hem parten. Die 'afwezige' moeder blijkt ook te kloppen met de feiten, want Mary Anne MacLeod Trump (Trumps Schotse moeder) was vaak uithuizig en liet het huishouden over aan haar personeel. Het was vooral vader, Fred Trump, die het voor het zeggen had. Dat leren we uit de positie van de Zon (vaderfiguur) in huis 10 van Donalds horoscoop. Desondanks heeft zijn moeder Trump sterk beïnvloed, want zij was ongetwijfeld een dame met visie en een 'savoir-vivre', die duidelijk kon genieten van het rijkeluisleventje waarin ze via haar huwelijk was terechtgekomen. Zelf was ze van bescheiden afkomst.

Dat Donald Trump in een zeer bemiddeld milieu is opgegroeid, is alom bekend en dat het familiebezit geleidelijk tot stand is gekomen door het vastgoedbedrijf, Elizabeth Trump & Son, dat gerund werd door z'n grootmoeder en z'n vader, wordt door de geboortehoroscoop in kaart gebracht. De positie van de Maan in het teken Boogschutter in het 4de huis, is alvast veelbelovend voor een business in de vastgoedsector. Het geeft ook aan dat Trump het niet bij één mooie villa zou laten, want Boogschutter ziet het vooral heel erg groot. Hij is de eigenaar van wolkenkrabbers, hij bezit hotels, huizen en kastelen, golfbanen en -resorts in binnen- en buitenland. Bovendien staat de dispositor van de Maan, Jupiter, in het financiële huis van de radix, wat zoveel betekent als: vastgoed brengt flink wat geld in het laatje. Als we nog verder inzoomen op deze horoscoop, kunnen we er niet naast kijken, dat het geld van alle kanten naar hem toestroomt, maar dat hij er in de loop van z'n leven ook heel veel kan verliezen. Jupiter in huis 2, in harmonisch aspect met zowel de Zon als de Maan, geeft hem niet enkel het lef om grote risico's te nemen, maar ook het geluk om de buit binnen te halen. Maar in dat financiële huis bevindt zich eveneens de ongrijpbare en vaak weinig betrouwbare Neptunus. Hierdoor begeeft Trump zich regelmatig op glad ijs, want Neptunus geeft niet bepaald een duidelijk zicht op de werkelijkheid, en dat is nog een eufemisme. Met z'n hotels en casino's ging hij in totaal zes keer failliet. Kijken we nogmaals naar de feiten, dan weten we dat Trump z'n fortuin vergaard heeft door zich te richten op kapitaalkrachtige klanten, die zich zonder verpinken een stekje op Manhattan konden veroorloven. Dankzij zijn visie (Uranus) gaf hij de zaak meteen een nieuw elan, want voordien bouwde het familiebedrijf vooral huurhuizen voor de middenklasse. Trump vond dat de opbrengt hiervan te magertjes uitviel. Moedig en ondernemend als hij is (met de daadkrachtige Mars dicht bij de Ascendant, in het vurige teken Leeuw), startte hij met grote projecten. Hij koos resoluut voor een moderne, maar vaak ook controversiële (Uranus!) architectuur.

De doorbraak als mediafiguur

Trump astrologie politiek Bloom web

Donald Trump heeft een immens imperium opgebouwd, dit alles onder de koepel van de 'Trump Organization', die in 1923 door z'n vader en grootmoeder werd opgericht en nu geleid wordt door twee van z'n kinderen. Het was de vlotte en geslaagde renovatie, midden de jaren 80, van een schaatsbaan in Central Park (NYC) die Trump heel veel lovende reacties en positieve media-aandacht opleverde. Dat huzarenstukje betekende z'n doorbraak als mediapersoonlijkheid. Hij werd uitgenodigd in radio- en televisiestudio's, nam deel aan quizzen, trad op in reclamespotjes, tv-series, waarvoor hij overigens twee nominaties voor een Emmy Award in de wacht sleepte. In 2003 werd Trump producent en presentator voor NBC van de realityserie 'The Apprentice'. Daarin wedijverden de deelnemers voor een job in één van zijn bedrijven. Verder schreef hij ook boeken, of liet ze schrijven door ghostwriters. Al deze activiteiten maakten hem tot mediafiguur, een rol die hem op het lijf is geschreven dankzij z'n Tweelingen-Zon. Tweelingen staat immers voor communicatie, media, kennis en nieuwsgierigheid. Maar Tweelingen maakt ook rusteloos, speels en oppervlakkig en durft wel eens een loopje nemen met de waarheid. Dat hebben we bij Mister President ook wel al eens gemerkt. Hij kan overigens nog altijd terugvallen op een serieuze portie verbeelding, want met Mercurius (planeet van communicatie en studie) in het fantasierijke teken Kreeft worden zijn indrukken in eerste instantie door zijn gevoelens verwerkt. Dat staat niet altijd garant voor een objectieve en waarheidsgetrouwe weergave van de feiten. Het harde aspect tussen Mercurius en Neptunus maakt de verwarring compleet. Zelfs als geen mens hem gelooft, denkt Trump het bij het rechte eind te hebben, want hij neemt z'n fantasie voor werkelijkheid aan. Dat kan een geweldig pluspunt zijn als je in de showbizz of in artistieke milieus bedrijvig bent, maar als je een zakenimperium op de rails moet houden of wanneer je aan het hoofd van een land staat, kan dat voor flink wat complicaties zorgen. Dat werpt een barrière op tussen Trump en de mensen waarmee hij elke dag omgaat of werkt, of waarmee hij moet onderhandelen. Hij begrijpt niet altijd wat anderen willen overbrengen, en vice versa. Anderzijds lijkt hij over een soort antenne te beschikken waarmee hij feilloos naar de noden van anderen kan peilen. En deze gave heeft hij herhaaldelijk weten uit te spelen. Die ongebreidelde fantasie en dat leugentje om bestwil zo nu en dan, weet hij te hanteren als de beste.

De stap naar de politieke arena

Voordat Donald Trump in de politiek stapte, had hij al ruimschoots de smaak van het succes geproefd. Hij had bewezen dat hij een gewiekst zakenman én een getalenteerd entertainer was. En toch gaven al deze verwezenlijkingen hem niet de innerlijke rust om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het vierkantsaspect tussen Saturnus en Jupiter in z'n horoscoop wekt die onrust serieus in de hand, want hij wil steeds verder, almaar hoger. Alleen al de gedachte van stilstand is voor hem ondraaglijk en blijkbaar had al het geld dat hij tot dan toe had verdiend, hem niet de voldoening geschonken om zich op een rustige oude dag voor te bereiden. Nee, Trump wilde nog een stap verder, want hij besefte dat hij met z'n expertise én fortuin nu ook z'n maatschappelijke macht kon uitbreiden. De politiek wenkte en zo werd hij op 20 juli 2016 voorgedragen als presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij. Met z'n campagneleuze 'Buy American, Hire American' doorkruiste hij het land. Een strenger immigratiebeleid vormde de rode draad van z'n vurige speeches (Mars, als heer van z'n communicatiehuis, op de Ascendant in Leeuw!). Toch ging het hem in die begindagen niet voor de wind, want één maand vóór de verkiezingen in 2016 zag het er volgens de peilingen allesbehalve goed uit. Grove, minachtende en seksistische uitspraken (alweer die Mars) uit het verleden kreeg hij nu als een boomerang in z'n gezicht. Maar, dat alles heeft hem er niet van weerhouden om president te worden, want de man is voor het geluk geboren (Zon en Maan in harmonisch aspect met de geluksbrenger Jupiter), al beseft hij dat zelf nauwelijks. Meteen na z'n eedaflegging liet hij de wereld weten, dat vanaf nu de Verenigde Staten in alles op de eerste plaats zouden komen. Met z'n 'America First' schopte hij meteen tegen de schenen van alle progressieve krachten en verdedigers van een vrije handelseconomie. Het choqueren zit in elke vezel van z'n presidentiële lijf. Een ruziënde Mars op de Ascendant en een immer uitdagende Uranus naast de Zon én opposiet met de Maan. Het is zijn uitlaatklep voor z'n diepste gevoelens van boosheid, verontwaardiging en frustratie. En, na verdere analyse van de horoscoop, durven we zelfs te stellen, dat de man nooit écht gelukkig kán zijn, want er is voortdurend dat knagende gevoel dat er iets ontbreekt.

Privéleven

Donald Trump is aan z'n derde huwelijk toe, hij heeft vijf kinderen en negen kleinkinderen. In de loop der jaren, maar nog voor z'n aantreden als president, hebben verschillende vrouwen hem beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De affaire 'Stormy Daniels' dreigde op het laatste nippertje z'n kansen voor het presidentschap te fnuiken. Tot op vandaag blijft er een waas rond hangen, want het was Trumps persoonlijke advocaat, Michael Cohen, die verklaarde dat hij kort voor de presidentsverkiezingen zwijggeld betaalde aan de vrouw.

Trump astrologie solaar Bloom web

Het zou ons te ver leiden om in het kader van dit artikel Trumps solaarhoroscoop van 2006 (jaar waarin de vermeende liefdesrelatie ontlook) uit de doeken te doen, maar er was in dat jaar ongetwijfeld een liefde die het daglicht schuwde en waaraan Trump in de toekomst financieel z'n broek zou scheuren. Dat durven we met zo veel stelligheid beweren! Pluto staat namelijk in het 12de huis van Trumps horoscoop en de planeet is heer van huis 3. Bovendien bevindt Pluto's dispositor, de Zon, zich in huis 10. Daardoor is er die permanente dreiging dat bepaalde geheime informatie aan het licht komt. Dat laatste valt te verwachten wanneer de transiterende Uranus midden 2020 een vierkant (90°) gaat vormen met Pluto. Dankzij z'n financiële mogelijkheden kon/kan Trump regelmatig één en ander voor de buitenwereld verborgen houden, maar van zodra Uranus er zich mee gaat bemoeien, zou het wel eens kunnen dat zelfs ál het geld van de wereld niet meer volstaat om die potjes gedekt te houden. In de solaarhoroscoop van 2020 prijkt Uranus in huis 10, domein van het publieke leven. Uranus is er medeheer 7 én dispositor van Saturnus, heer 7 van de solaar. In diezelfde solaar van 2020 staan niet minder dan drie (!) planeten op de Descendant, terwijl die Descendant in het 5de huis van de radix valt. Huis 5 staat voor kinderen én voor liefdeskwesties.

Nog in deze solaar 2020 staat de Zon (heer Ascendant) op de cusp van huis 12, een weinig benijdenswaardige positie, terwijl ze tegelijkertijd enkele fameuze vierkanten moet incasseren, van zowel de Maan, Mars als Neptunus. Voor Donald Trump zijn dat niet de ideale kaarten om met een gerust gemoed naar de presidentsverkiezingen van 3 november 2020 toe te stappen. Tenzij, tenzij, dat Trump andermaal voor verrassing zorgt en op het laatste moment toch nog een wit konijn uit z'n hoed tovert. We zijn benieuwd hoe dat uitpakt voor de huidige president van de VS!

Download hier de geboortehoroscoop van Donald Trump

Download hier de solaarhoroscoop van Donald Trump

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Astrologie

Ram, jouw jaarhoroscoop 2024-2025

Het sterrenbeeld Ram is jarig als de maanden maart en april hun intrede doen. Met de jaarhoroscoop…

Lees meer
Spiritualiteit

REEKS | Handlezen in een notendop - Deel 3 Handlezen: welk liefdesverhaal vertellen jouw vingers?

In dit artikel gaat handlezer Willem De Baets dieper in op het liefdesverhaal dat je vingers…

Lees meer
Liefde & Relatie

Draadloos verbinden: over verbindende communicatie in digitale tijden

Hoe kunnen we, ook digitaal, verbindend communiceren? Dit artikel stelt voorgaande vraag centraal.…

Lees meer
Bloom 3 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom