26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Bill Gates: filantroop of gewiekste zakenman? Een horoscoop analyse.

Corona
18/09/2020
Bill Gates: filantroop of gewiekste zakenman?

Ex-Microsoft boegbeeld Bill Gates (113 miljard dollar), ’s werelds tweede rijkste man na CEO Jeff Bezos van Amazon (131 miljard dollar), voelt zich het slachtoffer van complottheorieën. Op social media leeft het idee dat Gates het coronavirus zou ontwikkeld hebben. Ook de Rus Marat Safin (40), ooit het nummer één van de wereld in het tennis, twijfelt aan Gates’ integriteit en weigert te geloven dat Gates een waarzegger is. “Hij wist hier gewoon van en bereidt ons voor, zodat we allen ingeplante chips gevaccineerd krijgen”. Wij bekijken zijn geboortehoroscoop voor tekst en uitleg.

37 miljard euro, dat is het exuberante kapitaal dat de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) ter beschikking stelt voor onder meer het vinden van een vaccin tegen Covid-19. Niemand die het aldus in zijn hoofd haalt om Gates’ goede naam te bezoedelen, toch? Maar de vragen rijzen: verandert zijn groot liefdadigheidsimperium de wereld ten goede? Of speelt Bill Gates voor God? Laten we eens in Bills ‘hoofd’ kijken.

"There is no such thing as a free gift."

Het is belangrijk om oog te hebben voor de bewuste én onbewuste motieven, beweegredenen, om te achterhalen tot welk persoon de besprokene verworden is. De kosmische constellaties op het moment van geboorte houden beloftes in. Wat het individu ermee aanvangt: dat is zijn vrijheid.

Heeft Bill Gates het coronavirus op de wereld losgelaten?

Over de oorsprong van Covid-19 doen al een tijdje de wildste verhalen de ronde. Velen twijfelen aan het officiële scenario dat de wereld werd ingestuurd als zijnde dat Covid-19 op een beruchte vismarkt in Wuhan is ontstaan. Inmiddels publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Nature een verslag dat stelt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit coronavirus ontstaan is op deze culinaire horrormarkt. Vooral in de Verenigde Staten worden al maanden vraagtekens geplaatst achter het Chinese verhaal. De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat hij ‘overtuigend bewijs‘ onder ogen heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is van een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Tot grote ergernis in China bleef hij het virus nadrukkelijk ‘China- of Wuhan-virus’ noemen. Bill Gates waarschuwde reeds in 2016 voor een pandemie. Dat je daar geen waarzegger voor hoeft te zijn, is zonneklaar. De mensheid heeft de voorbije honderd jaar al z’n deel gehad, gaande van de Spaanse griep, de Hong Kong-epidemie, de Mexicaanse griep en ga zo maar door. Virussen muteren voortdurend, bij elke overdracht, elke dag, elk seizoen, elk jaar. Dat een volgende epidemie zou uitbreken, daar heb je dus geen waarzeggersskills voor nodig.

Dus neen, Bill Gates heeft het coronavirus niet op de wereld losgelaten. Wel kon Gates op een gigantische ‘meevaller’ rekenen.

In 2009 veranderde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om duistere redenen de definitie van een pandemie naar: ‘the worldwide spread of a new disease’ (de wereldwijde verspreiding van een nieuwe ziekte). Opmerkelijk is dat de schadelijkheid van het virus daarmee géén criterium meer vormt voor het uitroepen van een pandemie. Dat een volgend virus dus op basis van dit criterium zou aanzwellen tot een pandemie hoeft niemand te verbazen. Diezelfde WHO, waarvan Bill Gates de tweede hoofdsponsor is, kwalificeerde uiteindelijk op 11 maart 2020 COVID-19 als een pandemie, wanneer dit in januari 2020, enkele luttele maanden voordien, evenwel nog niet opportuun leek. De directeur-generaal van de WHO riep daarbij de getroffen landen op tot ‘urgent and aggressive action’. Voor Gates een geschenk uit de hemel.

Gates: de Amerikaanse superelite

Bill Gates coronavirus vaccin horoscoop cirkel radix Bloom web

Gewone stervelingen kunnen zich terecht afvragen hoe een mens zo rijk als de zee diep kan worden. Bill Gates is opgeklommen tot een der rijkste mensen van deze planeet als monopolistisch softwaremagnaat. Met zijn Kreeft-Ascendant is het iemand die houdt van de familie en het huiselijk leven. Toch staat de heer van de Ascendant in huis 10, in het teken Ram. Ram is een jong teken en zal zich al op jeugdige leeftijd waarmaken als zelfstandige ondernemer. Met Uranus in huis 1 maakt hem dit uiterst origineel en de planeet Uranus staat trouwens voor de computertechnologie. Met Leeuw op de cusp van huis 2 wil Gates een aanzienlijke positie verwerven. Met heer van huis 2 (geld, waarden), de Zon, in het teken Schorpioen, is hij evenwel behoedzaam, voorzichtig en richt hij zich in eerste instantie op het geld van anderen (Schorpioen). Miljarden heeft hij verdiend dankzij zijn inzicht én door het gebruik van de middelen van de beleggers (Schorpioen). Bill Gates weet dat het geld bij anderen te vinden is en in het verleden heeft hij van de wereldwijde verspreiding van zijn systeem handig gebruik gemaakt om iedereen met peperdure updates en antivirusprogramma’s op te zadelen. Maar wat hem bovenal zo rijk maakte, is het superaspect Jupiter-Pluto dat we in huis 2 aantreffen.

Hij had het geluk aan z'n zijde en hij was voorbestemd om een aanzienlijke financiële positie te verwerven. De financiële crisis van 2008 heeft Bill Gates wel hard getroffen. In die periode zagen we dat de transiterende Neptunus een vierkant vormde met de Venus-Saturnus-conjunctie in z'n vijfde huis. Een Neptunustransit krijgen op een financiële planeet (hier Venus) is meestal slecht nieuws voor het geld dat men bezit. Zo zakte de koers van Microsoft en Bill Gates zag de waarde dalen tot 19 miljard dollar. Maar ook voor Bill Gates, die eerder zuinig is (Venus conjunct met Saturnus), zal dit een serieuze aderlating geweest zijn en zo zag hij zijn fortuin zakken tot 50 (!) miljard dollar. Inmiddels, 12 jaar na dato, heeft hij zijn fortuin opnieuw weten aan te dikken tot 113 miljard dollar. Op 15 juni 2006 kondigde Gates aan dat hij zich met ingang van 31 juli 2008 zou terugtrekken uit de dagelijkse leiding van Microsoft, om zo meer tijd te hebben voor zijn stichting. In maart 2020 vertrok hij om dezelfde reden ook uit de raad van bestuur van Microsoft om zich voor het volle pond in te zetten voor zijn ‘filantropische activiteiten’ onder de vlag van zijn stichting Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), die reeds in 1999 boven de doopvont werd gehouden. Het doel van de stichting is: de gezondheidszorg van de wereldbevolking verbeteren, extreme armoede terugdringen, en de onderwijsmogelijkheden en toegang tot informatietechnologie in de Verenigde Staten uitbreiden.

Filantrokapitalisme

Linsey McGoey's, auteur van ‘No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy’ (2016), voormalig adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie en docent sociologie aan de Universiteit van Essex, werpt een onverschrokken blik op het ‘filantrokapitalisme’. Een kleine groep particuliere donateurs, schrijft McGoey, speelt "een buitenmaatse rol in de nationale en mondiale beleidsvorming": zij "willen een revolutie teweegbrengen in het laatste rijk dat onaangetast is gebleven door de hyperconcurrerende, op winst gerichte wereld van het financiële kapitalisme: de wereld van de liefdadigheid". McGoey onderzoekt ook op provocerende wijze de machtsonevenwichten en dubbelzinnigheden van filantropie, "de moeilijkheid om te bepalen wiens belangen het meest gediend zijn". In de huidige wereldeconomie, waar persoonlijke netwerken, reputatiemanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen een constante zorg zijn, is liefdadigheid nuttiger dan ooit. Filantropie is een favoriet onderwerp wanneer miljardairs bijeenkomen in Davos of op een TED-conferentie. De Gates Foundation komt in het algemeen redelijk goed uit McGoeys analyse. "De Gateses doen het aanzienlijk goed", geeft ze toe. “Net als Melinda's bereidheid om zich uit te spreken over het belang van anticonceptie in ontwikkelingslanden. Of Bills steun voor het verhogen van de vermogenswinstbelasting in de VS." In navolging van andere analisten van de moderne tycoon filantropie, zijn de Gateses en hun stichting “niet bang om hun fouten toe te geven". De vraag blijft echter wel wat de reikwijdte betreft van die fouten. Waar stopt het toelaatbare en waar begint het onaanvaardbare? McGoey beschrijft in haar boek ook de keerzijde van de Gates-aanpak met betrekking tot de wereldwijde gezondheidsproblemen, een domein waar de BMFG jaarlijks meer aan uitgeeft dan veel bemiddelde regeringen, waaronder Duitsland. De stichting geeft de voorkeur aan vaccins en ambitieuze programma's ter uitroeiing van ziekten. Een overtuigende reeks van gezondheidswerkers die door McGoey worden aangehaald, beweren dat door deze strategie goedkopere, snellere oplossingen geheel overbodig worden gemaakt. En dan is er ook nog het feit dat in het westen liefdadigheidsinstellingen niet ter verantwoording geroepen worden. Het laatste ‘serieuze’ stuk van de Amerikaanse wetgeving die liefdadigheidsstichtingen reguleert, schrijft ze, dateert van 1969. Tegenwoordig betekent de alomtegenwoordigheid van de Gates organisatie in de liefdadigheidswereld, en daarbuiten, dat slechts weinigen bereid zijn om deze aan te vallen.

Bill Gates coronavirus vaccin horoscoop quote Bloom web

Maar zelfs aan de diepte van Gates’ rijkdom komt een einde. Daarom is er steevast vers kapitaal nodig om zijn rijkdom niet te laten opdrogen én om de vooropgestelde doelen verder te kunnen nastreven. In 2019 verklaarde Bill Gates op het World Economic Forum in Zwitserland dat zijn investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op. Dat daarom dus moet ingezet wordt op ontzaglijke deals met farmabonzen is een pure zakelijke aangelegenheid. Het doel heiligt de middelen.

In een vurig pleidooi zegt Duits journalist, Wolfgang van den Akker, hierover: “Bill behoort tot de groep mensen die in een religieuze waan leven om de wereld beter te maken”… “De Bill & Melinda Gates foundation heeft zich in het WHO ingekocht. Bill, met geen enkel medisch diploma op zak, bepaalt hoe gezondheid moet gedefinieerd worden. Hun adoratie voor inentingen is grotesk. Bill & Melinda geloven dat de hele wereld beter wordt door massale inentingen. Ze hebben GABI, de inentingenalliantie ingekocht voor 75%. Verder is hun wurggreep op de media groot (Der Spiegel, Die Zeit,…), alsook op grote universiteiten, zoals de John Hopkins University,… Bill Gates claimde dat we enkel terug naar de normaliteit kunnen als de 7 miljard aardbewoners ingeënt zijn. Diegene met het meeste geld schrijft de wetten uit.” De Duitse journalist vervolgt: “Het koppel Gates heeft intussen meer macht verworven dan Roosevelt, Churchill, Stalin én Hitler samen, ze hebben de wereld gekaapt, ook de democratische landen. De wens van BMGF is dat alle mensen hun rechten terugkrijgen, indien… ze zich laten vaccineren. Zoniet, verliest men heel wat rechten, zoals een beroep uitoefenen waarbij je met veel mensen omgaat, een verbod op het betreden van diverse landen, en voor kinderen zelfs een schoolverbod. Een inentingsplicht wordt via achterpoorten binnen geloodst. Opmerkelijk is dat voor de ontwikkeling en distributie van deze vaccins een beroep wordt gedaan op de Europese overheden en daarbuiten”. Overheden moeten aldus met het geld over de brug komen voor de ontwikkeling en productie ervan. BMGF zal het vervolgens aan ‘de man’ brengen via de farma- en biotechbedrijven waarin de stichting zich ingekocht heeft. Dit betekent: 0% risico, 0% investeringen en tegelijk een gigantische return on investment. Dit terwijl heel de wereld op zijn knieën zit en in een lockdown geduwd werd. We kunnen dus wel degelijk stellen dat de democratie gekaapt wordt. Met hun oneindige rijkdom zijn Bill en Melinda in staat hun persoonlijke wil aan de hele wereld op te leggen.

In ‘Astrologische duiding – deel 4’ van Drs. Karen Hamaker-Zondag lezen we bij een Jupiter-Pluto-conjunctie (zoals dat het geval is in de horoscoop van Bill Gates): 'Het samengaan van twee planeten die elk op hun eigen manier het expansieve en vergrotende in zich hebben, de één door in een veelheid een synthese te zoeken, de ander door zijn wortels in het allesomvattende onbewuste, kan diepe en verstrekkende gevolgen hebben. Van Pluto hebben we in wezen zelf niet in de gaten hoe ver zijn kracht reikt, en Jupiter zal altijd moeten uitkijken niet teveel te willen. Het gevaar voor overdrijving, voor een te opgeblazen expansie en dergelijke is dan ook aanwezig… Onze oordeelsvorming komt pas tot stand nadat we al gravend en speurend ook het verborgene doorgrond hebben, zodat, als we ons eenmaal een mening hebben gevormd, we er door niets en niemand meer van af te brengen zijn. Die is een deel van onszelf geworden en we zullen die op een krachtige, dwingende en vaak ook ingehouden felle manier uitdragen en wereldkundig maken. Deze combinatie geeft dan ook koppigheid en eigenwijsheid. Door het expansieve van Jupiter wordt het machtsstreven van Pluto en Pluto’s dwang situaties te beheersen en te doorgronden nog aangewakkerd. Daarom is dit geen gek aspect voor grote leiders en volksmenners, maar ook gevaarlijk, omdat het charismatisch leiderschap dat we kunnen uitstralen niet noodzakelijk hand in hand gaat met verantwoorde inzichten'. Het bovenstaande maakt dus duidelijk dat er bij Bill Gates een enorm streven te vinden is naar macht (én geld) en dat idealisme tot fanatisme kan leiden, waardoor er geen ruimte meer is voor andere inzichten, visies. Machtsconflicten zijn bij deze geborenen geen uitzondering.

Vaccinatie of honger de wereld uithelpen?

En dan komen we onvermijdelijk uit bij Gates’ speech tijdens TED Talk in 2010, die bekend staat onder de naam ‘Innovating to Zero’, waarin hij stelde dat overbevolking de wereld bedreigt. Dat er zich grote problemen zullen stellen als de wereldbevolking met rasse schreden verder toeneemt, daar is iedereen het wel over eens. Wijlen professor Etienne Vermeersch, Belgisch filosoof, ethicus en klassiek filoloog zag overbevolking als een gigantisch mondiaal probleem. Maar… dit debat wordt nergens gevoerd, zelfs niet bij beleidsmakers. Waarom? Omdat het thema heel gevoelig ligt en ethische vraagstukken opwerpt, waaraan beleidsmakers en politici zich niet willen verbranden. Bill en Melinda nemen daarom het heft in eigen handen. In eerder vermelde ‘Innovating to zero’ claimt Bill dat hij de groei van de wereldpopulatie kan laten afnemen met 10 à 15%, indien ‘we do a really great job on new vaccines’ (als we echt goed werk leveren met betrekking tot vaccinaties) . Deze gevolgtrekking is gebaseerd op de aanname dat mensen minder kinderen op de wereld zetten als die in betere leefomstandigheden vertoeven. Dat vaccinaties de heilige graal is om dit te bekomen, doet echter menigeen de wenkbrauwen fronsen. Als je weet dat ondervoeding 45% van de kindersterfte veroorzaakt, wat resulteert in 3,1 miljoen sterfgevallen per jaar, als je weet dat de veiligheid én effectiviteit van vaccinaties onder zware druk staan en als je weet dat er in vele Afrikaanse en Aziatische landen nog geen drinkbaar water voorhanden is..., waarom gaat zo’n aanzienlijk kapitaal dan naar vaccinaties? Indien je de wereld écht een dienst wil bewijzen, is het dan logisch om te kiezen voor… vaccinaties? Op 16 mei berichtte de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) dat ‘door de coronacrisis het aantal mensen in acute hongersnood nagenoeg verdubbelt, van 135 naar 260 miljoen aan het eind van dit jaar’. Bewakers van de publieke gezondheid beschuldigen Gates ervan dat hij de agenda van de Wereldgezondheidsorganisatie afleidt van projecten waarvan bewezen is dat ze infectieziekten inperken: schoon water, hygiëne, voeding en economische ontwikkeling. De Bill en Melinda Gates Foundation spendeert slechts 650 miljoen dollar van haar totale budget van 5 miljard dollar aan dergelijke projecten. Tegenstanders beweren dat deze strategie enkel zijn persoonlijke filosofie dient vanuit het dogma dat een goede gezondheid enkel uit een spuit kan komen. Zonder enige medische achtergrond weet Gates zijn stempel op het te voeren gezondheidsbeleid te drukken. Het is duidelijk dat het filantrokapitalisme zijn keerzijde heeft.

Transits

Kritische stemmen gaan op om Bill Gates ter verantwoording te roepen met betrekking tot zijn ware intenties, zijn doelstellingen en om mogelijke belangenvermengingen bloot te leggen. Als we er nogmaals de geboortehoroscoop bijnemen, dan zien we enkele opmerkelijke transits verschijnen. Zo flirt de transiterende Pluto, dé planeet van transformatie en macht, in 2021 én 2022 met Gates’ 7de huiscusp (het huis van het huwelijk, compagnonschappen, zakelijke verbintenissen en openlijke vijanden). ‘Planeten in Transit’ van auteur Robert Hand omschrijft een dergelijke transit als volgt: ‘In deze periode treedt er een totale verandering op in al uw verbintenissen en relaties. Onder de bedoelde relaties vallen huwelijken, andere liefdesverbintenissen, compagnonschappen, contacten met raadslieden (advocaten, dokters,…), openlijke botsingen met vijanden. De mensen met wie u in deze jaren contact hebt en die uw leven zo sterk beïnvloeden, weerspiegelen in de eerste plaats uw eigen psychische impulsen. Gooi niet alles wat er gebeurt – of het nu goed of slecht is – op anderen en realiseer u dat u onbewust zelf alles veroorzaakt. Bent u zich hiervan bewust, dan kunt u het ware levensinzicht dat deze transit kan geven, verwerven'. Pluto in Steenbok in huis 7 kan zeker dus naar rivaliteit en conflicten (Pluto) verwijzen met de ander(en), het algemeen gezag, de staat, autoriteiten (Steenbok). Door manipulatie, dominantie en machtsvertoon tracht men de situatie naar zijn hand te zetten. Of die manipulatie vanuit Gates zelf komt of vanuit ‘de ander’ is hier moeilijk te duiden. Wel staat de transit van Saturnus in Waterman in huis 7, opposiet radix-Uranus, garant voor het ervaren van beperkingen die door de buitenwereld (huis 7) opgelegd worden.

Download hier de geboortehoroscoop van Bill Gates

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Liefde & Relatie

Dromen en narcisme • deel 2

Veel, zo niet alles wat je droomt, heeft te maken met jezelf. De symbolische boodschappen in dromen…

Lees meer
Astrologie

25 januari 2024 • Volle Maan in Leeuw • Tijd voor actie en verandering

Op 25 januari 2024 om 18.54 uur staat de Volle Maan in Leeuw. Tegenover deze vurige Volle Maan…

Lees meer
Astrologie

Uranus direct in Stier • 27/01 tot 01/09/2024 • Neem berekende risico’s

Op 27 januari 2024 gaat Uranus opnieuw direct lopen in Stier. De retrograde loop is dan voorbij en…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom