Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

De visioenen van Nostradamus

De visioenen van Nostradamus

Wijlen Rob van der Wilk verdiepte zich jarenlang in het leven en de visioenen van Nostradamus, de ziener en profeet die leefde in de 16de eeuw. Via seances en channeling verzamelde hij nooit eerder gepubliceerde informatie over zijn aangrijpende en intrigerende leven én over de voorspellingen die hij deed. Dit stuk brengt hulde aan beiden: Nostradamus, die blijft verrassen met wat hij kon voorzien en Rob van der Wilk, die de ziener in moderne bewoordingen dichtbij brengt.

Op een mooie zomerdag in 1565

Het is een mooie zomermiddag in het jaar 1565. Een stel medische studenten had een lange reis achter zich liggen. Aan de rand van Salon, in de Rue de la Poissonnerie, stonden ze voor het doel van hun reis, het woonhuis van dokter Nostradamus.

De oude ziener verwelkomde de jonge studenten die hem kwamen bezoeken. ‘Meneer, wij beschouwen het als onze plicht te zeggen wat Iedereen van u denkt’, verklaarde François, een van de studenten. ‘Dokter Nostradamus, u hebt met uw profetieën ongelooflijk veel schade aangericht. De mensen die uw werk gelezen hebben, zijn bang voor de toekomst. Zij kunnen niet meer slapen, verkopen hun bezittingen en geven hun laatste geld uit omdat ze het niet meer de moeite waard vinden om plannen voor de toekomst te maken. We hebben zelfs verhalen gehoord van mensen die zo bang zijn van uw profetieën dat ze liever een einde maken aan hun leven dan de vervulling af te wachten. Wilt u uw woorden niet terugnemen, dokter Nostradamus, en de verantwoordelijkheid nemen voor al het kwaad dat u al heeft aangericht?’

Nostradamus bekeek hun hoogrode opgewonden gezichten. ‘Jullie zijn van ver gekomen, jullie zijn moe. Laten we in de tuin in de schaduw gaan zitten en wat drinken, dan kunnen we rustig praten.’ De studenten liepen achter Nostradamus aan die moeilijk naar een paar houten banken liepen die in de schaduw onder een grote walnotenboom in zijn achtertuin stonden. Nostradamus steunde op zijn rotan wandelstok. De trekken in zijn gezicht waren wat verbeten. De studenten zagen aan hem dat hij bij het lopen pijn in zijn benen had.

”Ook Jezus sprak over de wereld die eens wordt verwoest. Dit betekent dat de gave van voorspellen niet iets slechts kan zijn voor wie over die gave beschikt.”

Nadat zij gezamenlijk een paar glazen hadden gedronken, sprak Nostradamus opgewekt tegen een van de studenten. ‘Wel mijn vriend. Jij denkt dat het onverantwoordelijk is en zelfs misdadig om in de toekomst te kijken en hardop te zeggen wat voor onheil de wereld de komende eeuwen te wachten staat. Jezus Christus heeft ook openlijk gesproken over de val van Jeruzalem, de tempel van Salomo en over de wereld die eens wordt verwoest. Hij heeft ook gezegd dat de profeten dat al voor hem hadden voorspeld. Dit betekent dat de gave van voorspellen niet iets slechts kan zijn voor wie over die gave beschikt.’

‘Kijk eens hier’, sprak hij, ‘Ik weet dat ik nog maar een jaar te leven heb. En één ding weten wij allemaal zeker, ons leven eindigt vroeg of laat met de dood. Is dat soms een reden om te gaan zitten jammeren of om een eind aan je leven te maken? Moeten wij soms onszelf wijsmaken, zoals de Romeinse keizers, dat wij onsterfelijk zijn? Dus, wat verwijten jullie mij?’

‘Misschien bent u sterk genoeg om de waarheid aan te kunnen’, sprak Jacques Nostradamus tegen. ‘Maar dat zijn de meeste mensen niet. De meeste mensen willen wel vooruitzien naar de dingen die komen, maar u bent werkelijk te ver gegaan met uw vreselijke visioenen.’

Nostradamus, de Voorspeller

Nostradamus sprak: ‘Als mensen wanhopig zijn van angst, dan is het de taak van de dokter om ze te helpen om de angst te lijf te gaan. Angst en angst alleen is de oorzaak van alle ellende In de wereld. Angst komt voort uit onbegrepenheid. Als je als voorspeller de mensen alleen maar vertelt wat zonder zorgen is, dat alles leuk is en dat alles altijd goed komt, dat is erger dan de visioenen van de ware ziener. Als jullie dadelijk dokter zijn, zal je met angst en doodsangst van mensen geconfronteerd worden.’

‘Angst is een waarschuwing. Het is de deur waardoor alle ellende naar binnen komt. Door die deur komt alle ziekte. Angst is de vader van alle oorlogen. Angst brengt plagen en illusies voort. Mijn profetieën verspreiden geen angst. Ik ben de geschiedschrijver van de toekomst. Wie verstandig is kan uit mijn profetieën het juiste pad vinden dat hij moet nemen.’


‘Kijk naar de culturen. De oude volken hebben schatten aan innerlijke wijsheid, stilte en luister, wijding en schoonheid nagelaten. De wereld zal in de toekomst alleen de dood doorgeven. Elke volgende generatie zal nog ergere technologische ellende en natuurrampen veroorzaken dan haar voorgangers. Je kunt deze ontwikkeling in de toekomst niet tegenhouden. De mensen in de toekomst zijn slaven van hun hoogwaardige kennis. Zij zijn onderdanig aan hun angsten die zij helaas zelf veroorzaken.

Zo sprak de oude meester dokter Michel de Nostredame in het jaar 1565.

Nostradamus schreef 1.000 kleine gedichtjes en kwatrijnen waarin hij de toekomst op warrige wijze verstopte. Elke keer zullen er weer wereldgebeurtenissen plaatsvinden die toepasbaar zullen zijn op enkele van zijn kwatrijnen.

De brandende spiegel

Meester en dokter professor Michel de Nostredame, die over de wereld bekendheid kreeg onder zijn zelfgekozen Latijnse doktersnaam Nostradamus, vertelde het volgende op 27 juni 1558.

‘Ik kijk in een brandende spiegel’, sprak de profeet. ‘Ik zie droefgeestige, rampzalige en wonderbaarlijke dingen en gebeurtenissen naderen.'

Grafschennis, centurie 9, kwatrijn 7, 1792

‘De leden van de Nationale Garde van de Franse revolutie breken de kerk binnen waar mijn stoffelijk overschot ligt begraven. De soldaten zijn dronken en vernielen de stenen afdekplaat van mijn graf. Een van de soldaten pakt mijn schedel en drinkt er wijn uit. De soldaat denkt dat mijn zienergave in hem zal overgaan. De volgende dag wordt deze soldaat in een hinderlaag door een kogel gedood.’

De Franse revolutie, centurie 2, kwatrijn 57, 1789

‘De bestorming van de Bastille. Voor de oorlog komt, zal de grote muur vallen. De koning zal sterven. De Franse lelie verliest zijn kracht. De hogere stand en de adel zullen hun hoofden met hun mantel bedekken. Het was een gewoonte bij een onthoofding met de guillotine het afgehakte hoofd in een mand op te vangen, waarna de beul de mantel of een ander kledingstuk van de onthoofde over het afgehakte hoofd gooide.

Het bloed van de mensen zal over de wegen stromen. Het jaar van de nacht van de Franse revolutie, 1792, zal staan voor een vernieuwing van de tijd. De vernieuwing zal standhouden, maar het zal Frankrijk en Europa geen geluk brengen.

De geboorte van Hitler, centurie 3, kwatrijn 35

‘Zo zie ik dat er tegen het einde van de negentiende eeuw uit arme lieden in Oostenrijk een kind wordt geboren. Hij komt vanaf de Donau en de Boheemse grens. Hij zal de leider van de Germaanse sekte zijn en zoals veel veroveraars een vreemde onder zijn gelijken zijn. Niemand zal in de moderne tijd zoveel gejuich krijgen en gehuil veroorzaken als hij.

De Tweede Wereldoorlog

‘Drie van de vier hoeken van Europa zullen beven’, ging de meester verder in zijn voorspellende trance. ‘Een nieuwe sekte van ongelovigen zal in Europa een overstroming van menselijk bloed laten plaatsvinden. Er zullen drie landen zijn, Germanië (Hitler), Romanië (Mussolini) en Spanje (Franco) die zwaar bewapend de sekte tot leven zullen roepen. Koninkrijken verliezen hun macht en nieuwe wetten worden in Europa aangekondigd. De macht die zij bezitten, zal zeer groot zijn en alles dat zal gebeuren is gegrond op hun onovertroffen eendracht in hun krijgskundige veroveringen.

De Antichrist

‘Alles wat ik in mijn visioenen waarneem’, sprak de meester, ‘wijst erop dat de vernietigingsdrang en dictaturen zullen toenemen. De sekte van ongelovigen zal een overstroming van pijn en leed over Europa laten komen. Arius van Alexandrië, een verguisde priester uit de vierde eeuw, zal uit de hel herrijzen. Arius, die het bestaan van Jezus Christus loochende, zal aan de zijde van de valse Messias de Germanen willen omvormen tot het arianisme. Waarna de Antichrist de macht overneemt en zich boven alle regels, wetten en regeringen verheft. Hij is de valse verlosser, de duivel op aarde. Hij zal met zijn wilskracht en de macht van zijn taal een grote massa verleiden.

‘Hitler krijgt bij zijn geboorte een gave mee, de macht van de taal, en zal het gebruiken om de massa, miljoenen mensen, te laten geloven in zijn sociaal-nationalistische gedachten en doelstellingen. Hoewel hij niets te bieden heeft, zal de massa hem geven wat hij wil.’

Atlantis

”De barbaarse religie zal door alle landen ter wereld worden aangevallen en verslagen. Vijftig miljoen mensen vinden de dood. Honderden miljoenen zullen getraumatiseerd achterblijven.”

‘Hij is zelf zijn leermeester en schepper van zijn heilige religie, het nationaal socialisme. Het gehaakte kruis zal zichtbaar zijn op het land, op het water en in de lucht. Hij zal proberen een sinistere wereldorde op te bouwen die geleid wordt door godenkinderen. De sekte bestaat uit mannen en vrouwen met lichte haren en lichte ogen. ‘Offer de kinderen uit de boze geesten op om het Germaanse ideaal te verwezenlijken’, zal hij verkondigen. Hun religie is gebaseerd op een oude legende, die spreekt over een verloren continent in de Noord-Atlantische Oceaan, Atlantis.

‘In deze oude wereld’, vervolgde Nostradamus, ‘leefde een ras van mensen dat gelijk aan de goden was, maar was vervallen tot kwaad. De ware god spoelde met een krachtige vloedgolf het tot kwaad vervallen Atlantis van de aarde. Maar voordat god het volk had vernietigd, ontsnapten de hogepriesters van Atlantis. Zij vluchtten naar Azië en verborgen zich in het hooggebergte. Uiteindelijk vertrokken de Atlantiërs naar Noord-Europa. De hogepriesters van Atlantis waren van een goddelijk ras en van goddelijk bloed. Zij waren de voorvaderen van alle Germaanse volken.’

Hitler zal ervan overtuigd zijn dat het Atlantische ras van godenzonen de voorvaderen van het grote Duitse volk zijn. Hij wil het ras van godenzonen in zijn kracht herstellen door een veredeld superras te creëren met als doel de terugkomst van de godenzonen.’

‘Het nieuwe Germaanse godenras zal gedisciplineerd denken en voortkomen uit Germaanse ouders. De ziel van het Germaanse volk zal worden beschermd door het bloed, daarom zal het bloed gezuiverd en beschermd worden. Dat zal hij verkondigen.’

‘Hij zal al zijn kennis gebruiken voor zijn verschrikkelijke religie, het nationaalsocialisme. Hij zal prediken dat het verheven Germaanse volk veel heeft te vrezen van donkere volken, met name het Joodse volk. Dit is het tijdperk waarin het verborgen kwaad zal zegevieren.’

‘Het zal in het midden van de 20ste eeuw zijn dat god opnieuw zal ingrijpen. De barbaarse religie zal door alle landen ter wereld worden aangevallen en verslagen. De hogepriester zal zichzelf het leven ontnemen. Twaalf jaar zal hij heersen. Vijftig miljoen mensen vinden de dood. Honderden miljoenen zullen getraumatiseerd achterblijven.’

De aandacht zal zich richten op de hemel, en nieuwe grenzen die vanuit de ruimte een ruimere en objectievere kijk op de planeet aarde geven. Dat zal een positieve wereldregering mogelijk maken. Er zal 1.000 jaar vrede zijn. Dit is het gouden tijdvak.

20ste eeuw

De visioenen die ik heb gehad’, aldus Nostradamus, ‘zijn dan ook niet uit de verbeeldingskracht voortgekomen, maar uit de verre toekomst. Het paard zal vervangen worden door uit zichzelf bewegende mechanismen. Daarnaast zal er licht zijn terwijl het donker is, een ontwikkeling die de mensen veel vreugde zal geven. Hierdoor zal het leven van de avond en de nacht in de steden en dorpen een feestelijke warmte krijgen. Maar helaas zullen de mensen in de verre toekomst hun ontwikkeling die bedoeld is voor plezier, gemak en geluk gebruiken voor oorlogsvoering over de hele wereld. Het zal in de 20ste eeuw zijn dat de aarde zal scheuren en zeeën overstromen.’

Aardbevingen en vloedgolven

”In de 20ste en 21ste eeuw wordt er wereldwijd roofbouw op de natuur gepleegd, daardoor zal de loop van de natuur zijn evenwicht verloren hebben. De wereldbevolking zal geteisterd worden door vreselijke natuurrampen, zoals het daarvoor nog nimmer is geweest.”

‘Aan het einde van de 20ste eeuw en tijdens de 21ste eeuw zal de wereld een zware prijs moeten betalen. De 20ste eeuw is een oorlogszuchtige eeuw. Daarnaast is er wereldwijd roofbouw op de natuur gepleegd. Hierdoor zal de loop van de natuur zijn evenwicht verloren hebben. De chemie van de aarde zal in botsing komen met luchtstromen en waterstromen, waardoor er dusdanige overstromingen en zondvloed en zullen plaatsvinden dat er geen grond meer zal zijn die niet met water is bedekt.’

‘De wereldbevolking zal geteisterd worden door vreselijke natuurrampen, zoals het daarvoor nog nimmer is geweest. Maar de mensheid zal middelen ontwikkelen om de oorlog met het water aan te gaan. Zo zal het wereldklimaat veranderen waardoor in verschillende landen regen zeldzaam zal zijn en in andere landen overvloedig. De ijskap smelt en zal losbreken van het vasteland, waardoor zeeën en oceanen omhoog reizen en de eilanden en kusten over de hele wereld bedreigd worden door grote vloedgolven.’

Dit zal leiden tot verschrikkelijke stormen, vreselijke orkanen, verwoestende windstormen, hittestormen en modderstromen. Het water zal uit de hemel vallen en uit de grond komen. Rivieren zullen wereldwijd ver boven hun oevers uitstijgen waardoor steden en dorpen zullen verdwijnen alsof zij nooit hebben bestaan.’

‘Door de klimaatveranderingen zal de wereld geteisterd worden door insectenplagen en vreselijke aardbevingen zullen over de hele wereld steden en dorpen verwoesten en wegvagen. Grote droogte en vele mislukte oogsten zorgen voor hongersnood. Bosbranden van ongekende grootte zullen plaatsvinden waardoor er niets zal overblijven dat niet door het vuur wordt verteerd.’

Fundamentalisme, centurie 10, kwatrijn 33

Een wrede sekte van moslims zal komen, wapens verbergend onder hun mantels, sluwe mannen zonder wetten vooruitzendend.

De hernieuwing der tijden

Nostradamus zag dat de Islam tijdens de 20ste en 21ste eeuw nieuwe kracht zal vinden door de ontdekking en het praktische gebruik van oliegebieden in het Midden-Oosten. Hij voorzag de conflicten met Israël en de islamitische landen onderling en terroristische acties tegen militairen en burgerlijke doelen in het buitenland. Het is heel bijzonder dat Nostradamus vierhonderd jaar geleden de opkomst van het Midden-Oosten voorzag.

De Apocalyps

”Persoonlijk heb ik, Rob van der Wilk, mij nooit zorgen gemaakt over een totale verwoesting. Dat laat de wereld niet toe. De mensheid is en blijft in ontwikkeling en is zo vindingrijk dat al de utopische en positieve voorspellingen ook zullen uitkomen.”

Nostradamus was ervan overtuigd dat aan het einde van de 20ste eeuw een allesverwoestende oorlog zou komen. Dat is terug te vinden in meerdere van zijn kwatrijnen. Hij schreef 1.000 kleine gedichtjes en kwatrijnen waarin hij de toekomst op warrige wijze verstopte. Zijn voorspellingen zijn altijd boeiend geweest en zullen dat door de tijden heen ook blijven. Elke keer zullen er weer wereldgebeurtenissen plaatsvinden die toepasbaar zullen zijn op enkele van zijn kwatrijnen.

Persoonlijk heb ik, Rob van der Wilk, mij nooit zorgen gemaakt over een totale verwoesting. Dat laat de wereld niet toe. Dat geldt ook voor de watersnoodrampen waar de wereldbevolking zich in bevindt. De mensheid is en blijft in ontwikkeling en is zo vindingrijk dat al de utopische en positieve voorspellingen ook zullen uitkomen.

De natuur komt tot rust in de 21ste en 22ste eeuw en past zich aan. Het water op de wereld zal technologisch beheerst worden, waardoor natuurrampen nihil zullen zijn. Oorlogen zullen tot het verleden behoren en het menselijk bewustzijn zal heersen en beheersen. Er wordt door vele Nostradamuskenners, waaronder ikzelf, verondersteld dat de verbanden tussen de warrige kwatrijnen nog heel veel gedetailleerde voorspellingen in zich hebben.

Het gouden tijdvak

Nostradamus probeert de moderne mensheid via visioenen duidelijk te maken waar hij zelf niets van snapte.

‘De menselijke aandacht zal zich richten op de hemel, en nieuwe grenzen die vanuit de ruimte een ruimere en meer objectieve kijk op de planeet aarde geven. Dat zal een positieve wereldregering mogelijk maken. De mensheid zal contact maken met buitenaards intelligent leven. Er zal 1.000 jaar vrede zijn en tijdens deze eeuwen zal dit allemaal mogelijk worden. Dit is het gouden tijdvak.

Nostradamus maakte zich zorgen dat de normen en waarden tijdens deze 1.000 jaar ontwikkeling zouden vervallen, waarna het mogelijk is om in een herhaling van de mystieke Atlantisramp te vervallen. Dat zou dan ongeveer moeten plaatsvinden rond het jaar 3000.

Bronvermelding:
→ Nostradamus – John Hogue
→ Nostradamus, de waarheid – Rob van der Wilk

Dit artikel verscheen in 2011 in het tijdschrift Bloom (voorheen Para-Astro) en brengt een hulde aan wijlen Rob van der Wilk.

Meer lezen?

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren
Recente editie

Word een Bloom’er

 • >

  8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • >

  toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • >

  EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • >

  kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • >

  unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom