Summer Bloom Festivals - Diest & Oostende - tickets >

De Aquariuskronieken van Nostradamus: Deel 2

De Aquariuskronieken van Nostradamus: Deel 2

Wijlen master hypnotherapeut Rob van der Wilk brengt licht in de mystieke voorspellingen van de 16de-eeuwse profeet Nostradamus. Michel de Nostradame verwierf wereldbekendheid tot op de dag van vandaag en tot in de verre toekomst met zijn boek ‘De Profetieën’. In Deel 1 van de Aquariuskronieken van Nostradamus bekeken we enkele stukken uit het boek die gaan over Nostradamus’ eigen tijd en WOII. In dit tweede deel gaat het over het Aquariustijdperk en de folteringen die Nostradamus onderging vanwege zijn profetieën.

| LEESTIP: Lees het 1ste deel van de Aquariuskronieken van Nostradamus hier.

Het Aquariustijdperk

Vrijheid van alle grenzen

In de astrologische tijdscyclus bestaat de term 'het grote jaar' waarmee een tijdsgeest wordt aangeduid van ongeveer tweeduizend jaar. Elk van deze tijdsgeesten vormt een tijdperk dat wordt geregeerd door de energie van het bijbehorende astrologische teken. Het eind en het begin van deze tijdsgeesten overlappen elkaar.

We komen uit het Vissentijdperk en zitten nu in het Watermantijdperk (Aquarius). Het Vissentijdperk was de tijd van twee dominante geloofsovertuigingen zoals het christendom en de islam.

Aartsengel Gabriël

Het christendom werd gebracht door de profeet Jezus de Christus, ongeveer tweeduizend jaar geleden en de islam werd gebracht ongeveer vijfhonderd jaar later door de profeet Mohammed. Beide geloven bezitten overeenkomsten.

Eén daarvan is de engel Gabriël die in opdracht van God in zijn stralende glorie de woning van Maria binnentrad en zei: ‘Wees niet bang Maria. Je wordt zwanger en je zal een zoon ter wereld brengen en hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en aan zijn koningschap zal geen einde komen. De kracht van de allerhoogste zal je bedekken. Je kind is aan hem gewijd en zal zijn zoon genoemd worden.’

Mohammed

Al jaren wachtte Mohammed op een teken van boven. Hij dacht dat Allah op de zevende verdieping van de hemel woonde, dat hij hem zag en hem als boodschapper zou kiezen. Mohammed werd veertig en nog altijd wachtte hij ongeduldig, maar blijkbaar dacht niemand in de hemel aan hem. Op een nacht zat hij weer in afwachting op de top van de berg Hera.

Toen hij in een moment van ontroering naar de lucht keek, zag hij een straal licht als een vallende ster op hem afkomen.
Het licht nam de gedaante aan van een engel met vleugels en landde naast Mohammed op de rots. Het was de engel Gabriël, de bode van Allah. Geschrokken stond Mohammed op. De engel toonde hem een korte tekst en zei ‘Egra, Mohammed! Lees voor!

In de naam van Allah
Hij is lief
Hij geeft
Hij vergeeft


Het is nacht. Mohammed ligt onder een deken. De engel Gabriël verschijnt en hij schudt hem wakker. ‘Jij die onder de deken ligt, sta op.’ Hij vraagt Mohammed om een deel van de nacht wakker te blijven en de Soera’s, de verzen van de Koran, het heilige boek, te reciteren.

De ontdekking van de vrede

Het Watermantijdperk is het tijdperk van de wetenschap en medemenselijkheid, van individuele groei en hoogwaardige technologie.

De tijdscyclus heeft zijn intrede gedaan na het jaar 2000 en in ongeveer het jaar 2250 het menselijk bewustzijn beheersen. De kern van de Waterman is vrijheid van alle grenzen. Een nieuw tijdperk is ingetreden, waar het onmogelijke mogelijk is. Het gouden tijdvak manifesteerde zich tussen 21 en 23 december 2012. Ons planetenstelsel kwam dan op één lijn te staan.

Elektromagnetische velden zullen zich samenvoegen waardoor er een vernieuwde kosmische energietrilling ontstaat die de mensen totaal nieuwe inzichten in leven op aarde geeft. Het is de ontdekking van de vrede.

Alles zal ten goede keren. Vrijheid van gedachten, meningsuiting en religie. Elke religie zal zichzelf vanuit zijn persoonlijke culturele ontwikkeling in de andere herkennen. Wij hebben een meergodendom, maar er is maar één ware God.

Nostradamus

De hernieuwing der tijden volgens Nostradamus

Centurie 10, kwatrijn 96
De Arabische lente
Een kolonel zal uit ambitie samenzweren.
Hij zal het grootste deel van het leger tegen zijn vorst opzetten.
Het christendom, de godsdienst van de naam der zeeën zal de overwinning behalen tegen de sekte van de zoon; Adaluncatif.

Het woord Adaluncatif wordt vertaald in kolonel Khadaffi. Luna staat voor de maan, de halve maan, de islam. Khadaffi wordt door Nostradamus gezien als een bedreiging, maar tevens als een vernieuwer. Mede door zijn regime wil het Libische volk vrijheid, vernieuwing en democratie.

Khadaffi wordt in Libie door velen gezien als de redder van de islam. Hij is een dapper strijder, bezit een krachtig charisma met excentrieke karaktertrekken. Hij staat graag in het licht van de schijnwerpers als religieus vader en leider van zijn volk. Alleen, het overgrote gedeelte van zijn Libische volk wil vrijheid, vernieuwing en democratie. Nostradamus heeft deze tijd in zijn tijd voorzien, hij voorspelt het terrorisme en de fundamentalisten binnen de islam. Hij schrijft in zijn geschriften:

De tijd zal smerig zijn, verderfelijk en gewelddadig. Een vreselijke moslimaanval en invasie. In april vinden grote rampen plaats en grote mannen zullen belachelijk worden gemaakt.

”Europa heeft in de vorige eeuw gevochten voor haar vrijheid en overwon. Miljoenen burgers en strijders zijn daarbij hun leven verloren. Ditzelfde wereldkarma vindt nu plaats in de Arabische wereld en daaropvolgend de Afrikaanse wereld. Hierdoor en hierna zal alles ten goede keren.”

Deze periode is nu gaande, het is oorlog in het Midden-Oosten. De Arabische eenheid valt uit elkaar. Alle Arabische landen zijn de dominante dictaturen meer dan zat en vechten voor hun vrijheid. De Arabische wereld is een van de rijkste gebieden van onze planeet aarde.

Met de rijkdommen van de Arabische olievelden kan de bevolking van het Midden-Oosten en Afrika morgen in weelde leven. Maar de Arabische welvaart wordt nauwelijks aan de bevolking gegeven. Het grote geld blijft voornamelijk bij de schatrijke dictaturen. De Arabische lente zoals de opstanding in het Midden-Oosten wordt genoemd is een strijd voor vrijheid.

Europa heeft in de vorige eeuw gevochten voor haar vrijheid. Miljoenen burgers en strijders zijn hierbij hun leven verloren. Maar Europa heeft het wel overwonnen.

Ditzelfde wereldkarma vindt nu plaats in de Arabische wereld en daaropvolgend de Afrikaanse wereld. Hierdoor en hierna zal alles ten goede keren. Alle geloofsovertuigingen zullen elkaar oprecht respecteren. Vrijheid van gedachten, meningsuiting en religie.

Elke religie zal zichzelf vanuit zijn persoonlijke culturele ontwikkeling in de andere herkennen. Wij hebben een meergodendom, maar er is maar één ware God.

Het gouden tijdvak

Centurie 10, kwatrijn 74
Als het zevende millennium gekomen is, 2000 na Christus,
dan zal er een hecatombe zijn,
dat betekent dat de wereld een bloederig offer brengt,
dat zich zal voordoen dichtbij het eind van het millennium.

Nostradamus voorspelt een duizendjarige vredestijdsgeest, een periode waarin wetenschap en religie zich ontwikkelt tot een hoger bewustzijn dat betekent, dat de voornamelijk religieuze oorlogen en wereldconflicten, zoals extreem rijk en extreem arm overwonnen zullen zijn.

Het Aquariustijdperk zal ons alles brengen waar we nu op hopen. Daarbij is het onvermijdelijk dat we de kosmos ingaan, de hoogwaardige technologie zal in de nabije toekomst in staat zijn om de tijd in de ruimte om te buigen.

Eenmaal in het heelal is de cyclus van vierentwintig uur die we hier op aarde hebben aangemeten niet langer van kracht. Een tot en met honderd aardse jaren kan bijvoorbeeld veranderen in tien ruimtejaren. Er zullen nieuwe ontwikkelingen zijn die ons begrip nu nog te boven gaan.

Maar heus, er is een tijd en een moment voor alles. Nostradamus voorspelt dat de wereld tussen 3755 en 3797 belaagd zal worden door meteoorregens. Gelukkig voor de mensheid ziet Nostradamus in een visioen ruimteschepen die zich met hoge snelheid verwijderen van de aarde. Er worden nieuwe leefbare werelden ontdekt van zo’n schoonheid dat de profeet denkt: ‘Wij blijven voortbestaan.’

Ik heb het paradijs gezien

Michel is in zijn werkkamer en schrijft in trance automatisch zijn profetische visioenen op. Weer ziet hij vreselijke beelden. Hij ziet vuurballen ontploffen en hele steden storten in elkaar. De mensen gillen van angst en pijn en boven alles uit torent een gigantische brandende paddenstoel van rook een hellevuur. Dan lijkt het alsof de wereld uit elkaar barst.

Michel is een diepe trance en ziet in een visioen ruimteschepen die zich met hoge snelheid verwijderen van de aarde. De schepen vliegen naar een andere ster waarachter een stralende zon opgaat. De ruimteschepen vliegen met grote snelheid op een planeet af en beginnen aan de landing.

Even later staan de immense ruimteschepen in een uitgestrekt groen dal op een bloeiende weide aan de oever van een prachtig meer.
Er gaan deuren open. Vrouwen, mannen en kinderen komen naar buiten. Ze dragen bijzondere kleding en helmen van glas. Een van de mannen doet zijn glazen helm af. De anderen kijken gespannen toe. Naast hem staat een vrouw die hem wil tegenhouden als hij zijn helm wil afdoen. De man lacht naar haar en doet zijn helm af en ademt de frisse lucht diep in.

Iedereen kijkt toe en ze doen vervolgens allemaal hun helmen af. Ze zijn vrolijk, omarmen elkaar en lopen naar de oever van het meer. De man die de leiding heeft bukt zich en neemt een paar handen met water en drinkt ervan. ‘Het water is goed’ zegt hij. Iedereen doet die bijzondere kleren uit en rent het water in. Ze drinken, zwemmen en lachen.

Michel is in trance en glimlacht. ‘Dit gebeurt in het jaar 3797. Gelukkig,’ denkt hij. ‘we blijven voortbestaan. Ik heb het paradijs gezien.’

De inquisiteur grijpt zijn haar vast, slaat zijn hoofd tegen de muur en brult: ‘Beken je nu je schuld tegenover de almachtige?’ Michel vermant zich en zegt: ‘Ik heb het paradijs gezien. Na alle verschrikkingen op aarde komt er een gelukkige tijd. De mensen zullen het overleven.’

De heilige inquisitie

Michel komt uit zijn trance en hoort schreeuwende mannenstemmen in zijn huis. Bruut wordt de deur van zijn werkkamer opengetrapt. Soldaten van de inquisitie en de inquisiteur stappen schaamteloos zijn kamer binnen. Anna wringt zich doodsbang langs de soldaten. De inquisiteur heeft Michel gepakt, de soldaten pakken Anna beet en trekken haar weg. De inquisiteur zegt: ‘Michel de Nostradame, in naam van de heilige inquisitie bent u gearresteerd.' Michel wordt door de soldaten bij zijn armen en benen gepakt en zijn huis uit gesleurd.

De foltering

”Ik heb het paradijs gezien. Het paradijs bestaat. Na alle verschrikkingen op aarde komt er een gelukkige tijd. De mensen zullen het overleven.”

Michel is in de kelder van het huis van de heilige inquisitie. Hij zit op een houten stoel met een hoge rugleuning. Hij zit vastgekluisterd en om zijn hoofd loopt een ijzeren band. Zijn handen en voeten zijn ook met ijzeren banden vastgeklonken. Zijn gezicht zit onder het bloed. Zijn kleren zijn gescheurd en zijn lichaam zit onder de wonden. Hij is met ijzeren kettingen geslagen en ze hebben zijn lichaam overgoten met kokend water. Michel is flauwgevallen van angst en vreselijke pijnen. De inquisiteur zit op een rood fluwelen hoge stoel, naast hem staat een houten tafel. Daarop ligt het boek, 'De Profetieën' van Nostradamus.

Een soldaat gooit Michel een emmer vies water in zijn gezicht en hij komt bij. De inquisiteur kijkt hem recht in zijn ogen. ‘Uw boeken, monsieur de Nostradame, zijn door de duivel zelf geschreven. Dat weten we. Het gaat er nu om dat u uw ziel voor God ontlast. Misschien ontfermt de allerhoogste zich dan toch nog over u. Als u uw misdaden bekent en uit het diepst van uw ziel berouw toont.’ Michel mompelt: ’Nee.’

De inquisiteur slaat Michel hard in zijn gehavende gezicht. ‘U bent aangeklaagd omdat u met de machten van de duisternis een verbond bent aangegaan. U bent aangeklaagd omdat u graaf Montecomory hebt betoverd, opdat deze Hendrik, de koning van Frankrijk, zou doden. Zoals u dat al voorspeld had in uw duivelse boek. Maar wij monsieur, laten ons door dit getover niet imponeren. U bent aangeklaagd wegens de misdaad tegen God’, brulde de inquisiteur. ‘Geef antwoord, beken je schuld.’

De soldaten maken Michel los en slepen hem naar de muur. Ze leggen hem aan een ketting vast en leggen een ijzeren ring met de doornen rond zijn nek. De doornen dringen door zijn huid. Bloed stroomt over zijn borst. De soldaten steken zijn handen in ijzeren boeien die zo zijn ontworpen dat men met het aandraaien van schroeven iedere vinger afzonderlijk kan breken. Ze draaien de schroeven aan en Michel schreeuwt het uit van de pijn.

De inquisiteur grijpt zijn haar vast en slaat zijn hoofd tegen de muur en brult: ‘Beken je nu je schuld tegenover de almachtige?’ Michel vermant zich en kijkt de inquisiteur meewarig aan. Dan glimlacht hij en zegt: ‘Ik heb het paradijs gezien. Het paradijs bestaat. Na alle verschrikkingen op aarde komt er een gelukkige tijd. De mensen zullen het overleven.’

De soldaten draaien de schroeven verder aan en trekken de doornen om zijn hals strakker aan. Michel krimpt ineen van de helse pijnen. ‘Mij kunnen jullie laten sterven,’ mompelt Michel, 'maar de waarheid kunnen jullie niet doden.’ De inquisiteur slaat hem ziedend van woede met een dunne roede van gevlochten ijzerdraad in zijn gezicht en brult hysterisch: 'Herroep je leugens!’

Hij pakt Michel bij zijn hals en schreeuwt: ‘Ik wil een bekentenis. Beken eindelijk dat je schuldig bent aan Godslastering.’

‘Hoe moet hij dat doen als hij onschuldig is?
’ Iedereen draait zich om. ‘Wie waagt het om zoiets te zeggen?’ vraagt de inquisiteur. ‘Ik’, zegt Catharina de Medici, de koningin van Frankrijk. Ze komt de kelder binnen. ‘Maak hem los’, beveelt ze. De inquisiteur schudt arrogant zijn hoofd. Hij groet haar niet en maakt geen buiging voor haar. ‘Dit gerecht voert de wil van god uit zegt hij.’ Catharina kijkt de inquisiteur beschuldigend aan. ‘Zou u op deze getuigenis uw leven willen zetten?’ vraagt ze. De inquisiteur verbleekt en maakt een diepe buiging voor Catharina. ‘Majesteit’, zegt hij nederig.

Catharina, vriendin en beschermvrouwe

Michel is al enkele dagen thuis. De wonden aan zijn gezicht , nek en aan zijn vingers zitten in het verband en hij voelt zich gelukkig om weer veilig thuis bij Anna te zijn. Anna komt binnen met een dienblad. Ze heeft sinaasappels uitgeperst. Voor het huis van Michel staan soldaten op wacht. Er komt een koets aan die stopt voor het huis van Michel. Er zijn veel mensen op straat komen kijken.

Catharina stapt uit de koets en kijkt om zich heen. De mensen zwaaien naar haar, dan vliegen de hoeden en mutsen de lucht in en iedereen juicht haar toe. Catharina wuift de mensen vrolijk toe en gaat het huis binnen. Michel wil opstaan als Catharina binnenkomt. Catharina maakt een afwijzend gebaar. Anna maakt een lichte kniebuiging. Catharina kijkt haar vriendelijk aan en zegt: ‘Niemand zal hem meer iets doen zolang als ik leef.’

Bronvermelding:
→ Nostradamus & the millennium, John Hogue, Elmer BV, ISBN: 90 6120 649 9
→ De Koran, Kader Abdolah, De Geus, ISBN: 978 90 445 0913 7
→ Nostradamus de waarheid, Rob van der Wilk, Andromeda, ISBN: 90 5599 0965
→ Nostradamus, Knut Boeser, Bzztõh, ISBN: 90 5501 142 8

Dit artikel verscheen meer dan tien jaar geleden in het tijdschrift Bloom (voorheen Para-Astro) en brengt een hulde aan wijlen Rob van der Wilk.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Spiritualiteit

Ascensie • Groeien doorheen dimensies

De shift van de derde dimensie (3D) naar de vijfde (5D) is niet meer dan een (eerste) reuzensprong…

Lees meer
Spiritualiteit

Hoe kan een huisdier, totemdier of krachtdier jou helpen groeien in bewustwording?

Het is mijn intentie om je met dit artikel in verbinding te brengen met wat je allemaal van…

Lees meer
Spiritualiteit

De kleuren van de Aartsengelen

Wanneer in de Bijbel wordt gesproken over de aanwezigheid van gevleugelde wezens die mensen op…

Lees meer
Bloom 5 - Special - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom