Summer Bloom Festivals - Diest & Oostende - tickets >

"Mensen zonder klachten testen is misleidend en een verspilling van geld."

"Mensen zonder klachten coronatesten laten afnemen is misleidend en een verspilling van geld."

Het is duidelijk dat de pandemie ons dagelijks leven ernstig beïnvloed heeft. Voorzichtig proberen we ons oude leventje terug op te pakken, maar voordat we daarvoor toestemming krijgen, moeten we eerst getest worden om verspreiding van het virus te voorkomen. Willen we naar het buitenland? Willen we meedoen aan culturele activiteiten? Dan is een negatief testresultaat je enige toegangsticket. Maar zijn de testresultaten wel betrouwbaar? Schieten alle deze verplichte coronatesten en zelftesten niet hun doel voorbij? Immunologe en nutrition & lifestyle expert Carla Peeters meent van wel: “Massaal testen levert verhoudingsgewijs veel vals-positieve uitslagen op.”

-- Oorspronkelijk gepubliceerd op tpo.nl --

Vanaf 1 december is het aantal testen opgeschaald om meer zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus. Mensen met én mensen zonder klachten worden getest, terwijl eerder het devies was dat mensen zonder klachten niet getest moeten worden. Tijdens de persconferentie van 4 februari 2021 herhaalde demissionair minister-president Mark Rutte deze oude boodschap (hij heeft zelf nog nooit een coronatest gedaan): “De regel is dat je niet hoeft te testen als je geen klachten hebt. Dat geldt voor u en dus ook voor mij.”

”"Massaal testen levert verhoudingsgewijs dus veel vals-positieve uitslagen op"”

Echter, kinderen zonder klachten op lagere en middelbare scholen moeten wél worden getest willen ze na vijf dagen in plaats van tien dagen quarantaine weer naar school kunnen. Tot 15 maart 2021 loopt een consultatieronde voor een wetsvoorstel dat een negatief testresultaat nodig is om deel te kunnen nemen aan sport- en jeugdactiviteiten, culturele evenementen, het bezoeken van musea, restaurants en horeca. In deze beoogde nieuwe wet wordt het mbo- en hbo-onderwijs geschaard onder de niet essentiële voorzieningen.

De steeds strengere maatregelen zijn voor de burger moeilijk te volgen. Op 23 februari 2021 communiceerden diverse leden van de gedragsunit van het RIVM dat het coronabeleid de burger te weinig perspectief biedt. De externe adviseurs zien een afnemende trend in het draagvlak voor het opvolgen van de coronamaatregelen. Deze trend zet zich voort nu professor van Dissel tijdens de technische briefing op 10 maart 2021 heeft beaamt dat de Infectie Fatalitiets Ratio (IFR) van het SARS-CoV-2 virus van 0,23 % in de orde van grootte ligt van de IFR van het influenzavirus.

Openheid en transparantie over testen en data is noodzakelijk

Inmiddels is Nederland al meer dan twee maanden in lockdown vanwege de opkomende Britse variant die veel besmettelijker zou zijn. Tot op heden blijkt dat niet uit de cijfers. Sinds enkele weken daalt het percentage positieve testen en ook IC-opnames met Covid19 blijven rond de 600 bedden. De strenge coronamaatregelen hebben voor een groot deel van de bevolking een negatieve impact op gezondheid, welzijn en inkomen. Openheid en transparantie over testen, data en rekenmodellen die de basis vormen voor het bepalen van het beleid worden met de dag belangrijker om onnodige schade te voorkomen.

Volgens het OMT en kabinet is versoepeling van de maatregelen enkel mogelijk wanneer over gegaan wordt op een intensief screeningsregime. Vanaf 1 december 2020 is de testcapaciteit exponentieel gegroeid en zijn nieuwe soorten (snellere) testen toegevoegd. Scholen en bedrijven zijn, onder druk om te kunnen heropenen, gestart met het gebruik van de sneltesten met de veronderstelling dat de testen betrouwbare resultaten geven of iemand wel of niet besmettelijk is. Op basis van een positieve coronatest wordt besloten dat een kind of volwassene tien dagen in quarantaine moet.

Door wetenschappers wordt gewaarschuwd voor een verminderde betrouwbaarheid van gegevens door gebruik van de snellere testen en het testen van mensen en kinderen zonder klachten (Surkova, 2020, Wise 2020).

Het testbeleid tot 1 december 2020

”"Het is onduidelijk of een monster dezelfde uitslag genereert als deze op dezelfde dag bij een andere teststraat zou zijn afgenomen."”

Tot 1 december was het testbeleid bijna volledig gebaseerd op de PCR-test, de test die als de gouden standaard wordt gezien voor het aantonen van het SARS-CoV-2-virus. De onder noodtoestand goedgekeurde testen verschillen sterk in de mate waarin zij in staat zijn het virus aan te tonen. De detectielimiet kan wel een factor 10.000 verschillend zijn (Arnaout, 2021). De in ons land gebruikte 164 verschillende testkits variëren in aantal en in soort target probes. De target probes corresponderen met een van de manteleiwitten van het virus om de aanwezigheid van het SARS-CoV-2-virus aan te tonen. Testkits kunnen gebruik maken van één, twee, drie of vier verschillende target probes om het SARS-CoV-2 virus aan te tonen. Het gebruik van de soort target probe en het aantal probes heeft invloed op de testuitslag en of eventueel per abuis andere (corona)virussen worden aangetoond. Hoe minder target probes er gebruikt worden, hoe minder betrouwbaar het testresultaat is. In Nederland wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een of twee target probes, terwijl in het begin van de pandemie gebruik gemaakt werd van drie target probes.

Een tweede belangrijke variabele is het aantal reactieronden of Ct-waarden dat door het laboratorium gebruikt wordt om het SARS-CoV-2-virus aan te tonen. Over het algemeen zijn er minder reactieronden nodig voor het aantonen van het virus tijdens de periode van klachten. Het is ook bekend dat besmettelijkheid van een virus in sterke mate samenhangt met de aanwezigheid van klachten als neusverkoudheid en hoesten omdat hierbij druppeltjes en aerosolen worden geproduceerd waarin zich besmettelijk virus bevindt. Naarmate de klachten minder worden neemt het aantal virusdeeltjes af en zijn meer reactieronden (hogere Ct-waarden) nodig om het virus aan te kunnen tonen. Een onderzoek van Jaafar et al. (2020) toonde dat bij een Ct-waarde van 25 in 70 % van de monsters virus gekweekt kon worden terwijl dit bij een Ct-waarde van 35 slechts in 3% van de positieve monsters mogelijk was. Ook toonden onderzoeken aan dat het virus niet langer besmettelijk is na acht dagen na het ontstaan van de eerste klachten, mogelijk ten gevolge van de aanwezigheid van de gevormde antilichamen die het virus neutraliseren. Het RNA (dus niet het hele virus) kan echter nog wel veel langere tijd aangetoond worden (CEBM, 2020). In 50% tot 75% van de positieve testresultaten kan de positieve uitslag een oude infectie zijn (Bullard et al, 2020). Dat is dan ook een belangrijke reden waarom de PCR-test uitsluitend bedoeld is om bij mensen met klachten te kunnen analyseren welk virus de klachten veroorzaakt. Voor mensen die geen klachten hebben, heeft deze coronatest geen enkel nut.

Maar er spelen nog andere variabelen een rol. Externe factoren – zoals monsterafname en transport, vakbekwaamheid van personeel, machines en de laboratoriumomgeving – zijn van invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten. Het is dus onduidelijk of bij analyse van een patient monster in verschillende diagnostische centra in Nederland dezelfde uitslagen verkregen worden. Ook is onduidelijk of een monster dezelfde uitslag genereert als deze op dezelfde dag bij een andere teststraat zou zijn afgenomen. Cijfers hiervan zijn niet bekend bij het RIVM.

De veranderingen in het testbeleid vanaf 1 december 2020

Sinds 1 december 2020 zijn er naast de PCR-test drie andere soorten testen geleidelijk geïntroduceerd. Deze testen kunnen binnen dertig minuten tot een uur aantonen of iemand al dan niet besmet is met het SARS-CoV-2 virus. Bij de standaardtest duurt dit 24 tot 48 uur. Deze nieuwe testen zijn gevalideerd in vergelijking met de PCR-test met een Ct-waarde van 32 of hoger, waarbij monsters gebruikt werden van mensen met klachten.

De PCRtest (1) wordt door de GGD gebruikt voor het testen van mensen met klachten en het bijbehorende bron- en contactonderzoek en wordt ook gebruikt op andere testlocaties. Een nieuw in Nederland ontwikkelde variant daarop is de LAMP-test (2) die evenals de PCR-test ook RNA detecteert, maar een snellere uitslag geeft. Dan zijn er de zogenaamde sneltesten (3), ook wel antigeentesten genoemd, die aantonen of er viruseiwitten van het virus in neus- en keelslijm zitten. Deze testen zijn minder gevoelig dan de andere testen. Het kan daarom nodig zijn de uitslag te bevestigen met een PCR-test of LAMP-test of een herhaling van de sneltest. Tot slot is er de in Nederland ontwikkelde ademtest (4), die alleen aantoont dat iemand geen corona heeft. Dit betreft een voorscreeningstest. Bij een positieve uitslag is een herhaling met een van de andere testen gewenst.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de verschillende ‘snelle’ testen vaak niet aan de door de WHO vereiste sensitiviteit en specificiteit kunnen voldoen en dus niet geschikt zijn voor surveillance. De Amerikaanse Food en Drug Administration en de Center of Disease Control erkennen dat snelle testen tot onjuiste resultaten kunnen leiden. Zo kan het zijn dat bij bijvoorbeeld een test met een specificiteit van 98% en een virusprevalentie van 0,1% slechts 4% van de positieve uitslagen correct blijkt te zijn.

Kanttekeningen bij de verschillende testen

Niet alleen meer vals-negatieve en vals-positieve resultaten kunnen voorkomen bij gebruik van de snelle testen. Ook andere factoren kunnen de testresultaten beïnvloeden. Het gebruik van de snelle LAMP-test vraagt in verband met een bewerking van het monster op locatie om een specifieke veiligheid en infrastructuur in een teststraat. Ook het afnemen en uitvoeren van de sneltesten in scholen en bedrijfsgebouwen vraagt om extra veiligheidsmaatregelen. Het virus kan zich immers verspreiden door een onveilige manier van monsterafnames, maar dat geldt ook voor andere in de luchtwegen aanwezige bacteriën en virussen. Een voorbeeld daarvan is de Coronatestservice, die onlangs op verzoek van de Inspectie van Volksgezondheid en Jeugd stopte met het afnemen van sneltesten omdat de veiligheid voor de uitvoering onvoldoende geborgd was. Onderzoek gepubliceerd in The Journal of Diagnostics toont aan dat – evenals bij de PCR-test en LAMP-test – bij gebruik van sneltesten een positief resultaat door aanwezigheid van andere seizoensgebonden coronavirussen (die al jaren voorkomen) mogelijk is. Daarnaast is voor deze testen veel meer personeel nodig dan voor een analyse via de PCR-testen, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel.

Het grotere risico op vals-negatieven en vals-positieven bij gebruik van ‘snelle’ testen roept veel vragen op. Om die reden is het belangrijk om te weten hoe de data die op het coronadashboard gepresenteerd worden tot stand zijn gekomen. Data die ook gebruikt worden voor rekenkundige modellen, zoals bijvoorbeeld de bekende R-waarde.

Volledige bijdrage lezen?

Lees het volledige artikel op tpo.nl

Carla Peeters auteur Bloom web

---

Dr. ir. Carla Peeters is eigenaar en oprichter van COBALA Good Care Feels Better®. Jaren werkte zij aan diagnostiek, immunologie en infectieziekten en als bestuurder van zorgorganisaties. Sinds 2015 heeft zij zich gespecialiseerd in personalised nutrition en leefstijl. COBALA begeleidt mensen preventief en van verzuim naar eigen werk met een Personalised Integrative Care® programma. Alle info: www.goodcarefeelsbetter.com

Meer lezen?

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Spiritualiteit

Wicca & de Maan

"Eens per maand, en liefst wanneer de Maan vol is, zullen jullie bijeenkomen op een geheime plaats…

Lees meer
Astrologie

Wat leert jou de Aarde in je geboortehoroscoop?

Binnen de astrologie ligt meestal de nadruk op het zonneteken (of sterrenbeeld). We zijn echter…

Lees meer
Astrologie

Met welk sterrenbeeld ga jij op eerste date?

Een eerste date blijft altijd spannend. Je hoopt natuurlijk altijd dat het een onvergetelijk moment…

Lees meer
Bloom 5 - Special - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom