26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Een illusie rijker: het corona vaccin

Een illusie rijker: het corona vaccin

In Bloom juni introduceerden we het Gezondheidsdossier, waarin een oproep wordt gedaan voor een gezondheidszorg op maat van de 21ste eeuw. We gingen daarbij dieper in op de marathon van de zoektocht naar een vaccin tegen COVID-19, het ‘wondermiddel’ dat de mensheid opnieuw uit de huidige impasse moet halen en ons moet terugvoeren naar het leventje van voor corona. Waarom dit wellicht bij een utopie zal blijven, lees je hier. Hoofdredactrice Eva Vanooteghem in gesprek met dokter Kris Gaublomme.

Het vaccin: de enige oplossing voor de coronacrisis?

Vanuit de wetenschap én politiek dook het doembeeld op dat een terugkeer naar ‘normaal’ niet mogelijk is zolang er geen vaccin gevonden wordt tegen het nieuwe coronavirus. Is dit terecht?

Dr. Gaublomme. "Het was o zo voorspelbaar dat een nieuw vaccin naar voor zou geschoven worden als de ultieme oplossing om de coronacrisis het hoofd te bieden. En er zijn er inderdaad heel wat in ontwikkeling, 115 in totaal. De theorie daarachter is even simplistisch als altijd: als we allemaal ingeënt zijn, verdwijnt het virus vanzelf. Maar is dat ook zo? Geenszins!"

Wat zijn volgens u de struikelblokken waartegen we aanlopen?

Dr. Gaublomme. "Om een vaccin te ontwikkelen en degelijk te testen, is er 5 à 10 jaar nodig. Gebeurt dat niet, dan worden grote en onverantwoorde risico’s genomen qua veiligheid van het vaccin. En die tijd is er nu niet."

Om kostbare tijd te winnen wil Sanofi als basis voor zijn Covid-19-vaccin een oud SARS-vaccin gebruiken, SARS 2.0 zeg maar. Wat vindt u hiervan?

Dr. Gaublomme. "Klopt, maar ook dat vaccin is indertijd (2002) niet op mensen getest, waardoor de veiligheid ervan niet kan gegarandeerd worden. De ontwikkeling van een geschikt vaccin is een wedloop tegen de tijd en dat zorgt ervoor dat onderzoekers, om tijd te winnen, vals gaan spelen en dus een loopje nemen met de standaard veiligheidsmaatregelen."

Vaccinoloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen deelde op dinsdag 14 april 2020 in een interview op Radio 2 mee dat bepaalde bedrijven in China en de VS van de regelgevende autoriteiten de toelating hebben gekregen om onmiddellijk vaccins te testen op mensen. De dierproeven worden overgeslagen. “Een hoogst uitzonderlijke situatie”, dixit Van Damme.

Dr. Gaublomme. "Anthony Fauci, lid van de Coronavirus Task Force van het Witte Huis en van het National Institute of Health, besliste dat deze fase kon worden overgeslagen, ondanks de slechte ervaringen met coronavaccins in het verleden. Nu reeds slaan belangrijke spelers, zoals het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna, dit fundamenteel onderdeel van het onderzoek gewoon over."

Corona vaccin dr gaublomme virus immuunsysteem covid 19 Bloom web

Voordat het vaccin tegen COVID-19 en masse kan geproduceerd worden is het cruciaal dat het vaccin eerst zorgvuldig geëvalueerd wordt qua efficiëntie en veiligheid. Waarom neemt dit zoveel tijd in beslag?

Dr. Gaublomme. "Er gaat drie jaar over vooraleer de chronische gevolgen van vaccinatie duidelijk worden, zoals gebleken is uit het verband tussen MS (multiple sclerose) en hepatitis B-vaccinatie. Een essentiële voorwaarde voor de evaluatie van een vaccin is eveneens de vergelijking tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, en tussen gevaccineerden en de ontvangers van een écht placebo (niet werkzaam vaccin). Dit gebeurt zelfs niet voor de klassieke vaccins, laat staan dat er nu kostbare tijd zal worden ‘verspild’ voor de ontwikkeling van een ‘urgentievaccin’."

In 1990 schreef wijlen Dr. Vanooteghem in het magazine Para-Astro, de voorganger van Bloom, dat "elk vaccin al achterhaald is wanneer het uiteindelijk de afzetmarkt bereikt". Klopt dit?

Dr. Gaublomme. "Hét coronavirus bestaat niet. Er zijn tal van genetische varianten, en die veranderen elk jaar opnieuw. Elk vaccin dat nu ontwikkeld wordt, is gericht tegen Covid-19, maar de kans dat we in de toekomst opnieuw een epidemie krijgen met diezelfde Covid-19 is echter zeer miniem. "

Of zoals de Nederlandse viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC aanhaalt: “Elke keer als je griep hebt en je dat doorgeeft aan iemand anders, is het bij de volgende persoon bijvoorbeeld al gemuteerd".

Dr. Gaublomme. "Exact. Dat er opnieuw een coronavirus zal aangetroffen worden onder de griepvirussen is niets nieuws, dat gebeurt elk jaar opnieuw! 7 à 15 % van alle griepvirussen zijn coronavirussen, elk jaar opnieuw. Maar daarom nog geen Covid-19. Misschien spreken we tegen dan over Covid-20, of 21,…"

De werking van ons immuunsysteem

Een vaccin komt bijgevolg sowieso altijd te laat?

Dr. Gaublomme. "Welk vaccin er uiteindelijk uit de bus komt, het zal te laat komen voor deze epidemie en wellicht waardeloos zijn voor de volgende. De vraag is tevens: wanneer moet er gevaccineerd worden? Het vaccin heeft geen nut wanneer een nieuwe epidemie niet voornamelijk veroorzaakt wordt door dit coronavirus. Maar als dat wel zo is, dan komt de vaccinatie geheid te laat, want tegen die tijd heeft de epidemie al de wereld overspoeld. Toch nog vaccineren te midden van een epidemie is zinloos en ronduit gevaarlijk. Besmette personen toch nog vaccineren leidt immers tot ‘incubatievaccinaties’, met alle nare gevolgen van dien, waaronder ernstigere nevenwerkingen dan bij niet-geïnfecteerden."

Mogen we daaruit concluderen dat een vaccin de kracht bezit om andere problemen uit te lokken?

Dr. Gaublomme. "Nu reeds waarschuwen virologen dat elke griepvaccinatie aanleiding geeft tot een verschuiving in het biologisch evenwicht. De bekende virussen waartegen gevaccineerd wordt moeten wijken, maar worden stante pede vervangen door andere stammen die het aldus gevormde biologische vacuüm opvullen. De grootste kans maken dan nieuwe virussen waartegen niemand immuniteit heeft kunnen ontwikkelen, met het risico op een nieuwe pandemie. Op die manier vergroot een vaccinatiecampagne de kans op een ernstige nieuwe epidemie. Het risico is dus reëel dat een Covid-19-vaccinatiecampagne niet het einde betekent van een pandemie, maar het begin van een nieuwe golf. Indien het vaccin niet efficiënt genoeg is, kan het virus evolueren naar een nieuwe variant die nog sterker toeslaat dan de huidige. En blijkt het vaccin wél efficiënt te zijn, dan blijft er het probleem dat het biologisch vacuüm de deur wagenwijd openzet voor andere ziektekiemen. Van de regen in de drop dus."

Stemmen gaan op dat vaccinaties tot complicaties kunnen leiden? Is dit gegrond?

Dr. Gaublomme. "Na een eventuele corona-vaccinatie is er inderdaad meer risico op complicaties van de infectie dan zonder vaccinatie. Toen in 2003 op proefdieren werd geëxperimenteerd met een SARS-vaccin werd vastgesteld dat ze na vaccinatie wel immuniteit ontwikkelden, maar na contact met het wildvirus met veel zwaardere complicaties te maken kregen dan niet-gevaccineerde dieren. Er was vooral sprake van ernstige longaandoeningen, vaak met de dood tot gevolg. Er trad een overreactie op die de complicaties uitlokte, zoals ontstekingen over het hele lichaam en longproblemen. Geheel nieuw was die observatie niet, want in 2007 en 2008 was hetzelfde vastgesteld na een experimenteel RSV-vaccin waarbij twee kinderen stierven."

Corona vaccin dr gaublomme virus immuunsysteem covid Bloom web

Viroloog Marc Van Ranst zei op 24 maart 2020 in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat “wie corona heeft gehad en antistoffen heeft opgebouwd, wellicht maar tijdelijk is beschermd”.

Dr. Gaublomme. "De Franse viroloog Didier Raoult noemt het coronavaccin ronduit ‘een idiote uitdaging’. Wanneer, zoals virologen beweren, het coronavirus weinig immuniteit opwekt, waarom zou een vaccin dat dan wel doen? Sowieso is het geringe vermogen van het virus om immuniteit op te wekken een zwaar struikelblok bij de ontwikkeling van een vaccin. Een struikelblok dat wetenschappers proberen te omzeilen door aan het vaccin stoffen (adjuvantia) toe te voegen die de immuunreactie versterken, maar wat daarvan de desastreuze gevolgen zijn, is intussen onderhand genoegzaam bekend (zie het boek “Vaccinaties en het immuunsysteem” door mezelf opgetekend). Frank Hulstaert, specialist vaccins bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) houdt zich op de vlakte. “De grote onbekende is wat werkt en wat niet”, zegt hij. “Hoe gaan we de werking van dat kandidaat-vaccin bewijzen? Er is een goede merker nodig om te zien of wie een infectie heeft doorgemaakt daartegen beschermd is”. Niemand weet dus hoeveel antistoffen er vereist zijn om te kunnen oordelen of het vaccin wel degelijk beschermt tegen het virus. Met andere woorden: eender welk vaccin dat op korte termijn wordt ingezet is een pure gok."

Het SARS-virus is in 2002 uitgebroken in China. Zijn er nog meer parallellen te trekken met Covid-19?

Dr. Gaublomme. "De gelijkenissen tussen het toenmalige SARS-virus en Covid-19 zijn treffend. Beide zijn coronavirussen, beide ontstonden in China, in een dichtbevolkte en zwaar gepollueerde omgeving, beide teisteren hoofdzakelijk de longen en beide treffen vooral oudere personen. Niets nieuws onder de zon. In het decembernummer van ‘’t Prikje’ 2003 schreef ik het volgende neer over het SARS-vaccin: “Er is echter één klein probleempje met SARS-vaccins: ze kunnen de ziekte net zo goed erger maken als bestrijden! Coronavirussen, waartoe men het SARS-virus rekent, kunnen zich in de macrofagen (witte bloedcellen die de virussen, gemerkt door antistoffen, als het ware opeten) vermenigvuldigen. Daardoor wordt door het vaccin het virus verspreid in plaats van opgeruimd, en verergert de infectie zienderogen. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘antilichaam gemedieerde stimulatie’.” Als dit gold voor het SARS-vaccin, dan geldt dit ook voor het Covid-19-vaccin."

Op 27 april 2020 gaf de Turnhoutse topman Paul Stoffels aan dat farmareus Johnson & Johnson een vaccin tegen het coronavirus aan het ontwikkelen is. Een capaciteit van 1 miljard vaccins zou zo voor 2021 binnen handbereik liggen (zie tevens Bloom juni). De snelheid waarmee dit nieuwe vaccin het daglicht zal zien, is werkelijk ongezien als u stelt dat andere vaccins er 5 à 10 jaar over doen om op punt te worden gezet.

Dr. Gaublomme. "Hoe voorbarig de plannen van vaccinproducenten wel kunnen zijn, wordt geïllustreerd tijdens het gesprek tussen de onderdirecteur van Janssen farmaceutica (subdivisie van Johnson & Johnson), Richard Nettles, en de bekroonde online website Verywell Health. Johnson & Johnson startte in januari 2020 met het testen van een Covid-19-vaccin. Op 30 maart, twee maanden later, kondigt de woordvoerder aan dat de firma reeds begonnen is met de productie van ditzelfde vaccin en dat in september 2020 de fase 1 proeven zullen opgestart worden. Tegen het eerste trimester van 2021 zal er al een voorraad van het vaccin beschikbaar zijn voor gebruik. Ontwikkeling, testen en productie: alles in amper één jaar tijd! Op vraag van journalist Anisa Arsenault wat het betekent om een vaccin ‘at risk’ (op risico) te produceren, reageert Nettles: “Wat ik bedoel wanneer ik zeg dat we produceren ‘op risico van…’, is dat we niet wachten op de resultaten van de fase 1 klinische studies voor we beginnen met de productie op grote schaal”. Voor alle duidelijkheid: fase 1 is slechts het begin van het echte onderzoek, op een zeer beperkt aantal personen. Normaal kan een vaccin pas goedgekeurd worden wanneer in fase 2 en 3 dit aantal proefpersonen is uitgebreid tot vele duizenden, en wanneer in al die fases zowel de efficiëntie als de veiligheid van het vaccin over een langere periode zijn bewezen. Dit hele verloop neemt minimum vijf jaar in beslag, meestal langer. Niets daarvan bij het Covid-19 vaccin! J&J maakt gewoon gebruik van een bestaand vaccin op basis van een adenovirus, stopt er wat genetisch materiaal van Covid-19 in (AdVac technologie), en klaar is kees…"

BLOOM. Elk jaar dus een nieuwe sensibiliseringscampagne: “Neem de Covid-19-prik?”.

Dr. Gaublomme. "Vermits er geen enkel bewijs is hoe lang een Covid-19-vaccin werkzaam is, wordt er verwacht dat ook deze prik jaarlijks zal herhaald moeten worden, zeker als men tegen dan met een ‘nieuw en beter’ vaccin op de proppen komt. 7 miljard vaccins per jaar: mooi vooruitzicht toch? Bovendien bevindt J&J zich in goed gezelschap om dit te realiseren. Volgens onderdirecteur Nettles hebben ze een partnership aangegaan met BARDA, de ‘Biomedical Advanced Research and Development Authority’, een onderdeel van de Amerikaanse overheid die het land moet beschermen tegen pandemieën, bioterrorisme of een aanval met kernwapens. Samen hebben ze nu al een miljard dollar geïnvesteerd in de productie van een Covid-19-vaccin. Bij een investering van een dergelijke grootteorde is het uitgesloten dat het vaccin ooit de prullenmand ingaat. Bill Gates kwam nog met een beter idee door te stellen dat iedereen twee dosissen van het vaccin ‘nodig’ zal hebben. Daarmee ziet hij het aantal dosissen zowaar verdubbeld."

Corona vaccin dr gaublomme virus alternatief Bloom web

Het is dus een ware wedren om het eerste Covid-19-vaccin op de markt te krijgen.

Dr. Gaublomme. "Biotech-bedrijf Moderna Therapeutics, dat jaarlijks 20 miljoen dollar ontvangt van de Bill & Melinda Gates Foundation, gaat er nog harder tegenaan. Terwijl het genoom van het Covid-19-virus pas op 7 januari ontrafeld werd door de Chinezen, had de firma minder dan een week later al een kandidaat-molecule klaar voor een vaccin. Op 24 februari werden dan een aantal stalen verstuurd naar Bethesda voor de eerste klinische testen. Begin maart startten ze met de recrutering van de eerste vijfenveertig testpersonen. De planning bestond erin om twee (!) dosissen van het vaccin toe te dienen met een maand tussentijd. De kandidaten ontvangen elk 1.100 dollar voor hun gewaardeerde medewerking. Het document voor ‘geïnformeerde toestemming’ dat de kandidaten moeten ondertekenen, en dat de risico’s beschrijft die ze eventueel kunnen lopen tijdens het experiment, werd door Moderna niet vrijgegeven. Eric Snijder, moleculair viroloog aan het Leiden University Medical Center, vindt het ‘nuttig’ om een vaccin reeds uit te testen op kwetsbare patiënten of zorgverleners nog voor de onderzoeksfase is afgerond. Plots blijken alle morele en deontologische regels onbestaande vanwege de ‘hoogdringendheid’ met betrekking tot de ontwikkeling van het vaccin."

Veilig en efficiënt, de medische slagzin als het op vaccins aankomt. Het wordt dus hoog tijd dat er een nieuwe slagzin gevonden wordt?

Dr. Gaublomme. "De simplistische redenering van ‘gevaccineerd = veilig en beschermd’ zal nog maar eens de basis zijn voor de overheid om het coronavaccin warm aan te bevelen, zo niet te verplichten. Echter, diezelfde overheid moet zich van twee dingen bewust zijn. Ten eerste: wie dezelfde ziekte (hetzelfde coronavirus) reeds doorgemaakt heeft en genezen is, is immuun, wat de virologen ook beweren. Wanneer die het tegendeel beweren, is er niets mis met de immuniteit, maar met hun test. Genezen patiënten toch nog vaccineren is onverantwoord om drie redenen: a) een verhoogd risico op nevenwerkingen dat elk vaccin sowieso heeft; b) het risico op hyperimmunisatie, wat tot bijkomende complicaties leidt. Dat beseft de overheid, en daar speelt ze nu reeds op in door twijfels te zaaien over de duur van de bescherming na het doormaken van de ziekte; c) de kostprijs van deze nutteloze vaccinatie. Ten tweede: iemand die reeds/nog besmet is met het virus mag in geen geval worden ingeënt vanwege de risico’s van een incubatievaccinatie."

(lees verder onder de banner)

En wat met de efficiëntie?

Dr. Gaublomme. "De efficiëntie van de in ontwikkeling zijnde vaccins is en blijft één groot vraagteken. Ten eerste is er nog nooit een efficiënt coronavaccin in gebruik genomen geweest, niet bij SARS, niet bij MERS. Ten tweede is de voornaamste kandidaat een totaal nieuw type vaccin, een mRNA-vaccin. Dus naast veiligheid moeten dergelijke vaccins ook hun effectiviteit nog bewijzen. Ten derde is er geen enkele garantie dat de toekomstige coronavaccins ook langdurig werkzaam zullen zijn. Nu reeds voorspelt viroloog Saelens (UGent) dat het vaccin wellicht herhaaldelijk zal moeten toegediend worden. Enkel langdurige opvolging van gevaccineerde proefpersonen kan dit uitwijzen, maar dat staat niet op de agenda. Ten vierde is de productie van antistoffen geen goede parameter voor de efficiëntie van een vaccin. Antistoffen vormen de ‘humorale immuniteit’ terwijl de ‘cellulaire immuniteit’ veel belangrijker is. Ten vijfde worden alle vaccins gebaseerd op het huidig circulerende virus, of althans op de honderden varianten die tot nu toe vastgesteld zijn. Ongetwijfeld zal het virus verder wijzigen (muteren), en het is nog maar de vraag hoe efficiënt het vaccin zal beschermen tegen deze gemuteerde varianten. Dan komen we in hetzelfde doodlopende straatje terecht als met de vaccins tegen mazelen, bof en kinkhoest. En finaal wordt de illusie gewekt dat we met massale vaccinatie ‘groepsimmuniteit’ kunnen bewerkstelligen. Geen enkel vaccin heeft tot nog toe groepsimmuniteit doen onstaan, en het Covid-19-vaccin zal op deze regel geen uitzondering maken."

Veiligheid voorop?

Corona vaccin dr gaublomme virus immuunsysteem covid belgie Bloom web

Nederlands minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, schreef een brief aan de Kamer, waarin staat dat ‘grootschalige evenementen pas weer kunnen als er een vaccin is’.

Dr. Gaublomme. "Dan deel ik graag even de woorden van Bill Gates mee, de peetvader van de hele vaccinatiepolitiek. Hij heeft op 30 april een boodschap geplaatst op zijn blog, waarin hij zijn ideeën over een toekomstig Covid-19-vaccin wereldkundig maakt (zie interessante links). De inhoud ervan is ronduit shockerend. Gates zegt dat er geen werkzaam medicijn bestaat tegen Covid-19, en er ‘dus’ slechts één oplossing is: vaccinatie. Dit is op zich reeds een fout uitgangspunt: er bestaan wél werkzame medicijnen (zie ook website Dr. Gaublomme). Gates’ standpunt is, dat we pas kunnen terugkeren naar een normale toestand, nadat iedereen op de aardbol is ingeënt tegen het virus."

Er zijn heel wat mogelijke samenstellingen voor vaccins. Wie wordt de winnaar?

Dr. Gaublomme. "Normaal gezien wordt een vaccin gemaakt op basis van delen van het kapsel van het virus waartegen dan antistoffen moeten worden aangemaakt. Dit keer gaat de voorkeur echter duidelijk naar een mRNA-vaccin, waarbij niet de antigenen van het virus, maar het RNA, het erfelijk materiaal zelf, wordt toegediend. Dergelijk vaccin is wellicht sneller te produceren, omdat het virus niet moet gekweekt en vermenigvuldigd worden. De bedoeling is dat het lichaam op basis van dit RNA dan zelf de antigenen/virussen gaat produceren waartegen vervolgens antistoffen moeten worden aangemaakt. Het risico van een dergelijke procedure is gigantisch, gezien aangetoond is dat dit viraal RNA zich kan gaan inbouwen in onze eigen genetische bagage, ons DNA. Om het gevaar daarvan in te zien is niet al te veel verbeelding nodig. Het Covid-19-vaccin zou het eerste vaccin ooit zijn dat op deze manier werkt, dus 100% experimenteel. DNA-vaccins werken op dezelfde manier, maar dan op basis van DNA in plaats van RNA. Naast dit voorkeursvaccin worden ook nog tal van andere vaccins tegelijk ontwikkeld. Dit betekent het investeren in tal van gigantische fabrieken én een verspilling van financiële middelen. De kandidaat-vaccins omvatten zowel vaccins op basis van dode virussen als levende virus vaccins. Het probleem met gedode virussen is dat men nooit 100% zeker is dat alle virussen effectief dood zijn. Levend virus vaccins zijn een nog veel grotere bedreiging, want een verzwakt virus kan in het lichaam zijn ziekmakend vermogen herwinnen en aldus de gevaccineerde persoon ziek maken. Het poliovaccin vormt hiervan een pijnlijk precedent. Het voorstel van Gates is om op zoveel mogelijk fronten tegelijk onderzoek te voeren…"

Reageert elk individu op dezelfde manier op een vaccin?

Dr. Gaublomme. "Neen. Corinne Vandermeulen (KUL) verklaarde in een interview met De Tijd: “Afhankelijk van de leeftijd of de genetische achtergrond kan de immuunreactie anders zijn. Sommige mensen zijn na één prik al immuun, anderen maken na vier prikken nog onvoldoende antistoffen aan”… “als zaken verkeerd zouden lopen met een coronavaccin kan dat een bijzonder grote impact hebben op alle vaccinatieprogramma’s”."

(lees verder onder het kader)

Corona vaccin dr gaublomme virus waarom Bloom web

Met deze twijfelachtige kwaliteit zullen we het dus moeten doen…

Dr. Gaublomme. "Bill Gates zelf maakt zich niet al te veel illusies over de te verwachten kwaliteit van het coronavaccin. In zijn brief stelt hij letterlijk: “Het is misschien nog geen perfect vaccin, maar dat is ok”. Qua efficiëntie hoopt Gates op 70%, maar ook met 60% zou hij al kunnen leven. Wel, ik niet, te weten welke ravage vaccins al kunnen aanrichten die wél op een ‘correcte’ manier zijn ontwikkeld en getest. En ja hoor, Gates is vooruitziend, want eens de hele wereldbevolking gevaccineerd en opnieuw gevaccineerd werd, wil hij het Covid-19-vaccin toevoegen aan het basisvaccinatieschema voor elke pasgeborene!"

Is het beeld van Bill Gates als filantroop op luchtkastelen gebouwd?

Dr. Gaublomme. "Gates redeneert dat regeringen maar snel een manier moeten vinden om aan al dat geld te komen om zijn vaccinatiepolitiek te financieren. En dat lijkt aardig te lukken. Op 4 mei haalde de Europese Commissie maar liefst 7,4 miljard euro op voor de ontwikkeling van een vaccin. En waar de overheid haar centen haalt, weten we ook allemaal: bij de belastingbetaler. We zullen dus met z’n allen diep in de beurs moeten tasten om de natte droom van Bill Gates te bekostigen. En dit voor een vaccin dat geen enkele garantie biedt, maar wel enorme risico’s inhoudt, zonder dat de producent voor een ‘inferieure kwaliteit’ aansprakelijk kan gesteld worden wegens de aansprakelijkheidsimmuniteit. En dat op een moment dat de halve wereldeconomie plat ligt en de nationale staatskassen overal kreunen onder de ondersteunende maatregelen die tijdens de crisis genomen worden. Kortom, een dergelijke carte blanche voor de farma-industrie volstaat om de economie wereldwijd helemaal onderuit te halen, ten gunste van één enkel project: dat van Bill Gates. Jouw vraag werd bij deze beantwoord."

INTERESSANTE LINKS
Corona vaccin dr gaublomme Bloom web
Wie is dokter Gaublomme?

De Belgische arts en homeopaat Kris Gaublomme (Maasmechelen) zet zich ten volle in om vaccinatieschade bij kinderen te behandelen. Zijn devies luidt: 'Alles is een, alles is met alles verbonden. Ieder van ons functioneert binnen deze verbondenheid'.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Spiritualiteit

Wicca & de Maan

"Eens per maand, en liefst wanneer de Maan vol is, zullen jullie bijeenkomen op een geheime plaats…

Lees meer
Inspiratie

Human Design en de Human Design Chart: wanneer oude wijsheid en moderne wetenschap zich met elkaar verbinden

Human Design, nog bij velen onbekend, wordt steeds populairder. Met de (grote hoeveelheid)…

Lees meer
Astrologie

Waterman, jouw jaarhoroscoop 2024: gelukkige verjaardag!

Het sterrenbeeld Waterman is jarig als de maanden januari en februari hun intrede doen. Met de…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom