Summer Bloom Festivals - Diest & Oostende - tickets >

De solaar van Poetin • 7 oktober 2023 tot 7 oktober 2024

Astrologie
20/10/2023
De solaar van Poetin • 7 oktober 2023 tot 7 oktober 2024

Vladimir Poetin verjaart op 7 oktober. Om zijn evolutie in dit jaar te kunnen volgen, beschouwen we zijn solaar van 2023 die loopt van 7 oktober 2023 tot 7 oktober 2024, de secundaire directies en de transits van dit jaar.

De Ascendant van de solaar van Poetin staat in het teken Steenbok dat beheerst wordt door Saturnus die in het tweede huis staat. Dit jaar wordt voor Poetin aldus gekenmerkt door een sterke drang om boven het alledaagse uit te stijgen. Hij is erop gericht om zijn ambities en doelstellingen te realiseren. Hij zal aandachtig zijn activiteiten beschouwen en als het resultaat hem niet aanstaat, zal hij proberen dat te veranderen.

Met Saturnus als heerser van dit jaar wordt hij er meer dan anders toe gedwongen om de realiteit onder ogen te zien en zijn beperkingen te kennen en te aanvaarden.

Rijp overleg is het sleutelwoord voor dit jaar. Ondanks een innerlijke tegenstand zal hij merken dat zijn noden zich wijzigen en dat hij vooruitgang wil boeken.

Het is nu het ogenblik om de inspanning te leveren om de belangrijkste doelen te bereiken. Hij krijgt wellicht ook heel wat hulp van anderen om zijn doelstellingen te bereiken.

De solaar van Poetin - het moment waarop de Zon terugkeert naar de exacte geboortepositie

Horoscoop Vladimir Poetin Rusland Astrologie Solar Return 2023 2024

”Poetin wordt gefascineerd door de dood, door zelfmoord en ook door wat er achter de dingen verborgen zit.”

Saturnus als heer Ascendant staat retrograde in het tweede huis. Alles draait om financiën. Hij is sterk afhankelijk van de financiële toestand van het land en de invloed van rijke personen die hem al dan niet zullen steunen. Hij vreest een serieuze terugloop van de financiële slagkracht en dat wil hij voorkomen door steun te zoeken bij gelijkgezinde anderen.

Saturnus in het tweede huis kan een aanwijzing zijn dat hij de tering wat naar de nering moet zetten. Er ligt een zware druk op zijn financiële situatie en hij ondervindt dat hij heel wat meer inspanning moet doen dan voor­heen om hetzelfde resultaat te behalen. Hij krijgt erg zware financiële verantwoordelijkheden te dragen.

Saturnus staat opposiet met Venus, heer 4 en met de Zwarte Maan die beide in het achtste huis staan. Saturnus als heer Ascendant duidt ook het fysieke lichaam aan dat in dit jaar belaagd wordt door een aangeboren chronische afwijking die hem fataal kan worden.

Venus in het achtste huis brengt een transformatie in de verhouding tot anderen. Iedere relatie is onderhevig aan een grondige verandering. Vaak duidt het op het einde van een liefde of genegenheid, maar het kan tegelijk een aanknopen van nieuwe bindingen inhouden op welk vlak dan ook.

De Zwarte Maan, die een neptuniaans-plutonisch karakter heeft, staat in het achtste huis en kan wijzen op een negeren van eigen belang en dat van anderen. Er is een drang tot het afwijzen van het geld van anderen, omdat hij niet wil afhankelijk zijn van hun steun.

Hij wordt gefascineerd door de dood, door zelfmoord, ook door wat er achter de dingen verborgen zit.

Met Mercurius in het achtste huis kunnen er discussies ontstaan over wettelijke aangelegenheden, geldelijke steun en dergelijke. Zijn denken wordt sterk bepaald door de drang om in het ongekende door te dringen en overeenkomsten na te streven wegens de betrokkenheid van het teken Weegschaal. Vooral met de werkende bevolking moeten er wettelijk gefundeerde overeenkomsten gesloten worden.

Neptunus in het tweede huis zorgt ervoor dat hij in een onduidelijke financiële toestand terechtkomt. Hij kan door anderen bedrogen worden. Door de sterke stand van Neptunus is hij zich tijdig bewust van het bedrog of van de bedrieglijke intenties van anderen waarmee hij een overeenkomst zou afsluiten.

Pluto staat retrograde in de Ascendant. Hij zal proberen een machtige indruk te maken door zich sterk tegen anderen af te zetten en te proberen met alle macht zijn wil door te drijven, maar door de retrogradestand stuit hij daarbij op tegenkantingen. Zijn persoonlijkheid kan in die periode een vrij grondige transformatie ondergaan die een haast fatalistisch karakter heeft. De transformatie valt niet te ontwijken.

Het M.C. valt in Schorpioen. De initiatieven die hij ontplooit zijn krachtdadig en standvastig en hebben de bedoeling een oude situatie te vernietigen en er een nieuwe voor in de plaats te stellen. Het is nodig dat hij van veel doorzettingsvermogen getuigt om zijn plannen te realiseren en de tegenstand van anderen te overwinnen. Hij gaat daarbij gepassioneerd te werk.

Pluto als heer 10 staat retrograde in het eerste huis. Zijn persoonlijke instelling is heel erg betrokken bij de uitbouw van zijn maatschappelijke positie, maar door de retrograde stand van Pluto kan hij onvoldoende zijn macht demonstreren. Dat kan hem frustraties bezorgen.

Pluto staat vierkant met Mars die heer 3 is, én tevens heer van exaltatie van huis 10 is. Dat zorgt voor heel wat innerlijke strijd met zijn onmiddellijke omgeving over zijn maatschappelijk positie.

Met de Maan die zelf heer 7 is en in het zevende huis staat, is het mogelijk dat hij bepaalde overeenkomsten moet aangaan of ondertekenen. Hij wordt geconfronteerd met de anderen en vaak heeft dat een legaal karakter. Zijn contacten met de anderen kunnen nogal wat variëren. Aangezien de Maan zijn heer 9 is van de radix kan hij gemakkelijk een verbintenis met het buitenland aangaan die hem de nodige steun kunnen bezorgen.

(lees verder onder de advertentie)

”Mars staat in het negende huis. De energie van Poetin is gericht op expansie. Hij wil iets ondernemen en daarbij kan hij zelfs bepaalde van zijn vroegere principes prijsgeven en alles over een andere boeg gooien.”

Het vierde huis wordt getekend door de stand van Jupiter en Uranus. Jupiter staat retrograde op de cusp van het het vierde huis en vormt dus ook een oppositie met het M.C. Daarbij is Jupiter heer 11 en 12. Dit geeft hem zorgen in verband met politieke en andere invloedrijke groeperingen die zich willen mengen in de toestand van het vaderland.

Met de retrograde Uranus in huis 4 kan er plotseling veel veranderen in het land. Eén of andere breuk is niet onwaarschijnlijk. Er is een grote drang naar verandering en dat kan voor spanning zorgen. Uranus is heer 2 zodat de spanning kan voortspruiten uit de moeilijke financiële toestand waarin het land verkeert.

Op meer persoonlijk vlak kan dit voor Poetin duiden op een aangeboren kwaal die de kop opsteekt en moet aangepakt worden.

In de vallende huizen staat de Zon in het negende huis dat de spirituele en religieuze informatie beheerst, maar ook elk geloof of misvatting die zijn leven leidt of misleidt. Met de Zon in het negende huis moeten vele overtuigingen worden geëvalueerd en moet er mee worden geleefd.

Doorgaans is er op z'n minst één misopvatting die erkend wordt gedurende dit jaar, maar het is evengoed mogelijk dat hij tot de realisatie van een sterk geloof in zijn eigen mogelijkheden komt. Zijn persoonlijke ambitie is sterk gericht op expansie in allerlei vormen. Dit kan duiden op het nastreven van een reeds lang gekoesterd ideaal van uitbreiding. Hij wenst zijn grenzen te verleggen en daarvoor rekent hij op contacten met het buitenland.

Het negende huis heeft ook te maken met de wet, zodat hij dit jaar wellicht een wettelijke basis zoekt om zich voor zijn gedrag te verantwoorden.

Mars staat in het negende huis. Zijn energie is gericht op expansie. Hij wil iets ondernemen en daarbij kan hij zelfs bepaalde van zijn vroegere principes prijsgeven en alles over een andere boeg gooien. Hij kan evenwel een sterk innerlijk conflict ervaren in verband met een bepaalde religieuze of filosofische overtuiging. Mars is heer 3 waardoor hij zal proberen zich te verantwoorden door een beroep te doen op een wettelijke, zelfs religieuze basis.

In de overige vallende huizen staat Cheiron in het derde huis. Hij is in dit jaar sterk begaan met zijn gezondheid. Hij wil allerhande informatie over zijn gezondheid opdoen, hetzij door lectuur, hetzij door gesprekken met anderen. Daardoor kan hij bepaalde verhelderende inzichten verwerven die een ware steun betekenen voor zijn gezondheidszorg.

De Noordelijke Maansknoop staat ook in het derde huis. Het lot van dit jaar wordt bepaald door de onmiddellijke omgeving, onder meer ook de toestand van de naaste familie. Ook korte reizen of veelvuldige verplaatsingen zullen het lot van dit jaar bepalen.

De directe contacten tussen de solaar van 2023 en de radix

Horoscoop Vladimir Poetin Rusland Astrologie Solar Return 2023 2024 Radix

Bij de contacten van de solaar met de radix staat de Ascendant van de solaar in het achtste radixhuis. Hij kan in dit jaar sterk geconfronteerd worden met een totale ommekeer. Geldkwesties kunnen een belangrijke rol spelen in dit jaar. Hij kan best zelf ook wat meer aandacht besteden aan zijn gezondheid, want in de loop van dit jaar kan hij geconfronteerd worden met bepaalde chronische kwalen die nu zeer acuut kunnen worden.

Het M.C. van de solaar valt in de Ascendant van de radix. Dit jaar kan hij belangrijke stappen te zetten in het kader van zijn maatschappelijke activiteiten. Het kan een jaar zijn waarin hij zelf initiatieven ontwikkelt, maar het kan best dat dit buiten zijn daadwerkelijke participatie om gebeurt.

Bij de directe contacten door conjuncties staat Uranus van de solaar conjunct met Jupiter van de radix. Uranus is heer 2 van de solaar en Jupiter medeheer 2 van de radix. Dat kan erop wijzen dat er verwoede pogingen worden ondernomen om alles weer financieel in orde te krijgen, wat niet zo evident is, want er zitten heel wat verborgen facetten in zijn financiële mogelijkheden.

De secundaire directies van de Maan

Horoscoop Vladimir Poetin Rusland Astrologie Secundaire directies 2023 2024

”Op 23/11/2023 staat de Maan progressief conjunct met zijn Mars wat over het algemeen een vrij impulsief optreden geeft in deze periode. Het driftleven wordt sterk geprikkeld.”

Bij de secundaire directies staat de Maan progressief conjunct met zijn Mars op 23/11/23. Dat geeft over het algemeen een vrij impulsief optreden in die periode. Het driftleven wordt sterk geprikkeld. Als hij evenwel in staat is zijn lagere driften te sublimeren, is hij in die periode tot veel daadkracht in staat. Omdat hij in die tijd over zoveel energie beschikt, zullen zijn ondernemingen succes­vol zijn. Dat verhoogt zijn zelfvertrouwen, wat ook meer door­zettingsvermogen geeft. Hij dient er evenwel over te waken in die periode voldoende rust te nemen, want het gevaar om bij zoveel ondernemingszin overspannen te geraken is reëel.

Op 26/02/24 komt de Maan conjunct met zijn Cheiron. Het is een periode waarin hij gemakkelijk gekwetst geraakt in zijn emoties. Ook andere Maaninhouden zoals de thuis, of bij uitbreiding het vaderland, worden op één of andere manier geconfronteerd met kwetsende situaties.

Op 30/5/24 komt de Maan in het derde huis. Er zal veel aandacht besteed worden aan het leggen van contacten en het voeren van correspondentie. Er bestaat een neiging om meerdere zaken ineens te ondernemen en hij heeft het moeilijk om zich tot één zaak te beperken. Hij is vooral gesteld op plannen maken, het verkennen van de vele mogelijkheden, eerder dan rustig de gebeurtenissen af te wachten.

Over het algemeen zal het verstand meer spreken dan de gevoelens, maar door de veelheid van mogelijkheden heeft hij het toch moeilijk om de juiste beslissing te nemen.

Ook op 1/6/24 komt de Maan conjunct met zijn Cheiron. Het is een periode waarin hij gemakkelijk gekwetst geraakt in zijn emoties. Ook andere Maaninhouden, zoals het vaderland worden op één of andere manier geconfronteerd met kwetsende situaties.

(lees verder onder de advertentie)

Volg de astrologische webinar met vooruitzichten voor de wereld!
Zowel online als fysiek bij Bloom te volgen.

De transits van Pluto, Neptunus, Uranus en Saturnus

Bij de Transits beschouwen we die van Pluto, Neptunus, Uranus en Saturnus die een langdurige invloed hebben. We nemen daartoe de tekening van de radix met de planeten van de solaar eromheen en volgen de evolutie van de betrokken planeten door het bewuste jaar.

Op 6/11/23 komt Uranus vierkant met zijn Zwarte Maan. Het is een stand waarbij hij op een vrij onverwachte manier geconfronteerd wordt met bepaalde duistere facetten die zijn maatschappelijke positie bedreigen. Het is best daarom op zijn hoede te zijn voor bedrog en zich ver te houden van ongeoorloofde praktijken.

Op 8/11/23 komt Uranus vierkant met M.C. Zijn levenslot kan een plotselinge, onverwachte wending ondergaan. Hij breekt met de oude gedragspatronen die hem zo sterk aan banden hebben gelegd. Deze verandering kan zowel in zijn maatschappelijke leven als in zijn privéleven plaats­vinden. Hij wordt gedwongen om na te denken over de levenswijze die hij volgt en de omstandigheden dwingen hem daarin verandering te brengen. Omdat er zekere restricties wegvallen, verkrijgt hij meer vrijheid tot handelen.

Op 10/12/23 en 13/3/24 komt Uranus conjunct met zijn Noordelijke Maansknoop. Heel vaak heeft deze transit invloed op relaties met anderen. Er kunnen vrij plotseling nieuwe contacten gelegd worden en oude banden kunnen even snel verbroken worden. Er kunnen plotseling en onverwacht mensen uit het verleden opduiken met wie hij al een hele tijd geen contact had. Hij wordt in die tijd in ieder geval sterk aangetrokken tot ongewone mensen die zijn leven een nieuwe wending kunnen geven. Dat gebeurt meestal niet zonder schok­ken.

Op 18/12/23 en 6/3/24 komt Uranus conjunct met zijn Jupiter. De plotse en vernieuwende kracht van Uranus valt samen met de uitbreidende of overdrijvende kracht van Jupiter. Het kan best dat hij een onverwachte meevaller krijgt, maar ook dan is voorzichtigheid nog altijd geboden.

Hij kan zich plotseling rusteloos voelen en behoefte hebben aan meer vrijheid, aan expansie, aan verruiming van zijn horizon, waardoor hij eventueel op het punt staat om een beslissende stap te zetten in zijn leven.

”Op 28/12/23 komt Saturnus vierkant met zijn maan. Als Poetin nadenkt over de dingen die hij in het verleden heeft gedaan, dan krijgt hij last van schuldgevoelens.”

Op 28/12/23 komt Saturnus vierkant met zijn maan. Dat kan moeilijkheden veroorzaken in zijn persoon­lijke en huiselijke leven. Hij kan zich eenzaam voelen en afge­zonderd. Als hij nadenkt over de dingen die hij in het verleden heeft gedaan, dan krijgt hij last van schuldgevoelens. De eisen die door zijn functie aan hem worden gesteld komen in conflict met zijn verantwoordelijkheden op privéterrein, zodat hij beide kan verwaarlozen.

Saturnus vertegenwoordigt de bouw en de structuur van zijn ego, zijn individualiteitsbesef en de Maan zijn behoefte aan contact en aan het zich vestigen. Deze twee facetten van zijn karakter komen nu met elkaar in botsing. Soms is het moeilijk zichzelf te blijven en te doen wat hij denkt te moeten doen. Meestal lijdt de Maan onder de druk van Saturnus en is dit de diepere oorzaak van zijn eenzaamheid en depressie.

Op 31/12/23 komt Saturnus driehoek met de Ascendant. Hij verovert wellicht een vaste plaats in de maatschappij. De mensen komen erachter wie hij eigenlijk is en wat hij doet. Zijn doel is een schema waarin hij alles beheerst. Het enige probleem ligt in het feit dat hij moeite heeft om veranderingen aan te brengen wanneer dit nodig is. Vaak is hij te weinig flexibel. Hij is ambitieus en hij werkt hard om vooruit te komen. Hij zoekt de steun van mensen die hem daarbij kunnen helpen en hij is bereid daarvoor iets terug te geven, want hij wil bij niemand in de schuld staan.

In zijn relaties is hij gereserveerder dan gewoonlijk en hij sluit niet gemakkelijk nieuwe verbintenissen. Hij dient er toch over te waken niet voorbij te gaan aan de mensen die hem wel eens tot steun kunnen zijn. Hij kan wellicht iemand ontmoeten die als leermeester een grote rol in zijn leven gaat spelen, hoewel hij zich daar pas achteraf van bewust wordt.

Op 23/02/24 komt Neptunus vierkant met zijn Mars. Dat tast zijn zelfkennis aan en hij gaat twijfelen aan zijn eigen doelmatigheid. Hij komt in situaties terecht waar hij als verliezer uitkomt. Hij kant niet voortdurend op de steun van anderen rekenen en daardoor is hij gedwongen enkel op zichzelf te ver­trouwen. De verliezen die hij nu lijdt, kunnen hem echt ontmoedigen.

Deze transit kan hem met de neus op de feiten drukken. Het is misschien een levensles zich daarvan bewust te worden. In die periode is zijn lichamelijke energie niet erg groot.

Op 15/3/24 komt Saturnus driehoek met zijn Venus. Dat is een uitstekende periode voor het verstevigen van zijn relaties met anderen. Hij kan zichzelf zijn en anderen geven wat ze nodig hebben. Het is een periode van groei en verruiming van zijn bewustzijn. Hij kan vooral veel opsteken door zijn relatie met een oudere persoon. Het is vooral een gunstige tijd om zich te richten op het praktische en het nuttige.

Op 10/4/24 komt Uranus vierkant met zijn M.C. Zijn levenslot kan een plotselinge wending ondergaan. Hij breekt met de oude gedragspatronen die hem zo sterk aan banden hebben gelegd. Deze verandering kan zowel in zijn maatschappelijke leven als in zijn privéleven plaats­vinden. Hij wordt gedwongen om na te denken over de levenswijze die hij volgt en de omstandigheden dwingen hem daarin verandering te brengen. Omdat er zekere restricties wegvallen, verkrijgt hij meer vrijheid van handelen.

Op 12/4/24 komt Uranus opnieuw vierkant met zijn Zwarte Maan. Het is een stand waarbij hij op een vrij onverwachte manier geconfronteerd wordt met bepaalde duistere facetten die zijn maatschappelijke positie bedreigen.

(lees verder onder de advertentie)

”Op 2/5/24 komt Pluto vierkant met de Ascendant. Na afloop van deze transit is hij een ander mens geworden met nieuwe verwachtingen en mogelijkheden. Dat heeft hij niet steeds zonder moeilijk­heden verworven. Als de weg daartoe niet altijd prettig is geweest, dan was dit noodzakelijk om hem beter te confronteren met zijn eigen dieper innerlijk.”

Op 2/5/24 komt Pluto driehoek met de Maan. Het is een periode van diepgaande ervaringen die uitermate positief zijn voor zijn hele ontwikkeling en groei. Hij wenst meer emotionele diepgang te geven aan zijn leven. Zijn geestelijke inzicht wordt ook groter, want die steunt niet enkel op logi­ca, maar ook op intuïtie. Zijn bestaande contacten krijgen gevoelshalve meer diepgang, waardoor hij nieuwe dingen over zichzelf ontdekt. Het is een periode waarin hij het belang van zijn onder­bewustzijn ontdekt.

Op 2/5/24 komt Pluto vierkant met de Ascendant. Dat geeft diepgaande contacten met anderen die de bestaande relaties in zijn leven totaal kunnen wijzigen. Al zijn verbintenissen en niet in het minst de meest hechte maken een periode van beroering mee, waardoor zijn eigen innerlijke rust en vrede verstoord worden.

Pluto is dood en wederopstanding, volkomen transformatie, daarmee wordt hij sterk geconfronteerd. Hij ontmoet mensen die geestelijk en gevoelsmatig een grote indruk op hem maken en hun invloed op hem laten gelden. Ze houden hem op één of ander manier in hun macht, bijvoorbeeld doordat ze gebruik of misbruik maken van zijn persoonlijke zwakheden of angsten die hij niet aan de buitenwereld wenst te demonstreren, waardoor hij maar liever doet wat ze van hem verwachten.

Door deze machtsstrijd zal hij zijn eigen zwakheden leren kennen. Hij mag zich niet laten verleiden door mensen met oneerlijke bedoelingen of mensen die allerlei intriges opzetten. Dat ontketent krachten die hij maar moei­lijk in de hand kan houden, en waarvan de gevolgen uiterst negatief kunnen uitwerken. Na afloop van deze transit is hij een ander mens geworden met nieuwe verwachtingen en nieuwe mogelijkheden. Dat heeft hij evenwel niet steeds zonder moeilijk­heden verworven. Als de weg daartoe niet altijd prettig is geweest, dan was dit wel noodzakelijk om hem beter te confronteren met zijn eigen dieper innerlijk.

Op 6/5/24 komt Uranus vierkant met Pluto. Dit is een generatieaspect dat iedereen van zijn leeftijd ongeveer in dezelfde periode ervaart. Ze worden dan ook met dezelfde verschijnselen geconfronteerd.

Het doel van deze transit is alles wat oud is en zichzelf heeft overleefd uit zijn leven te bannen. Pluto heerst over dood en wedergeboorte en Uranus over plotse veranderingen. Het effect van deze combinatie kan een revolutionaire ommekeer in zijn bestaan veroorzaken.

Zijn leven zit wellicht vol elementen uit het verleden die geen enkel nut meer hebben. Hij heeft ze behouden omdat ze een zeker gevoel van veiligheid bezorgden. Ze staan zijn geestelijke ontwikkeling in de weg en dienen daarom te worden opgeruimd. Gebeurtenissen die zich nu voordoen, dwingen hem tot deze schoonmaak als hij er tenminste nog niet zelf vrijwillig aan begonnen is.

Pluto treedt plotseling en onverwacht op. Dat zijn psychologische krachten die in de diepte werken, zijn groei bevorderen en ervoor zorgen dat hij het oude opruimt. Hij bereikt nu een kritiek punt waarop hij bepaalde beslissingen moet nemen.

Aangezien dit een generatieaspect is, zullen vele veranderingen het resultaat zijn van sociale en economische krachten die hij niet in de hand heeft. Hoewel ze een onpersoonlijk karakter hebben, spelen ze toch een belangrijke rol in zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij aanvaardt ze daarom als een persoonlijke uitdaging. Hij krijgt daarmee de kans zijn bestaan dieper te beleven.

”Op 1/9/24 komt Uranus in het achtste huis. Op één of andere manier moet Poetin met het verleden breken, wat een nieuwe levensfase voor hem aankondigt.”

Op 25/5/24 en 4/8/24 komt Saturnus driehoek met Uranus. Dit is een tijd waarin een stabilisatieproces plaatsvindt en harmonie tot stand komt tussen oude en nieuwe elementen uit zijn leven. Hij volgt een vaste lijn, maar staat tevens open voor nieuwe ervaringen die hij graag inpast in zijn levenspatroon. Hij gaat gematigd te werk. Hij ziet de noodzaak in van vernieuwen en veranderen, maar hij gooit niet alles zonder nadenken overhoop. Hij benadert alles wat nieuw is op een nuchtere en gedisciplineerde wijze.

Op 1/9/24 komt Uranus in het achtste huis. Hij zal er zich van bewust worden dat er krachten aan het werk zijn die een grondige transformatie in zijn leven zullen veroorzaken. Die ommekeer komt niet geleidelijk tot stand, maar wel met plotse soms vrij onverwachte schokken. Er kan iets veranderen in zijn levensstijl. Op één of andere manier moet hij met het verleden breken, wat een nieuwe levensfase voor hem aankondigt.

Het achtste huis heeft ook te maken met financiën, vooral met het geld van anderen waarmee hij te maken krijgt. Daarin kan plotseling iets veranderen door onverwachte ontwikkelingen.

Het is best ervoor te zorgen dat hij zelf niet te veel afhankelijk wordt van de financiële draagkracht van anderen, ook niet van het bankwezen.

Verre van gebeurtenissen te voor­spellen is het interessant na te gaan hoe deze tendensen zich in zijn leven manifesteren. We kunnen er heel wat verrijkende inzichten door verwerven.

Link naar de website van auteur Roger Walraedt

https://astranalys.weebly.com

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Astrologie

Venus in Steenbok • 24 januari tot 16 februari 2024 • Wees toegewijd

Op 24 januari 2024 verhuist Venus van het sterrenbeeld (of liever dierenriemteken) Boogschutter…

Lees meer
Kaartleggen

The Angels Blessed Lenormand: het eerste LGBTQ+ boek met kaartendeck

Op 22 maart 2024 vindt de officiële lanceringsdatum van 'The Angels Blessed Lenormand' plaats. Een…

Lees meer
Spiritualiteit

Ayahuasca: het grote mysterie

Een goede vriend vertelde me dat hij zou deelnemen aan een Ayahuascaceremonie. Ik had eerder al…

Lees meer
Bloom 5 - Special - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom