Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

De Schumannresonantie: de sleutel tot ons zelfgenezend vermogen?

Spiritualiteit
Ward Vanempten & Paul Van Egghen
02/06/2023
De Schumannresonantie: de sleutel tot ons zelfgenezend vermogen?

De Schumann-wat? Het heeft alleszins niets met formule 1 te maken. Als je het woord al eens bent tegengekomen, is dat waarschijnlijk in een spirituele groep, al dan niet met een foto van een grafiek met een aantal kleuren, of misschien als naam onder meditatieve muziek. In de wetenschap betreft het de reeks elektromagnetische trillingen tussen de aardkorst* en de ionosfeer en bij oude volkeren werd het dan weer de hartslag van Moeder Aarde genoemd. Het klopt ergens allemaal wel, maar wat als een paal boven water staat, is dat de Schumannresonantie een grote invloed heeft op je gezondheid en welzijn, en als je ze weet te integreren, heeft ze nog zoveel meer te bieden.

*Het Schumann Instituut Nederland gaat hier uit van de kern van de aarde. In de wetenschap dient dit nog verder onderzocht te worden, maar dit is wat de wetenschap destijds heeft toegegeven.

Wist je dat...
in de ruimtepakken en in ruimtestations transmitters aanwezig zijn die de frequentie van 7,83 hertz opwekken, omdat de astronauten anders niet kunnen overleven?

De Schumannresonantie is de wetenschappelijke term voor een reeks elektromagnetische trillingen tussen de aardkorst en de ionosfeer. Op elk willekeurig moment gaan er ongeveer 2.000 onweersbuien over de aarde, die elke seconde zo'n 50 bliksemflitsen produceren. Die blikseminslagen creëren elektromagnetische golven die gevangen zitten tussen het aardoppervlak, dat positief geladen is, en de onderkant van de ionosfeer, een grens van ongeveer 66 km hoogte, die negatief geladen is.

Als de golven de juiste golflengte bezitten, creëren ze een herhalende atmosferische golf, die even lang is als de omtrek van de aarde. De basisfrequentie van de Schumannresonantie bedraagt 7,83 hertz (Hz).

Een toevallige ontdekking

”De hersengolven die invloed hebben op onze creativiteit, prestaties, stressniveau, angstgevoelens en immuunsysteem bleken dezelfde frequentie te hebben als onze planeet.”

In 1951 gaf Winfried Otto Schumann, een Duitse onderzoeker, zijn studenten tijdens een les de opdracht om de spanning te meten van een bol in een bol. Hij gaf als voorbeeld de aarde in de atmosfeer en vroeg zijn studenten dus de spanning te meten tussen het aardoppervlak en de onderste laag van de atmosfeer. Hij kende het antwoord zelf ook niet en sloeg aan het rekenen. Schumann was verbijsterd toen ze op een getal uitkwamen van om en bij de 10 hertz. Hoewel hij trots was op zijn bevindingen werden die slechts achteraan in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

Niet lang na deze publicatie stootte de Duitse Dr. König op het artikel. Hij legde meteen de connectie met zijn werk. König was namelijk een collega van onderzoeker Hans Berger. Hij registreerde als eerste de elektrische frequenties die door het menselijk brein worden uitgezonden met zijn eigen ontwerp van een elektro-encefalograaf. Hoewel er toen nog geen opdeling was van de hersenfrequenties zoals we die nu kennen - namelijk alfa, beta, theta, delta en gamma – hadden de onderzoekers wel de hersenfrequenties van iemand in diepe rust opgetekend. König merkte op dat deze frequenties bijna dezelfde waren als die bij de Schumannresonantie, de frequenties van de aarde. Daarop vroeg hij aan Schumann om de studie opnieuw aan te vatten en preciezer te berekenen. Schumann kwam op die manier bij het getal van 7,83 hertz uit, exact hetzelfde als de hersenfrequenties bij mensen in diepe rust, of wat we tegenwoordig de meditatieve staat noemen.

De hersengolven die invloed hebben op onze creativiteit, prestaties, stressniveau, angstgevoelens en immuunsysteem bleken dezelfde frequentie te hebben als onze planeet. De polsslag van onze aarde werd dus de polsslag van het leven zelf.

De Schumannresonantie: essentieel voor de gezondheid

In verdere experimenten werden gezonde, jonge studenten in een bunker geplaatst waarin de Schumannresonantie kon worden gefilterd en worden buitengehouden. In de bunker werden verborgen transmitters geplaatst die de Schumannresonantie konden nabootsen. De studenten waren hier niet van op de hoogte en dachten dat ze voor een ander experiment dienden. Wat ze zagen was verbazingwekkend: wanneer de transmitters werden uitgeschakeld, dus als er geen Schumannresonantie meer was, werden de studenten zowel mentaal als fysiek ziek. Ze voelden zich slap, kregen griepachtige symptomen en waren neerslachtig. Van zodra de transmitters opnieuw werden ingeschakeld, en dus ook de Schumannresonantie aanwezig was, werden de studenten al snel weer beter. Hiermee werd bewezen dat de Schumannresonantie van groot belang is voor onze gezondheid.

Schumannresonantie… So what?

”Bepaalde dieren en insecten, zoals bijen, zijn erg gevoelig voor elektromagnetische smog en verdwijnen in groten getale in de buurt van nieuwe masten.”

Nu het belang van de aanwezigheid van de Schumannresonantie duidelijk is, vraag je je wellicht af: so what? Het verschijnsel is er toch? Gelijk heb je, maar helaas wordt de Schumannresonantie verstoord. Het is te zeggen, ze wordt niet als dusdanig verstoord, maar door de elektromagnetische smog van elektriciteitsnetten, radiogolven, gps-signalen en wifi die alomtegenwoordig is en steeds sterker wordt, voelen we de Schumannresonantie steeds minder en minder. Bij de Schumannresonantie spreken we immers over ELF (Extreem Low Frequency), waarbij de basisfrequentie zo’n honderdduizend keer lager is dan de laagfrequente radiogolven die worden gebruikt om signalen naar jouw AM/FM-radio te sturen.

Heb je je al ooit afgevraagd waarom er zoveel diersoorten met uitsterven bedreigd zijn? Of toch op zijn minst in aantal verminderen? Neen, dat is niet enkel door de elektromagnetische smog, maar het heeft er wel mee te maken. Het is namelijk zo dat de Schumannresonantie er mede voor zorgt dat dieren en mensen zich kunnen oriënteren. Weet jij zonder kompas waar het noorden ligt? Ik vrees dat we dit verleerd zijn en voor ons is dat nog niet zo erg, maar voor dieren is dit erg nadelig en kan het zelfs nefast zijn.
Bepaalde dieren en insecten, zoals bijen, zijn erg gevoelig voor elektromagnetische smog en verdwijnen in groten getale in de buurt van nieuwe masten. Volgens bepaalde wetenschappelijke inzichten zouden bijen de Schumannresonantie nodig hebben om te vliegen. Om dit enigszins te staven werd er een gsm geplaatst in een van de bijenkorven. Naar die korf keerde geen enkele bij terug. Ik neem aan dat je weet hoe belangrijk de bij is voor het overleven van de mensheid… Dit is zeker geen manifest tegen alle soorten stralingen. Dat is overigens ook niet het opzet van dit artikel, maar het bewijst opnieuw hoe belangrijk de Schumannresonantie is, zowel voor mens als dier.

Leer leven met de Schumannresonantie

Nu rijst de vraag hoe je de Schumannresonantie kunt integreren. Het antwoord is simpel: door te mediteren. Tijdens een meditatie laat je alles los wat je niet langer dient, zowel fysieke klachten als emotionele blokkades, trauma’s, enz. Onderschat dit niet, want je bent tot zoveel meer in staat dan je zelf denkt. Daar waar je intentie ligt, gaat je energie naartoe. Vergeet niet te aarden, want je levensenergie komt via de aarde de onderste chakra binnen. Als die geblokkeerd is, is er geen goede energiedoorstroming. De aarde bevat enorme krachten, en het is via de chakra’s dat die krachten je lichaam binnenstromen. Zo vloeit er zuivere energie door heel je systeem. Via je kruinchakra laat je de energie van het universum, het veld, god, of hoe je het ook wilt noemen, naar binnen komen. Maar nu komt het, want wanneer je dan de energie van de aarde laat versmelten met de energie van het universum ontstaat de magie; van dan af resoneer je mee met de Schumannresonantie.

Je mag dit letterlijk nemen, want uit recent onderzoek bleek dat, wanneer je in een ontspannen, meditatieve toestand kan synchroniseren met de Schumannresonantie, je hersenfrequenties ook daadwerkelijk synchroon gaan lopen. Dan volgen je hersengolven de schommelingen van de Schumannresonantie. Uiteindelijk trilt dit door tot in al je cellen, wat dan weer de celstofwisseling bevordert. En zo komen we bij (zelf)herstel. Zo activeer je je zelfhelend vermogen.

Een ascensie-onderwerp

Het laatste woord over deze boeiende en rijk vertakte materie is uiteraard nog lang niet geschreven. De Schumannresonantie was al veel langer gekend in oude culturen, dan tijdelijk vergeten geraakt, maar terug onder de aandacht gebracht als knipperlicht in onze (eind)tijd. De aanknopingspunten tussen wat het Heart Math institute bewezen heeft, verruimde epigenetica en het spectrum vanuit de Schumannresonantie, creëren veelzijdige en laagdrempelige toepassingsmogelijkheden in het bereik van een groot publiek. Het maakt van de Schumannresonantie een dankbaar 'ascensie-onderwerp' voor wie bewust de trein richting andere dimensies wil nemen.

Wist je dat...
Tijdens een experiment werden kinderen geblinddoekt en in een stoel rondgedraaid. Daarna werd hen gevraagd in welke richting ze stonden en in 95% van de gevallen hadden deze kinderen het bij het juiste eind. Vervolgens werd er een magneet aan hun hoofd bevestigd en werd het experiment opnieuw uitgevoerd. Geen enkel kind was nog in staat de juiste richting aan te geven.

Het vijfde element

De oorzaak van de Schumannresonantie ligt bij blikseminslagen, althans, dat is de reguliere opvatting. We kunnen ons echter afvragen of er geen diepere, energetische oorzaak aan ten grondslag ligt, een oorzaak die eveneens in het ‘veld’ zou kunnen liggen. Zo komen we niet enkel terecht bij de Schumannresonantie, de hartslag van de aarde, maar misschien ook wel bij de hartslag van het universum. In de Veda’s, de oude heilige geschriften van het hindoeïsme, werd reeds een element beschreven dat aan de grondslag ligt van de overige vier elementen, zijnde Aarde, Vuur, Lucht en Water. Dat onzichtbare element is overal om ons heen aanwezig en werd ‘Akasha’ (open ruimte) genoemd. Alle scheppende energie (prana) beweegt zich door de Akasha. Dichter bij huis werd diezelfde Akasha door de Servische Nikola Tesla ‘lichtgevend ether’ genoemd.

Hersengolven

Het materialistische, deterministische wereldbeeld observeert de realiteit vanuit de vijf zintuigen en houdt die enkel gericht op wat volgens haar kan gemeten worden. De hersenen spelen hierin een belangrijke rol.

Sedert de tweede helft van de 20e eeuw werden hersengolven aldus gemeten en geordend in vier hoofdniveaus. De frequentie wordt uitgedrukt in herz = aantal trillingen per seconde.

 • Delta golven: 0-4 herz
  diepe slaap
 • Thèta golven: 4-8 herz
  dromen
 • Alfa golven: 8-14 herz
  ontspannen activiteit
 • Bèta golven: 14-60 herz
  gewone dagdagelijkse activiteit

Verschillende onderzoekers (Carl Gustav Jung, Valéry Hunt, David Bohm, Lynn McTaggart, Bruce Lipton…) richtten zich op onderzoek naar de invloed van bewustzijn, meditatie en gedachtekracht op de hersenen, en bij uitbreiding ook op het celgeheugen via waarnemingsvermogens buiten de vijf zintuigen (kinesiologie, helderziende waarnemingen, intuïtie,…). Dan wordt het lijstje van daarnet ruimer en genuanceerder, worden de werkgebieden interessanter en nog boeiender.

 • Onder delta vallen dan helers tijdens hun werk, mystici in diepe meditatie; diepe suggestie, hypnose fase 5 en 6
 • Onder thèta: contact met innerlijk weten, niet fysiek waarnemen; lichte trance, hypnose fase 3 à 4
 • Schumannfrequentie: natuurlijke staat van zijn en
  wellicht ook verbinding met 'De Bron'.
 • Onder alfa noteren we contact met de intuïtie,
  creatieve activiteiten.
 • Onder bèta: stress, angst, vluchtreacties naast
  'gewone' activiteiten, hetzij werk- of sociaalgerelateerd.

Nieuwe niveaus werden gecreëerd, waaronder 'laag bèta' en het in deze context belangrijke 'laag alfa'-gebied, dat de trillingen omvat tussen 7 en 8 herz.

Heel wat bijzondere inzichten zijn er in dit opzicht gekomen via het Heart Math instituut in Californië (uitbouw van verschillende facetten rond hartcoherentie via een toestel, de heilzame invloed van meditaties,…) en dankzij een doorgedreven samenwerking van Bruce Lipton, Joe Dispenza en G. Braden rond epigenetica.

Entrainment tijdens bezielde activiteiten

”We creëren namelijk door onze gedachten en emoties onze eigen werkelijkheid.”

De Nederlandse Dr. Saskia Bosman heeft in haar onderzoeken enkele bijzondere vaststellingen gedaan. Zij beschreef uitvoerig hoe ‘entrainment’ plaatsvond bij meditatiebeoefenaars, helderzienden en energietherapeuten. Entrainment betekent dat de hersengolven van de personen in kwestie zich afstemmen op een andere frequentie, in dit geval de Schumannresonantie. Bovendien beschreef Dr. Bosman hoe de pijnappelklier, een klier in de hersenen, hierbij een belangrijke rol vervult. Haar hypothese luidt, dat de mens zijn zelfgenezend vermogen kan stimuleren door zijn hersengolven af te stellen op de Schumannresonantie.

Nota: Het fenomeen 'entrainment' is voor het eerst in de 17e eeuw beschreven door Christiaan Huygens. Hij stelde vast dat klokken (of metronomen bijvoorbeeld) na verloop van tijd gelijk gaan tikken. De sterkste impuls neemt hierin het voortouw.

De bevindingen van Dr. Bosman zijn ook ruimer te kaderen in de link die er is tussen onze eigen suggestieve kracht – waar onder meer hypnose zich van bedient – en de manier waarop ons leven er dan uiteindelijk gaat uitzien. We creëren namelijk door onze gedachten en emoties onze eigen werkelijkheid.

Verder is er ook de relatie tussen die gedachten en emoties enerzijds en het celgeheugen anderzijds. Tal van onderzoeken, met voortschrijdende inzichten, werden gerealiseerd door Bruce Lipton, Elisabeth Blackburn, Candace Pert en andere. Hierbij werd telkens nagegaan hoe een energie ergens iets in gang zet. Zo belanden we op het terrein van de kwantumfysica, en dat is dan meteen voer voor een volgend artikel.

 >  Tune in op de Schumannresonantie en ervaar de voordelen

Wie zich regelmatig afstemt op de Schumannresonantie activeert daarmee zijn/haar cellen, DNA en innerlijk bewustzijn. Door je bewust af te stemmen op de hartslag van de aarde ben je in staat om opnieuw de volledige controle over jezelf én je eigen gezondheid te verkrijgen. Intunen op de Schumannresonantie heeft tal van voordelen:

 • het activeert het zelfgenezend vermogen
 • het biedt bescherming tegen straling en andere ongewenste frequenties
 • het activeert je cellen en herstelt je DNA
 • het lost blokkades op en biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden
 • het is het beste middel tegen mind control en intimidatie
 • het verbindt de rechter- en linkerhersenhelften

Schumann Instituut Nederland

Anton Heuben LR Web

In onze contreien heeft het Schumann Instituut Nederland zich tot doel gesteld om universele kennis van gezondheid en bewustwording voor de hele mensheid beschikbaar te stellen. Anton Teuben (foto) is de bezieler/oprichter van dit instituut, dat zich boven Groningen in Winsum bevindt. Je kan er terecht voor informatie over:

 • de Schumannresonantie en het effect ervan op je gezondheid
 • vrije of natuurzuivere energie
 • buitenaardse contacten

Anton was pionier in het aankaarten van het gevaar door chemtrails, straling en de schommelingen in de Schumannfrequentie veroorzaakt door de passage van de aarde door de fotonengordel, en/of de invloed van het zich snel uitbreidende internet en het inzetten van stralingsapparatuur eind jaren 90 van de vorige eeuw. In de jaren ’80 van de vorige eeuw richtte Anton tevens een meldpunt op voor interdimensionale en buitenaardse contacten. In de laatste 35 jaar bezochten tienduizenden mensen zijn presentaties en deelden hun ervaringen en universele kennis, die vaak door telepathisch en/of fysiek contact werd verkregen. In november 2004 werd hij zelf verrast door een geweldige buitenaardse ervaring, waarbij hij universele kennis doorkreeg, die hij tot op vandaag met zoveel mogelijk mensen wil delen

Over de auteurs

Ward Vanempten Schumann Resonantie L Ezing Spirituele Expo

Ward Vanempten

Hypnotherapeut Ward Vanempten is eveneens aangesloten bij het Schumann Instituut als trainer en coach. Ward houdt zich naast diverse therapiesoorten ook bezig met quantum healing en quantum jumping hypnose. Zijn diepgaande interesse in spiritualiteit, alsook zijn onderzoek naar het zelfgenezend vermogen van de mens, bracht hem bij het Schumann Instituut Nederland. Sindsdien zet Vanempten zich in om deze informatie toegankelijk te maken voor alle lagen van de bevolking.

Paul van Egghen hypnotherapeut astroloog Summer Bloom Fest vierkant

Paul Van Egghen

Paul Van Egghen koestert al 30 jaar een levendige interesse in de realiteit achter de realiteit en gegronde spiritualiteit. Met een gevarieerde achtergrond van tal van opleidingen (astrologie, EFT, meditatie, algemene esoterie, pendelen, SRT…) is deze duizendpoot nu vooral werkzaam als astroloog en gecertificeerd hypnotherapeut. Paul is tevens aangesloten als trainer/coach bij het Schumann Instituut Nederland.

Lees Bloom 7 - 2023 hier!

Abonneer je nu op Bloom tijdschrift

 • Thema: Oneindigheid

 • Sahasrara: over Waarheid en Goddelijkheid
  + breng je kruinchakra in balans

 • Ontdek de diepere betekenis van je leven
  + 3 krachtige manieren om je kruinchakra te versterken

 • Ken jij je oneindige zelf?
  + ritueel ‘connect with your Soul’
  + sprookje ‘Vind de magie in het nu’

 • Ik, Maria Magdalena
  + haar verhaal dat 2000 jaar lang verzwegen werd

 • De Chinese Vijf Elementenleer als leidraad voor een evenwichtig voedingspatroon

 • Welke boom ben jij?
  jouw boomtype volgens de Keltische boomhoroscoop

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Numerologie

NUMEROLOGIE • Uitdagingen en kansen in het komende jaar

2024 is nu inmiddels goed opgestart. Velen worden een nieuwe energie gewaar. Dankzij astrologie,…

Lees meer
Spiritualiteit

Dit zijn de populairste spirituele vakantiebestemmingen in Europa

In een tijd waarin velen van ons zoeken naar zingeving en persoonlijke groei, worden spirituele…

Lees meer
Inspiratie

Kan het leren van talen de geestelijke gezondheid helpen?

Kan het beheersen van een nieuwe taal, zoals Engels, een positieve invloed hebben op onze…

Lees meer
Bloom 3 - 2024

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom