Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

Tarot van Isis: ontwerpster Erna Droesbeke geeft ons een inkijk in het creatieve proces

Kaartleggen
Bloom
28/07/2021
Tarot van Isis: ontwerpster Erna Droesbeke geeft ons een inkijk in het creatieve proces

De Tarot van Isis is terug van weggeweest. Dit exclusieve werk van de hand van auteur, tarologe en astrologe Erna Droesbeke komt nu in een handige set, inclusief boek, aangevuld met Spreuken uit het Egyptische Dodenboek en 36 kwalitatieve Tarot van Isiskaarten. Wat maakt dit werk zo uniek? En hoe kwam dit bijzondere kaartenspel 'Tarot van Isis' tot stand? We vroegen het de ontwerpster, Erna Droesbeke, herself.

Tarot van isis set Erna Droesbeke 9789072189264 boek Bloom web

Een nieuw kaartendeck en boek uitgeven, dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Hoe is bij jou het idee voor een kaartenset, waarin de godin Isis centraal staat, ontstaan?

Erna: "Al jaren liep ik met de idee om een tarot te ontwerpen en uit te tekenen, maar ik had destijds een zoontje om op te voeden, werkte bij een alternatieve boekhandel, uitgeverij, spiritueel centrum en had dan ook nog mijn huishouden. Ik had weinig tijd. Maar een kunstenaarsziel verloochent zich nooit. Ik had jarenlang een opleiding bij de Academie van Antwerpen en Sint-Niklaas gevolgd en zag en voelde kleuren en vormen om me heen, die ik wou uittekenen en schilderen, doorheen de bedrijven van het dagelijkse leven door. ideeën moeten groeien, wat bleek toen er in 1981 een omwenteling in mijn leven plaatsgreep."

Je creativiteit werd als het ware gevoed?

Erna: "Zo kan je het op z’n zachtst uitgedrukt wel stellen, ja! (lacht) Op een dag was mijn zoontje naar de kleuterschool, mijn werk buitenshuis was onder controle en het huishouden aan de kant. Eindelijk kon ik me achter mijn tekentafel terugtrekken om een tarot uit te broeden. Ik maakte schetsen van wat ik in mijn binnenste zag, maar opeens kreeg ik heel andere zaken door. Zo zag ik drie vreemde figuren in een maanlandschap die me toespraken. Nu ben ik wel wat gewend, want al van in mijn jeugd krijg ik helderziende beelden en dromen door, maar dit was iets totaal anders."

In welk opzicht zagen die vreemde wezens er dan anders uit?

Erna: "Zij zagen eruit als priesters, maar hadden geen menselijke vorm. Toen ze me toespraken, deed ik teken dat ik hun taal niet begreep. Plots leek het alsof ik opgeladen werd - net als een computer die je aan het elektriciteitsnet aansluit - en kreeg ik informatie door hoe ik de tarot visueel vorm moest gaan geven. Deze wezens refereerden naar Sirius en de Plejaden en gaven mij de energie van de Egyptische godin Isis door… Ik moest als het ware hun code omzetten in beelden en woorden…"

"Ik hoorde eerder al van mensen dat hun intuïtie en helderziendheid geprikkeld werden door de Tarot van Isiskaarten, zodat zij in nauwer contact konden komen met hun ziel. Je kan dan wel iets creëren en ontwerpen, maar je weet nooit hoe anderen daarop reageren."

Erna Droesbeke

”Tijdens het bestuderen van de Egyptische mythologie en dankzij de Spreuken uit het Egyptische Dodenboek kreeg ik de ingeving dat ik deze kennis kon aanwenden voor de Tarot van Isis.”

Toen kon het échte werk beginnen.

Erna: "De wezens verdwenen even plots als ze verschenen… mij verwonderd en in de war achterlatend. Maar hun code kreeg na hun bezoek wel vorm: ik kreeg een opeenvolging van ideeën, tekeningen en ontwerpen door die ik moest uitwerken en uiteindelijk tot een verhaal, een tarot, ombuigen. Ik ging aan het werk. Het duurde maar liefst twee jaar vooraleer de tekeningen volledig klaar waren, maar ik besefte toen dat ik dit systeem moest uiteenzetten in een boek. Vanaf het moment dat ik aan het boek dacht (door de opeenvolging van de tekeningen), kreeg ik ook meteen de tekst door. Ik schreef dit boek op veertien dagen tijd op een gewone schrijfmachine. Homecomputers waren toen nog niet in zwang. 's Nachts, tussen slapen en waken, kreeg ik de gedichten door. Uiteindelijk verscheen in 1985 het boek en de kaarten in het Nederlands. Bijna meteen daarop was er ook vraag vanuit Frankrijk. De kaarten van de Tarot van Isis werden vervolgens uitgegeven in zes talen."

Welke boodschap hadden deze vreemde wezens nog voor jou?

Erna: "Ik ontdekte dat ‘polariteit’ heel belangrijk was in de boodschap van de ‘Oude Wijzen’, zoals ik die ‘wezens’ noem. De energie van de mannelijke en vrouwelijke polariteit die in ieder mens aanwezig is en tot een soort alchemistische harmonie moet gebracht worden. Het Oud-Egyptische koningspaar Isis en Osiris stelt deze polariteit voor. De kosmos, de natuur en de wereld om ons heen spelen daarin een belangrijke rol. Zij vormen als het ware het decor waarin wij ons als mens proberen te handhaven en vooral proberen te leren. Ik ontdekte ook dat wij allemaal doordrongen zijn van de Isisenergie, al is het misschien wel onbewust. Het is net alsof die energie, een beetje zoals de Kundalini-energie, in ons moet ontwaken om tot een ‘vollediger’ mens te worden, om vervolgens het aardse ‘zijn’ in contact en eenheid te brengen met het bovennatuurlijke en de eigen ziel. De boodschappers uit de kosmos zijn ons daarin voorgegaan."

Koesterde je voordien al een fascinatie voor het oude Egypte?

Erna: "In 1988 kreeg ik de uitnodiging om op reis te gaan naar Egypte. Meestal ga je op reis, doe je ideeën op en schrijf je een boek. Bij mij was het net omgekeerd. Ik tekende eerst de kaarten en schreef het boek, die allebei weliswaar in trance waren doorgegeven. Ik voelde me meteen thuis in Egypte. De omgeving, de mensen, zelfs de dieren: het was net alsof zij mij verwelkomden. En al wat ik had ervaren met de Oude Wijzen, de Tarot van Isiskaarten die vorm gekregen hadden en het boek dat ik neergepend had, alles kwam tot leven. Er kwamen allerlei vreemde ervaringen en occulte zaken op mijn pad. Eenmaal thuis ging ik de mythologische wereld van Egypte, maar ook de Spreuken van het Egyptische Dodenboek bestuderen, omdat ik voelde dat daar belangrijke boodschappen in vervat lagen. Het boek van de Tarot van Isis, waarin de Spreuken ook een plekje kregen, verscheen in 1993. En nu in 2021 verschijnt een nieuwe bewerking, waarin ik mijn belevenissen in Egypte en occulte ervaringen die mij overkomen zijn, beschrijf. Hoewel ik uiteraard géén egyptoloog of wetenschapper ben, raakte ik door mijn persoonlijke ervaringen gefascineerd door alles wat met Egypte verband houdt, vooral op spiritueel vlak."

In welk opzicht zijn de Spreuken uit het ‘Egyptische Dodenboek’ belangrijk voor de Tarot van Isis?

Erna: "Tijdens het bestuderen van de Egyptische mythologie en dankzij de Spreuken uit het Egyptische Dodenboek kreeg ik de ingeving dat ik deze kennis kon aanwenden voor de Tarot van Isis, omdat 1) spirituele boodschappen uit het Dodenboek via de Tarot van Isis beter begrepen worden 2) de Tarot van Isis op kosmische en spirituele wijsheden via de Spreuken van het Egyptische Dodenboek kan terugvallen, die eigenlijk nog altijd heel actueel zijn. Thema's zoals liefde, gezondheid, geboorte, dood en de zin van het leven zijn eeuwig en universeel, en spreken zeker ook de mens van de 21ste (nog) aan. In de piramiden en de tempels zag ik mezelf terug in de tijd en begreep ik beter dat de dodencultus, de wijsheid en mythologie van de Oude Egyptenaren ook voor onze tijd nog altijd heel belangrijk zijn. Met andere woorden: de wijsheid van toen bevat talrijke elementen en symbolen die ook vandaag heel toepasselijk zijn."

”Het ontwerpen en het uitschrijven van de Tarot van Isis bracht een spirituele hergeboorte op gang.”

Wat maakt de Tarot van Isis uniek?

Erna: "Ik hoorde eerder al van mensen dat hun intuïtie en helderziendheid geprikkeld werden door de kaarten, zodat zij in nauwer contact konden komen met hun ziel. Je kan dan wel iets creëren, maar je weet nooit hoe anderen daarop reageren. Maar blijkbaar deed de Isis-energie haar werk… De kleuren, de vormen en de bewegingen in de tekeningen zijn cruciaal en veelbetekenend. Ze brengen je in contact met je intuïtie en nemen je zo mee op reis door je ziel. Tot slot geven correspondenties met andere disciplines zoals de numerologie, de reeds aangehaalde kleurensymboliek en vooral de Spreuken uit het ‘Egyptische Dodenboek’ de interpretatie van de kaarten een extra dimensie."

Doorgaans bestaat een klassiek Tarotdeck uit 78 kaarten. Waarom heb jij voor 36 kaarten gekozen?

Erna: "De Tarot van Isis is geenszins een klassieke tarot met 78 kaarten. Deze bijzondere tarot bestaat met name uit 36 kaarten (36 is een heilig getal in het Oude Egypte), die ik Psychekaarten noem. Eigenlijk bestaat de oorspronkelijke klassieke tarot uit 22 kaarten (Grote Arcana), die de belangrijkste zielsinhouden van de mens voorstellen. De overige 56 kaarten (Kleine Arcana) zijn veel later toegevoegd en geven meer uitleg over de dagelijkse omstandigheden. Daarom zijn de eerste 22 kaarten (of Grote Arcana) van de Tarot van Isis zo ontzettend belangrijk: zij vormen je eigen zielsinhouden, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van je ziel. De overige 14 kaarten (de Kleine Arcana, 14 is ook een heilig getal in het Oude Egypte) noem ik Richtkaarten of kaarten die een richting in het leven aangeven. De Tarot van Isis leent zich omwille van het voorgaande dan ook uitstekend als meditatiespel of als orakel."

Bij de totstandkoming van de eerste uitgave van de Tarot van Isis was je nog bitter jong, 29 jaar. Waren je ervaringen met de Tarot van Isis een springplank voor je verdere spirituele carrière?

Erna: "Ik was al een tijd met tarot en kaartleggen bezig voor anderen (al sinds mijn 4, 5 jaar legde ik de kaarten voor mijn moeder), maar het leek alsof de bom echt was losgebarsten toen de Tarot van Isis verscheen. Toen ondervond ik aan den lijve hoe de Isisenergie in mij werkzaam was. De boodschap van de Oude Wijzen heeft eigenlijk mijn hele leven doordrongen. Zij begeleiden mij nog altijd en ik ben hen daar heel dankbaar voor. De Isisenergie heeft mij als het ware een spirituele hergeboorte gegeven. De spiritualiteit was al aanwezig, maar kreeg hierdoor meer vorm."

Wat maakt de 6de herdruk van de Tarot van Isis anders dan voorgaande edities?

Erna: "Zoals daarnet vermeld, bracht het ontwerpen en het uitschrijven van de Tarot van Isis een spirituele hergeboorte op gang. Inmiddels zijn we 30 jaar later en sta ikzelf – zoals iedereen bij het ouder worden – ietwat anders in het leven. De gedichten van toen zijn gerijpt en heb ik opnieuw vorm gegeven. De fundamentele boodschap is gebleven, maar enigszins bijgewerkt en sluit naadloos aan bij hoe ik de ervaringen, die ik bij het uitwerken van de Tarot van Isis mocht opdoen, met het ouder worden ervaar. De Tarot van Isis komt bovendien voor het eerst uit in een handige set, inclusief handboek en 36 Tarot van Isiskaarten. Dit exclusieve kaartendeck kan bij de beginnende en gevorderde kaartlegger dus zeker niet op de boekenplank ontbreken (enthousiast)."

Kan je summier verwoorden welke boodschap je met de Tarot van Isis wil uitdragen?

Erna: "De boodschap van dit boek over het krachtige, aan de tarot verwante, orakel is: ‘Ken jezelf’. Als je de boodschap van het Zelf begrijpt, kan je ook de Ander begrijpen en aanvaarden."


Dank voor dit gesprek.
Wij wensen je alvast nog veel inspiratie en creativiteit toe!

Erna Droesbeke Tarot Van Isis Online Bloom Juli 2021

Wie Is Erna Droesbeke?

Erna Droesbeke is ervaringsdeskundige op vlak van tarot, kaartleggen in het algemeen en astrologie. In haar volwassen leven schreef ze vele boeken over astrologie, tarot, kaartleggen, aromatherapie en wierook, die in tien talen werden uitgegeven, zoals de ‘Kaartleggen voor iedereen Set’, 'Grote Lenormand Set' en ‘Kaartleggen met Mlle Lenormand’.

www.ernadroesbeke.com
Tel: +32(0)3/644.05.97

Het Tarot van Isis handboek en de kaarten zijn zowel afzonderlijk als in set verkrijgbaar.

Tarot van Isis Set: Handboek + 36 kaarten | prijs: € 36,95 | ISBN: 9789072189264
Tarot van Isis Handboek: 336 pagina's | paperback | prijs: € 24,95 | ISBN: 9789072189257
Tarot van Isis Kaarten: 36 kaarten | Incl. handleiding | prijs: € 17,50 | ISBN: 9789072189271

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren
Recente editie

Word een Bloom’er

 • >

  8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • >

  toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • >

  EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • >

  kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • >

  unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom