26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

De dood van Aleksej Navalny: analyse van zijn geboortehoroscoop en solaar

De dood van Aleksej Navalny: analyse van zijn geboortehoroscoop en solaar

De Russische oppositieleider, advocaat en anti-corruptie-activist Aleksej Navalny (4 juni 1976 – 16 februari 2024) is begin dit jaar gestorven onder duistere omstandigheden. Astroloog Roger Walraedt ontleedt zijn horoscoop en solaar om een en ander te duiden.

De geboortehoroscoop van Aleksej Navalny

Analyseren en ordenen

De geboortehoroscoop van Aleksej Navalny heeft een Maagdascendant die beheerst wordt door Mercurius. De Zon staat eveneens in een Mercuriusteken, Tweelingen in het 9de huis, en Mercurius staat in het sterrenbeeld Stier, een aardeteken dat heerst over de materie. Aleksej Navalny was iemand die intellectueel bezig was met het ontleden van materiële zaken die verband houden met het 9de huis, het eigenlijke Jupiterhuis: alles wat te maken heeft met wetten, rechtvaardigheid en het verspreiden van ideeën.

Zijn persoonlijkheid aangeduid door de ascendant in Maagd werd gekenmerkt door Maagdkenmerken: analyseren en ordenen. Het is een wetenschappelijk teken, maar ook een teken van zuiverheid en kieskeurigheid, waardoor hij gemakkelijker van alles afstand hield. Hij nam dingen vlug op en lette op de geringste details. Hij benaderde zijn omgeving op een heel kritische wijze. Daardoor stelde hij zelf orde, netheid en zuiverheid op prijs. Hij hield van geregelde systemen, waarbij nauwkeurigheid vereist was.

Aleksej Navalny horoscoopanalyse Roger Walraedt 1

”Zelfs als Aleksej Navalny besefte dat de ideale waarheid niet te vinden was, zou hij streven en niet opgeven, want er bleef altijd een sprankeltje hoop dat er ergens iets van zijn ideaal gerealiseerd werd.”

Pluto staat retrograde in het eerste huis. Dit is een uiterst dynamische positie. Aleksej Navalny onderging voortdurend transformaties, doordat zijn zoekende instelling veel intense ervaringen teweegbracht. Hij probeerde te begrijpen wat zijn rol was in dit leven en werd gemotiveerd door een sterke innerlijke drang. Hij besteedde veel tijd en energie aan het evolueren en onderbouwen van zijn persoonlijke ideeën. Pluto is macht en overmacht en is zelf heer 3. Hij kreeg te maken met overmacht in zijn onmiddellijke omgeving die hem probeerde te domineren.

Met in zijn geboortehoroscoop de Zon in het 9e huis kwamen er best wat kenmerken van Boogschutter kijken. Aleksej Navalny wilde zoveel mogelijk kennis verzamelen en wat hij als inzicht had verworven, wilde hij ook aan anderen uitdragen. Alle vormen van communicatie spraken hem aan. Daardoor wenste hij zijn horizon voortdurend uit te breiden. Hij werd tevens sterk aangetrokken tot een overtuiging die hij door dik en dun wenste te verdedigen. Hij zocht daarbij evenwel steeds naar de ideale waarheid. Zelfs als hij besefte dat die niet te vinden was, zou hij streven en niet opgeven, want er bleef altijd een sprankeltje hoop dat er ergens toch iets van zijn ideaal gerealiseerd werd.

In de loop van zijn leven maakte Aleksej Navalny veel ontgoochelingen mee. Vooral moest hij leren op eigen benen te staan, de realiteit onder ogen te zien en zich een belangrijk maatschappelijk doel voor ogen te houden waarvoor hij zich kon inzetten..

Op zoek naar harmonie

Venus stond in zijn geboortehoroscoop in huis 9, waardoor Aleksej Navalny streefde naar harmonie op het gebied van kennis en een filosofische instelling had. Door zijn overtuiging moest hij in staat zijn enige vorm van rust en geluk te brengen. Filosofische of religieuze overtuigingen waren voor hem een middel om met anderen in contact te komen.

De Zon stond opposiet met Neptunus. De kans was groot dat hij achtervolgd werd door problemen waar hij geen raad mee wist en in problematische situaties terechtkwam. Deze houding veroorzaakte spanningen in zijn omgang met anderen. Hij was bang voor rivaliteit, want hij twijfelde aan zijn eigen capaciteiten en was wantrouwig bij het aanknopen van relaties. Hij werd voortdurend heen en weer geslingerd door twijfels. In de loop van zijn leven maakte hij veel ontgoochelingen mee en moest hij leren afstand te doen van veel dingen die hij als vaste waarden beschouwde. Vooral moest hij leren op eigen benen te staan, de realiteit onder ogen te zien en zich een belangrijk maatschappelijk doel voor ogen te houden waarvoor hij zich kon inzetten.

Met de uitgaande conjunctie van de Zon op Venus vond Aleksej Navalny het uitermate belangrijk dat men hem aardig vond. In zijn behoefte om erkend te worden, was hij tot bepaalde concessies bereid, op voorwaarde dat ze niet te opvallend waren en zijn imago niet aantastten. Hij kwam echter niet iedereen tegemoet omdat hij niet de indruk van zwakheid wilde wekken. In een vertrouwde omgeving gedroeg hij zich evenwel natuurlijker. Hij was graag onder de mensen en stelde er prijs op sympathiek over te komen. Hij verstond de kunst om de aandacht te trekken, op te vallen en een blijvende indruk te maken. Hij genoot van de bewondering die anderen hem toedroegen.

(lees verder onder de advertentie)

Tweestrijd

Het tiende huis viel in de geboortehoroscoop van Aleksej Navalny in Tweelingen, een dubbel teken, waardoor hij streefde naar afwisseling in zijn beroep. Hij had vooral een mentaal beroep en praatte ook graag over zijn carrière. Zijn beroep bood veel gelegenheid tot afwisseling en als dat niet het geval was, veranderde hij totdat hij iets vond dat voldeed aan zijn drang naar afwisseling, contacten en communicatie met anderen.

Mercurius, als heer 10, stond in het 9de huis. Daardoor zou hij wellicht een carrière vinden die te maken had met het verspreiden van ideeën of eventueel met een filosofische overtuiging. Het was mogelijk dat hij ver van zijn geboortegrond ging werken.

Het MC bevatte ook een onderschepte as met Kreeft, waardoor de Maan medeheer was van huis 10. De Maan neigde sterk naar het 12de huis. Dit was het huis van problemen en verborgen vijanden, wat erop wees dat het lot van de persoon en de carrière die hij nastreefde, verbonden waren met het moeten afstand doen van en het geconfronteerd worden met verborgen vijanden die hem problemen bezorgden.

”Met Saturnus in het 10de huis was hij bereid zich sterk in te zetten, desnoods ontbering te lijden, om de top van zijn carrière te bereiken. Hij zou succes slechts bereiken na moeizaam werk, waarbij hij tactvol, eerlijk en systematisch moest werken.”

De Maan liep uitgaand vierkant op Mercurius. Het gevoel was niet sterk genoeg om de remmende functies van het verstand te overwinnen, en hij werd gedwongen allerlei dingen te laten. Door gebrek aan logisch inzicht kende hij vaak mislukkingen. Het viel hem niet gemakkelijk een zuiver objectief oordeel te vellen, doordat hij meestal met zijn gevoelens geconfronteerd werd. Het kostte hem moeite werkelijkheid en fantasie uit elkaar te houden. Hij was veel met zichzelf bezig en was bang dat anderen hem niet zouden waarderen.

Aleksej Navalny mocht zich niet laten verleiden tot een neurotisch blind staren op eigen problemen. Als hij met anderen praatte, merkte hij dat zij wellicht gelijkaardige moeilijkheden hadden. Dit ontdekken kon voor hem reeds een hele opluchting zijn. Met dit aspect ontging er hem weinig. Zijn aandacht was voortdurend gespitst op het gespannene en nerveuze af. Hij hield zoveel indrukken vast dat het moeilijk was die te verwerken. Zijn zoeken naar geborgenheid was niet in harmonie met zijn behoefte aan communicatie. Daardoor kon hij in zijn gesprekken hinder ondervinden. Hij voelde zich niet op zijn gemak, waardoor hij eventueel snel en veel praatte of voortdurend van de hak op de tak sprong. Soms kon hij bepaalde informatie te persoonlijk opvatten, en kon zijn reactie daarop moeilijkheden met zich meebrengen.

Met Saturnus in het 10de huis was hij bereid zich sterk in te zetten, desnoods ontbering te lijden, om de top van zijn carrière te bereiken. Het was een kenmerk van ambitie en geduldig doorzettingsvermogen. Hij zou succes slechts bereiken na moeizaam werk, waarbij hij tactvol, eerlijk en systematisch moest werken. Hij kreeg het zeker niet in de schoot geworpen.

Het levenseinde van Aleksej Navalny

Het levenseinde werd aangeduid door het vierde en het 8ste huis. De heerser van het vierde huis was Jupiter, die in het 8ste huis stond. Jupiter stond vierkant met Mars, die zelf heer 8 was. Medeheer van het 4de huis was Saturnus, die in het 10de huis stond en vierkant stond met Uranus, die voor het plotselinge en onverwachte stond.

Het lot van de persoon werd gekenmerkt door een onverwacht overlijden. Het 8ste huis werd nog getekend door de stand van de Zwarte Maan en Cheiron. De Zwarte Maan had een neptuniaans-plutonisch karakter en verwees naar de onduidelijke en duistere omstandigheden waarin de dood van Aleksej Navalny plaatsvond. Cheiron werkte daarbij kwetsend.

(lees verder onder de advertentie)

Op de dag van de bekendmaking van zijn overlijden, op 16 februari 2024, stond de actuele Zon opposiet met zijn Maan. De Zon stond ook vierkant met zijn Mercurius. Die twee standen deden al vermoeden dat zijn levenslot op dat moment bezegeld werd.

De solaar - 4 juni 2024

Aleksej Navalny horoscoopanalyse Roger Walraedt 2

De solaar van een bepaald jaar getrokken op de datum en de gelijke zonnestand van dit jaar op de plaats waar de persoon dan verblijft geeft aanduidingen over de evolutie van dit jaar.

De solaar werd getrokken voor de verblijfplaats in het kamp van Melekhovo, 250 km van Moskou, met als tijdstip 4 juni 2023, 09.43 MSK.

 • De ascendant stond in Tweelingen en werd dus beheerst door Mercurius, die zich ingaand conjunctie toeliep op Uranus, wat duidde op een onverwachte, kwetsende ontwikkeling in de verborgenheid van het 12de huis, wat het lot van Aleksej Navalny bezegelde, want Uranus is heer 10 die het lot van dat jaar bepaalt.
 • We zagen dat de Zon, heer 4, die naar het levenseinde verwijst, maar ook zijn persoonlijkheid bepaalde, eveneens in het twaalfde huis stond. Dit wees erop dat hij in afzondering verbleef en dat zijn levenseinde daarmee was verbonden.
 • De Zon stond in een malefieke oppositie met de Maan, die mundaan heerser is van huis 4 en ook algemene significator voor het levenseinde.
 • Op de cusp van het 4de huis stond Mars, die het levenseinde verbindt met kracht en geweld.
 • Mars vormde tevens een oppositie met het M.C., wat het lot van dat jaar verbond met geweld dat het levenseinde veroorzaakte. Mars zat samen met de oppositie naar het MC in een T-kruis met de conjunctie Jupiter-Noordelijke Maasknoop als apex. Jupiter is heer 7: de ander, de openlijke vijand, die conjunct stond met de Noordelijke Maasknoop in de verborgenheid van het 12e huis. Het lot van de persoon werd door de vijand in de beslotenheid uitgevoerd.
 • Venus, die dispositief was van zowel de conjunctie Mercurius-Uranus als van Jupiter-Noordelijke Maasknoop, stond opposiet met Pluto, onderschepte heer 6, maar tevens algemene aanduider van de dood. Zijn dood zou veroorzaakt worden door geweld toegebracht door de ander.
 • De Zwarte Maan stond ongeaspecteerd in het vierde huis waardoor ze ongestoord haar werk kon doen. Ze had een neptuniaans-plutonisch karakter en zou dus zorgen voor een dood waarvan de omstandigheden verborgen werden gehouden.
 • Saturnus, heer 8, aanduider van de dood, stond in het 11de huis en was vierkant met de Maan. De Maan vormde met de oppositie naar de Zon de basis van een T-kruis naar Saturnus. Zijn dood onthulde de betrokkenheid van de maatschappij die blindelings optrad volgens de opgelegde wetten die zij strikt moest volgen.
 • Neptunus is heer 11, maar ook de dispositief van Saturnus en stond zelf sterk in het 11de huis, driehoek met Venus, dispositief van de constellaties in het 12de huis. De maatschappij slaagde erin alles te verdoezelen en zich neutraal, zelfs verzoenend op te stellen.
 • We merkten ook nog Cheiron op de cusp van het 12de huis, wat erop duidde dat de kwetsuur in verborgen omstandigheden werd toegebracht.

Solaar – radix

Aleksej Navalny horoscoopanalyse Roger Walraedt 3

”De Maan solaar viel conjunct met Neptunus in het 3de radixhuis, wat duidde op een onduidelijke, omfloerste communicatie over de dood van de persoon.”
 • Toen we de solaar projecteerden op de radix, merkten we op dat de ascendant van de solaar in het 9de radixhuis viel. De wettelijk opgelegde reglementering werd strikt gevolgd.
 • De Zon in de radix viel opposiet aan de Maan van de solaar, de mundane heerser van huis 4 en aanduider van het levenseinde.
 • De Maan solaar viel conjunct met Neptunus in het 3de radixhuis, wat duidde op een onduidelijke, omfloerste communicatie over de dood van de persoon.
 • Saturnus, medeheer 4 van de radix en aanduider van het levenseinde, stond opposiet aan Pluto in de solaar, die zelf algemene aanduider is van de dood.
 • Het MC van de solaar viel pal opposiet aan zijn Mars, die zijn heer 8 was. Dit verbond het lot van dat jaar met de dood.
 • Mars van de solaar viel samen met het IC van de solaar, conjunct met Mars in de radix, die zelf heer 8 is, aanduider van chronische ziekte en dood. Het verblijf van Aleksej Navalny was dus verbonden met ziekte en dood.
 • Neptunus van de solaar viel conjunct met de descendant, dus opposiet aan de ascendant, wat erop duidde dat er door anderen onduidelijke informatie werd verstrekt over zijn fysieke toestand.
 • Cheiron van de solaar stond conjunct met de cusp van het 8ste huis, wat kwetsend werkte en mee veroorzaker is van de dood.

De sterren spraken van een levenseinde verbonden met geweld, in omstandigheden die netjes werden toegedekt.

De dag van het overlijden

Aleksej Navalny horoscoopanalyse Roger Walraedt 4
”Een aantal zaken vertelde ons dat de dood van Navalny niet zachtaardig verliep en dat de juiste omstandigheden voor de buitenwereld vakkundig werden toegedekt.”
 • Op de dag van de bekendmaking van zijn overlijden, op 16 februari 2024, stond de actuele Zon opposiet met zijn Maan, medeheer 10, aanduider van zijn levenslot.
 • De Zon stond ook vierkant met zijn Mercurius, de heer van de ascendant en aanduider van het fysieke lichaam, maar ook heer 10, aanduider van het lot. Die twee standen deden al vermoeden dat zijn levenslot op dat moment bezegeld werd.
 • Mercurius, zijn heer ascendant en heer 10, stond vierkant met Jupiter, zelf heer 4 in huis 8. Het lot en het fysieke lichaam werden dus verbonden met degeneratie en het levenseinde.
 • Jupiter, zijn heer 4, liep vierkant op Mars, wat het levenseinde verbond met een vorm van geweld.
 • Saturnus, medeheer 4, stond vierkant met zijn zon en met Venus, waardoor de omstandigheden van het levenseinde netjes werden toegedekt.
 • Uranus stond conjunct met Jupiter, heer 4, waardoor het levenseinde niet zachtaardig verliep.
 • Venus, Mars en Pluto vormden een oppositie met Saturnus, die zijn onderschepte heer 4 was, aanduider van het levenseinde. Saturnus stond in een zwaar malefiek verband met Mars, zijn heer 8, aanduider van de dood, tevens aanduider van geweld, en Pluto, algemene significator van de dood, en met Venus die dit alles mooier en lieflijker voorstelde.
 • Mars liep daarbij nog vierkant met Uranus, wat duidde op een gewelddadige ingreep.
 • Neptunus vormde een oppositie met de ascendant, wat erop duidde dat de toestand van de fysieke conditie in een waas van geheimzinnigheid werd gehuld.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Spiritualiteit

Zijn vrouwen spiritueler dan mannen?

Het wordt vaak gezegd dat vrouwen meer spiritueel ingesteld zijn dan mannen. De spirituele vrouw…

Lees meer
Inspiratie

Maak eens een soundtrack van je leven: de helende kracht van muziek

Muziek is overal: de liedjes waar je uit volle borst bij meezingt tijdens een autorit, de…

Lees meer
Astrologie

Tweelingen, jouw jaarhoroscoop 2024-2025

Het sterrenbeeld Tweelingen is jarig als de maanden mei en juni hun intrede doen. Met de…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom