Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

Pluto in Waterman: een nieuw tijdperk breekt aan

Astrologie
05/10/2023
Pluto in Waterman: een nieuw tijdperk breekt aan

Pluto, de planeet die staat voor verandering, en vaak destructieve verandering, gaat volgend jaar op 20 november 2024 voor twintig jaar in het teken Waterman. Dat brengt een maatschappelijke transformatie met zich mee die we op verschillende manieren zullen voelen. De Watermanperiode zal gepaard gaan met (internationale) sociale beroering en spanningen waarbij de strijd tot het uiterste gedreven kan worden. Ook de financiële draagkracht van de bevolking komt onder druk te staan. Het mentale welzijn van de mensen zal door dit alles extra aandacht vragen. De maatschappij zou er binnen enkele decennia wel eens helemaal anders kunnen uitzien.

Momenteel transiteert Pluto nog door het aardeteken Steenbok beheerst door Saturnus. Pluto staat voor verandering, vaak destructieve verandering. Dat kwam vooral tot uiting in zijn doortocht door de laatste graden van Steenbok waar hij zijn vernietigende kracht kon uiten, eerst in een wereldwijde coronapandemie, dan in een verwoestende oorlog in Oekraïne en in een krachtige aardbeving in Turkije en Syrië, wat telkens gepaard ging met onnoemelijk veel menselijk leed en doden.

Steenbok heerst over de rigide staatsvormen die in de laatste jaren sterk tot uiting kwamen in dictatoriale structuren in Noord-Korea, China, Rusland, Wit Rusland, Hongarije, Brazilië en Iran. Zelfs in de Verenigde Staten, waar hier en daar dictators de plak zwaaien en de hele bevolking onderdrukken, onder meer door voortdurend dezelfde desinformatie en leugens te herhalen en te verspreiden zodat die uiteindelijk als waarheid worden beschouwd.

Op 24 maart 2023 kwam Pluto een eerste maal in Waterman en liep dan retrogade terug in Steenbok om op 12 juni 2023 opnieuw in Waterman te belanden. Op 2 januari 2024, komt hij nog eens in Steenbok, evenals op 2 september 2024 om dan op 20 november 2024 definitief te transiteren in Waterman.

De Watermanperiode: de maatschappij verandert

”De tegenkanting van de bevolking zal zo uitgebreid en groot worden dat het de overheden verplicht om toe te geven aan de wensen van het volk dat wil ontsnappen aan allerhande vormen van beperking zoals die in de voorbije tijd werden opgelegd.”

We bevinden ons nu in een overgangsperiode waarin de kenmerken van de nieuwe Watermantijd af en toe opduiken en weer verdwijnen om naar de oude Steenbokstructuur terug te keren. Uiteindelijk zal vanaf 20 november 2024 de Watermanperiode volledig tot haar recht komen.

Waterman heerst over de genootschappen, de verenigingen, de menselijke samenleving, maar ook over de renovatie, de evolutie en revolutie, de moderne technieken en technologieën en onverwachte gebeurtenissen. Waterman heeft ook te maken met stralingen en nucleaire toepassingen.

Nu al smeulen de kiemen van het protest van bepaalde groepen van de bevolking tegen de dictatuur en de beperkingen die hen van hogerhand worden opgelegd. Deze zijn nog gekoppeld aan de onderdrukkende kracht van Steenbok. De overheid wil bepaalde restrictieve hervormingen doorvoeren die indruisen tegen de wil van de bevolking. Dat geeft aanleiding tot stakingen, optochten, protestmarsen en allerhande vormen van contestatie. De overheid tracht dit te negeren, door onverschillig en onverstoord verder te werken aan de hervormingen of door een zeer repressieve houding aan te nemen waarbij vaak geweld wordt gebruikt. Hierin zien we de kracht van de allesoverheersende machtige Pluto die - koste wat kost - zijn eigen weg gaat.

De tegenkanting van de bevolking zal evenwel zo uitgebreid en groot worden dat de overheden toch zullen verplicht worden om toe te geven aan de wensen van het volk dat wil ontsnappen aan allerhande vormen van beperking zoals die in de voorbije tijd werden opgelegd. Dat doet ons denken aan de periode van de Franse revolutie toen Pluto door Waterman liep. Er vonden toen grote sociale omwentelingen plaats wat gepaard ging met machtsvertoon en een bloedige represaille van de nieuwe heersende klasse. Waterman wordt bovendien beheerst door Uranus die als kenmerk heeft vrij onverwacht en soms wispelturig te reageren.

In de sociale verhoudingen zal het vormen van kleinere groepen van gelijkgezinden beklemtoond worden. Er ontstaan diverse genootschappen elk met hun eigen noden en wensen. Die gemeenschappen kunnen in conflict komen met elkaar waardoor de overheid dan weer repressief moet ingrijpen, wat wellicht weer onvrede en revolte in de hand werkt.

Elektronica en robotica veranderen de manier van leven

Ieder individu zal elektronisch gevolgd worden zodat er van iedereen een elektronische fiche ontstaat waarin alle kenmerken van de persoon opgenomen zijn wat betreft zijn of haar medische toestand, maar ook de manier van werken en handelen. Dat kan gebruikt worden om een persoon te evalueren en al dan niet bepaalde voordelen toe te kennen volgens de geregistreerde prestaties en bekwaamheden.

In de komende jaren dat Pluto door Waterman transiteert treden moderne technieken en spitstechnologieën sterk op de voorgrond.

  • Robotica geraakt alom vertegenwoordigd: in de fabrieken de kantoren, de banken, de scholen en de transportmiddelen. We merken nu al dat betalingen met geld snel vervangen worden door elektronische betalingen. Dat zal de komende jaren nog meer ingeburgerd geraken. Ook het winkelgedrag zal veranderen; er zal nog meer online worden gehandeld waardoor winkels en bedrijven kunnen besparen op personeel en infrastructuur. Dat maakt de producten voordeliger. Voor de klanten resulteert dit in geld- en tijdswinst en tevens in minder verplaatsingen met de wagen.
  • Financiële instellingen worden geregeerd door computergestuurde technologieën waarbij de menselijke interventie sterk gereduceerd wordt.
  • Kennisoverdracht zal hoofdzakelijk computergestuurd en online gebeuren, waardoor scholen en universiteiten een totaal andere rol zullen krijgen, meer gericht op de uitwisseling van ervaringen.
  • Het wagenpark is al aan een totale revolutie bezig. De klassieke verbrandingsmotoren zullen vervangen worden door elektrische motoren en de voertuigen worden uitgerust met allerhande elektronica die het rijden eenvoudiger en veiliger moet maken. Die evolutie zal zich nog sterker manifesteren en het dagelijkse leven een totaal andere invulling geven.
  • Informatica is al sterk ingeburgerd in de maatschappij, denk aan het algemene gebruik van computers en smartphones, maar zal in de volgende jaren nog sterker het sociale leven domineren. Veel meer contacten zullen online verlopen.

Op 20 november 2024 komt Pluto in Waterman en zal door dit teken lopen tot 10 maart 2043. Het wordt een twintigjarige periode van grote betekenis voor de maatschappij die sterk onderhevig zal zijn aan de transformerende kracht van Pluto.

Terugkeer naar natuurlijke middelen

”Het teken Waterman heerst tevens over de natuur en het natuurlijke leven. Terugkeer naar natuurlijke middelen zal sterker beklemtoond worden.”

Dit alles zal meer energie vergen, maar men zoekt en gebruikt allerhande alternatieve middelen om die energie op te wekken, zoals zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, waterkracht en ook atoomkracht. Uranus beheerst tenslotte ook de atoomenergie.

Voor de ontwikkeling van batterijen worden nieuwe grondstoffen aangeboord en technieken ontwikkeld die ze performanter en duurzamer moeten maken. Zo kunnen ze in meer domeinen worden aangewend.

Het teken Waterman heerst tevens over de natuur en het natuurlijke leven. Terugkeer naar natuurlijke middelen zal sterker beklemtoond worden. We merken bovendien dat de natuur onder invloed van de transformerende Pluto onder sterke druk staat, waardoor er veranderingen ontstaan in het klimaat, met smeltende gletsjers en ijskappen, het ontdooien van de permafrost, op de ene plaats wateroverlast en op de andere waterschaarste, mislukte oogsten, droogtes en branden tot gevolg. Daarom ontstaan er nog veel meer groeperingen die de natuur willen beschermen.

De overgang naar de periode van Pluto in Waterman zal niet altijd vlot verlopen en vaak gepaard gaan met de contestatie van bepaalde groeperingen die zweren bij de oude gekende structuren die uiteindelijk toch moeten worden verlaten.

Horoscoopanalyse: de evolutie van Pluto naar Waterman

In de horoscoop van de eerste doortocht van Pluto door Waterman merken we dat het grootste deel van de planeten in het 11de huis of het eigenlijke Watermanhuis staat. Dat kadert perfect in de evolutie van Pluto naar Waterman. Daarbij is het vurige teken Ram sterk vertegenwoordigd op de cusp van het 11de huis. Het belooft dus een tijd te worden met heel wat sociale beroering en spanning waarbij de strijd tot het uiterste kan gedreven worden.

Mars als heerser van het 11de huis staat in Tweelingen in het 12de huis en haalt dus verborgen frustraties naar boven die moeten uitgepraat worden. Mercurius, de onderschepte heer 12, staat in huis 11 wat de sociale beroering en vooral het overleg en de discussie daarrond ten top drijft. Met Cheiron in het 11de huis worden sociale structuren in vraag gesteld en wordt er gezocht naar eventuele bijsturingen en verbeteringen, wat vaak afwijkend is van wat men tot op heden gewend was.

Cheiron maakt verder een conjunctie met Jupiter (heer van het 6e huis), waardoor bepaalde werkomstandigheden dienen hersteld of verbeterd te worden.

De Zon staat op de cusp van het 11de huis en duidt op de sociale dimensie van deze periode. De Zon staat daarbij vierkant met de Ascendant, wat de sociale spanning accentueert.

Pluto in Waterman horoscoopanalyse 1 Roger Walraedt Artikel Bloom

Omwenteling in de materiële welvaart

In het tweede teken van het 11de huis staat het stellium Maansknoop, Maan en Venus. Met de Maansknoop is het een noodzakelijke lotsbestemming dat het sociale leven onder de loep wordt genomen. De Maan is heer Ascendant en loopt ingaand conjunct met Venus die heer 12 is en in het aardeteken Stier staat. Er komen heel wat zaken naar boven die lange tijd verzwegen werden en verband houden met de materiële welvaart of het gebrek daaraan. Daarbij staat ook Uranus in het 11de huis, dat kan zorgen voor een omwenteling in de materiële welvaart van de gemeenschap.

Met Saturnus op de cusp van het 10de huis kunnen we ons verwachten aan allerhande beperkingen wat de sociale onvrede nog meer aanwakkert, want Neptunus die heer 10 is en dispositor van Saturnus loopt vierkant met Mars, heer 11 in het 12de huis.

Pluto staat in het 8ste huis dat mundaan door Schorpioen wordt geregeerd en waar zijn diepgaande transformatieve kracht langzaam maar zeker wordt ontplooid.

Met de Zwarte Maan die uit het 2de huis komt, maar naar de cusp van het 3de huis evolueert, kunnen we ons verwachten aan een druk overleg dat vooral over de financiën of eerder de financiële tekorten zal handelen.

Op 20 november 2024 komt Pluto definitief in Waterman en zal door dit teken lopen tot 10 maart 2043. Het wordt dus een twintigjarige periode van grote betekenis voor de maatschappij die sterk onderhevig zal zijn aan de transformerende kracht van Pluto.

Horoscoopanalyse: 20 november 2024 – Pluto in Waterman

”De oppositie tussen Pluto en Mars die in het vurige teken Leeuw staat, zorgt voor vuur, actie, spanning, geweld en tegenstellingen die moeilijk op te lossen zijn.”

We beschouwen de horoscoop van het moment dat Pluto definitief in Waterman komt, meer bepaald op 20 november 2024, waarin een aantal opmerkelijke zaken op de voorgrond treden.

Opvallend is de grote driehoek van de Zon met de Maan en Neptunus, waarbij de betrokken elementen alle drie in het derde decanaat van watertekens staan. De grote driehoek geeft een positieve tendens aan, waarbij rekening gehouden wordt met de emotionele ingesteldheid van de mensen. Met de betrokkenheid van de huizen 3, 7 en 11 die luchthuizen zijn, worden die zaken verstandelijk benaderd. Aan de andere kant geeft een driehoek ook de gelatenheid aan van de mensen die denken dat alles wel in orde komt en daarom weinig of geen initiatief nemen en alles over zich heen laten gaan.

Er vallen ook enkele minder goede zaken te bespeuren. Zo is er de oppositie tussen Pluto en Mars die in het vurige teken Leeuw staat. Dat zorgt voor vuur, actie, spanning, geweld en tegenstellingen die moeilijk op te lossen zijn. Met Pluto die het teken Waterman ingaat, kan dit resulteren in sociale spanning die vooral voortspruit uit onvrede met de omwentelingen naar de moderne technologieën. Dat kan dan weer resulteren in enorme spanningen en de inzet van moderne technische middelen en wapens in grote conflicten met internationale dimensies waardoor de hele wereldorde aan het wankelen wordt gebracht.

We merken dat Uranus, heer 6 is en dispositor van Pluto, in het 9de huis staat, wat het internationaal karakter van het conflict beklemtoont. Daarbij staat Uranus opposiet met de Zon die zelf heer 12 is, wat het verborgen destructieve karakter accentueert. De oppositie houdt in dat de werkgelegenheid onder druk komt te staan door de technische middelen zoals robotica. Nucleaire machtsmiddelen worden gebruikt om de tegenstellingen op te lossen maar bieden geen uitkomst.

Pluto in Waterman horoscoopanalyse 24 nov 2024 Roger Walraedt hogere res Artikel Bloom

Download de horoscooptekening hier:

Sociale conflicten en spanningen

Het 6de huis bevat ook Saturnus die sextiel staat met Venus in 4de huis waardoor overleg mogelijk wordt gemaakt. Saturnus loopt evenwel vierkant met Jupiter die in val staat in Tweelingen op de cusp van het 10de huis. Door zijn zwakke stand zal de uitbreiding die kenmerkend is voor Jupiter er niet komen. Saturnus in het 6de huis zal op zich al zorgen voor een verstrenging en een beperking van de werkgelegenheid die aan strikte reglementering onderworpen wordt. Dit zal het land opzadelen met sociale conflicten en spanningen die moeilijk in te tomen vallen.

Jupiter staat opposiet met Mercurius in het 4de huis. Beiden planeten staan receptief en zijn elkaars dispositor, maar beide staan in val in opposiete tekens. De oppositie vormt bovendien nog een vierkant met de Ascendant, wat uitwerkt op de lege poot van het T-kruis, namelijk in het 7de huis. Het land staat onder sterke spanning waarbij de tegenstellingen niet opgelost geraken. Dat heeft een nefaste uitwerking op het welzijn van de bevolking.

De Zwarte Maan staat in het 2de huis in Weegschaal en vormt een vierkant met de Maan en met zijn dispositor Venus. De bevolking ondervindt een sterke financiële druk doordat veel producten enorm duur zijn geworden. Venus staat in Steenbok in het 4de huis waardoor het land zelf een aantal beperkingen oplegt die het voor de bevolking financieel moeilijk maakt.

De Zwarte Maan in het 2de huis kan een ware ommekeer betekenen in het geldverkeer waardoor het fysieke geld meer en meer op de achtergrond geraakt en vervangen wordt door elektronische transacties. Aldus heeft de overheid een beter zicht op de geldstromen, want financiële controle ligt aan de basis van een weloverwogen beheer.

Pluto in Waterman zorgt dus nog voor heel wat verrassingen die we nu nog niet exact kunnen voorspellen, maar die de maatschappij een totaal ander uitzicht zal bezorgen.

Link naar de website van auteur Roger Walraedt:
https://astranalys.weebly.com

Beleven

Bezoek de Spirituele Bloom Fairs in je regio
Boek een consult met astrologe/kaartlegster Rosa

Leestip

Handboek ‘Astrologie en horoscoop, voor iedereen’ van Erna Droesbeke

Doen

Bereken je geboortehoroscoop
Volg een cursus astrologie bij Bloom (zowel online als fysiek in Waregem)

Lees meer?

De vliegtuigcrash van Wagnerleider Prigozjin op 23/8/2023: een horoscoopanalyse
Aardbeving in Marokko: een horoscoopanalyse
De aardbeving in Turkije: een astrologische schets
Wat je archetype onthult over jezelf
Retrograde planeten 2023
Talent, roeping en succes in de horoscoop

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Spiritualiteit

REEKS | Handlezen in een notendop - Deel 1 Handlezen: een combinatie van kennis en intuïtie

Eeuwenlang al spreekt de kunst van het handlezen tot de verbeelding. In verschillende culturen –…

Lees meer
Kaartleggen

The Angels Blessed Lenormand kaartendeck: primeur op vlak van gender en diversiteit

Het allereerste Nederlandstalige genderneutrale lenormandspel vind je heden in de vorm van The…

Lees meer
Inspiratie

De helende kracht van gitaarmuziek

Muziek heeft altijd een speciale plek in ons leven gehad. Van oude beschavingen die muziek…

Lees meer
Bloom 5 - Special - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom