Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

De overgang naar het Watermantijdperk

Spiritualiteit
Igor Eeckhaut
10/09/2020
De overgang naar het Watermantijdperk

In volle coronatijd gaat menig mens op zoek naar de diepere lagen in het leven, naar een houvast, naar hoop voor de toekomst. De redactie van Bloom kreeg opnieuw het artikel ‘De overgang naar het Watermantijdperk’ van auteur Igor Eeckhaut onder ogen, dat in de editie maart-april 2007 van het tweemaandelijkse tijdschrift Aquarius verscheen. Het is verbazingwekkend dat er zoveel kennis in het verleden werd opgetekend, dat heden ten dage zo actueel blijft, gezien de uitdagingen waar we als maatschappij, als wereldburger en als mens voor staan. De overgang naar het Watermantijdperk, naar een totale bewustzijnstransformatie.

Een artikel uit Aquarius (maart-april 2007)

De laatste 20 jaar vormen een periode waarrond ontzettend veel te doen is. Veel mensen voelen dat er ‘iets gaat gebeuren’, maar omdat veel van de huidige verandering zich in het onzichtbare universum afspeelt alvorens zich in het zichtbare universum te manifesteren, is dit in het begin moeilijk te begrijpen. In dit artikel bekijken we vijf gebieden waarin deze verandering het meest tastbaar is.

Wetenschap

Reeds duizenden jaren geleden gaven de Maya’s, die tot vandaag de meeste exacte kalender hebben, één bepaalde datum aan als het einde van een cyclus van 26 000 jaar. De Maya’s hebben geen lineaire tijdsindeling, maar zien de tijd als cirkels die spiraalsgewijs door de ruimte voortbewegen. Alles komt terug, maar in een geëvolueerde vorm. Zo een cirkel of cyclus is zo exact berekend dat deze tot op de dag nauwkeurig is. De grote kalender eindigt op 21 december 2012. De cyclus van dertien zogenoemde baktuns wordt beëindigd, waarna de Aarde begint aan de ‘periode van de vijfde Zon’. Volgens hun berekeningen, die astronomisch nog steeds tot op de kleinste meeteenheid correct zijn, komt ons zonnestelsel dan op één lijn te staan met Hunab K’u, het centrum van de Melkweg, de plaats die de Maya’s de kosmische baarmoeder noemen. Daardoor kun je een soort nultoestand krijgen in de draaiingen van de elektromagnetische velden van ons zonnestelsel, wat een omwisseling van de polen tot gevolg kan hebben. Dit is trouwens al ooit gebeurd in de geschiedenis van onze planeet. De Hopi-Indianen hadden hun eigen traditie waarin ze bepaalde voorspellingen heilig gehouden hebben. Eén daarvan is dat er een derde Grote Zuivering zou plaatshebben, waarin de wereld zou beven en waarin er veel vernietiging zou plaatsvinden om de planeet te reinigen. Maar echt verbluft worden we pas als we de piramides van naderbij gaan onderzoeken.

Wat tot nu toe door de archeologie werd beweerd, wordt de laatste jaren allemaal ontmanteld. Er ontwikkelt zich een samenhangende theorie die de hele kijk op de geschiedenis van de mensheid verandert. Het komt hierop neer dat er - lang voor de hoogbloei van het Egyptische rijk - in de late prehistorie een machtige en hoogstaande beschaving moet hebben bestaan, die op wetenschappelijk gebied zelfs kan wedijveren met de onze. Een catastrofe rond het jaar 10.500 voor Christus maakte daar brutaal een einde aan. Deze nieuwe theorie kreeg meer aandacht door de ontdekking van de van oorsprong Belgische ingenieur, Robert Bauval, dat de piramides van Gizeh exact gebouwd zijn volgens het sterrenbeeld Orion (voor de Egyptenaren Osiris). Ondertussen wordt nog steeds de ene verbazingwekkende ontdekking na de andere gedaan. Zo is men bijvoorbeeld tot de conclusie gekomen dat de omtrek van de Grote Piramide van Gizeh 365.24 inch bedraagt, wat exact een aardjaar is. De bouwmeesters hadden ook grote aardrijkskundige kennis.

Watermantijdperk age of aquarius overgang piramide gizeh Bloom web

De piramide staat precies op 30° noorderbreedte, dat is één derde van de afstand tussen de evenaar en de noordpool. Bovendien wijzen alle afmetingen van de grote piramide van Cheops erop een wiskundig exact model te zijn van het noordelijke halfrond. De afstand van het middelpunt van de piramide tot één van de hoeken zou een exacte schaal zijn van de afstand van de Aarde tot de zon. Ook beschikten ze over ongemeen sterk gereedschap: de inhoud van de sarcofaag in de koningskamer van de piramide van Chefren bijvoorbeeld is precies de helft van het volume van de buitenkant, tot op een vierkante centimeter nauwkeurig. De massieve granieten blok is uitgezaagd met een instrument dat veel sneller is dan de huidige boren. Hoe ze het deden weten we nog steeds niet. De piramidebouwers moeten dus op een of andere manier hun fabelachtige kennis hebben geërfd van hun voorouders uit de verre prehistorie, een maritieme beschaving, die in de overlevering Atlantis wordt genoemd. Er bestaat trouwens een geschrift (het Westcar-papyrus, daterend van ongeveer 1650 voor Christus en bewaard in het Oudheidkundig Museum van Berlijn) waarin staat dat er op de vlakte van Gizeh, onder de Sfinx, een verborgen onderaardse galerij is, de zogeheten “Zaal der Archieven”. Hierin zou de volledige wijsheid van de beschaving uit lang vervlogen tijden bewaard gebleven zijn. Het lijkt er alleszins op dat dit prehistorische, hoogbeschaafde volk ons al hun kennis heeft willen meedelen in de vorm van een monument. Bovendien zijn de gelijkenissen met vele andere piramides over heel de wereld niet te ontzien. Wat erop wijst dat die beschaving actief moet geweest zijn over de hele wereld. En nu zijn we bijna zover, het tijdperk van de technologie is bijna op zijn hoogtepunt.

Het is nu dat onze wetenschappers, na grondig onderzoek van het heelal en onze planeet, beginnen toe te geven dat er inderdaad iets 'verandert'. En dat er ooit een volk moet hebben bestaan die al deze kennis bezat, en met ons wilde delen. Nu we het toch hebben over wetenschap, kunnen we er niet onderuit de Kwantumfysica te vernoemen. De wetenschap die eindelijk de hand reikt aan spiritualiteit. Om een lang en technisch verhaal te vermijden kunnen we kort stellen dat Kwantumfysica aantoont dat de geest baas is over de materie. Men is er lang vanuit gegaan dat elektronen de kleinste deeltjes waren die bestonden. Nauwkeurigere apparatuur heeft ondertussen al lang kunnen aantonen dat deze deeltjes voor het grootste deel hol zijn. Wat wij kennen als moleculen, protonen en elektronen zijn eigenlijk slechts omhulsels van voornamelijk leegte. Maar het is in deze ‘leegte’ dat we de nóg kleinere deeltjes aantreffen, de kwantums. Hier ligt het bewustzijn verscholen, waarmee alles in het universum is doordrongen. Deze kwantums zijn deeltjes die geen vast bewegingspatroon hebben. Wat we wel weten is dat we deze deeltjes kunnen beïnvloeden door er alleen maar naar te kijken, of door er bepaalde gedachten op te projecteren. We kunnen dus stellen dat alle materie hoofdzakelijk bestaat uit deze deeltjes, of m.a.w. bewustzijn, en dat we de materie kunnen vormen zoals we zelf willen. Zo kan je bijvoorbeeld een watermolecuul laten kristalliseren door positieve gedachten te focussen op een kom water.

(lees verder onder de advertentie)

Klimaat

Wat voor ons het meest tastbaar is, waar we helemaal niet meer kunnen naast kijken, is de verandering van ons klimaat. Steeds meer zijn we getuige van hoe tsunami’s, orkanen en aardbevingen sommige gebieden verwoesten. Zelfs klimatologen spreken over hele gebieden die zullen overstroomd worden. Dieren sterven ten gevolge van de opwarming van de Aarde. Mensen, dieren en planten zullen zich moeten aanpassen. Want dit is slechts het prille begin.

Cultuur

Naast de klimatologische veranderingen vindt ook op cultureel vlak een nooit eerder geziene vermenging plaats. De Aarde raakt overbevolkt, we zitten als het ware op elkaars lip. Daarom vluchten we naar andere plekken op de wereld. Alles en iedereen vermengt zich. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. Maar ook deze fase is nodig om ons naar een hoger, ruimdenkender niveau te tillen. Als we een normaal sociaal leven willen behouden moeten we wel andere denkwijzen aanvaarden, want onze linkerbuurman is moslim en de buurvrouw aan de rechterkant is Indisch. En iedereen zal inzien dat niemand het grote gelijk heeft, iedereen kan iedereen verrijken. Tot nu is die drang naar verrijking bij de meesten onder ons niet groot genoeg geweest, maar daar komt nu een eind aan. De volgende generaties zullen ons de weg tonen.

Biologie

Geef-flow-aan-je-leven-brein-Bloom-web

Verder zijn er de biologische aanpassingen door ander voedsel, genetische manipulatie,… Allerlei middelen zoals drugs, medicijnen, geestverruimende middelen,… beïnvloeden ons denken. We leren gebruik te maken van de tot nu toe ongebruikte 80% hersencapaciteit. Sinds 1980 is een nieuwe gordel van energie, de fotonengordel, ons zonnestelsel aan het binnentrekken en het heeft de ongelofelijkste effecten op het leven van mensen. Zo vindt stilaan een cellulaire verandering plaats in ons fysieke lichaam, dat vele mensen in het begin kunnen ervaren als ‘geheugenverlies’. Dit is echter geen geheugenverlies, doch een verandering in denken. Tijdsgrenzen vervagen, we leren leven in het NU, waarbij verleden en toekomst hun betekenis verliezen. Bovendien horen we steeds meer mensen die visioenen krijgen.

Zo heb ik persoonlijk ook een visioen gehad in Mexico, enkele weken na een bezoek aan de Maya piramides in Palenque. Wat ik zag was het universum, dat zoals een grote puzzel in de vorm van een bol, perfect in elkaar viel. Daardoor werden alle poorten naar alle dimensies opengezet. Alles was perfect met elkaar verbonden door een explosie van liefde vanuit de bron van het universum. Later zag ik een zonnestraal binnenvallen in de Grote Piramide van Palenque en van daaruit verbinding maken met nog 3 andere piramides op dezelfde breedtegraad (de Piramide van Cheops ligt trouwens op exact dezelfde breedtegraad als die van Cheops), en op gelijke afstand, zodat een vierkant werd gevormd door 4 punten op de evenaar. Van daaruit werd nog eens verbinding gemaakt met de 2 polen, zodat er 2 piramides ontstonden die de evenaar als gemeenschappelijke basis hadden en met de 2 polen als top van de piramide. Op het moment van het visioen stond een Indiaan met Azteekse roots naast mij, die me slechts dit antwoord gaf toen ik hem vertelde wat ik gezien had: ‘We zijn met weinigen’.

Economie

Ook financieel voelen we hoe alles vermengd wordt. Bijvoorbeeld in Europa worden de rijke landen stilaan armer, en de arme landen rijker. De VS zullen volgen, en overal ter wereld zullen volksopstanden ontstaan en broeihaarden van sociaal ongenoegen zullen uiteindelijk het beleid veranderen, zoals bijvoorbeeld in Parijs.

Wat zegt de astrologie?

De Westerse astrologie spreekt van de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Deze grote tijdperken vatten telkens aan wanneer het lentepunt een ander sterrenbeeld van de dierenriem binnengaat. Het Aquariustijdperk duurt ongeveer 2160 jaar en heeft te maken met de precessie van de equinoxen. De as van de Aarde vormt een hoek van ongeveer 23,5° met de ecliptica. Precessie is de tolbeweging van de Aarde. Deze beweging duurt ongeveer 25920 jaar, wat neerkomt op ongeveer 2160 jaar voor elk sterrenbeeld. Op dit moment nadert de aardas het tijdperk van Aquarius.

(lees verder onder de afbeelding)

In het Vissentijdperk (van 0-2000) werd de mens bewust gemaakt door middel van lijden. Dit geschiedde net zo lang tot hij dit karma leerde overstijgen. Het leven op aarde was in het Vissentijdperk gefundeerd op een zevenvoudig bewustzijn. Met dit zevenvoudig bewustzijn kan de mens de lagere aard van het leven doorleven, wat toen zijn evolutiebestemming was. De Vissentijdperkmens wordt ook wel de aardemens genoemd en had een zevenvoudig bewustzijn of zeven chakra’s. De overgang naar het Watermantijdperk is niet alleen een overgang naar een ander tijdperk, het is tevens de afsluiting van een zonnejaar. De mens moet niet langer lijden om tot inzicht te komen, maar gewoon zichzelf zoeken. Hij moet op zoek gaan naar zijn diepste innerlijk, de bron van zijn bestaan. Elke mens heeft een andere bedoeling in het leven. In dit tijdperk van globalisering met aandacht voor het individu komt het erop aan zijn eigen weg te zoeken in de maatschappij. In de bron van leven, in het middelpunt van het universum, gelden de wetten van Eenheid en Liefde, die de wetten van Oorzaak en Gevolg volledig overstijgen. Alle lijden wordt opgelost door lief te hebben en te begrijpen. Stel jezelf in de plaats van je vijand, en je zal ook hem leren liefhebben. Eens je in de bron van jezelf en daarmee ook in de bron van het universum terechtkomt, zie je dat alles met elkaar verbonden is door liefde. Het is het begin van een transformatie die de mens zal doormaken.

”Terwijl de drang naar globalisering verhoogt, neemt de individualisering ook toe.”

Alles in het universum, alle materie, wordt samengehouden door moleculen die tegen elkaar trillen, en deze moleculen zijn gevuld met bewustzijn. Alles heeft dus een bepaald trillingsgetal, zoals Einstein al bewezen heeft met zijn kwantummechanica. Dit trillingsgetal, en daarmee ook het bewustzijn, is de laatste jaren sterk aan het toenemen en gaat regelrecht naar een hoogtepunt op 21 december 2012. Deze verhoging van het trillingsgetal is bijvoorbeeld al waargenomen in de Schumann-resonantie of, in mensentaal, de hartslag van de Aarde. Dit houdt in dat alle leven op Aarde meer energie krijgt en op een hoger niveau begint te functioneren. Spijtig genoeg geldt dit niet alleen voor de positieve krachten, maar ook de negatieve krachten worden tot een toppunt gedreven. Kijk maar naar de dreigende oorlogssituatie in bijna heel de wereld. Terwijl de drang naar globalisering verhoogt, neemt de individualisering ook toe. Alle tegengestelden botsen harder tegen elkaar, Goed tegen Kwaad, Yin tegen Yang. Maar het is net die trilling die de meeteenheid vormt voor energie en tevens voor alle leven in het universum. De bedoeling van deze verhoging van energie is ‘zuiveren’.

Het is als het ware een storm die woedt en al het slechte dat nog aanwezig is wegspoelt. Al het karma dat nog overblijft, al het lijden dat we nog moeten verwerken moet er uit tegen 2012. Pas vanaf dan zal de mens klaar zijn om te transformeren naar een wezen dat verder kijkt dan enkel het waarneembare, een wezen dat gebruik leert maken van de tot nu toe ongebruikte hersencapaciteit, een wezen met dertien chakra’s i.p.v. zeven.

Conclusie

We zien dus dat er hoopvolle verwachtingen zijn, maar spijtig genoeg ook dat er negatieve zaken zijn die zullen bovenkomen. Net zoals het altijd al geweest is in de natuur zullen zij die zich het best aanpassen overleven.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Lifestyle

Een warm begin van 2024

Het gloednieuwe jaar staat voor de deur en laten we eerlijk zijn, wie houdt er niet van een frisse…

Lees meer
Inspiratie

Yulenachten

Het einde van het jaar nadert. Traditiegetrouw draait de eindejaarsperiode steevast om het…

Lees meer
Astrologie

Nieuwe Super Maan in Vissen • zondag 10 maart 2024 • Kies je intenties wijs

Op zondag 10 maart om 10.02 uur staat de Nieuwe Maan in het sterrenbeeld Vissen. Er hangt een…

Lees meer
Bloom 3 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom