26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Meditatief oefenen kan leiden tot meditatie

Meditatie
Heidi Gelders, master coach
22/04/2024
Meditatief oefenen kan leiden tot meditatie

Het meditatief oefenen is een beweging naar het onbekende en vooral het loslaten van de controle. Het loslaten van de wetmatigheid dewelke vanuit het rationele - wat eigen is aan de persoonlijkheid - geduid wordt en dat wordt gelinkt aan de fysiek. Vandaar dat er tijdens de meditatieve oefening eerst allerhande gedachten komen en ongemakken fysiek ervaren worden. In aanvaarding van wat er is op dat moment oefen je om de controle los te laten.

Definitie meditatief oefenen en meditatie

Meditatieve oefening is geen meditatie. In ons dagelijks taalgebruik maken we best hier een onderscheid in. Meditatieve oefening kan leiden tot meditatie. Het meditatief oefenen is een training om vanuit overgave te glijden in de stilte voorbij de persoonlijkheid. Het in overgave gaan is een essentieel aspect. Zo kan de meditatie zich ontvouwen. Tijdens de meditatie is er ogenschijnlijk geen beweging meer, geen actie en toch ben je in de bewuste alerte staat van zijn in het all inclusieve. Tijdens de meditatie kan je eerst de stilte ervaren, daarna de leegte, mogelijks het niets, en kom je in het ultieme zijn. Deze vier woorden geven de mogelijke opbouw van verdieping weer van meditatie.

Vanuit je eigen vrije wil in het nu kies jij om dit artikel bewust in je alerte staat van zijn te lezen. Hoe doe je dat?

Je creëert eerst een ruimte waar je meditatief gaat lezen. De plek die jij bepaalt, geeft je een veilig gevoel van geborgenheid. Je neemt plaats met de intentie tot ontspanning in je fysieke gewaarwordingen. Wij, Westerse mensen, zitten met onze beide voeten naast elkaar op de grond. Daarna registreer je de ademhaling. Hoe je ademhaling is, laat je nu zijn. Je komt er wel bij aanwezig. Je ademt bewust in én uit via de neus. Zo ben je al vertrokken met je eerste meditatieve oefening.

Weerstand naar het meditatief oefenen en mediteren

”De belangrijkste opstart in het meditatief oefenen is je bewust verbinden met je adem.”

Ademhaling

De belangrijkste opstart in het meditatief oefenen is je bewust verbinden met je adem. Je ademhaling nodigt je uit om je zelfregenererend vermogen van je lichaam te resetten. De kracht van de eenvoud leert je als vanzelf in een diepe ademhaling landen. Bij de start kan je ademhaling oppervlakkig zijn. En daar vertel je bij dat dit helemaal oké is. Niets hoeft en je nodigt jezelf uit om alle tijd te nemen tot verdieping in de bewuste ademhaling. Zo ervaar je dat de opbouw van de rust als vanzelf komt. Om te groeien in bewustwording is het belangrijk dat je dwang en druk schrapt uit het meditatief oefenen. Je oefent spontaan. De juiste tijd, de juiste plaats, exact zoals het moest zijn.

(lees verder onder de advertentie)

Het all inclusieve: het basisingrediënt van meditatief oefenen

Aanvaarding

Het voluit kiezen voor het leven vanuit overgave brengt je in oervertrouwen. Het leven draagt je en is er voor je. Keer op keer. Deze overtuigingen nodigen je uit om hier en nu rust te ervaren. Wij hebben echter vaak ruis op onze antenne. Daarom is het all inclusief meditatief oefenen een beweging om bij de correcte zender te komen in jezelf.

Hoe? Door alles te aanvaarden wat er is. Aanvaarden is niet hetzelfde als appreciëren. Je leert als het ware het onaanvaardbare aanvaarden met de intentie om je innerlijke strijd los te laten en finaal te stoppen. Om iets duurzaam te transformeren is het aanvaarden de eerste essentiële beweging. Het aanvaarden is nog iets anders dan akkoord gaan. Immers vanuit aanvaarding staak je de strijd, stopt mogelijks de controle. En op deze manier kan je inwendig doorvoelen wat je nu werkelijk wenst en leer je positie innemen vanuit neutraliteit.

Erkenning

Het aanvaarden heeft een nog diepere beweging nodig, de beweging van erkenning. Heb je ergens fysiek last nu je dit artikel leest? Kom daar met je volle aandacht bij. Aanvaard en erken het. Hoe? Lokaliseer eerst de plek van onrust. Daarna maak je verbinding met je hart, op je eigen manier. Je kan je hart letterlijk voelen kloppen in je halsstreek. Ervaar dat het klopt. Besef dat je hart de ultieme disciplinaire aanwezigheid in jezelf is. Het klopt dag in dag uit, continu. Je hart is steeds trouw aan jezelf. Je hart pomt het bloed ( je bloed kan je omschrijven als je innerlijke nectar) doorheen je hele lichaam: naar je schouders, je bovenarmen, je onderarmen, tot in je handen. Je hart is nog zoveel meer dan louter het fysieke hart. Leg je hand doordrongen van deze eigenliefde op de pijnplek. Vertel innerlijk dat je de pijn ervaart, doorvoelt en erkent. Zo kan de pijn ontspannen. Jij bent nog zoveel meer dan de pijn: jij bent de bewuste aanwezige en erkent de pijn. Daarna zal je lichaam een nieuwe plek aangeven waar het je volle aanwezigheid bij vraagt vanuit liefde. Je herhaalt deze beweging. Je totale aanwezig jij, gaat als het ware eerst bij de pijn, in de pijn, door de pijn en tot slot voorbij de pijn. Zo train je jezelf om vanuit overgave helemaal hier en nu te zijn: je komt mogelijks aan de start van de meditatie.

Dat all inclusieve pas je toe op alle lagen (visueel, auditief, kinestetisch, mentaal…) van je ervaringen tijdens het meditatief oefenen, om voorbij je persoonlijkheid te geraken. Eens voorbij je persoonlijkheid, vanuit aanwezigheid met al wat is, ben je in de opstart van de meditatie. Ik som deze lagen lineair op. Besef dat al deze ervaringen snel, simultaan en kris kras door elkaar afspelen. De oefening is de vertraging in liefdevolle aanwezigheid van al wat er is. Dit oefen je met de intentie om de complete rust op te bouwen.

Meditatief oefenen brengt je bij de bewustwording dat jij de spil van je bestaan bent. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf en je hebt een vrije wil. De vrije wil heeft oorzaak en gevolg. Sta dus bewust stil bij je keuzes - dat is groeien in bewustwording.

Meditatief oefenen kan leiden tot meditatie Heidi Gelders visual artikel Bloom web

Wat is het all inclusieve?

De kracht van gedachten

Summer Bloom Festival Diest en Oostende 2024 Home

Als je start met meditatief oefenen, is je brein het eerste dat aandacht vraagt. Vaak gaat je brein juist op dat moment heel actief worden om de controle te behouden. Je maakt onmiddellijk één afspraak met je brein: ik laat je nu enkel toe vanuit het logisch denken. Uiteraard gaat je brein meteen alles doen om je in het oude patroon te houden van zorgelijke gedachten. Deze laat je nu laag per laag toe. Iedere gedachte erken je. Inwendig vertel je aan je zorgelijke gedachten: ik hoor je en je mag er zijn. Nu kies ik echter voor een meditatieve oefening, dus graag later. Bedankt. Keer op keer herhaal je dit. Nu je dit leest zal je brein ook veel aan je vertellen. Sta hier even bij stil en pas toe wat je daarnet hebt gelezen. Neem je tijd. De vertraging geeft kwaliteit aan deze oefeningen. Je gaat even kort mee in het verhaal, gaat door het verhaal en voorbij het verhaal. Je stopt de verhaallijn.

De zintuiglijke gewaarwordingen

Ieder mens heeft andere zintuigen die sterker ontwikkeld zijn. Tijdens het meditatief oefenen train je idealiter alle kanalen. Zo kom je meer in balans met jezelf en je omgeving.

 • Zien: hou je ogen open, scan je omgeving. Nadat je dit traag en bewust hebt gedaan, sluit je je ogen vanuit de verbinding in het nu.
 • Horen: hoor de omgevingsgeluiden en maak ze allemaal inclusief, ook de storende geluiden. Eerst is er de gewaarwording van geluid, dan word je het geluid en tot slot ga eraan voorbij.
 • Ruiken en proeven: dezelfde beweging, ruik en proef je omgeving.
 • Voelen: voel de lucht of de wind op je gezicht, de textuur van de stoel waar je op zit en de stof van je kledij op je huid. Ook deze gewaarwordingen maak je inclusief.

De emotionele gewaarwordingen

Simultaan met de bewuste zintuigelijke aanwezigheid komen vaak de emoties op de voorgrond. Deze ga je ook all inclusief langzaam uitnodigen. Bijvoorbeeld: je voelt je geïrriteerd omdat je buur storende geluiden maakt. Erken deze irritatie. Kom helemaal aanwezig bij deze emotie. Je kwalitatieve aanwezigheid bij de emotie bepaalt de mate waarin je deze kan neutraliseren. Jij bent de aanwezigheid en nog zoveel meer dan die irritatie. Je gaat – vanuit je liefdevolle aanwezigheid - in de irritatie, wandelt doorheen de irritatie en laat de irritatie dan achter je. Ook hier dient zich mogelijks een onderliggende emotie aan.

Telkens opnieuw train je jezelf om doorheen de emotie te gaan vanuit je bewuste aanwezigheid in het nu. Je bent nog zoveel meer dan die emotie. Dit doe je laag per laag totdat je in het gevoel komt. Het gevoel is de doorleefde, geneutraliseerde emotie. Het meditatief oefenen leert je in deze neutrale aanwezigheid te zijn, op dit moment. Je beoordeelt wat er is zonder het te veroordelen. Opnieuw een mogelijke ingang naar meditatie.

De lichamelijke gewaarwordingen

”Je traint jezelf in innerlijke harmonie door de drie ‘stemmetjes’ van je hoofd, hart en buik synchroon één klank te laten maken.”

Het lichaam stuurt je metaforisch berichten als je start met meditatief oefenen. Vanaf het moment dat je start met de bewuste ademhaling vraagt je lichaam om aandacht én om controle te houden. Hier is het opnieuw de oefening om bij ieder lichamelijk signaal kwalitatief aanwezig te zijn, vanuit overgave in een oervertrouwen bij dat wat is. Op deze manier ontstaat een diepere laag van rust en mogelijks al stilte. Je fysieke gewaarwordingen door-adem je. Je wil ze niet meteen veranderen. Je gaat het uithouden, doorleven en zodoende neutraliseren vanuit je onvoorwaardelijke liefdevolle aanwezigheid.

Hoofd – hart – buik in balans

De rode draad in het meditatief oefenen is dus de totale gewaarwordingen in hoofd, hart en buik doorvoelen. Hier en nu. All inclusief. Het is leren kijken naar jezelf, de ander, de groep en een overkoepelende kijk ontwikkelen vanuit neutraliteit. Je oefent jezelf om je innerlijke observator te ontmoeten en als bondgenoot te hanteren. Je traint om vanuit het all inclusieve bewust deze meditatieve staat van zijn te activeren tijdens momenten van verhoogde stress, emotionele roller coasters, lichamelijke kwalen of mentale denkpatronen. Zo leer je telkens opnieuw landen in je authentieke rechtlijnige aanwezigheid, diegene die jij werkelijk bent in de totaliteit.

Tijdens de meditatieve oefening is het fundamenteel dat je je lichamelijke gewaarwordingen bewust blijft beleven. We gaan immers associëren met al wat is en niet dissociëren met het nu-moment en je lichaam. De fysieke en zintuiglijke gewaarwordingen tijdens geleide meditatieve oefeningen zijn essentieel. Je traint jezelf in innerlijke harmonie door de drie ‘stemmetjes’ van je hoofd, hart en buik synchroon één klank te laten maken. Het meditatief oefenen kan je eigenlijk de hele tijd toepassen in je dagelijkse leven. Het is zeer krachtig om dit frequent toe te passen, al is het maar even, maar dan verschillende keren per dag.

(lees verder onder de advertentie)

De kracht van de observator: de kwalitatieve aanwezigheid in jezelf

Tijdens het meditatief oefenen train je jezelf om meer te groeien in je innerlijke observator. Er is altijd een aanwezigheid in je die alles registreert, filtert en ordent. Deze stuwt de basisenergie door naar je persoonlijkheid. Dankzij het meditatief oefenen vanuit het all inclusieve kom je dichter bij je eigen innerlijke stem. Je kan hierbij volgende metafoor zien: het grote warme bad (je kwalitatieve liefdevolle aanwezigheid in het nu) zorgt ervoor dat de ijsklomp in het water ( je gedachten, fysieke gewaarwordingen ) smelten. Er rest een zee van mogelijkheden …

Jij bent de spil van je bestaan

Meditatief oefenen brengt je bij de bewustwording dat jij de spil van je bestaan bent. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf en je hebt een vrije wil. De vrije wil heeft oorzaak en gevolg. Oude beslissingen hebben gevolgen in het nu. Dus sta bewust stil bij je keuzes. Dat is groeien in bewustwording. Dit bewust oefenen doe je best dagelijks. Uren en dagen meditatief oefenen is minder heilbrengend dan elke dag frequent enkele minuten. Bij dit laatste kan het vanuit een continuïteit doorstromen in je dagelijkse leven.

Proficiat. Hier en nu ben je gestart met meditatief oefenen. En vooral geniet ervan.

Wie is Heidi Gelders?

Heidi Gelders is master coach. Rechtlijnigheid en authenticiteit zijn de basiswaarden van haar werkwijze. Heidi coacht particulieren, bedrijven en organisaties. Je kunt haar ook uitnodigen als spreker. Iedere derde woensdag avond in de praktijk kan je meditatief oefenen met gelijkgestemden in alle rust en veiligheid.

Meer info: www.zelfrealisering.be.

Meer lezen

Mediteren als manifestatietool
Boost je intuïtie met behulp van Vedische technieken

Hoe gebruik je de mantra OHM?

Begin je ochtend met een meditatie

Bloom 4 2024 is uit!

Abonneer je nu op Bloom tijdschrift

 • Thema: mediteren

 • Mediteren, een tool die je helpt te worden wie je bent
  in gesprek met meditatie-expert Yves De Wolf

 • Op welke muziek mediteer jij het best?
  doe de test!

 • Soundhealing
  de onzichtbare helende kracht van geluid

 • Ontwerp je eigen sigil
  jouw persoonlijk krachtsymbool om jouw hartenwens in vervulling te zien gaan

 • Leer (beter) gronden
  met de inzichten uit je geboortehoroscoop

 • Jupiter in Tweelingen van 26 mei 2024 tot 10 juni 2025
  jouw kans om meer geluk aan te trekken

 • Kabbala
  de mystieke wiskunde van het universum

 • en zoveel méér

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Astrologie

Venus in Steenbok • 24 januari tot 16 februari 2024 • Wees toegewijd

Op 24 januari 2024 verhuist Venus van het sterrenbeeld (of liever dierenriemteken) Boogschutter…

Lees meer
Liefde & Relatie

Beslis voor jezelf wanneer loslaten goed is

Ken je dat gevoel dat je ‘geleefd’ wordt, dat je de controle precies kwijt lijkt te zijn ondanks al…

Lees meer
Voeding & Gezondheid

3 tips om beter voor jezelf te zorgen

In de hectiek van het dagelijks leven vergeten we vaak één van de belangrijkste dingen: onszelf.…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom