Home

Overige

Mijn account

Spirituele Bloom Fairs najaar 2023
zondag 1 oktber 2023 • Kortrijk Xpo
Koop tickets >

Trouwen of een zaak opstarten op basis van de maanstanden • incl. maanstanden 2023

Astrologie
08/02/2023
Trouwen of een zaak opstarten op basis van de maanstanden • incl. maanstanden 2023

Op basis van de maanstanden je huwelijksdatum plannen of een zaak opstarten? Het kan! Alles wordt op een bepaald ogenblik geboren. Als mens zie je het levenslicht op een welbepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. Op dat eigenste moment word je doordrenkt met de kosmische krachten die zich op dat ogenblik laten gelden. Je persoonlijkheid, gezondheid, succes, falen en dood staan beschreven in je geboortehoroscoop. Zo kan een gedegen astroloog informatie verstrekken over de verschillende levensgebieden en je zo helpen inzicht te verwerven in jezelf.

Trouwen Zaak Opstarten Header Bloom 2108 November 2021 Astrologie Dame

Hetzelfde geldt voor een zaak die je wilt opstarten. Ook hier is het van het grootste belang dat je die opricht op een zo geschikt mogelijk moment, opdat je bedrijf in de beste omstandigheden zou kunnen gedijen. Het toekomstig succes of het toekomstig falen zit immers al in de kiem vervat. Daarom is het zeker geen overbodige luxe mocht je als ondernemer bij de oprichting van je zaak de raad van astrologen inroepen. Dat zou heel wat teleurstellingen kunnen voorkomen, want hoe je het draait of keert, een bedrijf uit te grond stampen is geen klein bier. Het vergt zo ontzettend veel inspanning, know how én financiële middelen. Dan zou die extra inspanning, om waardevolle informatie in te winnen, toch niet mogen ontbreken?

Een ander belangrijk gegeven in het leven is ons relatieleven. Wanneer twee mensen beslissen om te trouwen, dan is dat ook de geboorte van iets. Het is de start van een leven met z'n twee. Dat geeft de relatie een extra dimensie. En dus kan er ook van het huwelijksmoment een horoscoop getrokken worden. Die huwelijkshoroscoop wordt door de astroloog tevens tegen het licht gehouden, aangevuld met de geboortehoroscopen van beide partners. Uit de combinatie van dit alles kan er reeds een beeld worden opgehangen van het verder verloop van het huwelijksleven van de betrokkenen. Of het nu de oprichting van een bedrijf betreft, of het prikken van een geschikte huwelijksdatum: het gaat erom om het juiste moment te kiezen. Dit kan op basis van de maanstanden. De tak van de astrologie, die dat juiste moment probeert te bepalen, is de electie-astrologie.

Het belang van de Maan in de electie-astrologie

In een electiehoroscoop* is het altijd van uitzonderlijk belang om vast te stellen waar de Maan staat. Het is altijd nuttig om bij gelijk welke keuze van het moment de Maan zo sterk mogelijk te zetten. Zelfs als de Maan geen echte significator is van het probleem of de vraag. Het zal blijken, dat bij een zwakke maanstand, de zaken niet bepaald florissant worden, en dat de vooruitgang (de Maan als vruchtbaarheid) niet bepaald op gang komt. Vooral een goed aspect tussen Zon en Maan is uitzonderlijk goed.

*Een electiehoroscoop, ook wel gebeurtenishoroscoop genoemd, is een horoscoop die ‘getrokken’ wordt met de bedoeling het gunstigste tijdstip uit te zoeken om actie te ondernemen of om iets op te starten.

Komt een zaak vlug, of eerder traag, op gang ?

De Maan kent diverse maanstanden of maanfasen, het ene moment is ze wassend, dan weer afnemend. De periode van wassende Maan is die waarbij de maanschijf toeneemt. Dat kunnen we aan de hemel makkelijk herkennen. De maansikkel groeit (wassend) tot wanneer je, door er een stokje bij te denken, een p kunt vormen (= premier: eerste kwartier). Daarna wordt de maansikkel steeds kleiner (afnemend), tot op het punt dat je de letter d (= dernier: laatste kwartier) kunt vormen. Van dan af begint er een nieuwe cyclus. Zaken die opgestart worden in een periode van wassende Maan blijken succesvoller te zijn, draaien goed rond en genereren sneller rendement. Let op: onderteken geen belangrijke contracten of verklaar je liefde niet voor de eeuwigheid tijdens kritieke maanstanden.

Trouwen Zaak Opstarten Header Bloom 2108 November 2021 Astrologie Maanfases

Hieronder geven we je alvast de wassende en afnemende maanstanden voor 2023 mee:

Wassende en afnemende maanstanden in 2023

 • Afnemende Maan: van 7 tot en met 19 februari 2023
 • Wassende Maan: van 21 februari tot en 06 maart 2023
 • Afnemende Maan: van 08 maart tot en 21 maart 2023
 • Wassende Maan: van 23 maart tot en met 04 april 2023
 • Afnemende Maan: van 07 april tot en met 19 april 2023
 • Wassende Maan: van 21 april tot en met 04 mei 2023
 • Afnemende Maan: 06 mei tot en 19 mei 2023
 • Wassende Maan: 21 mei tot en 02 juni 2023
 • Afnemende Maan: 05 juni tot en 17 juni 2023
 • Wassende Maan: van 19 juni tot en 02 juli 2023
 • Afnemende Maan: van 04 juli tot en 17 juli 2023
 • Wassende Maan: 19 juli tot en 31 juli 2023
 • Afnemende Maan: van 03 augustus tot en met 15 augustus 2023
 • Wassende Maan: 18 augustus tot en met 30 augustus 2023
 • Afnemende Maan: 1 september tot en met 14 september 2023
 • Wassende Maan: 16 september tot en met 28 september 2023
 • Afnemende Maan: 01 oktober tot en met 14 oktober 2023
 • Wassende Maan: 16 oktober tot en met 28 oktober 2023
 • Afnemende Maan: 30 oktober tot en met 12 november 2023
 • Wassende Maan: 15 november tot en met 27 november 2023
 • Afnemende Maan: 29 november tot en met 12 december 2023
 • Wassende Maan: 14 december tot en met 26 december 2023
 • Afnemende Maan: 29 december 2023 tot en met 10 januari 2024

Nooit bij de kritieke maanstanden

”Het is zeker zo, dat belangrijke contracten en overeenkomsten nooit mogen gesloten worden bij één der kritieke maanstanden, vermits er in het verloop der tijd moeilijkheden ontstaan.”

Er zijn vier kritieke maanstanden, namelijk Nieuwe Maan, Eerste Kwartier, Volle Maan en Laatste Kwartier. Het is zeker zo, dat belangrijke contracten en overeenkomsten nooit mogen gesloten worden bij één der kritieke maanstanden, vermits er in het verloop der tijd moeilijkheden ontstaan. We zetten de (negatieve) uitwerkingen hieronder op een rijtje:

Nieuwe Maan

Het is een periode waarin iedereen voor zichzelf opkomt. Tijdens deze dagen zal je bij jezelf en bij je medemens egoïstische drijfveren zien ontstaan. Huwelijken die bij Nieuwe Maan worden aangegaan, getuigen van gevoelsarmoede. Het zijn doorgaans huwelijken waarin de goede naam en faam hoog aangeschreven staat. Die is belangrijker dan de goede emotionele band tussen beide partners. Dergelijke huwelijken worden vooral geleefd door regels die aanzien verschaffen. Het huiselijk leven is daarbij ondergeschikt. Er is weinig aanpassingsvermogen en nog minder medegevoel. Na verloop van tijd wordt het oog om oog en tand om tand. De kans is groot dat een van de partners een autoritaire houding gaat aannemen. Bouw alvast wat marge in en neem geen gewichtige beslissingen tijdens de 24 uren voor en na de Nieuwe Maan.

In 2023 noteren we volgende data waarop een Nieuwe Maan plaatsvindt:

 • Zaterdag 21 januari 2023
  Nieuwe maan in Waterman om 21:53 uur.
 • Maandag 20 februari 2023
  Nieuwe maan in Vissen om 08:05 uur.
 • Dinsdag 21 maart 2023
  Nieuwe maan in Vissen om 18:22 uur.
 • Donderdag 20 april 2023
  Nieuwe maan met zonsverduistering in Stier om 06:12 uur.
 • Vrijdag 19 mei 2023
  Nieuwe maan in Stier om 17:53 uur.
 • Zondag 18 juni 2023
  Nieuwe maan in Tweelingen om 06:36 uur.
 • Maandag 17 juli 2023
  Nieuwe maan in Kreeft om 20:31 uur.
 • Woensdag 16 augustus 2023
  Nieuwe maan in Leeuw om 11:37 uur.
 • Vrijdag 15 september 2023
  Nieuwe maan in Maagd om 03:39 uur.
 • Zaterdag 14 oktober 2023
  Nieuwe maan met zonsverduistering in Weegschaal om 19:54 uur
 • Maandag 13 november 2023
  Nieuwe maan in Schorpioen om 10:27 uur.
 • Woensdag 13 december 2023
  Nieuwe maan in Boogschutter om 00:31 uur.

Eerste kwartier

Bij eerste kwartier hebben heel wat mensen zichzelf niet in de hand. Zo ontstaan er al eens gevoelscontacten die je eigenlijk niet wilt. Huwelijken die tijdens een eerste kwartier gesloten worden, zullen vaak een behoefte aan emotioneel contact weerspiegelen. De partners worden aangetrokken tot een emotionele en seksuele ervaring. Al snel zal echter blijken dat de afstemming moeilijk is en dat de noden van de partners behoorlijk ver uiteen lopen. Toch doen ze er alles aan om die gevoelsband in stand te houden. Dergelijke huwelijken blijken na verloop van tijd schadelijk te zijn voor de goede reputatie. Eén van de partners is mogelijks vaak uithuizig, terwijl de andere net heel huiselijk is. Het emotionele en seksuele contact wordt met het verstrijken der jaren tot het strikte minimum beperkt, omdat één van de geliefden dat zo wil, of omdat één van hen al te zeer door drukke beroepsbezigheden in beslag wordt genomen, en er dus geen tijd meer rest voor een warm gevoelsleven. Bij dit soort huwelijken blijft het verleden alomtegenwoordig. Herinneringen worden telkens opnieuw opgerakeld.

Hieronder geven we opnieuw de tijdstippen van eerste kwartier tijdens 2023. Bouw een marge in van om en bij 12 uren voor en na eerste kwartier.

 • Zaterdag 28 januari 2023
  Eerste kwartier in Stier.
 • Maandag 27 februari 2023
  Eerste kwartier in Tweelingen.
 • Dinsdag 28 maart 2023
  Eerste kwartier in Tweelingen.
 • Donderdag 27 april 2023
  Eerste kwartier in Leeuw.
 • Zaterdag 27 mei 2023
  Eerste kwartier in Maagd.
 • Maandag 26 juni 2023
  Eerste kwartier in Weegschaal.
 • Dinsdag 25 juli 2023
  Eerste kwartier in Weegschaal.
 • Donderdag 24 augustus 2023
  Eerste kwartier in Boogschutter.
 • Vrijdag 22 september 2023
  Eerste kwartier in Boogschutter.
 • Zondag 22 oktober 2023
  Eerste kwartier in Waterman.
 • Maandag 20 november 2023
  Eerste kwartier in Waterman.
 • Dinsdag 19 december 2023
  Eerste kwartier in Vissen.

Voor de geoefende astrologen

Wanneer geef je je ja-woord in 2023?

Voor het sluiten van een huwelijk of bij het aangaan van een vaste relatie is het belangrijk rekening te houden met de positie van de Maan. Voor een harmonieus huwelijksleven dient de Maan gunstig te staan. Uit het voorgaande wordt al snel duidelijk dat een huwelijk bij voorkeur plaatsvindt bij wassende maan, en zelfs liefst na eerste kwartier. De Maan mag niet conjunct staan met een malefieke planeet, en ook een ongunstig aspect met een malefiek is af te raden. En uiteraard drukt ook Venus, de liefdesplaneet bij uitstek, haar stempel op het huwelijksgebeuren. Zie er dus zeker op toe dat Venus goed staat wanneer een huwelijk wordt voltrokken. Venus mag nooit 'verbrand' zijn, retrograde of in val of vernietiging staan. In die gevallen heeft een huwelijk namelijk weinig kans op slagen. Staat Venus daarentegen 'verhoogd', dan is er in astrologische middens zelden sprake van een ‘slecht huwelijk’.

Trouwen Zaak Opstarten Header Bloom 2108 November 2021 Astrologie Maan

Maan en Venus in de tekens

Eigenlijk kan voor een huwelijk net zo goed een gebeurtenishoroscoop getrokken worden. Maar ook dan blijven de hoger vermelde regels uiteraard van toepassing. Op het moment van de verloving, en later het huwelijk, zal het teken waarin de Maan en Venus staan een belangrijke rol spelen voor het verder verloop. Laten wij die tekens eens aflopen.

 • Maan en/of Venus in Ram: algemeen geen goede indicatie voor een huwelijk.
 • Maan en/of Venus in Stier: de eerste twintig graden zijn goed, de laatste tien graden zijn niet goed voor een huwelijk.
 • Maan en/of Venus in Tweelingen: Venus en Maan in de eerste vijftien graden geplaatst is een goed teken, de laatste vijftien graden zijn niet aangewezen.
 • Maan en/of Venus in Kreeft: goed als het een tweede huwelijk betreft.
 • Maan en/of Venus in Leeuw: wordt algemeen als goed beschouwd voor het huwelijk. Toch zijn er heel wat financiële verwachtingen, die niet altijd worden ingelost.
 • Maan en/of Venus in Maagd: geen goede indicatie voor het huwelijk.
 • Maan en/of Venus in Weegschaal: Venus en Maan staan goed voor een verloving, maar geven minder goede perspectieven bij een huwelijk.
 • Maan en/of Venus in Schorpioen: volgens de klassieke astrologie zijn de eerste vijftien graden goed voor een huwelijk. Het wijst op trouw binnen de relatie. De laatste vijftien graden zijn heel slecht. Eén der partners zal jaloers zijn.
 • Maan en/of Venus in Boogschutter: niet goed en niet slecht.
 • Maan en/of Venus in Steenbok: de eerste tien graden voorspellen weinig goeds voor een huwelijk. Met Maan en Venus in Steenbok komen er waarschijnlijk weinig kinderen. De overige twintig graden zijn wél goed en voorspellen trouw en een groot plichtsgevoel.
 • Maan en/of Venus in Waterman: Maan of Venus in Waterman duidt op een onafhankelijke vrouw, die haar eigen weg gaat. De man heeft hier weinig in de melk te brokken.
 • Maan en/of Venus in Vissen: hier hebben we te maken met een liefhebbende, opofferende vrouw.
  Een laatste algemene regel is dat, wanneer Maan én Venus in een hoofdteken staan (Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok), de liefde geen lang leven beschoren is.

Volle Maan

Contracten, overeenkomsten en huwelijken die bij Volle Maan gesloten worden, leiden niet zelden tot ruzie en meningsverschillen. Tijdens een huwelijk dat bij Volle Maan gesloten werd, zien we vaak een soort 'dubbelheid' ontstaan, waarbij de ene partner de andere beschuldigt, of waarbij er een relatie buiten het wettelijke huwelijk bestaat. En zelfs in die gevallen blijven de echtelieden meestal gewoon samen. Het zijn instabiele huwelijken, waarbij de partners blijkbaar de behoefte hebben om elk hun eigen weg te gaan. Meestal willen de partners er na verloop van tijd op uit kunnen trekken om hun carrièredoelen na te jagen.

Desondanks zoeken de partners het liefdesnest steeds opnieuw weer op. De geborgenheid en de emotionele beleving wordt echter telkens weer verstoord door de buitenwereld. Er is vaak een gebrek aan seksuele compatibiliteit, waarbij de partners gewoon wat blijven aanmodderen met elkaar, tot ook hier de wegen zich scheiden. Wellicht is en blijft één van de partners sterk beïnvloed door de ouderlijke thuis. Ervaringen uit het verleden blijven nazinderen, welke uiteindelijk als een spook boven de relatie blijven rondwaren.

Bij zakelijke contracten gaapt er dikwijls een kloof tussen wens en wat in de realiteit mogelijk is. Plannen worden nogal eens gedwarsboomd door onvoorziene omstandigheden.

Volgende Volle Manen noteren wij voor het volgende jaar. Bouw andermaal een marge in van om en bij de 12 uren voor en na Volle Maan.

 • Zaterdag 7 januari 2023
  Volle maan in Kreeft om 00:07 uur.
 • Zondag 5 februari 2023
  Volle maan in Leeuw om 19:28 uur.
 • Dinsdag 7 maart 2023
  Volle maan in Maagd om 13:40 uur.
 • Donderdag 6 april 2023
  Volle maan in Weegschaal om 06:34 uur.
 • Vrijdag 5 mei 2023
  Volle maan met maansverduistering in Schorpioen om 19:33 uur.
 • Zondag 4 juni 2023
  Volle maan in Boogschutter om 05:41 uur.
 • Maandag 3 juli 2023
  Volle maan in Steenbok om 13:38 uur.
 • Dinsdag 1 augustus 2023
  Volle maan in Waterman om 20:31 uur.
 • Donderdag 31 augustus 2023
  Volle maan in Vissen om 03:36 uur.
 • Vrijdag 29 september 2023
  Volle maan in Ram om 11:57 uur.
 • Zaterdag 28 oktober 2023
  Volle maan met maansverduistering in Ram om 22:23 uur.
 • Maandag 27 november 2023
  Volle maan in Tweelingen om 10:16 uur.
 • Woensdag 27 december 2023
  Volle maan in Kreeft om 01:32 uur.

Laatste kwartier

Tijdens deze maanfase komen mensen met hun gevoelens aandraven, maar dan stoten ze opeens op een muur. Een huwelijk dat plaatsvindt bij laatste kwartier zorgt ervoor dat beide partners zich een bepaalde mate van eigenzinnigheid gaan toe-eigenen. Ze plooien op zichzelf terug.

De emotionele en seksuele contacten worden beperkt en er heerst veel onbegrip in de relatie. In de loop der jaren wordt er zelfs geen moeite meer gedaan om de ander te begrijpen of om zelf begrepen te worden. De geliefden hebben de neiging zich af te zonderen, waarbij zich de vraag opdringt wat er doorheen de jaren eigenlijk fout is gelopen. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat, noch de een noch de ander in staat is zijn/haar gevoelens te uiten, en nog minder in staat is om de (emotionele)behoeften van de andere partij in te willigen. Soms trekken de partners zich elk op hun manier in hun eigen wereldje terug. Ze leven niet met elkaar, maar naast elkaar. Elk van hen is danig met zichzelf begaan, dat hij/zij de ander in feite uit het oog verliest. Zelfs tijdens de intieme momenten primeert het eigenbelang.

Bij zakelijke belangen, gesloten tijdens laatste kwartier, is er veel geheimhouding. De dingen worden niet openlijk gezegd en enige vorm van menselijkheid lijkt meestal ver zoek. Er is wederzijdse kritiek en aan details wordt overmatig veel belang gehecht. De groei wordt dikwijls belemmerd door een leidinggevende of een autoriteit. Bovendien houden de betrokkenen onvoldoende rekening met de verzuchtingen van het cliënteel.

Hieronder vind je de periodes van laatste kwartier in 2023. Ook hier bouwen we een marge in van 12 uur voor en 12 uur na het exacte tijdstip waarop de maanfase zich voordoet.

 • Zaterdag 14 januari 2023
  Laatste kwartier in Weegschaal.
 • Maandag 13 februari 2023
  Laatste kwartier in Schorpioen.
 • Woensdag 15 maart 2023
  Laatste kwartier in Boogschutter.
 • Donderdag 13 april 2023
  Laatste kwartier in Steenbok.
 • Vrijdag 12 mei 2023
  Laatste kwartier in Waterman.
 • Zaterdag 10 juni 2023
  Laatste kwartier in Vissen
 • Maandag 10 juli 2023
  Laatste kwartier in Ram.
 • Dinsdag 8 augustus 2023
  Laatste kwartier in Stier.
 • Woensdag 6 september 2023
  Laatste kwartier in Tweelingen.
 • Vrijdag 6 oktober 2023
  Laatste kwartier in Kreeft.
 • Zondag 5 november 2023
  Laatste kwartier in Leeuw.
 • Dinsdag 5 december 2023
  Laatste kwartier in Maagd.

Zoals hoger vermeld is het niet bijster gunstig om zakelijke overeenkomsten, huwelijken en samenlevingscontracten te sluiten op dagen van kritieke maanstanden. Met behulp van de informatie hierboven vind je ongetwijfeld een geschikte datum om in het huwelijksbootje te stappen of je handtekening onder de oprichting van je onderneming te plaatsen.

Alvast veel geluk gewenst!

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Astrologie

De top 5 astrologische gebeurtenissen in juli 2023

In dit artikel tref je de top 5 astrologische gebeurtenissen voor juli 2023. Je hoeft namelijk geen…

Lees meer
Spiritualiteit

Chakra 4 • Anahata: Liefde & (zelf)compassie Incl. Worksheet!

In deze uitgave van Bloom (Bloom 2023 - 4) wordt het vierde chakra behandeld, ook bekend als de…

Lees meer
Spiritualiteit

Walpurgisnacht: de nacht van hekserij en magie (30 april – 1 mei 2023)

Walpurgisnacht, ook bekend als Walpurgisavond, is een heidens feest dat wordt gevierd in de nacht…

Lees meer
Bloom 7 - 2023

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2023, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2023,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom