Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

Een gezond en krachtig leven, met dank aan dieptemassage

Voeding & Gezondheid
Tino Laureys
10/04/2019
Een gezond en krachtig leven, met dank aan dieptemassage

Ons lichaam bestaat uit veel, heel veel atomen. Meestal staan we er te weinig bij stil, dat we ons lichaam moeten koesteren en verzorgen, maar ook onderzoeken en laten onderzoeken. Iedereen die dit artikel leest, heeft al wat informatie over het universum, de natuurwetten, het karma, over de tijd die verandering brengt en de ruimte die wij onszelf moeten gunnen. We zijn met z’n allen het Watermantijdperk binnengetreden en we zijn er elke dag getuige van, dat er in de voorbije twee generaties heel veel is veranderd. Het is waar, we staan al meer open voor het intuïtieve denken, daar waar vroegere generaties het daar moeilijk mee hadden en dit allemaal als nonsens bestempelden, of er gewoon niet mee durfden naar buiten te komen. Wanneer we onze intuïtie durven gebruiken, staan we onszelf toe om de pijnpunten in ons leven aan te pakken en onszelf te helen.

Op bezoek bij topsportmasseur van dienst: Tino Laureys

Dankzij het jarenlang werken met het menselijke lichaam heeft sportcoach Tino Laureys ervaren hoe dat laatste telkens opnieuw in staat is om zichzelf te helen en te herstellen. Wetenschappers zijn erin geslaagd om de bouw en de samenstelling van de materie te beschrijven. Zij zijn tot de ontdekking gekomen van het atoom en van een nog kleiner deeltje ervan, met name het elektron. Het is door het inwerken op dat minuscule deeltje, dat we de toestand van het lichaam kunnen beïnvloeden en dat we er kunnen voor zorgen dat pijn en ziekte plaatsruimen voor een gezond en klachtenvrij lichaam. Het is dankzij die benadering en aanpak dat we angsten kunnen wegnemen, want het zijn vaak die angsten uit het verleden die ons ervan weerhouden om volledig onszelf te zijn en onze mogelijkheden en talenten ten volle te benutten.

Dieptemassage, welk nut?

Dieptemassage stelt je in staat om:

 • geblokkeerde centra te deblokkeren
 • om van de plaats waar pijn heerst een pijnvrije en soepele plek te maken
 • om de angsten weg te nemen en de zelfzekerheid te verhogen

Tijdens de behandeling is er ook een vorm van communicatie, want als therapeut kan ik de oorzaak van de blokkering achterhalen. Bovendien is de samenwerking van de patiënt vereist, in volle vertrouwen en met kennis van zaken. Ik geef de patiënt telkens de raad om te signaleren van zodra hij/zij iets voelt of ervaart. Ik probeer daar dan ook de nodige uitleg aan te geven.

Voor hen die in een ‘zwart gat’ zitten, zal een dieptemassage opnieuw de nodige levensenergie schenken. Het fameuze ‘chronische vermoeidheidssyndroom’ ontstaat wanneer de mens is uitgebloeid, wanneer zijn of haar vitale kracht het laat afweten. Een langzame dieptemassage kan opnieuw de energievelden en -punten openen, zodat de lichaamsenergie weer vrijelijk kan stromen.

Het zwarte gat?

Dit is het gevoel dat iemand heeft als de inwendige brandstof is opgebruikt. Het is te vergelijken met een tank die lekt; de aanwezige energie vloeit langzaam maar zeker weg, en daarmee ook de kracht en uithouding. Wij moeten ons lichaam, dat onderhevig is aan allerlei externe factoren, goed verzorgen en geen obstakels laten zitten. Zoals atomen en elektronen vrij bewegen, moeten ook wij ons lichaam vrijwaren, zodat we zonder blokkeringen door het leven kunnen gaan. Van dan af kunnen wij het leven helemaal aan, zonder pijn of depressies, zonder angsten. Van dan af is er enkel nog ruimte voor groei en een vreugdevol bestaan.

Natuurlijk is een sportmasseur geen wondergenezer en komen er wel enkele massages en/of behandelingen aan te pas. De tijd schept orde. Het is natuurlijk voor iedereen anders. In de meeste gevallen is er na vier behandelingen al een opmerkelijke verbetering en in sommige gevallen is dat al voldoende om weer optimaal te functioneren. Achteraf raad ik toch aan om een tweemaandelijkse massage te ondergaan. Eenmaal de patiënt zich goed voelt, is het uiteraard zijn/haar keuze hoe hij/zij het lichaam verder ‘onderhoudt’.

Het lichaam zit zo vernuftig in elkaar, hoe het zichzelf telkens weer genereert, ongelofelijk! Dat zijn de momenten waarop we duidelijk aanvoelen dat wij, als gewone aardse schepselen, door het hogere geholpen worden en dat we er niet alleen voor staan. Aan de liefde van die hogere machten komt geen einde en dat komt het best tot uiting in het herstel van het lichaam na ziekte of ongeval. Heb je door het sporten of tijdens het werk een diepe wonde opgelopen, dan groeit die kwetsuur weer helemaal dicht. Is het een breuk, dan herstelt ook die breuk. Maar het kan nog sneller indien de energie wordt gestimuleerd. Dat is dan mijn werk, waarbij ik gebruik maak van een holistische benadering.

Meridiaanpunten

Dankzij Tino's kennis van de meridianen en meridiaanpunten behandelt hij tijdens de massage ook die punten die voor de betreffende patiënt nodig moeten worden behandeld. Meestal maakt Tino daarbij gebruik van 12 centra.

Meridiaan Eerste Centrum Geloof Vertrouwen Bloom Web

1. Eerste centrum: Geloof – Vertrouwen

Het eerste centrum van spirituele geneeskracht heeft zijn plaats in de pijnappelklier, ter hoogte van de ogen en in het midden van de hersenen. Door de pijnappelklier te stimuleren, herwint de persoon in kwestie het geloof en dat geloof heeft dan weer een onmiskenbare invloed op de energiestroom in het lichaam. Want zei de Allerhoogste niet, dat alles begint met de kracht van het geloof? Het geloof in jouw eigen Tempel, die openstaat voor het Allerhoogste.

Meridiaanpunt Tweede Centrum Sterkte Kracht

2. Tweede centrum: Sterkte – Kracht

Dit centrum is gelegen nabij de bijnieren, tussen de heupbeenderen en de ribben, in het smalste gedeelte van de rug. Job zegt (Job 40.16): “Zijn kracht zit tussen zijn lenden”. En Salomon beschrijft de waardige vrouw: “Zij omgorde haar lendenen met kracht”.

Dus wanneer er op uw krachtpunt wordt gewerkt, gebeurt dit op drie niveaus:
1) op het stoffelijk vlak: de spieren losmaken, waardoor de spierkracht opnieuw toeneemt en de vitaliteit verhoogt

2) op het mentale vlak: opdat je zou bereiken waar je je op focust

3) op het spirituele vlak: volharding in het streven naar het hogere

3. Derde centrum: Oordeel

Dit centrum houdt verband met de maag en het spijsverteringsstelsel. Het is gelegen op de plexus solaris, net boven de maag. Oordelen is informatie opvangen en filteren. Het is dan ook maar goed dat wij niet alles horen of zien van wat er rond ons gezegd wordt of gebeurt, want we zouden wel knettergek worden. Dankzij de behandeling filtert de patiënt het belangrijkste, zodat enkel de nuttige informatie behouden blijft. Bij sommige mensen vallen deze filters weg en zij worden dan uiteindelijk zenuwziek.

4. Vierde centrum: Liefde

Liefde is meer dan een emotionele kracht, het is een geestelijke kracht. Het centrum ervan ligt in de hartchakra of hartstreek, dicht bij de thymusklier.

Inderdaad, onszelf beheersen, is een leerschool, want telkens als we de wet van de universele liefde met de voeten treden, bijvoorbeeld door haatgevoelens, angst, afschuw, afkeer of boosheid, dan krijgen we pijn in de hart-, long- of borststreek. Het kan zelfs zo erg worden, dat we overgevoelig worden voor long- en hartproblemen. Immers, 60% van deze aandoeningen zijn te wijten aan onderdrukte emoties. Haat is een sluipend gif, dat in het lichaam wanorde en ziekte veroorzaakt.

Er wordt daarom gebruik gemaakt van energie die afkomstig is van een neutrale gedachte en die aldus de cellen vernieuwt. De grootste tegenstanders of uitdagingen worden op die manier overwonnen. Gezondheid komt in de plaats.

5. Vijfde centrum: Keelchakra – Kracht van het woord

Met de kracht van het woord is de wereld geschapen en we maken er dan ook heel veel en heel intens gebruik van. Het woord wekt de golven in het universum op.. Dit vijfde centrum bevindt zich aan de wortel van de tong, bij de schildklier.

In de pubertijd is dat het duidelijkst, vooral bij jongens. Wanneer de voortplantingsorganen naar een volwassen stadium evolueren, groeit ook de baard in de keel. Als je veelvuldig last hebt van je stem of regelmatig hees bent, dan moet in dit centrum het evenwicht en de harmonie worden hersteld. Een stijve nek is ook meestal een signaal dat dit centrum in de war is.

Meridiaan 6 Het Punt Tussen De Ogen Bloom Web

6. Zesde centrum: het punt tussen de ogen

Hier verbergt zich een geweldige kracht die aan de oppervlakte moet worden gebracht, want iedereen is bang om zijn verbeelding te gebruiken. Toch is de kracht van de verbeelding het begin van alles: hoop, liefde, werk en de creatie van ons dagelijks leven. De combinatie van gedachten creëert het beeld.

Het beeld brengt trouwens ook de realisatie op gang. Door te experimenteren en te ondervinden, evolueren we tot de persoon die we zijn. Wij zijn de meesters van ons leven. We moeten dan ook iedereen vrij laten in zijn of haar denken en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Wanneer we onderdrukt worden, kan dat klachten veroorzaken ter hoogte van de schouders, het zogenaamde ‘vastzitten‘. Door het losmaken van de getroffen schouder, kan de patiënt zijn/haar leven weer in eigen handen nemen.

Meridiaan 7 Begrip

7. Zevende centrum: het Begrip

Begrip is verbanden zien, bewust zijn, weten, kennis hebben van de dingen, wijsheid. Dit centrum bevindt zich juist boven de wenkbrauwen, in de voorkwab van de hersenen.

Dit centrum is nauw verbonden met de wil (achtste centrum), want als we vastbesloten zijn om voor iets te gaan, moet er ook eerst en vooral begrip zijn. Het is de innerlijke stem die ons zegt wat er ons te doen staat. Die kunnen we maar beter volgen, want anders krijgen we af te rekenen met angsten.

Indien er een blokkering ontstaat ter hoogte van dit zevende centrum kunnen er ontstekingen van de sinussen optreden. Met behulp van een dieptemassage kan dit punt bevrijd worden.

8. Achtste centrum: de Wil

Wil en begrip liggen boven elkaar, zoals je op deze tekening ziet. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken dus samen. Want wat begrip begrepen heeft, moet de wil tot uitvoering brengen en tot het hoogste resultaat voeren.

Luister dan ook zeker nooit naar uitspraken zoals: “hij heeft het opgegeven”, “zij bakt er niets van”, “hij wil er niet komen”, “zijn wil is gebroken”, “zij kan het niet”, “hij zal het nooit kunnen” enz. Waar een wil is, is er het begrip en dan de weg. Het leert ons dat niets onmogelijk is, noch in het dagelijkse leven, noch in de sport, noch in onze carrière, …

Meridiaan Punt 9 Orde Bloom Web

9. Negende centrum: Orde

Het negende centrum ‘orde’ is gelegen ter hoogte van de navel, een heel gevoelige plaats. In dit centrum kan je de orde in je lichaam herstellen. Rugpijn, ter hoogte van de navel, wijst op de lasten van emoties. De behandeling van dit punt zal niet enkel de pijn doen verdwijnen, maar ook de negatieve emoties. Deze plek in het lichaam moet absoluut in harmonie worden gebracht, niet in het minst om minder onderhevig te zijn aan externe factoren. Van zodra het jou niet langer deert wat de anderen ervan zeggen of denken, kan je helemaal jezelf zijn. Je weet dan:”Ik ben, en alles komt in orde”. Het leven wordt opnieuw aangenaam en je bent beter gewapend tegen roddels en jaloezie.

Meridiaan Punt 10 Geneeskrecht Ijver Bloom Web

10. Tiende centrum: Geneeskracht, IJver en Enthousiasme

Het tiende centrum bevindt zich aan de basis van de hersenen, in de nek, net onder het boordje van de haargroei. Vanuit dit geestelijke krachtcentrum stroomt een heel bijzondere energie die nodig is voor de vorming van onze persoonlijkheid. Gedachten – Geest – Lichaam. Het is de kracht die ons soepel maakt, verdraagzaam en vooral veelzijdig.

Iemand met een stijve hals legt te weinig soepelheid aan de dag en beklaagt zich erover dat hij/zij niets kan. Hij/zij krijgt als het ware de slag in de nek. Een dergelijke blokkering wijst op een gebrek aan zelfdiscipline. Orde en chaos zijn moeilijk te overwinnen. Door middel van drukpuntmassage wordt deze zone verlicht. De verlossing maakt uiteindelijk heel veel energie vrij.

Meridiaan Punt 11 En 12 Eliminatie En Levenscentrum Bloom Web

11. Elfde centrum: Eliminatie

Dit centrum is gelegen ter hoogte van de darmen. Het is een plaats waar zowel gedachten als emoties en gevoelens worden vastgehouden, precies zoals de darmen alle ’ballast’ vasthouden of bij te veel druk loslaten. Het leven is een opeenvolging van cycli van opnemen en loslaten. Dit centrum is helaas ook een broeihaard van ziekten. We moeten toelaten, maar niet bezitterig zijn. Het is een heuse uitdaging om onszelf onder de loep te nemen. We moeten nagaan wat onze motieven zijn en wat de gebeurtenissen ons te vertellen hebben. We moeten leren leven zonder verwachtingen; onszelf gelukkig maken is belangrijk en bovendien kan onze omgeving er mee van genieten.

Lage rugpijn heeft heel dikwijls te maken met stress, onverwerkte emoties of geblokkeerde gevoelens. De behandeling van dit elfde centrum zorgt ervoor dat we deze emoties kunnen loslaten, waardoor we al vlug een ander mens worden.

12. Twaalfde centrum: Levenscentrum

Centrum dat zich bevindt ter hoogte van de voortplantingsorganen. Een blokkering ervan veroorzaakt pijnlijke uitstralingen naar de bovenbenen, de knieën en de kuiten. Het stappen is moeilijk en een gezonde wandeling al helemaal uit den boze. Leven is energie, maar om het levenspad te bewandelen, hebben we sterke benen nodig en geen vermoeide, pijnlijke benen. Bij sportmensen duidt dit meestal op verzuring van de benen. Een weldadige massage door de therapeut/verzorger zal hier soelaas brengen. De wil wordt op die manier aangesterkt en de uitstraling zal opmerkelijk verbeteren.

Wij beëindigen dit artikel en nodigen jou uit tot een kennismaking, want niets gaat boven het ervaren en het voelen van het heilzame effect van een behandeling. Je zult merken dat het mogelijk is om je lichaam te verzorgen en te versterken, zodat je alles kunt bereiken wat je graag zou willen bereiken.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Herlinde Faust

Nog nooit eerder van gehoord, lijkt wel interessant. Misschien eens uitproberen!

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren
Recente editie

Word een Bloom’er

 • >

  8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • >

  toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • >

  EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • >

  kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • >

  unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom