26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

De theorie achter de theorie van de platte aarde

Spiritualiteit
Rudy Jay Van Damme
27/04/2023
De theorie achter de theorie van de platte aarde

Transformatietrainer Rudy Van Damme demonstreert in deze bijdrage dat niet alles is wat het lijkt en dat diverse gebeurtenissen en theorieën in een ruimer perspectief moeten worden bekeken. En het belang van ontwaken? Dat ontdek je in deze bijdrage!

Voor alle duidelijkheid: dit artikel gaat niet daadwerkelijk over de theorie van de platte aarde, maar over de achtergrond ervan. In dit artikel bespreek ik de reden waarom men deze theorie heeft gelanceerd binnen de huidige golf van bewustwording. Het doel van dit artikel is degenen die zoeken naar de waarheid – als die al bestaat – oplettend maken voor mogelijke valkuilen.

De grote waarheid & het grote ontwaken

In dit tijdperk van ontwaken worden er vele afleidingen gecreëerd met als doel de ontwaakte personen op een dwaalspoor te brengen. Het is aanlokkelijk om jezelf in je zoektocht naar waarheid ter verliezen in allerlei verhalen, de ene al sensationeler dan de andere. Soms fungeren deze afleidingen tevens als een verdienmodel waar er via lezingen en workshops geld verdiend wordt aan de ‘onwetenden’. Die op hun beurt deze verzinsels ook verspreiden onder de bevolking en claimen ‘de grote waarheid’ te verkondigen. Op zich allemaal goed en wel, iedereen heeft immers recht op zijn of haar versie van de waarheid. Maar wat ik me echter wel afvraag is: vanwaar deze drang om de slapers te laten ontwaken?

Over een periode van 25 miljoen jaar hebben wij als multidimensionale wezens de oefening van het grote ontwaken enkele luttele keren herhaald. Deze oefening in ontwaken werd speciaal voor ons samengesteld door de Meesters van de Orde van Melchizedek [1], Een intergalactische organisatie waarvan de voornaamste bezigheid bestaat uit het creëren van Galactische Universiteiten. Inderdaad, ook in het heelal van miljoenen sterrenstelsels bestaan universiteiten. Of moet ik ze multiversiteiten noemen? De verzamelnaam voor deze universiteiten wordt soms Akasha genoemd.

Het ontwaken is cruciaal in onze evolutie als menselijk ras, want hier draait het allemaal om. We hebben van origine een diep begraven potentieel, een bewustzijn, een ‘Filosofische Steen Der wijzen’ en die vraagt om te worden geactiveerd of zoals de Alchemisten het zeggen:

Bezoek de binnenkant van de aarde, teneinde door zelfverbetering de verborgen steen te vinden.

Het Pentagon

Er bestaat echter ook een andere orde. Een tempelorde met diepe wortels in de mysteriescholen van Egypte die functioneerde onder de naam ‘De Zonen van de Slang’. Vandaag is deze organisatie actief binnen de ‘Alfabet’-agentschappen van de Amerikaanse regering en het Pentagon. Waarom de Verenigde Staten hun militaire opperbevel de vorm heeft gegeven van een Pentagon is trouwens ook een vraag die mij al een aantal jaren bezig houdt. Het illustreert in elk geval hoe belangrijk verborgen kennis of het occulte is in onze wereld. Deze Orde, ‘de Zonen van de Slang’, heeft een sterke verbinding met het Sterrrenstelsel Orion, waar volgens verschillende bronnen [2] de geboortewieg stond van het menselijk ras.

Het experiment

”Volgens verschillende auteurs en onderzoekers bevat ons DNA maar liefst twaalf verschillende soorten DNA afkomstig van buitenaardse meesterrassen.”

Uit mijn onderzoek, blijkt dat het menselijk ras werd geschapen als een ‘Godenras’ door verschillende partijen als een vorm van experiment. Volgens verschillende auteurs en onderzoekers bevat ons DNA [3] maar liefst twaalf verschillende soorten DNA(!) afkomstig van buitenaardse meesterrassen. Om verschillende redenen vonden zij dat er nood was aan een uniek meesterras, dat een oplossing zou vormen voor de aanhoudende Galactische oorlogen. Dit experiment kende succes op het fysieke vlak, maar had en heeft ook een missende sleutel op het bewustzijnsvlak.

Een bijkomende uitdaging was ook de aard van ons multiversum. Er moest namelijk ook rekening gehouden worden met verschillende parallelle universa en dimensies. Dit hield in dat dit meesterras in een soort opleidingsprogramma zou terecht komen teneinde het te kunnen verwelkomen in de Galactische Raad van Interstellaire Werelden. Deze eer zal ons vroeg of laat te beurt vallen. Hoofdstukken uit dit miljoenen jaren durend opleidingsprogramma vinden wij terug in de zogenaamde kleine en grote mysteriën en verschillende mystieke leringen zoals de Hogere Alchemistische Leer. Deze laatste heeft de reputatie om van een doorsnee mens een god te kunnen maken. [4]

Echter, dit experiment heeft ook zijn vijanden, namelijk diegenen die voorheen de macht hadden over het geheel van Galactische Werelden [5]. Zij hebben vele namen en zij hebben een strategie die voornamelijk bestaat uit geraffineerde infiltratie en sabotage. Indien dit experiment slaagt wordt de mens de absolute heerser over alle sterrenstelsels. Om dit doel te bereiken, moet hij onder andere ‘de Sluier van Isis' [6] van zich afwerpen en… ontwaken in éénheidsbewustzijn. Hierbij zou de mens dan zijn collectieve ontwaking via aard van bewustzijn & ‘Het Heilig Huwelijk’ creëren.

Deze kleine omweg toont aan hoe cruciaal dit ontwakingsproces is voor niet alleen onze toekomst, maar ook die van onze volgende generaties. In dit ontwakingsproces hebben veel spelers een belang. Enkelen daarvan hebben besloten het laken naar zich toe te trekken door te zorgen voor wat in het Engels ‘mind control’ wordt genoemd en het ontwakingsproces op die manier af te remmen. Een belangrijke tactiek bestaat uit het scheppen van afleidingsmaneuvers onder de vorm van het scheppen van wat wij nu kennen als ‘fake news’ en/of complottheorieën. Deze zijn zodanig ontworpen dat de meesten er zich in vastlopen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: the great reset, de illuminatie saga, de bevolkingsgenocide, de coronapandemie, de theorie van de platte aarde en de ontvoeringen door de ‘slechte’ buitenaardsen.

Archonten & Vrijmetselaars

De theorie over het bestaan van archonten vertelt dat er enorme, zelfbewuste historische gedachtenvormen werden samengesteld die zijn ontstaan uit collectief onderdrukte menselijke gedachten én emoties. De gnostici waren hier al vrij vroeg mee bekend. Deze gigantische gedachtevormen zijn (althans volgens de gnostici) een eigen leven gaan leiden en hebben zich ontwikkeld tot wat men ‘godsvormen’(demiurgen) noemt. Deze Archonten willen blijven voorbestaan en voeden zich met menselijke energie afkomstig uit menselijke angstcomplexen. Ze zijn dermate geëvolueerd dat zij zelfs menselijke situaties in de wereld kunnen scheppen die angstaanjagend zijn zoals oorlogen en ziekte.

Er zijn verhalen bekend van Arabische magiërs die via bepaalde rituelen met deze Archonten een overeenkomst konden afsluiten teneinde de machthebbers, waarbij die magiërs in dienst waren, nog meer macht te bezorgen. Kennis die nog steeds in de spelonken van geheime diensten en geheime ordes wordt doorgegeven aan geïnitieerden.

Een voorbeeld van collectieve mind control is het klimaatparadigma en het ‘woke’ paradigma. Deze memes (gezamenlijke gedachtenpatronen) sturen zowel het collectieve bewuste als het onbewuste. Memes zijn in essentie ingeslepen denkpatronen, iets waarvan het collectief meestal aanneemt dat het gewoon zo is, een voorbeeld hiervan is het paradigma dat je oorlog moet voeren om de vrede te beschermen. Memes trachten de werkelijkheid op onbewust niveau in een welbepaalde richting te sturen zonder dat er een duidelijk complot kan bewezen worden.

Neo en Trinity

”Door ons bewustzijn te cultiveren en te beseffen dat we allen één zijn, kunnen we er deze keer in slagen om onze collectieve ontwaking te doen slagen.”

Waarom is het dan belangrijk om te ontwaken? Eerst en vooral is het belangrijk te ontdekken wie en wat wij zijn of het besef te cultiveren dat wij dragers zijn van een enorm potentieel. Ook de aard van bewustzijn, het onsterfelijke zelf, moet worden herontdekt en daarin zijn grote Vedantameesters als Rama Maharshi en Babaji alsook Paramahansa Yogananda lichtende voorbeelden (geweest). Door ons bewustzijn te cultiveren en te beseffen dat we allen één zijn, kunnen we er deze keer in slagen om onze collectieve ontwaking te doen slagen.

Ook kennis van wat westerse alchemie of wat hermetische kennis wordt genoemd en waarin wij het ‘Heilige Huwelijk’ kunnen realiseren, lijkt mij een belangrijke weg. Het ‘Heilige Huwelijk’ is een alchemistisch begrip en wordt in de Oud-Egyptische iconografie voorgesteld door de Ankh en in de film ‘The Matrix’ door de verbinding van Neo met Trinity (De Drie-Eenheid). Dit, echter, betreft het ware ontwaken waarnaar wij streven in tegenstelling tot het ons verliezen in theorieën (zoals die van de platte aarde) die werden gelanceerd om ons af te leiden van het ware werk.

Zo is het een goede stap in de juiste richting om zoek te gaan naar ons ware zelf en hoe we deze kunnen ervaren. Het betreft hier het werkelijke ontwaken. Dit is datgene waar wij als collectief werkelijk nood aan hebben in tegenstelling tot bakkeleien over het al dan niet rond zijn van onze planeet. Ontdekken wie en wat het werkelijke zelf is of het bereiken van zelfrealisatie is ook het ontwaken van de ‘Boeddha Avalokiteshvara' [8] (het hogere boeddha-bewustzijn) in ons.

De Kat van Schrödinger

Of de inhoud van dit artikel ‘waar’ is laat ik in het midden. Het is een denkexperiment naar analogie van de kat van Schrödinger (waarin aangetoond wordt dat de realiteit afhankelijk is van onze eigen keuzes [9]). Wat realiteit betreft, hebben we de keuze tussen de objectieve realiteit, de persoonlijke subjectieve realiteit, de overeengekomen realiteit of de voorgeschreven realiteit [10].

Goed gebruikt, is dit lichaam (bewustzijn) ons vlot naar vrijheid. Slecht gebruikt, verankert dit lichaam ons in samsàra (de beperkende materiële werkelijkheid). Dit lichaam voert bevelen uit van zowel goed als kwaad.’

Patrul Rinpoche

Het Nieuwe Eden

Teneinde het Eden terug te vinden, dewelke ons geboorterecht is, is het onze gezamenlijke opdracht om met elkaar te verbinden. Dit is een gigantische opdracht en een belangrijke sleutel. Dit vereist het scheppen van een heldere visie en het transcenderen van de polariteit: geest versus materie en zelfs kwaad versus goed. Daarbij wordt van ons als collectief gevraagd verder te kijken dan onze neus lang is en ons niet te verliezen in verhalen die alleen dienen als afleiding. Misschien wordt het je nu wat duidelijk waarom wij op dit moment in een zogenaamde crisis zitten. Deze nieuwe paradigmabrekende visie van ascentie en transcedentie vraagt een soort zelfbewustzijn die alleen door pioniers kan worden bereikt.

‘De waarheid’, het woord op zichzelf heeft nimmer enige waarde gehad. In menselijke relaties zijn vriendelijkheid en leugens duizend waarheden waard.

Graham Greene

Bronnen

[1] Het Urantia Boek, 1955, Urantia Fountadion
[2] Wes Penre of De Goden van Eden
[3] De geheimen van Amenti, Ashayana Deane, 2011, Schildpad Boeken
[4] The Death Defier, John Kreiter, 2021, Independently Published
[5] Zie de film ‘Jupiter Rising’
[6] De Geheime Leer, Helena Blavatsky, 1997, Theosophical University Press Agency
[7] Freemasonry of the Ancient Egyptians, Manly P. Hall, 1999, Philosophical Research Society
[8] Woorden van mijn volmaakte Leraar, Patrul Rinpoche, 2009, Milinda Uitgevers
[9] De ontrafeling van de Kosmos, Brian Green, 2013, Spectrum
[10] De psychologie van Totalitarisme, Mathias Desmedt, 2022, Uitgeverij Pelckmans


Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Liefde & Relatie

Dromen en narcisme • deel 2

Veel, zo niet alles wat je droomt, heeft te maken met jezelf. De symbolische boodschappen in dromen…

Lees meer
Inspiratie

Welke boom ben jij? • Jouw boomtype volgens de Keltische boomhoroscoop

De westerse en Chinese astrologie en horoscopen zijn voor ons de meest bekende, maar het zijn lang…

Lees meer
Kristallen & Edelstenen

Natuurlijke schoonheid en positieve energie met edelstenen

In de wereld van natuurlijke schoonheid en positieve energiebronnen spelen ruwe edelstenen en…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom