26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

In gesprek met de 20-jarige Christina Von Dreien: "Ik wil dat mensen zich herinneren wie ze werkelijk zijn."

Spiritualiteit
Bloom
19/04/2022
In gesprek met de 20-jarige Christina Von Dreien: "Ik wil dat mensen zich herinneren wie ze werkelijk zijn."

Heel jong is ze en toch ligt de spirituele wereld aan haar voeten. De Zwitserse Christina Von Dreien is een eenentwintigjarige jonge dame met een multidimensionaal bewustzijn. Christina behoort tot een nieuwe generatie, een generatie bestaande uit jonge, evolutionaire denkers met een verruimd bewustzijn. Van jongs af aan werd al snel duidelijk dat de Zwitserse een unieke kijk heeft op de wereld en de omstandigheden waarin we thans leven. Christina benadert het menselijk bestaan vanuit een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Uiteraard wilde Bloom hier het fijne van weten en ging voor jou, beste Bloom-lezer, met Christina in gesprek.

”We kunnen alleen zien wat binnen onze trillingsfrequentie ligt en als we bang zijn, zien we geen uitweg, omdat de oplossing een andere vibratie heeft dan angst.”

Je bent pas eenentwintig, maar je hebt nu al de aandacht van miljoenen mensen getrokken met je standpunten en inzichten. Voor de lezers van Bloom die jou nog niet kennen, welke belangrijke inzichten zou je met hen willen delen?

Christina: "We hebben allemaal een ziel en zijn dus multidimensionale wezens. Zodra we hier op aarde ontwaken, worden we meer en meer wat we werkelijk zijn, worden we steeds meer onze ziel. Onze ziel is licht en liefde. Sommigen voelen dit beter aan dan anderen, maar onthoud: elk individu bestaat uit liefde, iedereen IS liefde. Herinner jezelf hier op tijd en stond aan."

Je wordt aanzien als een jonge evolutionaire denker die het menselijk leven beschouwt als de synthese van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Wat betekent dat precies?

Christina: "Het betekent dat wij mensen veel meer zijn dan alleen ons lichaam. We kunnen meer met onze gedachten bereiken dan we zelf vermoeden. Niet enkel kunnen we onze werkelijkheid beïnvloeden door middel van onze gedachten en gevoelens, maar ook telepathie ligt binnen handbereik. Dit zijn eigenlijk heel normale, natuurlijke vermogens van de mens. De verklaringen voor deze ‘normale’ verschijnselen vinden we binnen wetenschappelijke disciplines, zoals de neurowetenschappen en de kwantumfysica. Vanuit een spiritueel oogpunt is het de verbinding met onze goddelijke essentie die deze vermogens als vrij natuurlijke eigenschappen herstelt."

Vandaag worden we met enorme uitdagingen geconfronteerd, die we nooit voor mogelijk hielden. Hoe heeft de coronacrisis de manier waarop mensen naar de wereld kijken en hun eigen bewustzijn beïnvloed?

Christina: "Dat varieert van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn vanwege de omstandigheden wakkergeschud en zijn zich voor het eerst vragen beginnen stellen. Anderen daarentegen zitten zo diep in de angst dat ze er gewoon niet meer uit geraken. Veel mensen hebben met totaal nieuwe problemen te kampen en het is begrijpelijk dat ze zich daaromtrent zorgen maken. Maar zolang we bang zijn, kunnen we geen oplossing vinden. Onze emoties creëren onze vibratie. We kunnen alleen zien wat binnen onze trillingsfrequentie ligt en als we bang zijn, zien we geen uitweg, omdat de oplossing een andere vibratie heeft dan angst. Daarom is het zo belangrijk dat we uit de angst stappen, zelfs als we met moeilijkheden kampen."

"Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk uit de angst stappen, zelfs als we met problemen te kampen hebben."

Christina Von Dreien

”Het is altijd belangrijk om te beseffen dat we goddelijke wezens zijn, dat we allemaal een ziel hebben en dat we bijgevolg licht zijn.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor de komende jaren?

Christina: "Ik weet niet precies wat er de komende jaren allemaal op ons zal afkomen, want dat hangt van zoveel factoren af. Ik kan daar onmogelijk met zekerheid op antwoorden. Maar wat ik wél weet, is dat de grootste uitdaging erin bestaat ons bewustzijn positief te houden, ondanks de vele problemen. We mogen ons niet naar beneden laten halen, wel integendeel. Onze trilling moet zo hoog mogelijk blijven. We moeten vooral meer liefde in ons leven toelaten, want deze periode van transformatie wordt zeker geen sinecure."

Hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden?

Christina: "Wat er ook gebeurt, het is altijd belangrijk om te beseffen dat we goddelijke wezens zijn, dat we allemaal een ziel hebben en dat we bijgevolg licht zijn. We moeten ons herinneren dat we er op zielniveau hebben mee ingestemd om op dit eigenste moment op aarde te zijn, in deze omstandigheden. Dit kan ons meer vertrouwen geven, te weten dat het geen toeval is dat we hier nu zijn. Dit alles maakt namelijk deel uitvan een goddelijk plan. Ik wil toch ook vermelden dat heel wat mensen ervan uitgaan dat, als je spiritueel bent, je enkel maar hoeft te vertrouwen en dat voor de rest alles je zal toevallen. Vanuit mijn oogpunt heb je in de derde dimensie gewoon de juiste mix van wijsheid en vertrouwen nodig. Weten dat je voor een tijdje voorzien bent, bijvoorbeeld wanneer dat in concreto betekent dat de winkels voor een poos leeg zijn of we om een andere reden niets kunnen kopen, helpt ons onze vibratie hoog te houden."

Hoe kunnen we onze vibratie verhogen?

Christina: "We verhogen onze trilling met alles dat goed voor ons is. Liefdevolle gedachten, dankbaarheid en anderen van dienst zijn verhogen je trilling al aanzienlijk. We kunnen ook de natuur in trekken en onze mooie omgeving bewonderen. Ervoor zorgen dat we omringd zijn met mensen en voorwerpen, zoals foto’s, die goed voor ons zijn. Maar wees ook selectief met wat je leest en welke beelden je binnenlaat. Dit alles beïnvloedt namelijk je vibratie."

Nu we het Aquariustijdperk ingaan, ontwaakt de mensheid. Kun je ons hier iets meer over vertellen?

Christina: "Als mensen ontwaken, verhoogt hun bewustzijn, en daarmee hun vibratie. Ze komen (opnieuw) in contact met wie ze werkelijk zijn. Een en ander heeft zelfs een impact op ons DNA. En de aarde..., die heeft zich ook voorgenomen om in een hogere trilling te gaan."

Wat wil je precies bereiken? Wat is je missie?

Christina: "Ik wil dat mensen zich herinneren wie ze werkelijk zijn. En altijd al geweest zijn. Ik wil een groter bewustzijn op aarde. Want alleen door het besef dat we liefde zijn, en door dit actief te beleven, kan het leven op aarde ten goede transformeren."

Je hebt het vaak over een ‘levensplan’ of het ‘plan voor de mensheid’. Wat houdt dat precies in?

Christina: "Voordat we op aarde incarneren, kiezen we een plek uit waar we ter wereld willen komen. We kiezen onze familie en we kiezen datgene dat we in dit leven willen leren. Onze ziel bestaat uit liefde en licht en dus is het niet meer dan logisch dat we nadenken over hoe we precies die twee zaken op aarde kunnen brengen. Het plan voor de mensheid houdt in dat we als collectief meer worden dan wat we bestemd waren te zijn."

Vertrouwen hebben dat alles goed komt en positief blijven zijn belangrijke elementen voor het welzijn van mensen, zo blijkt uit jouw seminars. Hoe moeten mensen volgens jou omgaan met de tegenslagen van elke dag?

Christina: "Probeer overal het positieve in te zien. We leven in een wereld van polariteit en hoe slecht iets ook lijkt, er is altijd iets positiefs aan elke situatie, zelfs als je het niet direct merkt. Het is belangrijk om daarin te geloven. We kunnen ook de geestelijke wereld, bijvoorbeeld onze beschermengel, vragen ons te helpen het positieve in een bepaalde situatie te zien. Dan zijn we in staat om dankbaarheid te ontwikkelen voor deze ‘verborgen zegens’. Van zodra er dankbaarheid is, komen we heel snel uit deze neerwaartse spiraal."

In hoeverre kunnen we een beroep doen op de geestelijke wereld?

Christina: "De geestelijke wereld respecteert onze vrije wil. Als we hulp willen, moeten we erom vragen. Hierbij moeten we ons verzoek nauwkeurig formuleren. Vervolgens zal de hulp komen, misschien niet de volgende dag en eventueel in een andere hoedanigheid dan we ons hadden voorgesteld. Maar dat er hulp komt, staat buiten kijf!"

Je hebt het in veel van je lezingen over ‘de verhalenvertellers’. Kan je ons daar iets meer over vertellen?

Christina: "Met ‘verhalenvertellers’ bedoel ik de mensen en wezens op aarde die tot het Niet-Licht behoren en opzettelijk anderen misleiden. Die mensen en wezens hebben ook hun handlangers, van wie sommigen er rotsvast van overtuigd zijn dat ze het juiste doen. Zij vertellen allerlei zaken die niet waar zijn en brengen dus een vals verhaal. Ons wordt echter niet meegedeeld dat dit niet waar is. We moeten er zelf zien achter te komen. De ontdekking dat niet alles wat we horen de waarheid is, maakt deel uit van het grote ontwaken."

Christina Von Dreien Header Online Bloom 2021 Web

“We leven in een wereld van polariteit en hoe slecht iets ook lijkt, er is altijd iets positiefs aan elke situatie.”

CHRISTINA VON DREIEN

Je laatste werk, ‘Uiteindelijk komt alles goed' (december 2020), gaat over het onwaarschijnlijke jaar dat volledig in het teken stond van het coronavirus. Momenteel zijn veel mensen op zoek naar de waarheid, naar antwoorden, omdat ze het spoor bijster zijn. Welke boodschap geef je hen mee?

Christina: "Het systeem waar we op vandaag in leven, en waar we al duizenden jaren in leven, is er nooit geweest voor de mens. Het heeft dan ook geen zin om dat systeem overeind te houden. We zouden beter nadenken over een radicale ommezwaai, opdat alle levende wezens op aarde het goed zouden hebben. Als we een nieuw en vooral beter systeem beogen, moeten we bij onszelf beginnen. We krijgen steun van de geesteswereld, maar ieder die het wil, moet zijn eigen steentje bijdragen. Het is ieders verantwoordelijkheid wat de toekomst van de aarde zal zijn. Niemand zal ons redden. Ondanks alle hulp die we ontvangen, is het uiteindelijk aan ons om onze toekomst vorm te geven."

Christina Von Dreien Header Online Bloom 2021 Web Staand

Wat is jouw advies voor mensen die zich realiseren dat er meer in het leven is dan het nastreven van materialistisch gewin, zoals wij dat in onze westerse samenleving nu al zo lang zien gebeuren?

Christina: "Elk individu heeft z'n eigen reden om te incarneren. Iedereen heeft een doel in het leven, een opdracht zeg maar. Dat is trouwens de reden van ons bestaan. Wij kunnen nadenken over het waarom we hier zijn, over wat we kunnen bijdragen aan de maatschappij, zodat er meer harmonie en liefde zou zijn. We voelen het heel goed aan wanneer we onze ware 'missie' in het leven hebben gevonden, want dat vervult ons met vreugde."

Welk laatste inzicht of advies zou je de lezers van Bloom willen meegeven?

Christina: "Het is belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat ieder mens die dat wil, doet wat hij of zij kan om meer liefde, vrede en licht op aarde te brengen. Indien we een mooie, verrijkende toekomst verlangen, moeten we bij onszelf beginnen. We moeten de verantwoordelijkheid niet afschuiven op de spirituele wereld of op iemand anders. Ieder mens kan zijn/haar steentje bijdragen aan een betere, positievere toekomst door te doen wat (intuïtief) goed voelt. We hebben daarin allemaal een rol te vervullen."

Wij wensen jou het allerbeste toe, Christina, opdat je deze inzichten aan de wereld zou kunnen blijven verkondigen.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Inspiratie

Bloom 4 is uit! Voorwoord van Bloom eindredacteur Eva Vanooteghem

In het voorwoord van Bloom editie 4 - 2024 werpt hoofdredactrice Eva Vanooteghem een blik op het…

Lees meer
Inspiratie

Exclusief interview met singer-songwriter Fia

Het interview met Fia vindt plaats op een winterse dag. We zitten alle twee met onze laptop in de…

Lees meer
Liefde & Relatie

Dromen en narcisme • deel 2

Veel, zo niet alles wat je droomt, heeft te maken met jezelf. De symbolische boodschappen in dromen…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom