Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

Wat is jouw jaargetal volgens de numerologie voor 2024? Incl. archetypen Tarot

Numerologie
Bloom
03/01/2024
Wat is jouw jaargetal volgens de numerologie voor 2024? Incl. archetypen Tarot

Ongeveer zoals bij astrologie het geval is, wordt bij numerologie in combinatie met Tarot ook vertrokken vanuit de geboortedatum van de mens. Nu wagen we ons aan jaarvoorspellingen of levenslessen die de mens gedurende een bepaald jaar moet ondergaan. Het persoonlijke jaargetal geeft hier meer duiding over. Het is daarbij goed om te onthouden dat Tarot een filosofie is die vooral bedoeld is om de mens inzicht te geven in zichzelf. Het is een bevrijdende levensopvatting en kan daarom best aanzien worden als een hulpmiddel en zeker niet als boeman. Deze informatie, en nog veel meer, vind je ook terug in de cursus 'Getallen bepalen je leven'.

Het jaargetal berekenen

Hoe wordt het jaargetal volgens de numerologie berekend, of m.a.w., welke levenslessen heb je gedurende een bepaald jaar te ondergaan of op welke hulp kan je gedurende een zeker jaar rekenen? We maken hierbij een eenvoudige rekensom van de geboortedag, -maand en het betreffende jaar, zie onder. Of maak gebruik van deze handige calculator.

Voorbeeld volgens de numerologie

We gaan in dit numerologisch voorbeeld uit van de geboortedatum 17-08-1982.
Het jaarnummer voor 2024 wordt: 17 + 8 + 2024= 2049.
Dit getal wordt vervolgens herleid naar een getal dat kleiner is, of gelijk aan dan 21. In dit geval: 2 + 0 + 4 + 9 = 15.
In dit voorbeeld is 15 het jaargetal. De betrokkene leest daarop onderaan de betekenis van '15. Jaargetal 15: het jaar van De Geketende'.

Opgelet

Nu is het wel zo dat ieder jaar volgens de numerologie begint op de geboortedatum en niet op 1 januari. Dus begint in ons voorbeeld jaar 14 voor die persoon op 17 augustus 2023 en zal het duren tot 17 augustus 2024. Wanneer hij wil weten welk jaarteken voor hem geldt tot aan zijn verjaardag in 2023, wordt de volgende som gemaakt:

17 + 8 + 2022 = 2047 -> 12 -> Jaar 13 loopt van 17 augustus 2022 tot 17 augustus 2023.

Wil je nu reeds weten hoe het jaar 2024 voor jou zal zijn, maak je gewoon de som van je geboortedag en – maand + 2024 en koppel de uitkomst aan de betekenis van de kaart hieronder. Of wil je begrijpen wat je bezielde toen je in 1993 in het huwelijk trad? Maak dan de som van jouw geboortedag + maand + 1993.

Vergeet niet dat getal steeds te herleiden naar een getal kleiner dan 21. Dit in tegenstelling tot de klassieke numerologie die de som herleidt naar een getal kleiner dan 10.

De betekenis van de jaargetallen volgens de numerologie

1. Jaargetal 1

1 kan in de huidige tijd nooit het jaargetal zijn. De laatste die het heeft meegemaakt was geboren op 1 januari en beleefde dit in 998, meer dan 1000 jaar geleden.

Hogepriesteres Tarot Rider Waite Bloom Webshop

2. Jaargetal 2: het jaar van de De Hogepriesteres

Dit is volgens de numerologie één van de belangrijkste groeijaren in het menselijke leven. Niet iedereen die nu leeft heeft het meegemaakt en men kan het slechts eenmaal in zijn leven meemaken, in de periode tussen 1957 en 1998. Om te weten wanneer je dit bewuste jaar hebt meegemaakt maak je een omgekeerde berekening:

2000 – geboortedag en –maand.

Bijvoorbeeld: Karel geboren op 16.05.1956.
2000 – 16 – 5 = 1979
Voor Karel was 1979 vanaf zijn verjaardag, jaar 2.

De Hogepriesteres staat symbool voor de New Age. Het is in feite een jaar waarin men heel grote veranderingen in het leven invoert die bepalend zijn voor de rest van het leven. Het kan een nieuwe job betekend hebben, of een relatie, of een investering. In veel gevallen heeft het echter een negatief effect of blijft er toch tenminste steeds de twijfel of men wel goed gedaan heeft.

Keizerin Tarot Rider Waite Bloom Webshop

3. Jaargetal 3: het jaar van de Keizerin

Dit jaar kun je maximaal 2 maal in je leven meemaken, maar er zijn mensen die het nooit meemaken ook. We noemen het graag het jaar van de flowerpower. De Keizerin staat symbool voor liefde en genot. Zij houdt niet van fysiek zwaar werk en zet daarom de mens aan om het rustiger aan te doen. In sommige gevallen zien we verliefdheden, rust, maar ook uitspattingen (drank, drugs…). In een erger geval kan het ook ziekte betekenen, want ondanks haar liefelijk voorkomen, kan de Keizerin streng zijn en verbieden om hard te werken.

Keizer Tarot Rider Waite Bloom Webshop

4. Jaargetal 4: het jaar van de Keizer

De Keizer laat zich vooral voelen door een drang naar zelfstandigheid. Volgens de numerologie is het een periode waarin men met de voeten terug op de grond komt, waarin men realistisch en zelfs egoïstisch wordt. Dit laat zich vaak voelen door verandering van werk, veelal zelfs zien we een beginnende zelfstandige zaak. Op liefdesvlak is er ofwel een ontnuchtering, zelfs een beëindiging. Of men wil de relatie wettelijk vastleggen door een huwelijk. Het jaar van de Keizer hoeft niet echt saai te zijn, maar men krijgt er de kans om materieel te groeien. Daardoor zien we ook vaak mensen verhuizen of een woning kopen in een dergelijk jaar.

Hogepriester Tarot Rider Waite Bloom Webshop

5. Jaargetal 5: het jaar van de Hogepriester

De Hogepriester zet ons aan tot studie of om de lat hoger te leggen in ons leven. Concreet betekent dit dat de mens in dergelijk jaar ofwel een sterke drang ervaart om te gaan studeren, of kansen aangeboden krijgt om opleidingen te volgen. Natuurlijk staat niet iedereen open voor studie. In dergelijk geval kan dit jaar zich laten kenmerken door oeverloos gepieker, in sommige gevallen zien we stress of zelfs depressiviteit. Het is een jaar waarin onze hersenen aandacht vragen om ontwikkeld te worden. Daarnaast zien we dat mensen in een 5 jaar vaker beroep doen op specialisten om hun problemen aan te kaarten. Dit kunnen, artsen, advocaten, notarissen, boekhouders, enz. zijn. Het is zeker geen jaar waarin men best gaat experimenteren.

(lees verder onder de advertentie)

Geliefden Tarot Rider Waite Bloom Webshop Foto

6. Jaargetal 6: het jaar van De Geliefden

Dit is volgens de numerologie één van de meest opmerkelijke jaren. Men maakt het gemiddeld eens om de 9 jaar mee. Het is een periode waarin men aangezet wordt om te kiezen, te beslissen of om vrij te worden. Tarot zet ons aan om in dit jaar knopen door te hakken die ons bevrijden, maar aan de andere kant akkoorden af te sluiten die ons helpen te groeien. Concreet betekent dit dat blokken van ons afgeschud worden. Het is daarom vaak een periode van afscheid en loslaten, maar ook weer van samenwerking.

Op het vlak van de liefde zien we vaak scheidingen, maar ook aanknopen van nieuwe relaties. Op werkvlak zet die trend zich door. Zelfs op het vlak van de gezondheid kan de Geliefden aanzetten tot een belangrijke ingreep, eventueel operatie, die kan bevrijdend werken. Daar men aangezet wordt om te leren kiezen, krijgt men in een dergelijk jaar wel vaak heel veel verschillende kansen aangeboden. Daarom voelen veel mensen zich vaak zeer onzeker in een 6 jaar.

Zegewagen Tarot Rider Waite Bloom Webshop

7. Jaargetal 7: het jaar van de Zegewagen

Doorgaans is dit één van de meest aangename jaren. Indien het vorige jaar 6 optimaal benut werd om zich vrij te maken, betekent jaar 7 een periode van genieten van die vrijheid. Concreet betekent dit dat men een heel sterke drang voelt om te bewegen, te reizen, zelfs om het avontuur op te zoeken. Op zakelijk vlak is het volgens de numerologie een sterke groeiperiode. Op het vlak van de liefde zien we een sterke drang naar avontuur. In sommige gevallen ligt ontrouw zelfs op de loer. Voor wie geen relatie heeft, is dit een periode waarin men volop geniet van zijn vrijheid. In een goede relatie, betekent dit een nog meer durven genieten van elkaar. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn in een 7 jaar. Indien men in het vorige jaar 6 niet voldoende knopen heeft doorgehakt, blijft men ook in jaar 7 met blokken aan de benen zeulen. Vandaar dat het jaar 7 zich vaak laat kenmerken door pijnlijke gewrichten.

Gerechtigheid Tarot Rider Waite Bloom Webshop

8. Jaargetal 8: het jaar van de Rechtvaardigheid

Na het avontuurlijk jaar 7, wordt men in jaar 8 geconfronteerd met de realiteit en vooral met de controles. Ben je wettelijk met alles in orde? Heb je iets mispeuterd? Ben je ontrouw geweest? Het is een jaar waarin men aangezet wordt tot evenwicht, soms op een zeer pijnlijke manier. Op zowat alle vlakken heeft men het gevoel van gecontroleerd worden. Het is volgens de numerologie dus zeker geen goede periode om te frauderen, om de snelheidsbeperkingen aan zijn laars te lappen, om te niksen op het werk, enz. Ondanks het eerder negatieve aspect zien we echter ook positieve kanten. Dit merkt men echter vaak pas achteraf, wanneer men inziet dat men plots met alles in orde is. Toch is het veelal een jaar van ergernis waarin men zich vaak op de tenen getrapt voelt. Het valt op dat mensen vaak wettelijke regelingen treffen in een dergelijk jaar: huwelijk, testament, enz.

Kluizenaar Tarot Rider Waite Bloom Webshop

9. Jaargetal 9: het jaar van de Kluizenaar

Dit kan een zeer boeiend jaar worden, alhoewel mensen dit vaak ervaren als een jaar van eenzaamheid. Het komt er inderdaad op aan om zijn weg alleen te gaan zoeken in deze periode. Na een jaar van evenwicht of ergernis, naargelang de persoonlijke ingesteldheid, komt nu volgens de numerologie een periode waarin men zich afsluit van de anderen en zichzelf meer richt op zijn eigen doel en verlangens. De Kluizenaar wordt afgebeeld als staat hij op ijs. Dit duidt erop dat hij zijn emoties (water) bevriest. Daarom komen sommigen vaak als egoïstisch over in dit jaar. Op liefdesvlak kan dit echter een minder aangenaam jaar worden daar er een vervreemding kan ontstaan tussen beide partners. Een minder goede relatie kan schipbreuk lijden. Op beroepsvlak zien we een zoeken naar nieuwe mogelijkheden en vooral een concreet invullen van de plannen. Na jaar 8, het jaar van de wettelijke regelingen en controles, zijn we nu met alles in orde om onze plannen concreet in te vullen. Ook op spiritueel vlak kan de Kluizenaar dieper inzicht geven in onszelf.

(lees verder onder de advertentie)

Rad Van Fortuin Tarot Rider Waite Bloom Webshop

10. Jaargetal 10: het jaar van Het Rad van Fortuin

Deze periode wordt volgens de numerologie wel eens omschreven als het jaar waarin men met zijn lot geconfronteerd wordt. Het Rad wordt voorgesteld als een wiel waaraan onderaan een duivelse figuur hangt. Thans komt het duiveltje echter naar boven. Het is daarom een jaar waarin men vaak geconfronteerd wordt met zijn onderdrukte passies, verlangens of angsten. Concreet noem ik het graag een jaar waarin de vuilnisbak geledigd of opgeruimd wordt, zodat men klaar kan staan om een nieuwe start te nemen. Daarom wordt men vaak geconfronteerd met problemen uit het verleden.

Op liefdesvlak kan zich dit laten merken door onmogelijke liefdes, soms met heel veel passie en vuur. Het kan zelfs een totale omwenteling vormen van hetero naar homo. Dit indien het in de aard lag, maar steeds onderdrukt werd. Vaak kent men het gevoel dat men geen baas meer is over zijn eigen leven. Datgene waar men schrik van had, lijkt nu wel te gebeuren. Niet om te straffen, maar om in te zien dat die angsten nutteloos zijn. Uiteindelijk komt men uit dit turbulente jaar als gesterkt en herboren naar boven. Het is wel het minst voorspelbare jaar: het jaar van de verrassingen.

Kracht Tarot Rider Waite Bloom Webshop

11. Jaargetal 11: het jaar van De Kracht

Zoals de naam reeds laat vermoeden, is dit een krachtig, sterk en zelfverzekerd jaar. Dat is het ook, maar… Zoals zo vaak bekijken we best ook eens de keerzijde van de medaille. In het jaar van De Kracht voelt men zich volgens de numerologie vaak zodanig zelfverzekerd en superieur, dat men domme dingen gaat doen. Vooreerst is er een sterke zelfzekerheid, waardoor zelfs de stilste muis gaat brullen. Dat hoeft niet slecht te zijn, in tegendeel, het kan zelfs goed doen om eens eindelijk te durven zeggen waar het op staat. Maar natuurlijk lokt men daar reacties bij anderen mee uit.

Het is een periode waarin men best ook geen al te groot risico neemt op financieel vlak. Door de overmoed kan dit op een fiasco uitlopen. Investeringen worden, indien mogelijk, beter uitgesteld. Op het vlak van de gezondheid zien we ook vaak die overdrijving, waarvoor men toch beter gewaarschuwd wordt. We zien in een dergelijke periode een rijpe vijftiger zich gedragen als een 16-jarige, wat nefast kan zijn voor zijn hart. De juiste dosering is het advies voor dit sterke jaar.

Gehangene Tarot Rider Waite Bloom Webshop1

12. Jaargetal 12: het jaar van De Gehangene

Ook hier laat de naam reeds vermoeden wat er aan de hand is. Het is een periode van inkeer, soms van tegenslag. Vooral voor diegenen die het vorige jaar (11) niet de juiste dosering in acht hebben genomen. Concreet betekent dit een periode waarin de wet van Murphy van toepassing is: als het kan tegenvallen, dan valt het ook tegen. Het is tevens volgens de numerologie vaak een jaar van verplichte rust. Dit alles is niet bedoeld om ongelukkig te zijn, maar om, zoals de Gehangene zelf, de zaak eens rustig vanuit een andere hoek te bekijken.

Vooral op vlak van de gezondheid zien we vermoeidheid, soms ziekte. Op liefdesvlak ervaren we een lusteloosheid en op zakelijk vlak brandt ook alles op een laag pitje. Toch valt op dat bij jongere dames een sterke drang naar zwangerschap aanwezig is. We zien zelfs dat mensen die reeds sinds lang vruchteloos proberen zwanger te worden, thans zonder veel inspanningen in verwachting raken.

Dood Tarot Rider Waite Bloom Webshop

13. Jaargetal 13: het jaar van De Dood

Vooreerst moet je weten dat dit jaargetal volgens de numerologie niets te maken heeft met de eigen fysieke dood. Het is een periode van afronding en vernieuwing. Men kan inderdaad vaak in contact komen met zaken die hun beloop kennen, zelfs met overlijdens. In die zin dat men er meer de aandacht op gevestigd wordt. Concreet betekent het een jaar waarin vaak een beroepsbezigheid aan z'n einde komt, of een relatie, waarna men open staat voor het nieuwe. In veel gevallen is het ook een uitzonderlijk spiritueel jaar, waarin vooral het leven na de dood onze aandacht trekt. Op vlak van de gezondheid kan het zelfs een plotselinge verbetering betekenen van een aanslepende ziekte.

(lees verder onder de advertentie)

Matigheid Tarot Rider Waite Bloom Webshop

14. Jaargetal 14: het jaar van De Matigheid

Dit jaar kan volgens de numerologie aanzien worden als een examenjaar, waarin men vaak moet bewijzen waartoe men in staat is. Zo zien we enerzijds een sterke drang naar vrijwording, maar daar gaat eerst een proefperiode aan vooraf. Daarom zien we vaak promoties op het werk, daar waar men eigenlijk eerst wilde vertrekken. Daarom wordt dit jaar soms ook ervaren als een periode van verantwoordelijkheden. In een relatie kunnen die verantwoordelijkheden opgedrongen worden, om te verhinderen dat men zich vrij maakt. Matigheid heeft niet zozeer te maken met soberheid, dan wel met communicatie en diplomatie. Het is een jaar van geven en nemen, of van het aan de praktijk toetsen van de theorie. Wil je je uiteindelijk doel bereiken, leer je best diplomatisch om te gaan met de anderen.

Duivel Tarot Rider Waite Bloom Webshop

15. Jaargetal 15: het jaar van De Geketende

Dit is een jaar waarmee we nog maar weinig of geen ervaring hebben, aangezien slechts diegenen die op 31 december jarig zijn, daar nu pas in leven. Het is theoretisch gesproken een jaar van vast zitten, onvrijheid, maar anderzijds ook van doorzetting. Tarot stelt de Duivel nogal negatief voor als 2 mensen die geketend zijn, met boven hen de afbeelding van de duivel als zinnebeeld van het kwade. Zie het daarom niet als slecht, maar als verwittiging: pas op, laat je niet lijmen. De vorige 15-jaren situeerden zich vooral in de oorlogsjaren, en periode waarin de mens onvrij was.

Toren Tarot Rider Waite Bloom Webshop

16. Jaargetal 16: het jaar van de Toren

Dit jaar wordt volgens de numerologie vooral gekenmerkt door plotseling veranderende situaties. Veel zaken vallen in duigen en tasten daardoor je zekerheid aan. Aanvankelijk kan dit als een catastrofe gezien worden, maar je ervaart algauw dat er een ballast van je afvalt. Je ondervindt tijdens dit jaar dat vaste overtuigingen en ideeën plotseling als een kaartenhuisje ineen vallen. Misschien had je een hele levensbeschouwing opgebouwd en moet je nu vaststellen dat ze op een verkeerde leest geschoeid is. Alle veranderingen die je ondergaat, zal je aanvankelijk als hoogst onprettig ervaren, alhoewel ze zelden als onverwacht op je afkomen. Pas later zal je ervaren dat minder prettige dingen soms veel meer bijdragen tot je groei, dan de gemakkelijke opdrachten in je leven. Een ander aspect van dit jaar is ook dat u leert te ervaren dat hoogmoed niet loont. Je dacht ‘het’ te weten of ‘de beste’ te zijn en nu ervaar je dat ook jij van een kale reis kunt terugkomen.

Ster Tarot Rider Waite Bloom Webshop

17. Jaargetal 17: het jaar van de Ster

Opgelet: dit jaarnummer komt pas voor vanaf 2026. Algemeen gezien is dit volgens de numerologie een jaar waarin goede voornemens worden gemaakt, een nieuwe carrière wordt gestart of waarin nieuwe ideeën de kop opsteken. Op liefdesvlak komen er veelbelovende ontmoetingen voor, die een gelukkige afloop kennen. Het is een periode die goede toekomstperspectieven biedt.

Jaarnummers 18, 19, 20 en 21 starten pas vanaf 2036 en vallen buiten deze numerologische beschouwing.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Spiritualiteit

REEKS | Handlezen in een notendop - Deel 3 Handlezen: welk liefdesverhaal vertellen jouw vingers?

In dit artikel gaat handlezer Willem De Baets dieper in op het liefdesverhaal dat je vingers…

Lees meer
Gelukkig Leven

10 tips om je droomleven te leven

Heel wat wijsheid samengebald in 10 tips die jou helpen om je droomleven te manifesteren en te…

Lees meer
Lifestyle

Bloom's shopping tips voor maart 2024

Iedere maand selecteert Bloom de mooiste, magische, spirituele verwennerijen speciaal voor haar…

Lees meer
Bloom 3 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom