Home

Overige

Mijn account

De betekenis van je geboorte- of jaargetal volgens de numerologie

Op een dag is het zover. Jij ziet letterlijk het levenslicht. De wereld verwelkomt je en je hebt het eerste deel van de weg afgelegd om je leven hier op aarde aan te vatten. Je wordt met andere woorden ‘geboren’. En dit moment vieren we elk jaar opnieuw, redelijk belangrijk dus, toch? Een datum bestaat uit cijfers, en cijfers dragen altijd een bepaalde energie in zich. Daarom is die specifieke dag, waarop jij voor het eerst de wereld ziet, een deel van jou. De pseudowetenschap van cijfers heet numerologie.

Numerologie

Numerologie is in het westen ontstaan ten tijde van de Grieken met de filosoof Pythagoras als grondlegger ervan. In het Oosten was de Vedische numerologie al langer gemeengoed. Later kwam daar ook de Kabbalistische variant bij. Elk van deze stromingen heeft zijn eigenheden. Als je drie numerologieboeken inkijkt, merk je al snel een verschil op. Daarom is het een uitnodiging goed te achterhalen vanuit welke strekking het boek geschreven is. Numerologie fungeert als ‘basis-pseudowetenschap’. Cijfers, geometrie vormen letterlijk de basis van elke creatie op aarde. Geen enkel gebouw blijft staande zonder de samenstelling van een reeks cijfers in acht te nemen, elk computerprogramma is gestoeld op cijfers. Als je even doordenkt, besef je al gauw dat heel het leven wordt uitgedrukt in cijfers: de bankkaart, reispas, nummerplaat, maar ook het alfabet wordt herleid tot cijfers.

Bereken met onderstaande handige tool je geboortedaggetal of jaargetal en ontleed je karakter en ontdek voor welke uitdagingen je staat.

Je geboortedag en het doorvoelen van je kern

Laten we beginnen met het berekenen van je geboortegetal, deze stelt je in staat om je karakter te ontleden. Hier tel je de cijfers bij elkaar op, tot je één enkel cijfer bekomt. Of gebruik bovenstaande calculator.

Bijvoorbeeld: ben je geboren op 28-04-1987, dan wordt dit: 28 + 4 + 1987 = 2019. Daarop herleiden we 2019 tot een getal dat kleiner is dan 23: 2 + 0 + 1 + 9 = 12. Je geboortegetal is aldus 12.

Opgelet: de meestergetallen 11 en 22 vormen hierop een uitzondering en dienen op zichzelf geïnterpreteerd te worden. Een meestergetal draagt een hogere energie in zich, maar krijgt ook meer uitdagingen te verwerken om in zijn kracht te blijven staan.

En verder:
indien je geboortegetal groter is dan 9, wordt er nog verwezen naar een kleiner getal, aangezien de 12 uit het voorbeeld het cijfer (1 + 2 =) 3 herbergt. De geboortegetallen 12 én 3 zijn aldus in dit voorbeeld van toepassing. Als algemene regel kan gesteld worden dat het grootste getal die capaciteiten voorstelt, die de mensen in jou zien, terwijl het kleinste getal eerder jouw innerlijke gevoelens aanduidt.

Je jaargetal voor 2020

Tijdens ieder jaar van het leven ondervind je andere impulsen die jouw gedrag bepalen, die het je gemakkelijker of moeilijker maken om te leven. De berekening van het jaargetal toont je waar je staat op je levensweg. Men noemt het ook de levenslessen die je moet leren tijdens dat jaar van je leven. Wat je nu belangrijk vindt, kan voor jezelf over een jaar belachelijk lijken of omgekeerd, al naargelang de manier waarop je het bekijkt. Naargelang de eigen ingesteldheid en karakter vind je bepaalde situaties plezierig of integendeel: problematisch. Lees hier het artikel en de betekenis van jouw jaargetal voor 2020.

Interessante links