26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Chinese horoscoop: hoe ga jij met geld om volgens jouw Chinese teken?

Astrologie
Bloom
06/12/2021
Chinese horoscoop: hoe ga jij met geld om volgens jouw Chinese teken?

We zijn voornamelijk vertrouwd met onze Westerse astrologie, maar ook in het Oosten heeft men een uitvoerig astrologisch systeem opgebouwd. Een systeem dat ons ook duidelijke en informatieve inzichten biedt over ons eigen gedrag. Leer vandaag aan de hand van je Chinese horoscoop hoe jij in geldzaken handelt en hoe jij je financiën regelt.

De Chinese Horoscoop wordt net zoals de Westerse Astrologie ook onderverdeeld in twaalf sterrenbeelden. Maar in tegenstelling tot onze Westerse astrologie is er niet iedere maand een ander dierenriemteken aan de beurt, maar ieder jaar. Een teken, zoals de Hond, zal dus ook over heel het jaar regeren.

Daarnaast wordt het begrip geld en welstand in de Oosterse cultuur anders geïnterpreteerd dan in de Westerse cultuur. Zo hebben wij de notie dat we door voldoende inspanning en doorzettingsvermogen ons eigen lot kunnen bepalen, een idee dat schatplichtig is aan de ‘Amerikaanse droom’. Dit is slechts een oppervlakkige waarheid want andere factoren, zoals het domme geluk, zullen ook een rol spelen. We kunnen ons dan afvragen of dit wel toeval is. Aan de hand van je Chinese horoscoop kun je inzichten verwerven over bepaalde karaktereigenschappen. Ook op financieel vlak. En hoewel een groot deel van ons lot al verzegeld is, kun je toch je voordeel doen met deze informatie.

De 5 elementen

De Chinese horoscoop bestaat uit twaalf dierenriemtekens, maar elk teken wordt nog eens onderverdeeld in vijf categorieën, namelijk: metaal, hout, water, vuur en aarde. Alles in onze leefwereld houdt verband met deze vijf basiselementen. Zowel kleuren, seizoenen, richtingen, jaren, maanden en uren krijgen hun betekenis aan de hand van deze vijf elementen. Een Os die geboren is in een aardejaar zal anders zijn dan een Os die geboren werd in een vuurjaar.

Chinese horoscoop: de Rat

Rat Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren:

 • 24 januari 1936 tot en met 10 februari 1937 - Vuurrat
 • 10 februari 1948 tot en met 28 januari 1949 - Aarderat
 • 28 januari 1960 tot en met 14 februari 1961 - Metaalrat
 • 15 februari 1972 tot en met 2 februari 1973 - Waterrat
 • 2 februari 1984 tot en met 19 februari 1985 - Houtrat
 • 19 februari 1996 tot en met 6 februari 1997 - Vuurrat
 • 7 februari 2008 tot en met 25 januari 2009 - Aarderat
 • 25 januari 2020 tot en met 11 februari 2021 - Metaalrat

De Rat onder de Chinese tekens is een geboren charmeur met grote sociale vaardigheden waardoor deze personen van een zekere populariteit kunnen genieten. Het is opmerkelijk hoe de Rat kan omgaan met personen vanuit allerlei verschillende achtergronden. Als Rat ben je ook erg opportunistisch en zal je mogelijke kansen met beide handen grijpen. Op financieel vlak is de Rat erg zuinig en voor sommigen zelfs gierig. Toch spendeer je graag al je geld aan jouw familie. Een van je doelstellingen is dan ook om een eigen huis te verwerven om zo zelf een gezin op te bouwen. Dit zal een prioriteit zijn die zeker gerealiseerd moet worden. Onnodige gelduitgaven zal je dan ook niet snel maken want alle extra’s moeten geïnvesteerd worden in het huiselijk leven.

”Op financieel vlak is de Rat erg zuinig en voor sommigen zelfs gierig.”

De Metaalrat
Deze Ratten beschikken over een groot inzicht in financiële zaken en investeren op een verstandige manier in lucratieve ondernemingen. Hun belangrijkste prioriteit is het thuisfront en hierin zal deze Rat dan ook veel geld investeren zodat het van comfort en smaak getuigt. De Metaalrat zal rijker sterven dan deze geboren is.

De Waterrat
Dit is een Rat die niet alleen scherpzinnig is, maar ook erg populair is in zijn of haar omgeving. De Waterrat is een fantasierijke persoonlijkheid die het kan maken als schrijver of zal uitblinken in andere kunstzinnige beroepen. Deze Rat heeft een groot instinct om met mensen om te gaan, wat het materieel succes zal opbrengen.

De Houtrat
De Houtrat zal het moeilijk hebben om op dreef te raken aangezien ze wat gehinderd worden door angst en onzekerheid. Desondanks beschikken deze personen over veel talenten en een grote mate van intelligentie gepaard met een speciale vorm van humor. Deze Ratten maken het door hun intelligentie en hun artistieke bezigheden.

De Vuurrat
De Vuurrat wordt voortgedreven door zijn of haar enthousiasme en zal er dan ook altijd voor te vinden zijn om onbetreden paden te bewandelen. Deze rat kan wel eens te impulsief omgaan met geld. Ondanks de financiële tegenvallers kunnen deze Ratten als geen ander uit een dal kruipen om aan een nieuwe start te beginnen. Voor deze Rat moet er nu en dan vernieuwing zijn, waardoor zijn of haar leven niet in een constante lijn zal gaan.

De Aarderat
De Aarderat staat met beide voeten op de grond en zal daarom zelden of nooit een risico willen nemen. Het financieel leven zal een constante opbouw kennen, maar dit gaat wel wat langzaam bij momenten. Ze spelen op veiligheid en welstand zal pas later accumuleren. Ze kunnen hun intelligentie aanwenden om er financieel beter van te worden, wat hen vrij behoorlijk lukt.

Chinese horoscoop: de Os

Os Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 25 januari 1925 tot en met 12 februari 1926 - Houtos
 • 11 februari 1937 tot en met 30 januari 1938 - Vuuros
 • 29 januari 1949 tot en met 16 februari 1950 - Aardeos
 • 15 februari 1961 tot en met 4 februari 1962 - Metaalos
 • 3 februari 1973 tot en met 22 januari 1974 - Wateros
 • 20 februari 1985 tot en met 8 februari 1986 - Houtos
 • 7 februari 1997 tot en met 27 januari 1998 - Vuuros
 • 26 januari 2009 tot en met 13 februari 2010 - Aardeos
 • 12 februari 2021 tot en met 31 januari 2022 - Metaalos

De Os is een harde en toegewijde werker en door deze eigenschap kan hij of zij vooruitgang boeken in het leven. Deze personen gaan vastberaden aan het werk en hebben al van jongs af aan de doelen voor ogen die zij of hij wil bereiken. Een nadeel is wel dat de Ossen weinig flexibel zijn. Ze houden van tastbare dingen, zoals een stuk bouwgrond waar ze hun huis kunnen op zetten, maar ook van andere materiële zaken en voedsel. Als ze iets kopen, dan wensen ze kwaliteit en daarvoor moet er eerst geld in het laatje komen. Al van op jonge leeftijd beginnen ze dan ook geld te verdienen. Veelal zullen de Ossen meerdere inkomensbronnen hebben. Eens ze aan het werk zijn dan zetten ze zich volledig in, maar wensen daar ook een zekere beloning voor.

”De Os is een harde en toegewijde werker en door deze eigenschap kan hij of zij vooruitgang boeken in het leven.”

De Metaalos
Dit is een toegewijde werker die wel koppig kan zijn, maar resoluut op zijn of haar doel afgaat. Metaalossen zijn briljant in het ondernemen van zaken en willen financiële veiligheid waarborgen. Een prioriteit zal het bouwen van een huis voor zichzelf zijn. Er kan bij momenten wel een gebrek aan empathie en warmte zijn want ze zijn zo gefocust op zichzelf.

De Wateros
Deze Os staat altijd in de schijnwerpers en kan op een vlotte manier veel zaken oplossen. De Wateros stelt zich dienstbaar op in de samenleving en zal vaak een job vinden in nutsbedrijven of de sociale sector. Water is een expansief element waardoor deze Ossen rijker worden met de jaren. Ze zijn beschermend en steunen hun omgeving.

De Houtos
Houtossen zijn boeiende en briljante personen die ook wel koppig en volhardend kunnen zijn. Deze eigenwijzen weten wat ze willen en eisen dat hun omgeving naar hen luistert. Ze stralen een natuurlijk gezag uit en verwerven hierdoor respect vanuit de omgeving. Het zijn bezorgde mensen die sterk begaan zijn met de partner en de familieleden.

De Vuuros
Zoals de naam laat vermoeden is dit een vurig type die erg uitgesproken ideeën heeft en het heft in eigen handen neemt. Vuurossen zijn niet te beroerd zelf de handen uit de mouwen te steken om hun huis te bouwen of allerlei klusjes te klaren. Het zijn voorzichtige planners en op financieel vlak zullen ze weinig vergissingen begaan. Voor ze in iets investeren, kijken ze eerst de kat uit de boom, waardoor hun beleggingen op langere termijn zeer rendabel zullen zijn.

De Aarde-Os
De aarde trekt materie aan en de Os is al een teken waarvoor het op financieel voor de wind gaat. De Aarde-Os is een scherpzinnig type dat op zakelijk vlak weet wat hij of zij doet. Op financieel vlak kan er dan ook vooruitgang verwacht worden en een goede kennis van de menselijke psychologie zal bijdragen tot hun succes.

Chinese horoscoop: de Tijger

Tijger Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren:

 • 31 januari 1938 tot en met 18 februari 1939 - Aardetijger
 • 17 februari 1950 tot en met 5 februari 1951 - Metaaltijger
 • 5 februari 1962 tot en met 24 februari 1963 - Watertijger
 • 23 januari 1974 tot en met 10 februari 1975 - Houttijger
 • 9 februari 1986 tot en met 28 januari 1987 - Vuurtijger
 • 28 januari 1998 tot en met 15 februari 1999 - Aardetijger
 • 14 februari 2021 tot en met 2 februari 20211 Metaaltijger
 • 1 februari 2022 tot en met 21 januari 2023 Watertijger
 • 19 februari 2034 tot en met 7 februari 20335 - Houttijger

Tijgers staan in de Chinese Astrologie bekend als geboren leiders en zullen in hun job een steile opgang kennen. Het is een eigenzinnig type dat zijn eigen weg bewandelt en daardoor niet openstaat voor kritiek of zelfs maar advies. De onafhankelijkheidsdrang van de Tijger kan in veel beroepssituaties toch een grote hinderpaal gaan vormen. Op financieel vlak zal de Tijger uitdagingen opzoeken; zo kan hij veel geld verdienen, maar het even later terug uitgeven aan weelde om gezien te worden door hun omgeving. Een dure auto zal een noodzaak zijn en ook aan dure geschenken voor familie en de partner zullen ze geld uitgeven. De Tijger wil aan het plaatje voldoen waarvan hij of zij denkt dat de omgeving hem of haar ziet. Ze blijven volgens de laatste mode gekleed, want elegantie is hun hoogste goed.

”De onafhankelijkheidsdrang van de tijger kan in veel beroepssituaties een grote hinderpaal gaan vormen.”

De Metaaltijger
Metaaltijgers zijn competitieve persoonlijkheden die er financieel op vooruit willen gaan, maar ze doen dit op een eigenzinnige wijze. Ze zijn niet altijd vatbaar voor goede raad vanuit hun omgeving, wat tot spanningen kan leiden. Wel zijn ze goed in het weerstaan van financiële druk en vinden hier zelfs creatieve oplossingen voor.

De Watertijger
Watertijgers zijn sympathieke en warme persoonlijkheden die sterk vooruitblikken op de toekomst en met veel inzet vooruit willen komen. Ze zetten zich specifiek in voor de familie en zullen deze veiligheid en comfort willen verschaffen. Het zijn dromers en emotionele kwesties kunnen wel eens de financiële stabiliteit in gevaar brengen.

De Houttijger
De Houttijger is het meest bereidwillig om samen te werken met anderen en daardoor minder individualistisch dan de andere Tijgers. Deze personen stellen welbepaalde doelen voor zichzelf, ook op financieel vlak, maar deze kunnen doorheen het leven wel eens veranderen. Ze kunnen het dan ook moeilijk hebben om consequent iets op te bouwen.

De Vuurtijger
Vuurtijgers gaan op een eigenzinnige en zelfs egocentrische wijze door het leven en kunnen als excentriek ervaren worden. Ze hebben zo hun eigen ideeën en gedragingen waardoor ze moeilijk manipuleerbaar zijn. Toch ontplooien ze een groot enthousiasme dat aanstekelijk werkt. Ze zullen op een zelfstandige wijze hun geld willen verdienen. Een beroep waar ze zelf de touwtjes in handen hebben, lijkt dan ook het meest geschikt.

De Aardetijger
Dit is de Tijger met een groot ondernemingszin en bovendien hebben ze een uitstekend zakelijk instinct, wat tot financieel succes kan leiden. Deze Tijger heeft machtige kennissen en vrienden. Het is een gedreven werker die zich kan specialiseren in een bepaald vakgebied waarin hij of zij uitblinkt.

Chinese horoscoop: de Haas

Konijn Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 19 februari 1939 tot en met 7 februari 1940 - Aardehaas
 • 6 februari 1951 tot en met 26 januari 1952 - Metaalhaas
 • 25 februari 1963 tot en met 12 februari 1964 - Waterhaas
 • 11 februari 1975 tot en met 30 januari 1976 - Houthaas
 • 29 januari 1987 tot en met 16 februari 1988 - Vuurhaas
 • 3 februari 2011 tot en met 22 januari 2012 - Metaalhaas
 • 22 januari 2023 tot en met 9 februari 2024 - Waterhaas
 • 8 februari 2035 tot en met 27 januari 2036 - Houthaas

De Haas is een intelligent en intuïtief wezen dat dicht bij de natuur staat. Hazen zullen vrijgevige mensen zijn die anderen willen helpen waardoor ze hun financiële vooruitgang remmen. Ze genieten van een grote mate aan populariteit. Hazen zijn in wezen vredestichters waarbij anderen zich goed en comfortabel zullen voelen. Het zijn zachtaardige en vriendelijke mensen die op financieel vlak hun middelen ten dienste zullen stellen aan anderen. Rijkdom hoeft niet persé voor de Haas en ze zijn meestal tevreden met de gegeven omstandigheden. Het zijn wel gedreven werkers, meestal op quasi vrijwillige basis, en het is daarom misschien raadzaam om de juiste vergoeding te vragen voor hun prestaties. Ze schitteren in beroepen waarin ze sociaal en diplomatisch moeten zijn. Ietwat bizar aan de Haas is dat ze geld kunnen sparen voor een tijd waarna ze het in één keer kunnen uitgeven.

”Hazen zullen vrijgevige mensen zijn die anderen willen helpen waardoor ze hun financiële vooruitgang remmen.”

De Metaalhaas
Voor deze Haas zijn roem en geld slechts tijdelijke middelen die we toch allemaal achterlaten na dit leven waardoor ze geld en welstand niet als hun doel stellen. Deze Metaalhazen geloven sterk in de fataliteit van het leven maar het zijn wel behulpzame persoonlijkheden die het succes van anderen proberen te ondersteunen. Metaalhazen zijn best kunstzinnig.

De Waterhaas
Deze Haas zit verankerd in het verleden en wil tradities voortzetten. Dit kan betekenen dat ze de job van de ouders voortzetten of dat ze in het belang van de familie hun beroepsleven (niet) uitbouwen. Waterhazen zijn aangename persoonlijkheden die geliefd worden en rust kunnen verschaffen waar dat nodig is. Ze vertonen grote toewijding en zetten zich in voor hun medemens.

De Houthaas
Deze Haas is een aardige verschijning die gewaardeerd wordt in groepen en graag samenwerkt met anderen. Wel is het zo dat Houthazen het moeilijk kunnen hebben om alleen te functioneren. Ze zijn sociaal, hebben een grote vriendenkring en zijn populair in de omgeving. Ook zijn ze genereus, waardoor de gelduitgaven soms hoog kunnen oplopen.

De Vuurhaas
Vuurhazen zijn rustige persoonlijkheden die erg spontaan zijn en steeds bereid zijn om ergens te helpen. Toch zijn ze luidruchtiger dan hun soortgenoten. Deze personen zijn erg begaan met hun financiële toestand want ze willen veiligheid uitbouwen. Op hun oude dag hebben ze dan een mooie som bijeen gespaard. Er staat hen een boeiend leven te wachten waarin ze de sociale ladder kunnen opklimmen tot de hoogste toppen.

De Aardehaas
Aardehazen hebben een vriendelijk en aangenaam karakter waardoor ze ook populair zijn. Het zijn harde werkers en ze zetten zich in voor de ander, dit gepaard met een sterk praktisch talent. Wel kan de neiging ontstaan bij deze Hazen om dingen snel op te geven en over te gaan naar iets anders, wat de financiële positie in gevaar kan brengen.

Chinese horoscoop: de Draak

Draak Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 8 februari 1940 tot en met 26 januari 1941 - Metaaldraak
 • 27 januari 1952 tot en met 13 februari 1953 - Waterdraak
 • 13 februari 1964 tot en met 1 februari 1965 - Houtdraak
 • 31 januari 1976 tot en met 17 februari 1977 - Vuurdraak
 • 17 februari 1988 tot en met 5 februari 1989 - Aardedraak
 • 5 februari 2000 tot en met 23 januari 2001 - Metaaldraak
 • 23 januari 2021 tot en met 9 februari 2013 - Waterdraak
 • 10 februari 2024 tot en met 28 januari 2025 - Houtdraak
 • 28 januari 2036 tot en met 14 februari 2037 - Vuurdraak

De Draak is volgens de Chinese Astrologie voor het geluk geboren en zeker op financieel vlak zullen de draken het goed doen. Het zijn intelligente personen die elke kans die ze krijgen met beide handen aangrijpen. Eens ze voor iets gekozen hebben, doen ze dit ten volle. Bij het verwezenlijken van hun doelen zullen Draken hoge eisen stellen aan zichzelf. Dit zijn energieke personen die bereid zijn op elk uur van de dag te werken, maar ze worden ook gekenmerkt door een zekere impulsiviteit. Ze hebben geen geduld en kunnen kwetsend overkomen. In de loop van hun leven zullen Draken wel vooruitkomen want ze hebben goede ideeën en in het carrièreleven geven ze zich ten volle. Draken kunnen nieuwe impulsen geven aan bedrijven door het introduceren van nieuwe technologie of het veranderen van de interne structuur van het bedrijf. Met hun eigenzinnigheid presteren ze het best op zelfstandige basis.

”Dit teken is geboren voor het geluk en zeker op financieel vlak zullen de draken het goed doen.”

De Metaaldraak
Deze Metaaldraak heeft een sterk gepassioneerde natuur en kan zeer koppig zijn. Metaaldraken blinken uit op carrièrevlak en zullen in de loop van hun leven comfort en weelde genieten. Bovendien zijn deze Draken erg taai en zullen ze een lang leven kennen. Metaaldraken bereiken hoge posities en worden navenant financieel beloond.

De Waterdraak
Dit is een erg begrijpende Draak die in staat is om veel te delen met anderen en om ermee samen te werken en leven. Op financieel vlak zijn Waterdraken voor het geluk geboren en het geld zal vanuit verschillende bronnen naar hen toe stromen. Ze hebben uitermate geluk in kansspelen waarbij ze van de ene dag op de andere schatrijk kunnen worden.

De Houtdraak
Houtdraken zijn praktische mensen die ook wel veel fantasie in zich hebben. Ze hebben over het algemeen een speciale zienswijze en ze zijn dan ook geïnteresseerd in originele ideeën. Als Draak zijn ze erg zachtaardig en kunnen ze goed opschieten met de omgeving waardoor ze een zekere populariteit kennen. Bovendien zijn ze gepolijster dan de andere Draken.

De Vuurdraak
Vuurdraken zijn openhartige mensen die veel kracht tonen en algemeen gerespecteerd worden voor hun eerlijkheid. Het zijn natuurlijke leiders die de kracht vinden om moeilijke situaties in hun voordeel om te buigen. Ze zijn ook altijd enthousiast die steeds een oplossing vinden voor moeilijkheden en op financieel vlak kennen ze succes, hoewel ze ook veel geld uitgeven. Als ze hun uitgaven onder controle kunnen houden, kennen ze weinig problemen op financieel vlak.

De Aardedraak
In vergelijking met de andere Draken zijn Aardedraken eerder rustige en bedachtzame personen die houden van goed contact met anderen. Ze zijn met weinig tevreden, maar kunnen wel heel koppig zijn en van bepaalde standpunten wijken ze niet. Ze hebben een goed inzicht op financieel vlak met welstand tot gevolg.

Chinese horoscoop: de Slang

Slang Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 27 januari 1941 tot en met 14 februari 1942 - Metaalslang
 • 14 februari 1953 tot en met 2 februari 1954 - Waterslang
 • 2 februari 1965 tot en met 20 januari 1966 - Houtslang
 • 18 februari 1977 tot en met 6 februari 1978 - Vuurslang
 • 6 februari 1989 tot en met 26 januari 1990 - Aardeslang
 • 24 januari 2001 tot en met 11 februari 2002 - Metaalslang
 • 10 februari 2013 tot en met 30 januari 20214 - Waterslang
 • 29 januari 2025 tot en met 16 februari 2026 - Houtslang
 • 15 februari 2037 tot en met 3 februari 2038 - Vuurslang

Slangen zijn volgens de Chinese Astrologie intrigerend en mysterieus, maar ze zijn ook wijs en bekijken het leven vanop afstand. Op carrièrevlak zullen Slangen meerdere zaken ondernemen, waarbij ze zichzelf veranderen of ‘vervellen’. Het zijn bekwame organisators die het financiële geluk naar zich toe halen. Ze kennen financiële vooruitgang en ze zullen hier heengaan met meer dan met wat ze gekomen zijn. Slangen houden van geld, maar ze zullen veel geld spenderen aan exclusieve spullen. Ze moeten wel opletten met overmatig gokken, want de Slang is hier het meest ongelukkig in. Aangezien ze mysterieus zijn, weten weinigen wat ze juist met hun geld doen. Veel Slangen hebben ofwel geheime rekeningen of grote hoeveelheden cash in huis liggen. Voor hen is het een geruststelling dat er zoveel geld in de buurt is. Verder houden ze van de goede dingen des levens, van eten en drinken.

”Op carrièrevlak zullen Slangen meerdere zaken ondernemen, waarbij ze zichzelf veranderen of ‘vervellen’.”

De Metaalslang
Zoals alle Slangen zijn deze personen mysterieus en blijven ze liefst zoveel mogelijk onafhankelijk. Metaalslangen nemen slechts enkele mensen in vertrouwen. Het zijn afwachtende persoonlijkheden die pas na een tijd zullen toeslaan. Op financieel vlak zijn het goede investeerders die een groot inzicht hebben op financieel vlak. Ook hun intuïtie zal hierbij helpen.

De Waterslang
Waterslangen zijn intelligente personen die mysterieuze zaken bestuderen en een ruime belangstelling heeft. Het zijn rustige, besloten personen die gereserveerd kunnen overkomen. Hun tweede levenshelft zal in welstand verlopen. Op carrièrevlak starten deze personen onderaan, maar eindigen ze aan de top. Verder zijn ze erg trouw op liefdesvlak.

De Houtslang
Houtslangen kunnen goed met anderen omgaan. Toch kennen ze algemeen een grote onvrede; ze plannen wel om grootse dingen te bereiken, maar het resultaat laat veelal op zich wachten. Bovendien zijn er huiselijke aangelegenheden, zoals scheidingen, die de financiële stabiliteit in gevaar kunnen brengen.

De Vuurslang
Vuurslangen zijn impulsieve persoonlijkheden die altijd hun opinie geven, zelfs als ze daar niet om gevraagd worden. Met een grote zelfverzekerdheid stappen zij door het leven waarbij ze de voorkeur voor bepaalde personen ook laten blijken. Deze Slang wordt wel gewaardeerd en bewonderd voor de daadkrachtige manier waarop hij of zij de zaken aanpakt. Ze hebben het talent om dingen te laten groeien en dus een zaak uit te bouwen.

De Aarde-Slang
Aardeslangen zijn beminnelijke mensen die charmant en amusant overkomen. Ze zijn heel verstandig en op financieel vlak kunnen ze hun plan trekken. Ze zullen dan ook overkomen als bekwame en slimme investeerders. Op carrièrevlak zullen ze het maken, en zullen dan ook succes kennen.

Chinese horoscoop: het Paard

Paard Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 15 februari 1942 tot en met 4 februari - Waterpaard
 • 3 februari 1954 tot en met 23 januari 1955 - Houtpaard
 • 21 februari 1966 tot en met 8 februari 1967 - Vuurpaard
 • 7 februari 1978 tot en met 27 januari 1979 - Aardepaard
 • 27 januari 1990 tot en met 14 februari 1979 - Aardepaard
 • 12 februari 2002 tot en met 31 januari 2003 - Waterpaard
 • 31 januari 20214 tot en met 18 februari 2015 - Houtpaard
 • 17 februari 2026 tot en met 5 februari 2027 - Vuurpaard
 • 4 februari 2038 tot en met 23 januari 2039 - Aardepaard

Het Paard heeft volgens de Chinese Astrologie een levendige persoonlijkheid en gaat met volle kracht door het leven. Deze personen houden van het leven en bouwen graag een feestje. Ze hebben een sterk temperament en zullen altijd hun eigen weg willen gaan. Paarden spenderen veel energie aan hun uiterlijk, maar hiervoor is ook geld nodig. Ze hebben hun trots en zullen zich proberen veilig te stellen op financieel vlak. Ze zijn er niet in de eerste plaats op gericht om grote welstand te bekomen, maar gewoon om genoeg beschikbaar te hebben. Deze personen staan graag in het centrum van de belangstelling en binnen het gezin zullen ze een centrale rol spelen. Het is belangrijk voor hen om de teugels in handen te hebben en te kunnen beschikken over hun eigen geld. Vaak nemen ze leidinggevende posities in en hierdoor kunnen ze hun royale levensstijl onderhouden. Ze laten zich soms verleiden tot risicovolle ondernemingen.

”Paarden spenderen veel energie aan hun uiterlijk, maar hiervoor is ook geld nodig.”

Het Metaalpaard
Dit Paard heeft veel vrienden en kennissen, maar is ook erg onafhankelijk. Deze Metaalpaarden zullen dan ook het meeste succes kennen in zelfstandige beroepen, meestal in creatieve projecten. Hun eigenzinnige levensstijl staat het verwerven van grote rijkdom soms wel in de weg.

Het Waterpaard
Dit zijn vriendelijke en humoristische mensen die intelligent door het leven gaan. Waterpaarden hebben veel scherpe inzichten maar ze lijden ook onder een gebrek aan eenduidigheid waardoor ze steeds van hun doel afdwalen, wat het financiële succes kan schaden. Waterpaarden zijn evenwel ook eigenzinnig en heel erg onafhankelijk.

Het Houtpaard
Dit zijn de meest soepele onder de Paarden en kunnen daardoor goed met anderen opschieten. Houtpaarden weten zich goed een weg te banen door het maatschappelijk leven waardoor ze vaak hoge en statusrijke posities bekleden. Het zijn originele denkers die steeds goed geïnformeerd zijn en er hierdoor op vooruit kunnen komen in het leven.

Het Vuurpaard
Vuurpaarden zijn krachtige persoonlijkheden die zich willen onderscheiden in het leven. Het zijn intelligente personen die vastberaden op hun doel afgaan, waarvoor ze veel bewondering krijgen vanuit hun omgeving. Dit zijn geïnspireerde leiders die automatisch het heft in handennemen. Op financieel vlak kunnen ze een goede balans vinden tussen de uitgaven en de inkomsten.

Het Aardepaard
Aardepaarden willen steeds in het centrum van de belangstelling staan, maar ze blijven wel behulpzaam voor vrienden. Ze zullen anderen dan ook uit de nood helpen, maar ze eisen er wel aandacht en respect voor terug. Het zijn harde werkers die zichzelf kunnen overtreffen en bovendien kunnen ze veiligheid uitbouwen op financieel vlak.

Chinese horoscoop: de Geit

Geit Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 5 februari 1943 tot en met 24 januari 1944 - Watergeit
 • 24 januari 1955 tot en met 11 februari 1956 - Houtgeit
 • 9 februari 1967 tot en met 29 januari 1968 - Vuurgeit
 • 28 januari 1979 tot en met 15 februari 1980 - Aardegeit
 • 15 februari tot en met 3 februari 1992 - Metaalgeit
 • 1 februari 2003 tot en met 21 januari 2004 - Watergeit
 • 19 februari 2015 tot en met 7 februari 2016 - Houtgeit
 • 6 februari 2027 tot en met 25 januari 2028 - Watergeit
 • 24 januari 2039 tot en met 11 februari 2040 - Aardegeit

Geiten zijn de meest soepele personen van de Chinese dierenriem. Het zijn warme persoonlijkheden die steeds openstaan voor anderen en die bovendien een sterke sociale voeling hebben. Ze houden van het leven en de kunstzinnigheid die erin vervat zit. Ze zijn kunstenaars en spenderen ook veel geld aan mooie voorwerpen. Geiten willen zich inzetten voor hun job, maar hierbij moeten ze wel de ruimte krijgen voor eigen expressie. Innoverende ideeën kunnen hen vooruithelpen en ze doen het vaak goed in de kledingsector of in decoratie. Ze weten steeds iets opzij te zetten voor later, hoewel ze niet erg zuinig zijn. Geiten dromen er steeds van om nog rijker te worden, vandaar hun neiging om zich eens te wagen aan een kansspel.

”Geiten willen zich inzetten voor hun job, maar hierbij moeten ze wel ruimte krijgen voor eigen expressie.”

De Metaalgeit
Metaalgeiten zijn elegante en charmante persoonlijkheden die houden van mooie zaken en zich kleden naar de laatste normen. Toch zijn het ook verantwoordelijke mensen die trouw zijn aan de familie en hun werkgevers. Ondanks de ups en downs zijn ze op beroepsvlak steeds de winnaar. Ook op financieel vlak geraken ze erop vooruit waardoor ze kunnen sparen.

De Watergeit
Watergeiten zijn populaire personen die goed kunnen opschieten met iedereen en bovendien over veel smaak beschikken. Het zijn eerder verlegen types die wel eens gereserveerd kunnen overkomen. Ondanks dit kunnen ze moeilijk alleen leven en ze voelen zich dan ook het best als ze omringd worden door kennissen en vrienden.

De Houtgeit
Houtgeiten zijn kunstzinnige personen die zich kleden volgens de laatste trends en zich het liefst begeven in mooie omgevingen en de hogere kringen. Het zijn getalenteerde mensen die uitgesproken kunstzinnig zijn waarmee ze succes kunnen oogsten. Op financieel vlak kunnen ze niet klagen en ze zullen rijk trouwen of komen in een situatie terecht waarin ze een steile opgang kennen.

De Vuurgeit
De Vuurgeit is een van de meest verfijnde tekens van de Chinese dierenriem. Als iets trendy is, dan zijn ze er geweest of hebben ze het in hun bezit. Deze personen hebben kunstzinnige talenten waarmee ze succes kunnen boeken. Als Vuurgeit worden ze ook gekenmerkt door een warme en open relatie met anderen. Op financieel vlak geven ze veel geld uit, vaak op een impulsieve manier. Ze gaan graag uit en spenderen veel geld aan hun uiterlijk.

De Aardegeit
Op deze personen kan je rekenen en hun familie kan altijd op hen bouwen. Familiebanden zijn heilig voor deze Geit, maar ze houden ook van reizen, verplaatsingen en nieuwe ontmoetingen. Aardegeiten zullen het wel moeilijk hebben om geld opzij te zetten waardoor ze vaak de eindjes aan elkaar moeten knopen.

Chinese horoscoop: de Aap

Aap Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 25 januari 1944 tot en met 12 februari 1945 - Houtaap
 • 12 februari 1956 tot en met 30 januari 1957 - Vuuraap
 • 30 januari 1968 tot en met 16 februari 1969 - Aardeaap
 • 16 februari 1980 tot en met 4 februari 1981 - Metaalaap
 • 4 februari 1992 tot en met 22 januari 1993 - Wateraap
 • 22 januari 2004 tot en met 8 februari 2005 - Houtaap
 • 8 februari 2016 tot en met 27 januari 2017 - Vuuraap
 • 26 januari 2028 tot en met 12 februari 2029 - Aardeaap
 • 12 januari 2040 tot en met 31 januari 2041 - Metaalaap

De Aap is een intelligent teken binnen de Chinese dierenriem dat veel sprankelende ideeën heeft en animo binnen een groep kan brengen. Apen zijn handig in menselijke contacten en doen dit op een humoristische manier. Wel is het zo dat ze verbergen wat ze eigenlijk willen, maar ze worden wel gewaardeerd door hun omgeving, dit dankzij hun humor en scherpzinnigheid. Geld is erg belangrijk voor de Aap en ze verzamelen dan ook gemakkelijk welstand. Bij bepaalde Apen zal dit wel niet op een even eerlijke manier gebeuren, maar uiteindelijk is het resultaat er wel. Soms blijkt het ook zo te zijn dat de Aap zijn eigen vrijheid laat inperken, zo kan deze in een huwelijk blijven zitten omdat het een zekere veiligheid garandeert. Door hun handigheid en creativiteit kunnen ze grote fortuinen opbouwen, maar ze moeten er wel interesse voor kunnen opbrengen, anders laten ze het gemakkelijk afweten.

”Geld is erg belangrijk voor de Aap en ze verzamelen dan ook gemakkelijk welstand.”

De Metaalaap
Metaalapen hebben een sterke wil en gaan vastberaden op hun doel af. Met hun eigenwijsheid en zelfverzekerdheid willen ze de grootste bergen beklimmen. Ze hebben een neus voor goede investeringen waardoor ze hun financiële middelen zien groeien.

De Wateraap
Waterapen zijn de minst humoristische en variabele Apen van de Chinese dierenriem. Ze beschikken over veel discipline, maar zijn ook wat mysterieus want ze laten weinig in hun kaarten kijken. Ze investeren soms in zaken die men niet onmiddellijk zou verwachten. Wel krijgen deze Waterapen veel steun vanuit hun omgeving, ook omdat ze makkelijk mensen kunnen overtuigen.

De Houtaap
Houtapen zijn personen met een rijke fantasie die efficiënt en ordelijk te werk gaan. Ze kunnen munt slaan uit elke kans die ze krijgen en het zijn ook bezige bijen die weinig tijd willen verliezen want ‘time is money’. Ze kunnen dan ook als workaholic door het leven gaan.

De Vuuraap
Vuurapen zijn sprankelende en meeslepende persoonlijkheden die voortdurend warmte en enthousiasme uitstralen. Ze zijn in alles geïnteresseerd en een goed gesprek laten ze dan ook niet liggen, wat hen soms belet om efficiënt te werken. Ze kunnen wel veel bereiken door hun grote handigheid en talent om anderen te overtuigen.

De Aardeaap
Aarde-apen weten over alles wel iets te zeggen en ze zijn dan ook geïnteresseerd in alles. Ze vermijden het drukke leven en willen het liever rustig aan doen. Het financieel geluk lacht hen toe want ze krijgen veel mooie kansen aangeboden. Veel van deze Apen die onder het element aarde vallen, worden dan ook rijk in de loop van hun leven.

Chinese horoscoop: de Haan

Haan Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 26 januari 1933 tot en met 13 februari 1934 - Waterhaan
 • 13 februari 1945 tot en met 1 februari 1946 - Houthaan
 • 31 januari 1957 tot en met 17 februari 1958 - Vuurhaan
 • 17 februari 1969 tot en met 5 februari 1970 - Aardehaan
 • 5 februari 1981 tot en met 24 januari 1982 - Metaalhaan
 • 23 januari 1993 tot en met 9 februari 1994 - Waterhaan
 • 9 februari 2005 tot en met 28 januari 2006 - Houthaan
 • 28 januari 2017 tot en met 15 februari 2018 - Vuurhaan
 • 13 februari 2029 tot en met 1 februari 2030 - Aardehaan

De Haan heeft een opvallende persoonlijkheid met zijn intelligentie en grote belezenheid als grootste troeven. Voor de omgeving lijkt de Haan erg zelfzeker en behept met een sterke wil, maar ook erg kritisch. Ze zijn vaak haantje de voorste in het definiëren van modetrends en hippe zaken, maar hiervoor hebben ze wel geld nodig. In armoede leven is dan ook niet voor hen weggelegd. Er moeten dus voldoende financiële middelen zijn zodat ze op het niveau kunnen leven waarin ze zichzelf zien. Ze spenderen veel geld aan zaken die volgens de trends ‘in’ zijn. Een negatieve karaktertrek van de Haan is dat ze moeilijk een dankwoord over de lippen krijgen, hun hooghartigheid staat dit in de weg. Hanen zullen zich hard inzetten om een luxueus leven te leiden en vooral om een imago op te bouwen. Ze willen vooruit in het leven en deze ambitie eisen ze ook van hun partner.

”Voor de omgeving lijkt de Haan erg zelfzeker en behept met een sterke wil, maar ook erg kritisch.”

De Metaalhaan
Metaalhanen zijn eigenzinnige en sterke Hanen die wel wat in zichzelf gekeerd en humeurig naar hun omgeving kunnen zijn. Hun temperament zal het relatieleven soms moeilijk maken. Positief is wel dat het getalenteerde en toegewijde werkers die vooruit willen komen in het leven. Op financieel vlak zijn Metaalhanen erg nauwkeurig waardoor ze erop vooruit raken op financieel vlak.

De Waterhaan
Waterhanen zijn leiderstypes die anderen kunnen overhalen om samen te werken. Deze Haan zal zich sterk inzetten op beroepsvlak om genoeg bijeen gespaard te hebben en de veiligheid uit te bouwen. Op relatievlak hebben ze het moeilijk door hun eigenzinnige karakter, maar op financieel vlak blinken ze uit, dit door hun zorgvuldigheid.

De Houthaan
Er zijn gans wat positieve kenmerken verbonden aan dit teken: hardwerkend, moedig en getalenteerd. Houthanen zijn zelfverzekerde en sterke persoonlijkheden die groepen kunnen domineren. Ze verwachten dat iedereen zich even sterk inzet als zij doen, wat natuurlijk niet altijd het geval zal zijn. Over het algemeen kennen ze succes op financieel vlak.

De Vuurhaan
Het zelfbeeld dat Vuurhanen naar hun omgeving projecteren is voor deze Haan onder het element vuur erg belangrijk, waardoor ze veel tijd en middelen spenderen aan hun uiterlijk. Het zijn goede organisators die over veel wilskracht en leidinggevende capaciteiten beschikken. Vuurhanen zijn erg direct waardoor ze soms kunnen kwetsen. Door hun inzet en bezieling kunnen ze grote progressie maken op financieel vlak.

De Aardehaan
Aardehanen zijn harde werkers waardoor ze gerespecteerd worden door hun omgeving. Het zijn getalenteerde en kunstzinnige personen die hun veiligheid proberen uit te bouwen en tegen de tijd dat ze pensioengerechtigd zijn, hebben ze hun schaapjes op het droge. De Haan die onder het element aarde valt, zal vooral succes kennen door zijn onophoudelijke inzet.

Chinese horoscoop: de Hond

Hond Chinese Horoscoop Bloom Jaar Van Het Varken Seo

Geboren tussen:

 • 14 februari 1934 tot en met 3 februari 1935 - Houthond
 • 2 februari 1946 tot en met 21 januari 1947 - Vuurhond
 • 18 februari 1958 tot en met 7 februari 1959 - Aardehond
 • 6 februari 1970 tot en met 26 januari 1971 - Metaalhond
 • 25 januari 1982 tot en met 12 februari 1983 - Waterhond
 • 10 februari 1994 tot en met 30 januari 1995 - Houthond
 • 29 januari 2006 tot en met 17 februari 2007 - Vuurhond
 • 16 februari 2018 tot en met 4 februari 2019 - Aardehond
 • 2 februari 2030 tot en met 22 januari 2031 - Metaalhond

Honden zijn volgens de Chinese Astrologie loyaal en willen veel aan anderen geven. Ze hebben een groot gevoel voor rechtvaardigheid, waardoor ze over het algemeen eerlijk en betrouwbaar zijn. De personen die bemind worden door een Hond zullen genieten van een trouwe en warme band. Hun toewijding naar anderen is overweldigend, maar op financieel vlak zullen ze de steun van anderen kunnen gebruiken, aangezien ze niet altijd even wijs met geld omspringen. Het is belangrijk voor hen om goede raadgevers rond zich te verzamelen die hen van financieel onheil kunnen behoeden. Honden spenderen veel geld en zullen pas als het echt nodig blijkt te zijn, de noodzaak inzien om geld te verdienen en te sparen. Honden kunnen weleens pessimistisch zijn over hun geldmiddelen, vooral als hun verwachtingen niet ingevuld worden.

”Het is belangrijk voor hen om goede raadgevers rond zich te verzamelen die hen van financieel onheil kunnen behoeden.”

De Metaalhond
Metaalhonden zijn vastberaden persoonlijkheden die zelfverzekerd op hun doel afgaan. Ze kunnen zich wat afzijdig houden van de samenleving waardoor ze een koele en afstandelijke indruk nalaten. Ook kunnen ze scherpe kritiek uiten die anderen diep kunnen kwetsen. Metaalhonden willen hun financiële middelen zien te vergroten.

De Waterhond
Waterhonden zijn charmante mensen die anderen naar zich toe trekken en die zich vlot in sociale contacten inleven. Ze zijn minder individualistisch dan de andere Honden waardoor ze anderen opzoeken om ermee samen te werken. Deze personen gaan vlot om met de ups en downs die het leven biedt, maar ze moeten wel opletten met hun geldbeheer.

De Houthond
Houthonden zijn harde werkers en zullen vol overgave hun doelen nastreven, wat ervoor zorgt dat ze in de Chinese astrologie diegene zijn die een schitterende carrière kennen. Bovendien volgen ze vaak doorgedreven studies. Rechtvaardigheid is een sleutelwoord voor hen en ze hebben dan ook een streng moraal, ook naar anderen toe.

De Vuurhond
Vuurhonden bekijken het leven door een roze bril en zorgen ervoor dat ze steeds de goede kanten ervan blijven zien. Ze houden van schoonheid en zullen dan ook aantrekkelijke mensen om zich heen verzamelen. Een negatief punt is dat ze zich vaak laten leiden door hun temperament, ook op financieel vlak waarin ze onafhankelijk willen zijn, wat ertoe leidt dat ze soms verkeerd investeren.

De Aardehond
Aardehonden staan gekend als perfectionisten die goed kunnen organiseren en efficiënt zijn op beroepsvlak. Door hun gedrevenheid zullen ze hun doelen bereiken, maar ze zijn ook bereid om hun geld aan anderen te geven. Deze Hond heeft, meer dan anderen, financieel geluk in het leven waardoor ze welstand aantrekken.

Chinese horoscoop: het Varken

Varken Chinese horoscoop Bloom Jaar van de Rat 2020 SEO

Geboren tussen:

 • 4 februari 1935 tot en met 23 januari 1936 - Houtvarken
 • 22 januari 1947 tot en met 9 februari 1948 - Vuurvarken
 • 8 februari 1959 tot en met 27 januari 1960 - Aardevarken
 • 27 februari 1971 tot en met 14 februari 1972 - Metaalvarken
 • 13 februari 1983 tot en met 1 februari 1984 - Watervarken
 • 31 januari 1995 tot en met 18 februari 1996 - Houtvarken
 • 5 februari 2019 tot en met 24 januari 2020 - Aardevarken
 • 23 januari 2031 tot en met 10 februari 2032 - Metaalvarken

Het Varken is een van de meest populaire tekens van de Chinese dierenriem. Het zijn loyale personen die vriendschap hoog in het vaandel dragen, ook in een relatie. Varkens zijn voorstanders van de waarheid en wensen deze uit te drukken. Het is niet altijd makkelijk om met Varkens samen te leven, dit omdat men altijd op de feiten gedrukt wordt. Ze hebben een grote kennis en beschikken over een zekere wijsheid, waardoor een gesprek met een Varken altijd leerrijk is. Varkens genieten met volle teugen van het leven en betalen daar ook de prijs van. Het geluk lacht hen wel toe en ze zitten er dan meestal ook warmpjes in. Ze kennen geluk bij een erfenis of bij kansspelen. Als ze op hachelijke momenten geld nodig hebben, dan vinden Varkens dat ook.

”Het is niet altijd makkelijk om met Varkens samen te leven, dit omdat men altijd op de feiten gedrukt wordt.”

Het Metaalvarken
Metaalvarkens zijn populaire personen met een groot gevoel voor humor en dus ook een graag geziene gast zijn op sociale bijeenkomsten. Ze hebben een ruime vriendenkring en ze genieten van het leven. In hun carrière zijn ze erg ambitieus en ze zullen hun doel meer dan bereiken. Op financieel vlak kunnen ze hun noden dan ook invullen.

Het Watervarken
Watervarkens zijn gelukkige en warmhartige mensen die met iedereen goed kunnen opschieten, ze zijn dan ook een zegen in hun omgeving. Op beroepsvlak zijn ze erg succesvol. Ze spenderen erg veel energie en tijd in hun carrière. Ze zijn doordacht wat ervoor zorgt dat ze op financieel vlak erg omzichtig omspringen met de middelen.

Het Houtvarken
Deze personen verwennen hun omgeving graag en zullen mensen dan ook overstelpen met cadeaus. Houtvarkens zijn steeds vriendelijk en aangenaam, maar daardoor ook erg toegeeflijk, waardoor mensen weleens misbruik van ze kunnen maken. Meestal redden ze het uiteindelijk wel na een moeilijke periode.

Het Vuurvarken
Dit zijn moedige personen die voor hun opvattingen opkomen en die doelen op een eigenzinnige wijze zullen nastreven. Vuurvarkens zijn avontuurlijke types die erg zelfverzekerd zijn, waardoor men hen moeilijk op andere ideeën kan brengen. Ondanks de risicovolle ondernemingen die ze opstarten, kennen ze wel geluk in het leven waardoor financiële avonturen goed aflopen. Bovendien staat dit Varken gekend om zijn spilzucht en gulheid.

Het Aardevarken
Deze Varkens zijn gericht op carrière en de verwezenlijking van hun doelen. Reeds op jonge leeftijd hebben ze hun plannen al uitgetekend om op een rendabele wijze hun inspanningen te verzilveren. Aardevarkens zijn ook goede organisatoren die er op financieel vlak op vooruitkomen.

Dus... Hoe spring jij om met geld?

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Astrologie

Mars in Steenbok • 5 januari tot 14 februari 2024 • Doelbewust naar de diepte

Op 5 januari 2024 komt de planeet Mars het sterrenbeeld (of liever: dierenriemteken) Steenbok…

Lees meer
Astrologie

8 mei 2024 • Nieuwe Maan in Stier • Leg je fundament

Op woensdag 8 mei prijkt de Nieuwe Maan omstreeks 05.24 uur in het sterrenbeeld Stier. Stier…

Lees meer
Spiritualiteit

De kegel van kracht: een magisch wicca ritueel

Jij en ik, de natuur, de aarde, gewoonweg alles staat energetisch in verbinding. Zichtbaar en niet…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom