26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

2021: een astrologische analyse

Astrologie
17/12/2020
2021: een astrologische analyse

Wanneer we een blik werpen op de posities die planeten innemen in 2021, zien we voor twee belangrijke spelers wijzigingen optreden. Ook Mars speelt een niet geringe rol door de aspecten die hij vormt met de andere planeten. Wat kan de astrologie ons nog meer vertellen over het nieuwe jaar? Je leest het in deze exclusieve bijdrage.

De belangrijkste gegevens in 2021

>> Pluto, Uranus en Neptunus...

... blijven respectievelijk in Steenbok, Stier en Vissen.

>> Jupiter en Saturnus...

... staan sinds eind december 2020 in Waterman. Jupiter is tijdelijk ook te vinden in Vissen (tussen juli en oktober).

>> Mars...

vertrekt vanuit het eigen teken Ram en evolueert naar Boogschutter.

>> Er zijn twee zons- en twee maansverduisteringen...

waarvan vooral telkens de eerste van beiden (zon 10/6/2021, maan 26/5/2021) op ons een grote invloed zullen uitoefenen.

De kracht van het teken Waterman

Na een turbulent 2020 volgt er wellicht opnieuw een ingrijpend jaar, weliswaar met een iets andere dynamiek. 2020 werd gekenmerkt door een veelvoud aan retrograde planeten, wat heel wat blokkeringen en vertragingen met zich meebracht. In 2021 is dit minder het geval, maar situaties kunnen zich abrupter, feller, scherper of sneller voordoen. Een jaar van vernieuwing én polarisatie. Wie niet wil vernieuwen zal de schokken intenser ervaren. Vooraf is het belangrijk om aan te geven dat we een onderscheid dienen te maken tussen de duiding van de astrologische posities (kosmische sturing) enerzijds en onze reactie daarop anderzijds. Wanneer die reactie gedragen is door bewustzijn, zal de impact van deze kosmische energie via planetaire constellaties totaal verschillend zijn dan wanneer er sprake is van een onbewust-zijn. In een toestand van onbewust-zijn reageren we angstig, boos of gefrustreerd, terwijl we in bewustzijn of aanvaarden, of alles in een ruimere context kunnen plaatsen, waardoor het geheel in een ander daglicht komt te staan.

”Jupiter kan zijn maatschappelijk engagement nu veel vrijer ontplooien nadat hij maandenlang de beperkingen van Steenbok moest ondergaan.”

Op respectievelijk 17 en 19 december 2020 deden zowel Saturnus als Jupiter hun intrede in Waterman, om daar exact samen te staan (0° = conjunctie) op 21 december om 19.21 uur. De specifieke Waterman-kenmerken kunnen zich gaandeweg etaleren, zij het op een vrij evenwichtigere manier. Het extravagante van Jupiter wordt in toom gehouden door de gereserveerdheid van Saturnus, maar er is evenzeer de omgekeerde beweging. Jupiter kan zijn maatschappelijk engagement nu veel vrijer ontplooien nadat hij maandenlang de beperkingen van Steenbok moest ondergaan. En ook Saturnus voelt zich op z'n gemak in Waterman. De planeet kan er immers opereren tegen een achtergrond van afstandelijkheid, objectiviteit en een streven naar rechtvaardigheid, allemaal eigenschappen die Saturnus wel liggen.

Het traditionele trekje dat we altijd terugvinden bij Saturnus zal in Waterman veel minder tot uiting komen. Alles wat nieuw is, wordt objectief benaderd en dan is Saturnus bereid tot concrete vormgeving, op voorwaarde dat er voldoende bewijskracht voorhanden is. En laat nu dit alles ruimte creëren voor tal van vernieuwingen en voor veranderingen ten gronde vanuit een brede basis.

Maar er is meer: op sociaal vlak komt de nadruk te liggen op eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling van de individuele vrije wil, dus los van de betuttelende of bemoeizuchtige overheidsinstanties of gezagsdragers (al zullen die hun stuk niet zomaar prijsgeven!). Er dient vanuit Waterman gelijkberechtiging en vrijheid te zijn en meer openheid en objectiviteit in de communicatie. Andere stemmen moeten zich voortaan eveneens kunnen laten horen, dus helemaal het tegenovergestelde van wat we zowel bij media als beleid tot nog toe zagen gebeuren. Er komt ongetwijfeld meer aandacht voor holistisch denken, holistische geneeswijzen en alternatief gedachtegoed, waarmee we breder gaan dan de beperkt materialistische/rationele pistes die tot op heden meestal werden bewandeld.

De vernieuwingen worden mede vanuit Stier gestuurd (Uranus, als heerser van Waterman, in Stier), wat meebrengt dat ze stap voor stap zullen plaatsvinden en oog moeten hebben voor realiteit en praktische waarde. Dit is een zeer gelukkige constellatie omdat ze, op die manier ook gesteund door de behoedzame Saturnus-energie, grenzeloze en ondoordachte experimenten bij voorbaat al in de kiem smoort.

Uranus in Stier

2021 volgens de astrologie waarden Bloom web

Globaal zullen waardepatronen, zowel morele als praktische, doorbroken worden, hetzij op een rustig bedaarde, hetzij op een brutaal drieste manier. Dat laatste valt te verwachten wanneer de veranderingen worden tegengehouden. En die kans is reëel ! Het traditionele (oude) gezag zal helemaal niet gelukkig zijn met de gang naar vernieuwing en zal hiertegen vertragingsmechanismen of, in het ergste geval, blokkeringsmethodes inzetten. De kans is groot dat we op die manier getuige worden van een (toenemende) polarisatie tussen 'oude' en 'nieuwe' waarden.

Bovendien is er ook een ingrijpende financiële reset in de maak, in de vorm van
een bankencrisis, een valutacrisis of zelfs een total collapse. De mondiale schuldenberg is gigantisch groot en kan onmogelijk op dat niveau blijven zonder dat er ingegrepen wordt. Het is vooral afwachten welke ‘roergangers’ zich met de hele financiële kwestie zullen inlaten. Zullen ze meegaan in een Waterman-denken (richting verandering) of zullen ze zich blijven vastklampen aan de Steenbok-aanpak (richting behoud)? Alternatieve munten of waardeschalen zijn in opmars en winnen steeds meer aan belang. De financiële wereld krijgt ongetwijfeld heel wat schokken te verwerken, met een opeenvolging van op- en neerwaartse bewegingen.

In 2020 liet het gezag van allerlei instanties, regeringen en belangengroepen zich heel sterk gelden. In 2021 zal datzelfde gezag zich met alle mogelijke middelen proberen te handhaven en zal het nog harder optreden tegen iedereen die daar tegenin gaat. Wie een tegenstem wil laten horen doet dit best door gebruik te maken van de voorhanden zijnde middelen. Die zullen op hun beurt wellicht moeten worden afgedwongen via kracht van wet en grondig voorbereide objectieve motivatie.

De positie van Pluto

Met Pluto nog altijd in het teken Steenbok én op de zogenaamde tirannieke graden, heeft alles wat verband houdt met het ‘ancien régime’ de neiging zich nog harder, nog stugger, nog autoritairder op te stellen. Dat biedt het voordeel dat alles wat daar fout loopt meteen ook zichtbaar wordt en dus uitgezuiverd kan worden. Het is vooral zichtbaar voor wie het WIL zien en die zich terdege bewust is van de mistoestanden. Van daaruit kan er dan een geweldloze strijd gevoerd worden, een strijd die zich afzet tegen elke vorm van onrecht.

In 2020 hadden we al af te rekenen met dictatoriale methodes, die zowel landen als hele bevolkingsgroepen in een wurggreep hielden. Zoals vermeld zullen die machthebbers, precies omwille van het groeiend bewustzijn van bepaalde lagen van de bevolking, zich nog nadrukkelijker vastklampen aan hun wetten en verordeningen, al was het maar om zodoende hun hachje te redden, maar ook uit angst voor verandering.

Maar diezelfde machthebbers krijgen vanaf 21/12/2020 een spiegel voorgehouden. De onvrede bij de bevolking leidt uiteindelijk tot protesten, manifestaties, gerechtszaken en sociale onrust. Dit alles kan uitmonden in geweld, vooral tijdens de maanden januari, februari, juni en december 2021, maar eveneens rond de dagen van de zons- en maansverduisteringen in mei en juni. Mensen zullen massaal opkomen voor hun rechten, voor waarheid en gelijkwaardigheid, voor erkenning van authenticiteit, voor vrijheid van mening en keuze, voor vrijwaring van zowel fysieke als psychische integriteit. Het zal er bij momenten heftig aan toe gaan!

2021 volgens de astrologie quote Bloom web

Neptunus in Vissen

2021 volgens de astrologie holisme Bloom web

Last but not least is er Neptunus in Vissen. Die resideert daar al een tijdje, maar krijgt tussen juli en oktober alvast het gezelschap van Jupiter. Hierdoor worden de typische Vissen- kenmerken sterk uitvergroot. Jupiter voelt zich prima in Vissen en zorgt er voor bijkomende inspiratie en nog meer Vissen-energie. Holistische inzichten, het besef om het leven vanuit een ruime filosofie, begrip, tolerantie, en emotionele intelligentie aan te pakken, dit alles krijgt tijdens de vermelde maanden een extra boost. Dat is meteen ook het voorspel voor 2022, want ook dan bevindt Jupiter zich geruime tijd in het teken Vissen.

Voor wie breeddenkend is, de beperktheid van puur materialistisch denken inziet, wil evolueren als spiritueel, liefdevol wezen, is er dus enorme groei mogelijk. Grosso modo kunnen we ook stellen dat het paternalistische systeem stilaan moet wijken voor een meer archetypisch vrouwelijke energie, die staat voor verbindingen maken, intuïtie, begrip, zorg en bescherming van de zwakkeren, respect voor de thuisomgeving en de ruime omgeving, zoals de zorg voor milieu en klimaat. De vrouwelijke energie zal echter pas goed gedijen aan de zijde van een gelijkwaardige (harmonische) mannelijke kracht, want dat is het principe van Waterman.

Boeiende inzichten voor het komende jaar 2021

Het spreekt voor zich dat bewustzijn in dit alles een bepalende factor is. De planeten geven een energetische richting aan, die vanuit ieders bewustzijn gekanaliseerd of gedoseerd kan worden richting harmonie, vrede of oplossingsgerichte actie. Wanneer er onrechtmatig vanuit (grensoverschrijdend) gezag een inbreuk op jouw integriteit wordt gepleegd, kan je hier op verschillende manieren op reageren.

Vanuit niet-bewustzijn zal boosheid, frustratie, geweld of zelfs wraak de bovenhand halen. Vanuit bewustzijn kan je net hetzelfde ervaren, maar zal je eerder geneigd zijn om daar geweldloos op te reageren, wetende dat strijd vanuit een negatieve ingesteldheid alleen maar strijd oproept. Maar strijd kan ook vanuit een positieve attitude gestuurd worden, vanuit een opbouwende gedachte, vanuit Vertrouwen in de Orde van de Bron, vanuit visualisatie, vanuit oplossingsgerichte actie. Je moet eerst zien wat er te zien is. Je dient je breed te informeren en je dient die informatie eerst te checken en zoveel mogelijk te delen waar het kan. Vervolgens is er de uitdaging om niet te oordelen, vanuit begrip en respect voor de groeiprocessen die elk individu heeft. Maar dat wil niet zeggen dat je alles zomaar moet laten gebeuren. Oplossingsgerichte actie betekent ook dat je alle middelen ter hand neemt die ter beschikking staan, dat je uitzoekt/onderzoekt hoe het (nog) beter kan, dat je de mazen in het net zoekt (want die zijn er altijd) en dat je niet ingaat op wat je ten onrechte opgedrongen wordt.

Op die manier zetten we evolutie 'naar onze hand' en moeten we ze niet zomaar gedwee 'ondergaan'. Ik wens alle Bloom'ers een harmonieus, liefdevol en inzichtelijk 2021!

Meer lezen?

Zelf doen?

Volg de Online Cursus Astrologie Beginners onder leiding van docent Paul Van Egghen.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Gelukkig Leven

Auteur Karen Geens selecteert drie fragmenten uit haar eerste boek 'Lief voor mezelf'

Midden in de nacht. Ik kan niet slapen, niet meer, dus staar ik wat voor me uit en loop een beetje…

Lees meer
Spiritualiteit

Zoek de liefde & ontdek jezelf: de groei van je ziel

Liefde vormt de kern van onze zoektocht naar vervulling. We streven naar zelfliefde en genegenheid…

Lees meer
Dossier 2024

Voorspellingen 2024 • Oorlog, sport en corona • In de ban van 2024

We zijn uiteraard nu al benieuwd naar wat 2024 voor ons in petto heeft. Bloom ging te rade bij…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom