Summer Bloom Festivals - Diest & Oostende - tickets >

De mysterieuze stijging van hepatitis onder kinderen

De mysterieuze stijging van hepatitis onder kinderen

Het aantal gezonde kinderen jonger dan 16 jaar met een mysterieuze vorm van hepatitis is in twee weken tijd verdubbeld en tot 450 casussen gestegen wereldwijd. Het hoogste aantal casussen wordt gerapporteerd in de Verenigde Staten en in Engeland. In Europa wordt het hoogste aantal casussen gemeld in Italië en Spanje. 8 tot 14 % van deze kinderen hadden een levertransplantatie nodig en zijn nu levenslang afhankelijk van medicijnen. Tot op heden is de reden van de plotselinge opkomst van hepatitis bij kinderen nog onduidelijk.

-- Oorspronkelijk gepubliceerd op brownstone.org --


Hoewel 50% tot 72% van de casussen positief testen op een PCR-test voor het Adenovirus, wijzen de biopten, die in Engeland genomen werden, niet op de typische verschijnselen van een leverontsteking als gevolg van een infectie met dit virus.

In Engeland testte 18% van de gerapporteerde casussen positief op een PCR-test voor het SARS-CoV-2 virus en drie kinderen testten acht weken voorafgaand aan de ziekenhuisopname positief. De meest waarschijnlijke oorzaak wordt gezocht in een virale oorsprong, Brodin en Adit veronderstellen een SARS-CoV-2 superantigeen gemedieerde immuunreactie doordat het kind eerder een infectie met het Adenovirus doormaakte.

Op dit moment zijn de meeste kinderen, bij wie hepatitis is geconstateerd, te jong om al gevaccineerd te zijn met het Covid-19vaccin. Echter is er nog geen externe omgevingsfactor gevonden waar alle kinderen met hepatitis aan zijn bloot gesteld.

Bij alle kinderen met hepatitis die nu bekend zijn, is geelzucht geconstateerd. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld een overdosis toxinen of ondervoeding. Een zoektocht in de wetenschappelijke literatuur over de toxische effecten van nanodeeltjes, microplastics, desinfecterende middelen en een te hoog CO2- en een te laag O2-gehalte waar kinderen intensief aan zijn bloot gesteld gedurende de pandemie, maken van de vorming van biocorona en de ophoping van toxische stoffen een mogelijke verklaring voor het verstoren van de leverhomeostase.

Vóór de pandemie was al bekend dat er een risico is op overmatige activiteit van de ontstekingsroutes in de lever door bovengenoemde factoren. De effecten van de combinatie van deze factoren en de daaraan gerelateerde chemische verontreinigingen zijn tot op heden niet onderzocht. Het leren begrijpen hoe deze materialen op elkaar reageren in een biologische omgeving gedurende frequente en langdurige bloostelling is urgent.

Lever intoxicatie en pandemische maatregelen

”Lockdowns, waardoor veel mensen in een staat van depressie en angst zijn geraakt en tegelijkertijd een continue blootstelling aan microplastics, nanodeeltjes, toxische stoffen en een hoog CO2-gehalte hebben het immuunsysteem verzwakt.”

Vanaf het begin van de pandemie hebben wetenschappers gewaarschuwd voor een mogelijk negatief effect op het immuunsysteem door een onveilig gebruik van mondkapjes, testen en desinfecterende middelen. Steeds meer organisaties starten met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van milieuverontreiniging op de gezondheid van mens en dier. Bekend is dat chemische stoffen zoals o.a. glyfosaat en chroom-6 een ernstige bedreiging voor de publieke gezondheid en de economie kunnen zijn. Verwacht wordt dat de kosten voor gezondheid door een overbelasting van toxische stoffen zal stijgen tot 10% van het wereldwijde GDP met een verlies van 3,75 miljard werkbare dagen in 2060.

Tot op heden wordt nauwelijks geld vrijgemaakt om de kosten-effectiviteit en de veiligheid van de pandemische maatregelen te onderzoeken. In plaats daarvan worden grote sommen geld gespendeerd aan minder urgent en niet pandemisch gerelateerd onderzoek.

Hoewel Covid 19 in eerste instantie gerelateerd werd aan een bovenste luchtweginfectie, hebben verschillende onderzoeken een relatie gelegd met myocarditis, hepatitis en neurologische schade onafhankelijk van de ernst van het verloop van Covid 19 en in sommige gevallen zonder bewijs van een virale infectie. Andere onderzoekers legden een relatie met hartschade en een veel voorkomende klontering van bloedplaatjes. Bijna 25% van de in het ziekenhuis opgenomen mensen heeft te maken met een beschadiging van de hartspier en velen ontwikkelen een onregelmatige hartslag of een embolie.

Lockdowns, waardoor veel mensen in een staat van depressie en angst zijn geraakt en tegelijkertijd een continue blootstelling aan microplastics, nanodeeltjes, toxische stoffen en een hoog CO2-gehalte hebben het immuunsysteem verzwakt.

Enkele studies hebben als gevolg van de vaccinaties met PEG-lipide (PEG-LNP) een afname van het innate (aangeboren) immuunsysteem aangetoond. Voorafgaande studies naar de toxische effecten op genen (genotoxisch) en op cellulair niveau (cytotoxisch) van deze nieuwe vaccins zijn niet uitgevoerd geweest. Inmiddels wordt een mysterieuze toename van infecties en chronische ziekten vastgesteld en worden plotseling casussen van niet-Covid gerelateerd overlijdens gerapporteerd, zelfs van pasgeboren kinderen. Het aantal mensen in het langdurig verzuim is in Engeland inmiddels 1 op de drie.

De Lever, de controller van het immuunsysteem

De lever is een belangrijk orgaan voor de opslag, synthese, het metabolisme en de verdeling van koolhydraten, vetten en vitamines en vele andere eiwitten. Het is het belangrijkste orgaan van het lichaam om stoffen die toxisch zijn om te zetten naar minder schadelijke stoffen en ze uit het lichaam te verwijderen. De lever is belangrijk voor een effectieve ‘innate’ (aangeboren) immuunrespons en voor het ontwikkelen van een robuuste langdurige immuniteit (antistoffen en T cel immuniteit ) waardoor infectieziekten en chronische ziekten voorkomen kunnen worden.

Iedere minuut wordt ongeveer 30% van al het bloed in het lichaam door de lever gescreend. In de micro-omgeving van de lever worden T-helpercellen gevormd die voor een periode van ten minste tien jaar bescherming kunnen bieden. De lever beschikt over grote hoeveelheden immunologische cellen, die een belangrijke rol spelen in de beschermende werking van het ‘innate’ immuunsysteem, en bij verwondingen en infecties een beslissing nemen tot tolerantie of ernstige ontsteking. Specifieke levercellen (hepatocyten) produceren 80% tot 90% van de in het lichaam aanwezige eiwitten van het ‘innate’ immuunsysteem. Bepaalde witte bloedcellen in de lever, neutrofielen, vervullen een belangrijke rol in ontstekingsreacties en functioneren als brug tussen het ‘innate’ en ‘adaptive’ (verworven) immuniteit (B en T cellen) waardoor een antigeen specifieke immuunrespons ontstaat.

In een gezonde lever vinden continu kleine ontstekingen plaats om ziekteverwekkers, kankercellen en toxische stoffen, die ontstaan tijdens een normale metabolische activiteit, te verwijderen. Dit nauwkeurig in evenwicht gehouden ontstekingsproces brengt overmatige ontstekingen in balans en bevordert de regeneratie van beschadigd weefsel. Overtollige en ontregelde ontstekingen zijn de belangrijke veroorzakers van leverpathologie, systemische ontstekingen, chronische infecties, auto-immuniteit en kanker. Mechanismen die de lever opnieuw in balans kunnen brengen zijn essentieel. Juist het continu terugvinden van de balans karakteriseert de lever als een belangrijk immunologisch orgaan. Wanneer de precaire controlefunctie van de lever verstoord wordt, ontstaat een risico op ernstige ziekte of zelfs overlijden.

Stoorzenders van de lever immuun functie

”Zelfs bij blootstelling aan zeer lage concentraties van microplastics werd bij vissen een beschadiging van de lever gezien.”

Een mogelijke rol van de pandemische maatregelen in het ontstaan van overmatige ontstekingen door verstoringen van de controlerende rol van de lever op het immuunsysteem is realistisch. Elke afzonderlijke maatregel kan verstoringen van de leverfunctie veroorzaken. Nadelen van de maatregelen zijn het meest zichtbaar bij jonge kinderen, mensen met overgewicht, oudere mensen en mensen in de bijstand. Nanodeeltjes (zoals o.a. grafeenoxide, titaniumdioxide, Zilver), afkomstig van mondkapjes of de staafjes waarmee monsters genomen worden voor testen, en in het bloed terecht kunnen komen, worden voor 30% tot 99% gefilterd en opgeslagen in de lever. De concentraties van deze stoffen kunnen in de lever veel hoger worden dan in andere organen.

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat nanodeeltjes neutrofielen en andere cellen van het immuunsysteem kunnen activeren. Nanodeeltjes kunnen gevaarlijk zijn omdat zij tot steriele ontstekingen kunnen leiden en tot een wijziging van de genen betrokken bij leverdetoxificatie en de celcyclus. Systematisch toegediende nanodeeltjes kunnen interactie vertonen met circulerende rode bloedcellen waardoor klontering kan optreden en de rode bloedcellen beschadigd kunnen worden. Door het binden van eiwitten ontwikkelen nanodeeltjes zich tot een biocorona-complex met een nieuwe immunologische identiteit. De uiterlijke vorm van de biocorona is van invloed op de gevolgen voor het lichaam en kan tumorgroei bevorderen.

Onderzoeken met polystyreen microplastics die aangetoond zijn in mondkapjes kunnen levertoxiciteit en een ontregeling van het lipide metabolisme veroorzaken waardoor oxidatieve stress en overmatige ontstekingsreacties kunnen ontstaan. Dit impliceert een mogelijke rol van microplastics bij het ontstaan van leverfibrose, aderverkalking en kanker met een serieuze bedreiging voor de humane gezondheid. Zelfs bij blootstelling aan zeer lage concentraties van microplastics werd bij vissen een beschadiging van de lever gezien. In 80% van de onderzochte mensen werden microplastics aangetoond in bloed. Ook zijn microplastics aangetroffen in diep longweefsel en ontlasting.

In de Covid19 mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer wordt gebruik gemaakt van nano-lipidedeeltjes waaraan de stof polyethyleenglycol is toegevoegd. Polyethyleen glycol is toegevoegd om de lipide nanodeeltjes die het mRNA bevatten langer stabiel te kunnen houden en een mogelijke schade van de lading van de lipiden te voorkomen. Wanneer de geladen lipiden onvoldoende worden afgeschermd kunnen celwanden beschadigen en bloedklontering ontstaan. De hoeveelheid Polyethyleenglycol en de verdeling op het lipide-nanodeeltje bepaalt de structuur en de binding van eiwitten tot een biocorona. Dit beïnvloedt de opname door cellen van het immuunsysteem die de biologische barrieres kunnen passeren zoals de slijmlaag of bloed-hersenbarrière beïnvloeden. Onderzoek toonde na injectie met het polyethyleenglycol lipidnanodeeltje mRNA van Moderna zeer lage concentraties aan in de hersenen. Helaas zijn de ontsteking bevorderende eigenschappen van de in de mRNA aanwezige lipide nanodeeltjes nog niet onderzocht.

Het toenemend aantal bijwerkingen en de zeer hoge antistof responsen kunnen gerelateerd zijn aan de sterk ontsteking bevorderende eigenschappen, die gekarakteriseerd worden door lymfocyten infiltratie en activering van verschillende cytokinen betrokken bij ontstekingen. Antigeen presenterende cellen die vaccin gerelateerde peptiden of eiwitten presenteren, kunnen weefselbeschadiging veroorzaken en mogelijk auto-immuunziekten gerelateerde bijwerkingen verergeren.

Ernstige en systemische bijwerkingen na de booster injectie met een van de mRNA lipidenanodeeltjes kunnen gerelateerd zijn aan het versterkende effect van het adaptieve immuunsysteem waardoor een zeer hoge antistof respons verkregen kan worden. Grotere risico’s voor complicaties werden aangetoond wanneer de persoon een SARS-CoV-2 positieve test had. Een studie van de Universiteit van Lund toonde dat het Pfizer mRNA vaccin binnen 6 uren in een celkweek van humane levercellen kunnen worden opgenomen en het RNA kan worden omgezet naar DNA. In hoeverre dit ook gebeurt in het menselijk lichaam is nog niet duidelijk.

Een uitgebreid overzichts artikel van Sennef et al beschrijft een verstoring van de ‘innate’ immuunrespons na de injectie met het Pfizer vaccin door een vertraagde signalering tussen cellen, het vrijkomen van grote hoeveelheden exosoom bevattende Spike-eiwitten, potentiële verstoringen van de regulering van de eiwitsynthese, kankersurveillance en een potentieel directe relatie met leverziekten en andere ontstekingsziekten. Na injectie werd de aanwezigheid van het Spike-eiwit in het bloed aangetoond en tot 60 dagen erna nog in de lymfeknopen. Een verstoring van het innate en adaptive immuunsysteem door de injecties met de mRNA vaccins is inmiddels door meerdere artsen en onderzoekers aangetoond. Suraswaki et al toonde dat het SARS-CoV-2 virus zelf ook de ‘innate’ immuun response kan verstoren.

Controle over jouw lichaam

De statement van de Europese Commissie van 12 mei 2022 kondigt een verkorting van de product-marktcyclus van 300 naar 100 dagen aan voor de ontwikkeling van veilige en effectieve vaccins, medicijnen en diagnostiek om deze ten tijde van nieuwe dreigingen snel beschikbaar te krijgen. Door een steeds groter aantal wetenschappers en medici wordt aangetoond dat de Covid 19 pandemische maatregelen verre van veilig zijn. De tijdens de pandemie nieuw geïntroduceerde materialen blijken in staat interacties met in het lichaam aanwezige eiwitten te vertonen. Eiwitten en cellen die binden aan nanodeeltjes en microplastics tot het vormen van biocorona zijn niet langer beschikbaar om het lichaam goed te laten functioneren.

Subtiele veranderingen in materialen en biologische vloeistoffen van personen kunnen significante veranderingen in de eiwitsamenstelling van de biocorona veroorzaken die kunnen leiden tot ontstekingen of een veerkrachtige homeostase. Vooral voor kinderen die meer eiwitten, vitaminen en mineralen nodig hebben voor hun mentale en fysieke ontwikkeling en voor een goed functionerend immuunsysteem kan de ophoping van toxische stoffen in de lever en de vorming van bio corona een serieuze bedreiging zijn voor de volksgezondheid.

Op dit moment is het niet bekend of de mysterieuze toename in ziekten veroorzaakt zijn door een virus of door een intoxicatie en/of een uitputting van essentiële stoffen waardoor signaleringsroutes vertraagd kunnen worden. De routinematige Covid 19 diagnostische testen hebben belangrijke tekortkomingen waardoor het onmogelijk is om de aanwezigheid van een infectieus virus als enige mogelijke oorzaak voor een ziekte aan te geven.

Een toenemend aantal artsen en wetenschappers zijn het erover eens dat de pandemie voorbij is. Alle pandemische maatregelen kunnen onmiddellijk gestopt worden. De hoogste prioriteit heeft het beëindigen van alle maatregelen voor kinderen. Gezonde kinderen worden beschermd door een robuuste langdurende natuurlijke immuniteit. Wetenschappelijke studies tonen dat er geen toegevoegde waarde is om mensen met een natuurlijke immuniteit te vaccineren. Daarnaast is het risico voor bijwerkingen van de vaccins in kinderen groot.

Prioritering en financiering van diepgaande onderzoeken naar kwaliteit, reproduceerbaarheid en verontreinigingen van materialen in gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen, mondkapjes, testen, desinfecterende middelen en vaccins en hun effecten op het menselijk lichaam zijn nodig.

De afgelopen twee jaren is het immuunsysteem van veel mensen beschadigd en afgebroken. Er zijn programma’s nodig om de lever en het immuunsysteem te regenereren zodat mensen met vertrouwen een nieuwe golf van virale infecties tegemoet kunnen zien.

Volledige bijdrage lezen?

Een uitgebreidere versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd door het Brownstone Institute en de Epoch Times. De wetenschappelijke referenties die dit artikel onderbouwen zijn in het Engelstalige artikel terug te vinden.

Over Carla Peeters

Carla Peeters auteur Bloom web

---

Dr. ir. Carla Peeters is eigenaar en oprichter van COBALA Good Care Feels Better®. Jaren werkte zij aan diagnostiek, immunologie en infectieziekten en als bestuurder van zorgorganisaties. Sinds 2015 heeft zij zich gespecialiseerd in personalised nutrition en leefstijl. COBALA begeleidt mensen preventief en van verzuim naar eigen werk met een Personalised Integrative Care® programma. Alle info: www.goodcarefeelsbetter.com

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Spiritualiteit

Wat is heilig vuur, en welke houtsoorten zijn er geschikt voor?

Heilig vuur speelt een centrale rol in tal van spirituele tradities en culturen over de hele…

Lees meer
Spiritualiteit

Negatieve energie: do's & don'ts bij het gebruik van witte salie

Je eigen energie of een oude en negatieve energie van iemand anders of een plek zuiveren: dit wordt…

Lees meer
Astrologie

Vissen, jouw jaarhoroscoop 2024-2025: gelukkige verjaardag!

Het sterrenbeeld Vissen is jarig als de maanden februari en maart hun intrede doen. Met de…

Lees meer
Bloom 5 - Special - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom