26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Waarheen gaat de reis na de dood?

Waarheen gaat de reis na de dood?

Als we het over de dood hebben, dan raken we een onderwerp aan waar veel mensen het liefst niet mee geconfronteerd worden. Algemeen wordt er heel weinig over gesproken, hoewel een groot deel van de wereldbevolking beweert stellig te geloven in een leven na de dood. Anderen zijn er dan weer rotsvast van overtuigd dat er na de fysieke dood niets meer overblijft en dat daarmee ook alle bewustzijn verloren gaat. In deze bijdrage proberen we de sluier rond het mysterie van het sterven op te lichten en nemen we een kijkje aan de andere zijde. We willen het taboe doorbreken en zo een discussie aanwakkeren die uiteindelijk houvast kan bieden in ons leven. Dit artikel vind je ook in Bloom 2 -2024.

Waar iedereen over zwijgt

Meestal proberen we niet te denken aan de dood, laat staan onze eigen dood. In de westerse samenleving staat meer dan twee derde van bevolking nauwelijks stil bij de dood. Toch hebben ook een gelijk aantal mensen geen schrik om heen te gaan. De manier van sterven daarentegen, dat is dan weer een ander verhaal. Het is trouwens best begrijpelijk dat mensen zo weinig mogelijk wil lijden tijdens de laatste dagen of weken van hun aardse bestaan.

Voor veel religies en levensbeschouwingen is de dood eenmalig en verblijf je vervolgens in het - voor ons beter gekende - ‘paradijs’, of eventueel de ‘hel’. Anderen, zoals de boeddhisten en de hindoes, beloven nog een terugkeer naar een leven op aarde. Na de dood blijkt trouwens niet alle contact verloren te zijn, want veel overledenen kunnen via mediums en rechtstreeks contact met de familie toch nog iets van zich laten horen.

Na de dood

Tijdens de eerste dagen na het overlijden is de geest van de overledene zich vaak nog niet helemaal bewust van het overlijden, maar gaat de geest ervanuit dat hij in een soort slaap- of comatoestand is terechtkomen. In deze tussentijd zou het astrale lichaam de plaatsen, ouders en vrienden bezoeken die zo belangrijk waren in het leven van de overledene.

In beperkte gevallen zijn er geesten die gaan verkondigen dat ze gestorven zijn. Dit kan zelfs in de fysieke gedaante van de overleden persoon. Nabestaanden kunnen op het moment van overlijden plots een grote angst ervaren. Dat kan zich uiten in pijn of het gevoel dat ze aangeraakt worden. Ook dieren in huis kunnen zich roeren, uurwerken vallen stil en kaders vallen van de muur.

Bij het overlijden worden we bijgestaan door allerlei wezens, maar ook overleden naasten zijn op dat moment aanwezig, zoals je vader, moeder, grootouders, en gidsen die je voordien niet kende. Pas wanneer dit allemaal achter de rug is, komt de overledene voor een wezen van licht te staan, dat indringende vragen stelt.

Waar gaan we heen?

”Ontsnappen uit het fysieke lichaam blijkt een bevrijding te zijn. Velen hebben het ook over de aanwezigheid van een schitterend wit licht en ontmoetingen met hun geliefden die de aarde al verlaten hebben.”

Bij het aanvatten van de reis kan het astrale lichaam allerlei problemen ervaren. Sommigen die de eeuwige reis aanvatten, zijn zelfs genoodzaakt om terug te keren. Dr. Raymond Moody, psychiater aan de Universiteit van Virginia, heeft honderden aantekeningen gemaakt van mensen die dat rapporteerden. Hoewel ze klinisch dood waren, werden die patiënten met behulp van moderne medische technieken opnieuw tot leven gebracht. Een getuige vertelt dat hij de dokters hoort zeggen dat hij dood is, waarop hij een heel onaangenaam geluid hoort. Met een ongelofelijke snelheid wordt hij doorheen een lange, donkere tunnel getrokken.. Na dit gebeuren voelt hij zich emotioneel erg gespannen. Iets later probeert hij zich toch te stellen in zijn nieuwe situatie. Hij merkt zelfs dat hij nog altijd een lichaam heeft; een lichaam dat toch anders aanvoelt en dat blijkbaar over andere mogelijkheden beschikt. (Uit ‘Het Leven na het Leven’ – Raymond A. Moody).

Er zijn duizenden getuigenissen van bijna-doodervaringen, en hoewel ze dikwijls erg verschillend zijn, hebben ze toch ook gemeenschappelijke elementen. Een grote meerderheid van de ‘ervaringsdeskundigen’ spreekt van een vredig gevoel, van een soort welbehagen. Ontsnappen uit het fysieke lichaam blijkt een bevrijding te zijn. Veel van deze mensen hebben het ook over de aanwezigheid van een schitterend wit licht en de ontmoetingen met hun geliefden die de aarde al verlaten hebben.

Dezelfde beschrijvingen zijn op alle continenten terug te vinden, los van ras, religie of cultuur. Gezien de aard van de ervaring, is het heel goed te begrijpen dat mensen wie dit overkomt achteraf nooit meer dezelfde zijn. Zodra ze terug op aarde zijn, zal deze ervaring hun verdere leven kleuren. Zo nemen ze bewust afstand van de materiële en financiële beslommeringen van het dagelijkse leven. Een bijna-doodservaring wordt door de meeste wetenschappers ‘verklaard’ als een reactie van de hersenen. Toch is het zo, dat zij die het aan den lijve hebben ervaren nooit meer twijfelen aan het bestaan van een leven na de dood. Deze ervaringen vertonen sterke gelijkenissen met mystieke ervaringen die ontstaan na langdurige meditatie.

Bij het overlijden worden we bijgestaan door allerlei wezens, maar ook overleden naasten zijn op dat moment aanwezig, zoals je vader, moeder, grootouders, en gidsen die je voordien niet kende. Pas wanneer dit allemaal achter de rug is, komt de overledene voor een wezen van licht te staan, dat indringende vragen stelt. Wat heb je gedaan met je leven? Ben je bereid om te sterven? Daarop ziet de overledene zijn daden uit het verleden. Hier wordt geen oordeel geveld. Het is veeleer een bewustzijn dat aangescherpt wordt. In deze ‘film van het leven’ kunnen honderden momenten herbeleefd worden, allemaal in kleur. Tijdens deze film kijkt de overledene ook naar zijn relatie met anderen, zowel in positieve als negatieve zin.

(lees verder onder de advertentie)

De leerschool

Na ons overlijden staat er ons nog een heuse leerschool te wachten waarbij de gidsen en geesten ons bijstaan. Elke leerling in de astrale sfeer krijgt een leraar in overeenstemming met zijn of haar niveau, net zoals op aarde.

In de ‘andere wereld’ worden de zielen van eenzelfde niveau op gescheiden plaatsen verenigd. Dit is trouwens ook de betekenis van de hemel, het vagevuur en de hel, een onderscheid dat de meeste religies maken. Tussen die verschillende werelden zijn er barrières opgeworpen, zodat de entiteiten niet van het ene niveau naar het andere kunnen overstappen.

Terugkeren naar de aarde

Miljoenen mensen ter wereld geloven in reïncarnatie. Zolang je wensen hebt die je in vervulling wilt zien gaan, zal je je aangetrokken voelen tot de aarde en herbegint de cyclus van het leven. Je kan wel denken dat je ongelukkig bent geweest en dat het niet meer hoeft, maar dit wijst erop dat er veel onvervulde verlangens in je persoonlijkheid zijn blijven sluimeren, die je eerst zal moeten verwerken vooraleer je naar een hogere vibratie kunt.

In de Bhagavad Gita 2-27 staat te lezen: “Want zeker is de dood voor hij die geboren is en zeker is de geboorte voor hij die dood is”. Elke ervaring die niet volledig verwerkt is, zullen we moeten herbeleven. Het is zoals iemand die niet slaagt voor het examen en dus een herexamen moet afleggen waarin hij zijn competenties bewijst. Ook in de spirituele wereld zullen we slechts geleidelijk vooruitkomen, telkens door een hoger niveau te bereiken, tot er niet langer de noodzaak is om hier terug te keren.

De aardse lessen zijn soms lastig en dan geraakt het lichaam uitgeput, zodat de aardse sterveling het tijdelijke met het eeuwige moet verruilen om op krachten te komen en nieuwe wijsheid op te doen. Er zijn leerlingen die snel evolueren en anderen die meer tijd nodig hebben. .Je kan ook moeilijk een kind van zeven jaar naar de universiteit sturen, en dus moet een jonge geest eerst de basisprincipes onder de knie krijgen om vervolgens naar een hogere vibratie over te gaan.

De meeste mensen die op aarde verblijven, hebben nog een lang leerproces voor de boeg, waarbij ze moeten leren wat ware liefde is en waarbij ze moeten leren omgaan met egoïsme en begeerte. Uiteindelijk moeten we tot mededogen komen, want ook dat staat beschreven in vele godsdiensten en levensbeschouwingen. We zijn een ruwe diamant waaraan geslepen moet worden, leven na leven, tot hij perfect schittert. Uiteindelijk zullen we alle aardse ervaringen overstegen hebben en kunnen we evolueren naar een hogere dimensie.

Als de overledene zijn fysieke lichaam achterlaat, dan is hij de totaalsom van alle vorige incarnaties die hij beleefd heeft. Alles hierover wordt bijgehouden in ‘het boek van het leven’, ook wel eens de ‘Akasha-kronieken’ genoemd.

Totaalsom van incarnaties

”Bij de keuzes die gemaakt worden voor het volgende leven, wordt de ziel bijgestaan door gidsen die adviseren, maar niet verplichten.”

Als de overledene zijn fysieke lichaam achterlaat, dan is hij de totaalsom van alle vorige incarnaties die hij beleefd heeft. Alles hierover wordt bijgehouden in ‘het boek van het leven’, ook wel eens de ‘Akasha-kronieken’ genoemd. Dit is een universeel register waarin alle gegevens van elk individu zijn opgeslagen. Hierin wordt ook genoteerd wat de meest nuttige en noodzakelijke lessen zijn voor elk individu. We kunnen kiezen wat we willen corrigeren, zelfs fouten vanuit eerdere incarnaties dan onze laatste. Daarom zijn huidige problemen niet altijd het resultaat van fouten uit het vorige leven, maar kunnen ze veel verder terug in de tijd liggen.

De keuze voor een volgend leven

Bij de keuzes die gemaakt worden voor het volgende leven, wordt de ziel bijgestaan door gidsen die adviseren, maar niet verplichten. Je krijgt met andere woorden de vrijheid geboden om te kiezen welk leven je wilt verwerken. De ziel die die keuzes moet maken kan terugdeinzen voor de vele beproevingen die nog op het programma staan, zoals armoede, ziekte, verlies van geliefden en kinderen, en zelfs hopeloosheid die tot zelfdoding kan leiden. In onze universele boekhouding staan de saldi én de schulden netjes genoteerd. Het kan zijn dat je een beschermd leven krijgt door de verdiensten in vorige levens. Maar ook uiterlijke rijkdom kan een beproeving worden. Zo kan welvaart iets zijn waarvoor we te vaak gezwicht zijn in vorige levens en waarmee we nu op een zinvolle en constructieve manier aan de slag moeten.

De Amerikaanse onderzoekster en psychologe Helen Wanbach beschrijft in haar boek ‘Life before Life’ de regressietherapie die ze bij 750 personen begeleidde en waarin ze terugging tot voor de geboorte, tot bij de conceptie. Ongeveer 26% van de ondervraagden zei tevreden te zijn om herboren te worden. 48% zag dit meer als een opdracht dan een genoegen en 19% was verplicht om opnieuw te incarneren. 3% van de patiënten reïncarneerde zelfs tegen het advies van hun gids in. De belangrijkste motivatie om te reïncarneren was voor 18% het weerzien van mensen uit vorige levens, bij 25% om nieuwe ervaringen op te doen, bij 27% om spiritueel te groeien en kennis over te dragen aan anderen en bij 18% om liefde te geven. Het overgrote deel (87%) had hun ouders al ontmoet in vorige levens. Volgens een andere onderzoeker, Jan Stevenson, vindt 90% van de reïncarnaties plaats in hetzelfde land als in een vorig leven.

Het mysterie van de dood blijft iedereen fascineren. De vraag over wat er na de dood gebeurt, nodigt ongetwijfeld uit tot contemplatie en reflectie, en onthult tegelijkertijd dat er over dit intrigerende onderwerp nog veel onontdekt terrein is om te verkennen.

Waarheen gaat de reis na de dood visual artikel Bloom

De verschillende astrale gebieden

Bij het overlijden gaat ons fysieke lichaam verloren. Ons energielichaam, dat op een hogere frequentie trilt, verlaat het fysieke lichaam en begeeft zich naar een energetische sfeer: de astrale wereld. Als de vibratie hoog is, kan de geest terecht in hogere sferen. In het andere geval belandt hij in lagere sferen, met negatievere
vibraties. Veel mensen die teruggekeerd zijn, hebben kunnen getuigen van de verschillende sferen.

Het lagere astrale

Er zijn wel wat getuigenissen van personen die, na hun overlijden, in de astrale wereld vertoefden en die op miraculeuze wijze naar de fysieke wereld zijn teruggekeerd. Dit viel George Ritchie (1923 - 2007) te beurt, die met zijn energetische lichaam in de laagste sfeer reisde. Zijn relaas is te lezen in zijn boek ‘Near-Death Experience’. Hij schreef: “Overal leverden mensen dodelijke gevechten, sloegen ze elkaar, beten ze elkaar, enz. Niemand raakte gewond, er vloeide geen bloed en er waren geen lichamen te zien op de grond. Geen enkele slag leek impact te hebben op de tegenpartij. Vermits het hier geen fysieke lichamen betrof, konden ze elkaar niet treffen. Deze creaturen waren dan ook enkel maar slachtoffers van hun eigen gewoonten, van hun eigen gedachten en emoties, met name haat, destructie en jaloezie”.

Het midden astrale

In de astrale gebieden wordt er aan psychotherapie gedaan. Veel mediums hebben contact opgezocht met het midden astrale en kregen zo een beeld van hoe het eraan toe gaat. Zo blijkt dat heel wat van de problemen in het midden astrale een oorsprong hebben op aarde. Als je ziek bent op aarde, dan zal je hieruit de lessen moeten trekken in het midden astrale. Deze lessen zijn uiteraard heel persoonlijk. Wat hier opvalt, is het belang van de gevoelens die iemand bij anderen opwekte op aarde.

Het hogere astrale

Dit is het paradijs of de hemel die veel godsdiensten ons beloven als we ons aan hun regels houden. Hier komen de zielen terecht die spiritueel geëvolueerd zijn. Iedereen baadt er in een gloed van vrede en wijsheid. Er bestaat geen onderscheid tussen de diverse wezens, zo is er geen vader, geen moeder en geen geliefde. Het hogere astrale wordt bevolkt door zielen die op elkaar lijken en telepathisch met elkaar communiceren. Er wordt vooral kennis en spirituele wijsheid uitgewisseld.

Lees 2 2024 is hier!

Abonneer je nu op Bloom tijdschrift

 • Thema: Connectie

 • Jouw Chinese Horoscoop 2024
  het Jaar van de Draak
  10.02.2024 - 28.01.2025

 • Eros in je horoscoop:
  wat heb jij te leren op erotisch vlak?

 • Jezelf verbinden met je vrouwelijke kracht
  ga op ontdekkingstocht in de duisternis

 • Waarheen gaat de reis na de dood?
  het mysterie van de dood ontrafeld

 • Kinderen van NU als spiegels
  + waar kunnen wij als ouder én maatschappij in groeien?
  + de rol van je kind bij traumaheling

 • De dans van heling in relaties
  + 3 elementen naar heling
  + 10 tips om te verbinden

 • Organiseer zélf een vrouwencirkel

 • Narcisme astrologisch benaderd
  wat leren de planeten ons over narcisten?

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Astrologie

Lente-equinox 2024: wat mag jouw sterrenbeeld verwachten?

Het einde van de winter en de start van een nieuw begin: de lente-equinox wordt beschouwd als het…

Lees meer
Astrologie

24 april 2024 • Volle Maan in Schorpioen • Duik in je ziel

Het eclipsseizoen blijft ons in de greep houden met zijn mysterieuze dans door de kosmos. Het begon…

Lees meer
Spiritualiteit

Nostradamus • Voorspellingen voor 2024

De 16de eeuwse Franse ziener en profeet Nostradamus, of Michel de Nostradame, schreef het…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom