Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

Welke boom ben jij? • Jouw boomtype volgens de Keltische boomhoroscoop

Welke boom ben jij? • Jouw boomtype volgens de Keltische boomhoroscoop

De westerse en Chinese astrologie en horoscopen zijn voor ons de meest bekende, maar het zijn lang niet de enige. Ook de Kelten ontwikkelden een horoscoop met een eigen filosofie. Bij de Kelten nam de natuur een centrale plaats in, ze vereerden de aarde en beschouwden bomen, rotsen en rivieren als heilig. Niet verwonderlijk dus dat zij een boomhoroscoop bedachten. Dit artikel verscheen in Bloom Editie 7 -2023. Ontdek nu in dit artikel welk boomtype jij bent.

Als we ons verdiepen in de Keltische boomhoroscoop zien we dat elke boom zijn eigen kenmerken, symboliek en energie bezit. Door deze eigenschappen te begrijpen, kan je inzicht verwerven in je persoonlijkheidskenmerken, je sterke en zwakke punten en je levenspad. Boomhoroscopen dienen als hulpmiddel voor zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van een diepere verbinding met de natuur en de wereld om ons heen.

De boomhoroscoop wordt opgedeeld in 39 perioden in de loop van een jaar. Er wordt gebruik gemaakt van 12 verschillende bomen die elk tweemaalvoorkomen: eenmaal in het voorjaar en eenmaal r in het najaar.

De populier, de eik, de berk, de olijfboom en de beuk zijn een uitzondering op de regel. De populier komt namelijk drie keer in het jaar voor en de andere vier slechts één keer. Zij worden de heilige bomen genoemd, die de overgang van de seizoenen aangeven.

Welke boom ben jij in de Keltische boomhoroscoop?

”Aan de hand van je geboortedatum kan je opzoeken welke boom jouw levensboom is. Toch een kanttekening: net zoals bij de andere horoscopen is de uitleg van een boomtype niet sluitend. Zeker wanneer je geboortedag dichter in de buurt ligt van een andere boomperiode zal je eigenschappen van beide bomen vertonen.”
 • 2 januari tot en met 11 januari → Spar
 • 12 januari tot en met 24 januari → Iep
 • 25 januari tot en met 3 februari → Cipres
 • 4 februari tot en met 8 februari → Populier
 • 9 februari tot en met 18 februari → Ceder
 • 19 februari tot en met 29 februari→ Den
 • 1 maart tot en met 10 maart → Wilg
 • 11 maart tot en met 20 maart → Linde
 • 21 maart → Eik
 • 22 maart tot en met 31 maart → Hazelaar
 • 1 april tot en met 10 april → Lijsterbes
 • 11 april tot en met 20 april → Esdoorn
 • 21 april tot en met 30 april → Notenboom
 • 1 mei tot en met 14 mei → Populier
 • 15 mei tot en met 24 mei → Kastanje
 • 25 mei tot en met 3 juni → Es
 • 4 juni tot en met 13 juni → Haagbeuk
 • 14 juni tot en met 23 juni → Vijgenboom
 • 24 juni → Berk
 • 25 juni tot en met 4 juli → Appelboom
 • 5 juli tot en met 14 juli → Spar
 • 15 juli tot en met 25 juli → Iep
 • 26 juli tot en met 4 augustus → Cipres
 • 5 augustus tot en met 13 augustus → Populier
 • 14 augustus tot en met 23 augustus → Ceder
 • 24 augustus tot en met 2 september → Den
 • 3 september tot en met 12 september → Wilg
 • 13 september tot en met 22 september → Linde
 • 23 september → Olijfboom
 • 24 september tot en met 3 oktober → Hazelaar
 • 4 oktober tot en met 13 oktober → Lijsterbes
 • 14 oktober tot en met 23 oktober → Esdoorn
 • 24 oktober tot en met 11 november → Notenboom
 • 12 november tot en met 21 november → Kastanje
 • 22 november tot en met 1 december → Es
 • 2 december tot en met 11 december → Haagbeuk
 • 12 december tot en met 21 december → Vijgenboom
 • 22 december → Beuk
 • 23 december tot en met 1 januari → Appelboom

De betekenis van de bomen in de Keltische boomhoroscoop

We hebben de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken per boom voor jou verzameld. Kan jij jezelf terugvinden in de Keltische benadering?

Welke boom spar 150x165

Spar - de mysterieuze

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij een aandachtige luisteraar, maar je zal niet aan iedereen vertellen wat er in je omgaat.
Je bent gepassioneerd, doelgericht en ambitieus, zowel op werkvlak als binnen relaties.
Pas als je genoeg zelfvertrouwen bezit, bloei je helemaal open.
Wintermensen kunnen genieten van het alleen zijn, terwijl zomermensen sociale contacten nodig hebben.

Leer jouw boom kennen

Een spar is van een den te onderscheiden omdat de korte, harde naalden alleenstaand zijn; bij dennen staan de lange, zachte naalden met twee of meer bij elkaar. De spar staat symbool voor tegenstellingen: leven en dood, goed en kwaad. De vruchtbare kegels staan voor de steeds terugkerende cycli in het leven.

Welke boom iep 150x1655

Iep - de grootmoedige

Volgens de Keltische boomhoroscoop straal jij harmonie uit, maar je kan best veeleisend zijn.
Je bent creatief, ruimdenkend en hebt veel wilskracht.
Je houdt ervan om leiding te geven, terwijl gehoorzamen minder je ding is.
Je bent een trouwe partner.
Je bent edelmoedig, gul en praktisch.
Omdat je geen massamens bent, word je soms als een zonderling ervaren.
Je hebt behoefte aan magie.

Leer jouw boom kennen

De iep is een sterke loofboom die duizenden jaren geleden in Europa verscheen. Het hout is taai en zwaar en werd vroeger gebruikt voor het bouwen van karren. Volgens de Germaanse mythologie schiepen de goden eerst de vrouw uit een iep en daarna de man uit een es. Ze werden Embla en Asker genoemd. Mogelijk werd Embla Elm, dat vervolgens veranderde in olm, een andere benaming voor iep. Verder staat de iep symbool voor wijsheid, gerechtigheid en harmonie.

Welke boom cipres 150x1655

Cipres - de trouwe

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij hartstochtelijk en daadkrachtig, leergierig en spiritueel.
Je beschikt over een groot aanpassingsvermogen.
Je houdt van je onafhankelijkheid.
Wintermensen willen uitvoeren wat in hen opkomt, zomermensen zijn gepassioneerd in wat ze doen.
Persoonlijke groei is voor jou een doel op zich.

Leer jouw boom kennen

De (meestal) pilaarvormige en altijd groene cipres kan tot wel 500 jaar oud worden en staat daarom symbool voor het beschermen van leven en de eeuwigheid. Het hout is zeer duurzaam en werd al in vroegere tijden gebruikt voor de bouw van schepen, tempeldeuren en sarcofagen.

Welke boom populier 150x16511

Populier - de onzekere

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij serieus en gevoelig, creatief en filosofisch.
Je bent geordend, maar als je je grenzen niet bewaakt, ontstaat er chaos.
Je houdt je emoties verborgen.
Je kan erg kritisch zijn voor jezelf én je omgeving.

Leer jouw boom kennen

Zowel de (intussen zeldzame) zwarte als de witte populier worden in verband gebracht met de onderwereld en de verleden tijd, maar ook met hoop, moed en wedergeboorte. Bij de Grieken waren zwarte populieren gewijd aan de doodsgodin Hekate, witte populieren aan Persephone, de godin van de wedergeboorte. Ze worden daarom ook de bomen van licht en duisternis genoemd.

(lees verder onder de advertentie)

Welke boom ceder 150x1654

Ceder: de zelfverzekerde

Volgens de Keltische boomhoroscoop heb jij zelfvertrouwen en ben je zelfzeker.
Je neemt duidelijke standpunten in.
Wintermensen zijn vastberaden en trouw, zomermensen kunnen makkelijker intunen op hun omgeving en zijn kalmer van aard.
Je bent geliefd, energiek en ijverig.
Je kan makkelijk knopen doorhakken.

Leer jouw boom kennen

De ceder is een goede geleider van kosmische energie. De boom trekt de energie via zijn kruin naar beneden en brengt die in het aardse systeem. Cederhout werd in vroegere tijden gebruikt voor het bouwen van tempels en het is ook de boomsoort die in de Bijbel het meeste wordt vermeld.

Welke boom den 150x1656

Den - de speciale

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij ijverig, intelligent, vriendelijk en praktisch,
Je bent een perfectionist,
Je bezit een groot rechtvaardigheidsgevoel,
Je legt de lat vaak erg hoog voor jezelf én voor anderen,
Je bent sociaalvaardig, je bent niet zo graag alleen.

Leer jouw boom kennen

Ook de immer groene dennenboom wordt geassocieerd met onsterfelijkheid. Barstende dennenappels staan symbolisch voor vruchtbaarheid. Het ‘eeuwige’ leven dat telkens opnieuw ontspruit, draagt een energie in zich die soelaas biedt bij depressieve gevoelens en boosheid.

Welke boom wilg 150x165

Wilg - de melancholische

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij flexibel, kunstzinnig en empathisch.
Je intuïtie is van nature groot en kan verder ontwikkeld worden.
Je geniet van de kleine dingen in het leven.
Familie en vrienden zijn erg belangrijk voor jou.
Je hebt een sterk analytisch vermogen, waardoor je weleens als betweter wordt ervaren.

Leer jouw boom kennen

Wilgen bezitten een groot regenererend vermogen . Hoe ze ook belemmerd worden in hun groei, ze slagen er zo goed als altijd in om in leven te blijven. Toch vergt de regeneratie heel wat energie, want er kan immers geen nieuw begin zijn zonder dat vorige gebeurtenissen en verliezen verwerkt zijn. Daarom staat de wilg voor stilte, verwerking en herwaardering. De boom is ook sterk verbonden met het element water, en zodoende met het stromen van energie en gevoelens.

Welke boom linde 150x1658

Linde - de twijfelaar

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij een dagdromer en heb je veel fantasie.
Je bent een twijfelaar en soms een tikkeltje onzeker, waardoor je doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid wankel kunnen zijn.
Je bent een inspiratiebron voor je omgeving.
Voorjaarsmensen zijn eerder bescheiden, najaarsmensen treden dan weer graag op de voorgrond, ondanks hun onzekerheid.

Leer jouw boom kennen

Lindebomen kunnen meer dan 1000 jaar oud worden en slaan in hun boomziel op wat er rond hen gebeurt. Mensen die ervoor voor openstaan, kunnenadvies krijgen van deze grote loofbomen. De linde werd in vroegere tijden gezien als de heilige ‘vrouwelijke’ boom, als tegenhanger van de ‘mannelijke’ eik. Het is een moederlijke boom die met de nectar van haar bloesems veel insecten voedt, vooral bijen. De linde staat symbool voor de vrouwelijke gratie, schoonheid en geluk.

(lees verder onder de advertentie)

Welke boom eik 150x1657

Eik - de moedige

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij vastberaden, zelfzeker, moedig en krachtig,
Je bent gevoelig en rechtdoorzee,
Je bent een doorzetter en een harde werker,
Je bent evenwichtig, goed geaard en zeer betrouwbaar.

Leer jouw boom kennen

De eik wordt ook wel de Koning onder de bomen genoemd en was zowel bij de Germanen, de Kelten, de Grieken als de Romeinen een heilige boom. De majestueuze eik staat voor standvastigheid en innerlijke kracht en symboliseert de verbinding tussen de goden en de mensen op aarde.

Welke boom hazelaar 150x1654

Hazelaar - de buitengewone

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Je bent begripvol en eerlijk en intuïtief.
Je deelt je kennis en ervaringen graag met anderen.
Je bent meestal in beweging.
Ongeduld is ongetwijfeld een werkpunt.

Leer jouw boom kennen

De hazelaar is volgens oude Ierse verhalen de boom van kennis, die vruchten draagt met een verborgen levenskracht. De koets van de Ierse elfenkoningin is gemaakt van een lege hazelnoot. Ook de Germanen schreven de hazelaar mythische krachten toe. De hazelnoot symboliseert onsterfelijkheid en vruchtbaarheid, omdat elke noot de kiem van nieuw leven in zich draagt. De Germanen en de Kelten legden daarom hazelnoten in de graven van hun geliefden. Op die manier gaven ze levenskracht mee, die nodig was voor de wedergeboorte.

Welke boom lijsterbes 150x1657

Lijsterbes - de gevoelige

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij op en eerlijk en open.
Je straalt positiviteit uit.
Je bent sociaal.
Je grenzen bewaken is je werkpunt.
Je wil geliefd zijn door je omgeving.

Leer jouw boom kennen

De slanke, gracieuze lijsterbes is een van de eerste bomen die in het voorjaar in blad staan en daarmee symboliseert de boom de vernieuwing in de natuur. De lijsterbes draagt de hele zomer lang de typische rode vruchtjes die vol vitamine C zitten. Vogels zijn er gek op. Voor heksen is het een heilige boom, wantde lijsterbes beschermt en geeft kracht.

Welke boom esdoorn 150x1652

Esdoorn - de onafhankelijke

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en nieuwe ervaringen.
duidelijke communicatie is voor jou belangrijk.
Je komt dikwijls origineel uit de hoek.
Je bent leergierig en hebt een goed geheugen.
Je bent heel erg op je onafhankelijkheid gesteld.
Je bent een luisterend oor voor je naasten.

Leer jouw boom kennen

De esdoorn is een grote boom waarvan de bladeren in de herfst dieprood kleuren. De boom staat voor kracht, zelfvertrouwen en magisch geluk. De levenskracht van de boom zou de mens ook steunen bij het oplossen van conflicten. Esdoorntakken worden gebruikt in rituelen of doen dienst als toverstaf.

(lees verder onder de advertentie)

Welke boom notenboom 150x1659

Notenboom - de gepassioneerde

Volgens de Keltische boomhoroscoop weet jij wat je wilt.
Je hebt een doel nodig.
Door je gedrevenheid ga je soms over je grenzen.
Je denkt na voordat je beslist.
Vertrouwen binnen relaties is voor jou erg belangrijk; als iemand je vertrouwen schaadt, zal je niet snel vergeven.
Je bent wel eens dromerig.

Leer jouw boom kennen

In de boomastrologie wordt met de notenboom de walnotenboom bedoeld. Het is een trage groeier, die wel wat eisen stelt aan zijn omgeving; zo is de juiste voedingsbodem van groot belang. De walnotenboom groeit al duizenden jaren in onze streken en dikwijls wordt er naar hem gerefereerd in mythologie, volksgebruiken en hekserij.. Bij de Grieken stond de walnoot symbool voor wijsheid; de boom spoort je aan om naar je innerlijke stem te luisteren. Later geloofde men dat de walnoot bescherming bood tegen boze geesten.

Welke boom kastanje 150x1656

Kastanje - de eerlijke

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij kwetsbaar en onzeker, maar je kan dit goed camoufleren.
Je bent eerlijk en betrouwbaar, nieuwsgierig en kritisch.
Je hebt een hekel aan onrecht en onbegrip.
Stabiliteit is voor jou belangrijk, vaak zoek je die op materieel vlak.

Leer jouw boom kennen

De tamme kastanje groeit al miljoenen jaren op aarde en heeft verschillende ijstijden overleefd. Het werd ook de ‘broodboom’ genoemd: voor de aardappel bij ons werd ingevoerd, waren kastanjes een van de meest volwaardige voedingsmiddelen. Van de vruchten van de wilde paardenkastanje kan je zeep maken. De kastanjeboom staat symbool voor standvastigheid en geborgenheid.

Welke boom es 150x165

Es - de ambitieuze

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij ambitieus, impulsief en gedisciplineerd.
Je bent een optimist.
Je bent trouw en hulpvaardig.
Soms ga je ergens zodanig in op, dat je je omgeving uit het oog verliest.

Leer jouw boom kennen

De es is een snelgroeiende loofboom die tot wel 40 meter hoog kan worden. De bekendste es is Yggdrasil, de levensboom en de boom van kennis uit de Noordse kosmogonie (verklarend model voor het ontstaan en de ontwikkeling van het universum). Deze mythische boom vormt de verbinding tussen de wereld, de onderwereld en de hemelen, staat voor onsterfelijkheid en levenskracht en is het symbool van de eindeloze vorm van alles wat is.

Welke boom haagbeuk 150x1653

Haagbeuk - de goede smaak

Volgens de Keltische boomhoroscoop heb jij een groot rechtvaardigheidsgevoel en veel discipline.
Je bent vergevingsgezind en empathisch.
Je hebt het er soms moeilijk mee om anderen te vertrouwen.
Grenzen aangeven is echt wel jouw ding.

Leer jouw boom kennen

De Keltische druïden beschouwden de haagbeuk als een mystieke loofboom die het vermogen bezit om spiritueel contact te leggen met het hogere. De haagbeuk staat onder andere voor bescherming, grenzen stellen en rechtvaardigheid. Dit vinden we terug in mythen en sprookjes waarin de haagbeuk letterlijk een beschermende haag vormt rond de persoon die hulp nodig heeft.

(lees verder onder de advertentie)

Welke boom vijgenboom 150x165

Vijgenboom - de gevoelige

Volgens de Keltische boomhoroscoop trek jij je al het leed van de wereld aan.
De balans tussen verstand en gevoel is bij jou weleens zoek.
Je bent een vriend voor het leven.
Wie jou écht kwetst, zal je niet snel vergeven.
Familie en vrienden zijn belangrijk voor jou.

Leer jouw boom kennen

De vijgenboom komt oorspronkelijk uit Azië en India. Boeddha zou zijn staat van verlichting hebben bereikt terwijl hij onder een vijgenboom zat. Daarmee is deze boom uitgegroeid tot een symbool van persoonlijke en spirituele groei. De vijgenboom helpt je in je zoektocht naar je essentie, zodat je je levensdoelen op aarde kunt uitstippelen. . Omdat de wortels diep en horizontaal in de grond groeien en veel voedzaam fruit produceren, staat de vijgenboom ook symbool voor stabiliteit en productiviteit.

Welke boom berk 150x1652

Berk - de inspirerende

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij gevoelig, aantrekkelijk, bescheiden, elegant en creatief.
Op jou kan men bouwen.
Je hebt het hart op de juiste plaats.
Je bent intelligent, intuïtief en een natuurliefhebber.
Je bent een gezinsmens.
Je bent diplomatisch en consequent bij gemaakte afspraken.

Leer jouw boom kennen


De berk is een sterke boom die zich vlot aanpast aan verschillende omstandigheden. De zilverberk was voor de Kelten een heilige boom die symbool staat voor geluk en een nieuw begin en die geassocieerd werd met Brigid, de Keltische godin van de genezers. In de Siberische mythologie is de berk de wereldboom die opstijgt uit het centrum van de aarde en wiens takken de verschillende dimensies van de hemel symboliseren.

Welke boom appelboom 150x165

Appelboom - de liefdevolle

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij een bemiddelaar, omdat je gemakkelijk tegenstellingen kan overbruggen.
Je bent een wereldverbeteraar en een levensgenieter.
Je gevoel en verstand zijn in balans.
Je bent hulpvaardig en tolerant.
Wintermensen hebben een sterke intuïtie, zomermensen zijn diplomatisch en fantasierijk.

Leer jouw boom kennen

De appelboom staat symbool voor leven, liefde en vertrouwen. Nog steeds is een appelboom een veel gekozen boom als geboorte- of levensboom. De appel heeft bovendien een vaste plaats in de mythologie en is gewijd aan godinnen van liefde, vruchtbaarheid, erotiek en onsterfelijkheid.

Welke boom beuk 150x1653

Beuk - de creatieve

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij geduldig en afwachtend.
Je hebt een groot doorzettingsvermogen.
Je houdt van voorspelbaarheid en neemt niet graag risico’s.
Je bent ambitieus en perfectionistisch.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Leer jouw boom kennen

De beuk symboliseert wijsheid en moederlijke warmte. Deze gracieuze boom wordt ook wel de Koningin van het bos genoemd. Germaanse volkeren gebruikten in vroegere tijden beukenschors om runen in te kerven of gooiden beukenstaafjes met runentekens om inzichten te verkrijgen.

Welke boom olijfboom 150x16510

Olijfboom - de wijze

Volgens de Keltische boomhoroscoop ben jij empathisch en liefdevol.
Je bent vergevingsgezind en soms te behulpzaam, waardoor je jezelf op de achtergrond houdt.
Je bent de perfecte vriend(in), die steeds met raad en daad bijstaat waar nodig.
Je hebt behoefte aan een warme, positieve omgeving.

Leer jouw boom kennen

Als een van de oudste bomen ter wereld is de olijfboom een krachtig symbool in heel wat tradities. Hij staat symbool voor kracht, vrede en een positieve toekomst (denk bijvoorbeeld aan de duif die na de Bijbelse zondvloed een olijftak bracht naar de Ark van Noah). Een olijfboom kan meer dan 1000 jaar oud worden en staat voor een duurzame band tussen vrienden of geliefden.

Lees Bloom 7 - 2023 hier!

Abonneer je nu op Bloom tijdschrift

 • Thema: Oneindigheid

 • Sahasrara: over Waarheid en Goddelijkheid
  + breng je kruinchakra in balans

 • Ontdek de diepere betekenis van je leven
  + 3 krachtige manieren om je kruinchakra te versterken

 • Ken jij je oneindige zelf?
  + ritueel ‘connect with your Soul’
  + sprookje ‘Vind de magie in het nu’

 • Ik, Maria Magdalena
  + haar verhaal dat 2000 jaar lang verzwegen werd

 • De Chinese Vijf Elementenleer als leidraad voor een evenwichtig voedingspatroon

 • Welke boom ben jij?
  jouw boomtype volgens de Keltische boomhoroscoop

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Inspiratie

25 - 29 april 2024 • The Crossing • Kasteel De Berckt (NL)

The Crossing is een collectieve reis om te evolueren van ‘Home Sapiens naar Homo Amor’. Een…

Lees meer
Inspiratie

De spirituele taal van bloemen

Bloemen hebben altijd al een intrigerende aantrekkingskracht gehad op ons. Hun prachtige kleuren,…

Lees meer
Astrologie

Wat je astrologische archetype onthult over jezelf

Het is duidelijk dat onze sociale en culturele achtergrond ons gedrag bepaalt. Maar wat als je…

Lees meer
Preorder | Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom