26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Van zakenman tot spiritueel denker: Joep Reinartz gooide van de een op de andere dag zijn leven compleet om

Inspiratie
Diana Hendriks – Van Beaumont
16/06/2021
Van zakenman tot spiritueel denker: Joep Reinartz gooide van de een op de andere dag zijn leven compleet om

De 40-jarige zakenman Joep Reinartz zat niet alleen vastgeroest in de dagelijkse sleur, maar zat ook gevoelsmatig vastgeroest. Het moment dat Joep zich bewust werd van zijn eigen oordelen en vooroordelen naar de wereld toe, was het moment dat zijn leven drastisch veranderde. Hij kwam tot de conclusie dat hij niet volledig openstond voor de wereld om hem heen. Zijn vooroordelen belemmerden hem om anderen ‘echt’ te ontmoeten. De zakenman wilde meer uit het leven halen en gooide zijn leven volledig over een andere boeg. Joep besloot een opleiding binnen de begeleidende zorg te volgen en zich te verdiepen in het ‘voelen’. Bloom ging het gesprek aan met Joep over zijn inspirerende levenskeuzes en -lessen.

”Het leven is een reis vol leerzame ervaringen. Vervelende, minder leuke en hele fijne ervaringen vormen je soms bewust en onbewust.”

Heb jij jezelf volledig leren kennen tijdens je leerproces?

“Ja, met de kennis en zelfinzichten van nu en van dit moment. Morgen ken ik mijzelf alweer iets beter dan vandaag. Al is dat niet vanzelf gegaan en is het mijn overtuiging dat dit ook niet de bedoeling is. Ik zie dat als een menselijk gevoel, een gevoel wat ons wakker en bezighoudt om in een bewust of onbewust niveau op zoek te gaan naar het leven van je eigen energie - de onaflatende bron van inspiratie en creatie die jouw eigen ziel vormt en uniek is in de wereld - op aarde. Op oudere leeftijd ben ik gaan ontdekken dat het leven een reis is vol leerzame ervaringen. Vervelende, minder leuke en hele fijne ervaringen vormen je soms bewust en onbewust. Bedoeld en onbedoeld.

In het eerste deel van mijn leven, de periode tot en met mijn beroepsopleiding, heb ik vooral gedaan wat er van mij gevraagd werd. Niet met het bewuste idee enige vorm van zelfinzicht te creëren en te ontwikkelen. Mijn leven heeft zich ook gekenmerkt in knokken voor mijn eigen ideeën en motivaties. In mijn jongere jaren gebeurde dat knokken met name in het overtuigen van anderen. Naarmate mijn volwassenheid vorderde, groeide ook mijn eigen inzicht in het leven en het zelfinzicht dat ik niemand hoefde te overtuigen.”

Welke groei heb je doorstaan om op het punt te komen dat je het leven drastisch omgooide?

“Ik ben pas echt gaan groeien toen ik mijzelf bewust werd van de wereld om mij heen. Niet alleen vanuit mijzelf naar de wereld om mij heen keek, maar die wereld ook naar mij liet kijken zoals ik naar haar keek. Hiermee bedoel ik dat je jezelf door de maatschappij beweegt, maar dan een dimensie dieper in je bewustzijn. Ik kwam na veel worstelingen over mijn eigen handelen en denken erachter dat ik oordelend en veroordelend was naar de wereld om mij heen. En juist dat stond mijzelf in de weg om anderen te ontmoeten. Iemand ontmoeten zoals die persoon is zonder dat ik mijzelf dwong iets van de ander te vinden. Doordat ik leerde om de ander te zien zoals die persoon is, durfde ik ook zo naar mijzelf te kijken, niet oordelend en veroordelend.

Iedere ontmoeting gaf mij toen een cadeau voor mijn zelfinzicht doordat ik die andere persoon de kans gaf mij te ontmoeten. Geen schild van gedachten, maar een open houding waarbij je de ander aanvoelt en uitwisseling genereert op een dieper communicatieniveau. Dat je de ander aanvoelt in wat de ander bedoelt, zonder dat je hierbij je denken over de ander zijn gevoel aan hebt staan. In dit diepere communicatieniveau geef je jezelf én de ander de mogelijkheid je in te leven in hoe de ander zich voelt.

Vanuit deze vierdimensionale manier van communiceren ben je hard aan je eigen inzicht aan het werken zonder dat je er heel bewust tijd en/of meditatie voor nodig hebt. Als je jezelf bewust bent van je eigen houding naar jezelf en naar de ander toe dan ben ik ervan overtuigd dat je iedere dag dat je iemand tegenkomt in staat bent de ander echt te ontmoeten. En vanuit die ontmoeting een bewuste groei in zelfinzicht schept, een cadeau voor jezelf en voor de ander.”

Hoe ben je aan deze ontdekkingstocht van jezelf begonnen?

“Ik ben altijd al een persoon geweest die veel aanvoelde en veel nadacht over alles en iedereen. Hierdoor ben ik in eerste instantie een getrainde en slimme denker geworden. Zo kwam ik er op latere leeftijd achter dat ik mijzelf aan het voorbij denken was. Op dat moment heb ik de commerciële wereld achter mij gelaten en ben ik een leer- en werktraject aangegaan in de begeleidende zorg. Hierin ben ik mijzelf gaan herontdekken op gevoelsgebied.

Ik heb geleerd dat denken niet in de weg hoeft te staan voor het doorvoelen van je emoties, maar dat je denken ook dit voelen niet moet willen verklaren. Gevoel is een gevoel, deze kan je inkleuren met kleuren die voor jou passend zijn. Een kleur die voor jou op dat moment je gevoel enig inzicht geeft in jouw denken. Gevoel hoeft niet verklaard te worden, maar vraagt alleen bewustwording van je emoties.

Liefde is bijvoorbeeld een gevoel wat door iedereen in de wereld wordt nagestreefd, maar we nemen er te weinig tijd voor in ons dagelijks leven. Door mijn vriendin werd ik echt een aantal maal geconfronteerd met de gevoelens van liefde. Om de diepere dimensie en kleuren van de liefde te ervaren. De verschillende emoties van liefde aanwezig te laten zijn. Alle gevoelens, van liefde tot haat, zijn een manier om jezelf te leren kennen.”

Tijdens jouw ontdekkingstocht ben je in aanraking gekomen met je ‘ego’. Kun je omschrijven welke betekenis ‘het ego’ voor jou heeft gekregen?

“Ego is voor mij een lange tijd een scheldwoord geweest. Een woord dat je liever niet uitspreekt, omdat het je alleen maar in de weg staat. Wanneer je jezelf in staat hebt gesteld om bewust te gaan voelen om je heen, word je heel veel geconfronteerd met hoe anders je over dingen denkt of voor langere tijd in je leven gedacht hebt. Dat uitdragen van wat je denkt en het uitspreken ervan, zie ik als ego. Dat heeft mij een periode lang heel veel pijn en frustratie bezorgt. Alsof je je eigen Pandora’s box hebt geopend.

Veel emoties komen dan ineens bewuster naar de oppervlakte drijven. Als je deze dan met veel pijn en moeite heb geaccepteerd, bood de volgende emotie zich alweer aan. Deze emoties toonden mij vooral mijn eigen handelen om hiermee de wereld om mij heen logisch en verklaarbaar te maken en te houden. Zodanig dat ik hierdoor in staat was om mijzelf te verrijken in alle materiële en immateriële zaken die mijn geluk zouden verschaffen. Gaandeweg ben ik erachter gekomen dat geluk niet afhankelijk is van wie je bent, maar juist van je daden en wat je nastreeft in het leven. Hierin bestaat geen goed of fout als je dit met de volle overtuiging en welzijn voor je medemens uitvoert.

Naarmate ik groeide in mijn zelfinzicht verloor het woord ego zijn negatieve klank voor mij en zie ik ego als een vertaalslag van wie jij bent door de maatschappij om je heen. Hierbij zijn sommige mensen in staat jouw ego juist te vertalen, anderen minder of helemaal niet. Ego is in mijn begrip niet meer dan een containerbegrip wat een functionele vertaling geeft vanuit het cognitieve oordelen van iemand over iemand anders vanuit zijn perspectief, wat dan zowel een positief of negatief effect kan hebben in je ontmoeting met de ander.”

IMG 20191018 WA0010 002

Foto: Joep Reinartz met zijn vrouw Janine.

”Nederigheid is een vorm van zijn waarin je jezelf voor zowel jezelf als voor de buitenwereld zo puur mogelijk laat zien.”

Nederigheid heeft in jouw leven een belangrijke plaats ingenomen tijdens je transformatie. Wat betekent nederig zijn voor jou?

Nederigheid is een vorm van zijn waarin je jezelf voor zowel jezelf als voor de buitenwereld zo puur mogelijk laat zien. Zonder oordelen en vooroordelen over jezelf, volledige acceptatie van je karakter. Vanuit deze vorm van zijn treed je naar de wereld en sta je voor je eigen inspiratie en creatie. Je leeft als de zuivere en naakte vorm van je ziel. Zonder dat je jezelf hierin vanuit een maatschappelijke context over het begrip nederigheid kleiner maakt dan de ander, maar de ander juist op gelijkwaardig niveau ontmoet. Nederigheid is een bewuste manier van leven. Kwetsbaar en open zonder enige vorm van zelfmedelijden en zelfveroordeling over de resultaten van je handelen. Ieder mens is hier op aarde om te leren en leren doe je door middel van het opdoen van meer- en minder succesvolle ervaringen.

Nederigheid is in mijn ogen de meest zuivere en hoge vorm van leven. Bij nederigheid heb je een open en kwetsbare houding die jouw gevoelens kleur geven en hiermee je potentie tot groei in zelfinzicht vergoten. Je eigen inspiratie en creatie in je leven zorgen ervoor dat jouw nederigheid uniek is ten opzichte van ieder ander mens. Nederigheid is hiermee een kracht in plaats van een zwakte. Nederigheid vraagt echter wel altijd training in zelfliefde en in liefde voor je omgeving. Kwetsbaarheid zorgt er ook voor dat de ander jou kan ontmoeten in jouw staat van zijn en vanuit zijn gevoel kan aansluiten bij jou.

De balans van het leven en je eigen groei vanuit je eigen nederigheid is fragiel en kent met momenten een wankel evenwicht. Probeer dit niet te controleren want de wereld om je heen is op kleinere en grotere schaal continu in beweging en hiermee dein je als het ware mee op de energie in je omgeving. Deze energie zet mensen in meer of mindere mate in staat om nederig te leven en zodoende de ander en jou te ontmoeten. Nederigheid kent in mijn ogen geen eenzijdige benadering, maar is het zelfvermogen om je steeds aan te passen aan de maatschappelijke tendensen om je heen om op gelijkwaardig niveau open en kwetsbaar te blijven opstellen aan iemand anders.

Waar worstel je zelf het meeste mee tijdens je groeiproces?

“Dat vind ik een lastige vraag. Ik merk dat ik met name bezig ben de wereld om mij heen te begrijpen. Waarom wij mensen op wereldniveau de wereld zoals we die nu kennen in stand blijven houden. Ik voel mij hierin nederig, omdat ik niet in staat ben zoveel te overzien en te overdenken. Ik vind het lastig dat ik hier voor mijzelf geen eenduidig en pasklaar antwoord op gevonden krijg. Ik probeer mijn eigen inspiratie en creatie in mijn leven zo goed als mogelijk voor mijzelf uit te werken en deze zoveel als mogelijk beschikbaar te stellen voor mijn omgeving. Hierin heb ik geloof en vertrouwen dat dit bijdraagt aan een betere wereld.

Wat wil je onze Bloomer’s meegeven als het om nederigheid gaat?

“Ik geloof in het delen van creatie en inspiratie vanuit een wijze van nederigheid zoals ik verteld heb. Je geeft met dit delen de ander het cadeau om jou open en kwetsbaar te ontmoeten. Deze ontmoetingen dragen bij aan de groei in zelfinzicht. Kortom, sta open voor ontmoetingen met anderen zonder te oordelen. Er valt hier veel uit te leren.”

Over auteur Diana Hendriks

Diana Hendriks Van Beaumont Bloom auteur web


Diana Hendriks, auteur en grondlegger van o.a. de Luisterkind Methode en verschillende online programma’s, inspirator, spreker en auteur van zes boeken, neemt je graag mee in de angsten, twijfels en groeiprocessen van mensen die het beste uit zichzelf durven te halen.

Alle informatie vind je via www.dianahendriks.nl

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Huis & Thuis

De connectie tussen fysieke orde en spiritueel welzijn

In een wereld die constant in beweging is, kan ons huis een heiligdom van rust en orde zijn. Maar…

Lees meer
Inspiratie

Zelfstandig op reis voor innerlijke rust

Alleen op reis gaan is een persoonlijke reis voor zelfontdekking. Het stelt je in staat om uit je…

Lees meer
Inspiratie

Cursussen & workshops bij Bloom

Ontdek hier welke cursussen & workshops je bij Bloom kan volgen in januari 2024: cursus…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom