26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

PREVIEW // Lilith of de Zwarte Maan in je horoscoop • Vind je ware ik en leef volgens je ziel

Astrologie
Bloom
09/11/2023
PREVIEW // Lilith of de Zwarte Maan in je horoscoop • Vind je ware ik en leef volgens je ziel

Wanneer de Zwarte Maan of Lilith je horoscoop triggert, ben je geneigd om de specifieke levensdomeinen die Lilith op dat moment raakt, om te woelen, waardoor verschillende zaken naar bovenkomen. De Zwarte Maan duidt op een crisisgebied in je horoscoop en legt de spreekwoordelijke vinger op de wonde. Crisis, gevolgd door bewustwording is hiervan het uiteindelijke resultaat. Welke vorm dit voor jou persoonlijk aanneemt, is afhankelijk van het teken waarin Lilith zich bevindt in jouw geboortehoroscoop. Bereken deze positie in jouw horoscoop & achterhaal welke crisissen de Zwarte Maan of Lilith teweegbrengt in je leven.

De Zwarte Maan laat je zien welke schaduwkanten van jezelf aangekeken dienen te worden. Welke aspecten in je leven zijn aan revisie toe? Zodra de Zwarte Maan haar werk heeft voltooid, krijg je over die welbepaalde levensdomeinen een duidelijker beeld. De Zwarte Maan corrigeert met name alles wat scheefgegroeid is. Je evolueert door de lat hoger te leggen, want zonder pijn en crisis kan je niet groeien.

De Zwarte Maan is een dwingende factor die je in een crisis dompelt, welke uiteindelijk tot bewustwording zal leiden. De uitdagingen waar de Zwarte Maan je voor plaatst zijn meestal niet min, zodat je op het einde van de rit beslist dat je dit nooit meer wilt meemaken. Je verandert dingen in je leven en treft schikkingen om dit nooit meer te moeten overdoen. Er doet zich een crisis voor, en ofwel word je op miraculeuze wijze gered, ofwel sla je een nieuwe richting in wanneer de Zwarte Maan specifieke punten van de horoscoop raakt.

Uiteindelijk ontstaat er een waardevol inzicht. De Zwarte Maan maakt resoluut komaf met oude gewoonten en onbewuste verlangens, en boetseert je uiteindelijk tot het wezen dat je moet worden. Ze knipt alle franjes weg en zuivert je op die manier. Enkel het ultieme is goed genoeg voor de Zwarte Maan, alle tussenoplossingen komen niet aan bod of worden gewoonweg geëlimineerd. De Zwarte Maan maakt het je onmogelijk jezelf te bedriegen. Ze zal je leven blijven bijsturen, zolang het nodig is.

EXTRA: Liliths overgang naar Maagd

”Op 3 oktober 2023 is Lilith overgegaan naar het teken Maagd waar ze tot 29 juni 2024 verblijft.”

Op 3 oktober 2023 is Lilith overgegaan naar het teken Maagd waar ze tot 29 juni 2024 verblijft. Deze periode zal naar verwachting leiden tot een obsessief streven naar perfectie om zo te ontsnappen aan de chaos in ons leven. Deze positie van Lilith kan ook van invloed zijn op de besluitvorming op het vlak van werk en gezondheid, wat kan leiden tot gedurfde keuzes en het loslaten van ongepaste gewoonten. Het kan ook onze zelfliefde aanmoedigen.

De Zwarte Maan blijft ongeveer negen maanden in elk dierenriemteken, wat overigens ook de normale duur van een zwangerschap is. Deze samenhang verwijst naar de komst en de geboorte van nieuwe attitudes, in overeenstemming met het teken waarin Lilith zich bevindt. In Maagd ligt de nadruk op orde, een praktische aanpak en nauwgezetheid.

Benieuwd wat Lilith of de Zwarte Maan voor jou betekent?
En misschien nog belangrijker: wat Lilith in Maagd tussen 3 oktober 2023 en 29 juni 2024 jou te bieden heeft?
Lees dan snel verder!

Lilith Afdalen tot in het diepste van je zijn visuals artikel Bloom

Bereken de positie van de Zwarte Maan of Lilith in je geboortehoroscoop

Let's go!

Stap 1: bereken gratis in welk sterrenbeeld (of beter ‘dierenriemteken’) de Zwarte Maan of Lilith stond op het moment van je geboorte
via de handige Bloom-calculator.

Stap 2: lees hieronder de tekst die op jou van toepassing is op basis van de uitkomst van de Bloom-calculator.
Staat Lilith in je geboortehoroscoop bijvoorbeeld in Kreeft? Lees dan de onderstaande tekst bij 'Lilith in Kreeft'.

De Zwarte Maan is een punt in je horoscoop dat vergelijkbaar is met een zwart gat in het heelal. Op deze plaats heb je geen voeling, of heel weinig, met de realiteit. Alles wordt daar opgezogen. Zo staat Lilith symbool voor het stukje dat je moet terugvinden om je ware ik te vinden. De wijsheid die ervoor zorgt dat je volgens je ziel gaat leven.

Lilith of de Zwarte Maan in Ram

Ram Lilith 2023 2024 artikel Bloom

De uitwerking van Lilith in Ram ervaar je vaak in het eerste deel in jouw leven. Je denkt dan bij jezelf: ‘Ik moet echt overleven’, ‘Ik heb geen voeling met mijn eigen energie’, ‘Ik ga veelal in het rood ...’

Met de Zwarte Maan in Ram ben je een rebel met een eigenzinnige houding die graag doordramt. Dat maakt dat je er in de loop van je leven dikwijls alleen komt voor te staan. Je moet je problemen zelf oplossen.

Met Zwarte Maan in Ram ben je je er bovendien niet van bewust dat je jezelf gemakkelijk op de eerste plaats zet. Je doet dingen met of voor anderen op voorwaarde dat je de leiding mag nemen en de dingen gebeuren zoals jij het wilt.

In je intermenselijke en intieme relaties zal je houding grote obstakels op je weg plaatsen. In je liefdesrelaties kun je niet steeds je zin doordrijven en dat leidt tot wrijvingen en botsingen; het sluiten van compromissen is voor jou een uitdaging.

Ook in je beroepsleven neem je het liefste de leiding. Je neemt initiatief en bent ervan overtuigd dat jouw manier van werken het beste is. Toch zal je ook in dit levensdomein met vallen en opstaan leren dat samenwerken het meeste oplevert en uiteindelijk ook de grootste voldoening schenkt.

Verder is je passioneel en seksueel leven sterk gekleurd. Je wilt domineren in bed. Aangezien de Zwarte Maan vaak afwijzing met zich meebrengt, kunnen mensen met Zwarte Maan in Ram seksuele problemen ervaren, tot impotentie toe.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Stier

Stier Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Met Lilith of de Zwarte Maan in Stier heb je vaak een onzeker gevoel over jezelf en tracht dat te verdoezelen door uiterlijk vertoon. Je neemt de materiële waarden van anderen als norm over. Bovendien ga je obsessief om met geld. Sommigen met Zwarte Maan in het geldteken Stier zullen veel materiële rijkdom bezitten, anderen net heel weinig. Velen met deze Zwarte Maanstand zullen tot alles bereid zijn om geld te verdienen.

Je laat in ieder geval niet in je kaarten kijken en zorgt voor een web van mysterie rond je geldzaken. Misschien heb je wel aparte spaarpotjes of rekeningen en steek je geld en bezittingen weg zodat anderen niet weten wat je daadwerkelijk bezit.

Crisismomenten in je leven zorgen ervoor dat je anders naar geld en bezit leert kijken. Periodes van weinig of geen inkomen of verlies van bezit doen je de juiste waarde ervan inzien. Bij de Zwarte Maan is het immers alles of niets, daar zitten de grote lessen.

Inherent bij de Zwarte Maan in Stier is ook een grote nood aan zekerheid en stabiliteit. Je zet je dan ook met je volle wezen af tegen veranderingen en wil situaties behouden zoals ze zijn. Dat maakt je angstig en vanuit die angst vecht je tegen verandering. Het is de kunst om deze veranderingen te leren omarmen in plaats van af te wijzen.

Sommige mensen met Zwarte Maan in Stier kampen met eetproblemen in de vorm van emotionele eetbuien of anorexia.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Tweelingen

Tweeling Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Staat Lilith in jouw horoscoop in het sterrenbeeld Tweelingen, dan kan er met momenten een kloof zijn tussen wat je voelt, zegt en doet. Je communicatie naar jezelf en de buitenwereld wordt op allerlei manieren getest.

Je manier van denken maakt je tot een eigenzinnig persoon met soms aparte ideeën over de wereld en de werkelijkheid; je zorgt er dan ook voor dat anderen niet in jouw gedachtewereld kunnen kijken en je brengt je ware gevoelens zelden volledig tot uitdrukking.

Als je iets zegt, dien je jezelf de vraag te stellen of je het werkelijk meent of dat je probeert bepaalde zaken achter te houden. Met de Zwarte Maan in Tweelingen word je voortdurend uitgenodigd én uitgedaagd om je innerlijke en uiterlijke wereld in balans te brengen.

De groei die je hierin te maken hebt, vind je ook terug op emotioneel en seksueel gebied. Emoties en intimiteit zijn zeer belangrijk voor jou, maar je beleeft ze het liefste op jezelf. Let ervoor op om niet te veel in fantasieën te leven zodat de realiteit verdwijnt in utopieën die weinig levenskracht bezitten. Tracht open en eerlijk te communiceren over jezelf en je gevoelens, zo zal je in je relaties bij jezelf en de ander kunnen thuiskomen.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Kreeft

Kreeft Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Bij Lilith in het gevoelsteken Kreeft hecht je veel belang aan wat andere mensen van je vinden. Daardoor kan het zijn dat je je eigen noden ontkent. Je bent bang wat anderen wel zullen zeggen. Je hebt eigenlijk problemen om jezelf graag te zien en dit vooral in het eerste deel van je leven.

Met de Zwarte Maan in Kreeft is het mogelijk dat je nooit helemaal loskomt van familie en jouw ideeën erover. Er is sprake van een familiaal karma. Familiale banden hebben je overbeschermd of net afgewezen en daarom valt het je moeilijk om je jeugd en de trauma’s uit het verleden echt los te laten. Positief of negatief, de connectie met je familie is bepalend en belangrijk in je leven.

Een vrouw met Lilith in het sterrenbeeld Kreeft heeft het moeilijk om haar vrouwelijkheid te accepteren; je onderdrukt gevoelens van moederlijkheid en je wilt baas zijn in eigen buik. Toch heb je een levenslange fascinatie voor het huiselijke leven en het moederschap.

Negatieve herinneringen aan seksuele ervaringen uit je jeugd kunnen je levenslang parten spelen. Ook dat speelt een rol in het moeilijk kunnen ‘beleven’ van je vrouwelijkheid. Een partner die je hierin liefdevol ondersteunt, kan je helpen om tot gevoelsaanvaarding te komen.

In jouw persoonlijke groeiproces is het van belang om vrijheid te vinden in je eigen leven en het verleden los te laten.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Leeuw

Leeuw Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Staat Lilith in Leeuw, dan wijst dat op een angst omtrent verliefd worden, hobby’s, dingen die je graag wil doen, kinderen, enz. Als je iets echt graag doet, krijg je angst om je erin te verliezen met als gevolg dat je deze dingen liever op de lange baan schuift.

Daarnaast triggert de Zwarte Maan in het sterrenbeeld Leeuw jouw ego uitermate. Je wilt jezelf vaak te sterk uitdrukken en hebt een grote innerlijke behoefte om in het centrum van de wereld te staan. Je wilt vooruitkomen en een bepaalde macht verwerven in je omgeving. Dat maakt van jou soms een wijsneus die onbewust regels oplegt aan anderen waardoor je mensen in je omgeving kan beperken in hun vrijheid. Het is aan jou om te leren om jezelf terzijde te schuiven en anderen de ruimte te geven om te lezen zoals zij dat willen.

De Leeuw in Lilith geeft je een bijzondere creativiteit. Die creativiteit brengt je ver vooruit in het leven, let wel op voor grootheidswaanzin.

Op het vlak van liefde en relaties, ook met je kinderen, kom je best wat uitdagingen tegen. Een onmogelijke of afgewezen liefde in je jeugd kan daaraan ten grondslag liggen. Later in je leven kan dit dominantie in je relaties met zich meebrengen. Het is de kunst om in de loop van de jaren meer te leren leven in het hier en nu en tevreden te zijn met wat er is.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Maagd

Maagd Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Met Lilith in het ordelijke teken Maagd kan je de neiging hebben je gezondheid en werk te verwaarlozen. Soms verlies je je teveel in dingen en vergeet je voldoende te gronden en aanwezig te zijn in je dagelijkse leven.

De Zwarte Maan in Maagd haalt een obsessieve neiging tot zuiverheid naar boven. Veel van deze geborenen hebben een soort van smetvrees en hebben een of meerdere allergieën. Het kan zijn dat je te maken krijgt met ziekte en depressie om deze patronen te doorbreken en meer te gaan léven.

Je neiging tot overmatig perfectionisme kan je soms zuur opbreken. Je hebt bovendien een grote angst om fouten te maken waardoor je blokkades in je eigen systeem manifesteert. Je zal meermaals geconfronteerd worden met een verstoring van het evenwicht tussen denken en voelen; je probeert immers veel te rationaliseren en duwt je intuïtie van je af.

Zwarte Maan in Maagd brengt een karmische tendens met zich mee waarbij je in werksituaties wordt geplaatst die je moeilijk vindt. Je voelt je gedwongen en bent ontevreden over het werk dat je moet doen. Die situaties zullen je onder lichte dwang sturen naar het leren vertrouwen op je gevoel en intuïtie.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

(lees verder onder de advertentie)

Lilith of de Zwarte Maan in Weegschaal

Weegschaal Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Als je keer op keer de verkeerde partner tegenkomt, van de ene relatie in de andere rolt, kan het zijn dat Lilith je parten speelt in het teken Weegschaal. Je voelt een grote angst om alleen te zijn en te blijven en dat maakt je fascinatie voor relaties alleen maar groter. Je zet jezelf daardoor gemakkelijk buiten spel en je doet er alles aan om geaccepteerd te worden.

Dat maakt dat je het gevoel hebt veel te moeten slikken in de loop van je leven en dat leidt op den duur tot emotionele frustraties en blokkades. Je liefdesleven is zo het toneel van een karmisch zuiveringsproces dat je inzichten moet geven over jezelf. De belangrijkste les is dat je moet leren opkomen voor jezelf en dat zelfliefde essentieel is om evenwicht te vinden in de relaties die je aangaat.

In dit leerproces leer je je ook op seksueel vlak openstellen. Waar je je eerst koel en afstandelijk opstelt, leer je gaandeweg hoe harmonie te bereiken in intimiteit. Je zal vaak moeilijke, mysterieuze en uitdagende types aantrekken die je dwingen om keuzes te leren maken, in de eerste plaats voor jezelf. Het één kiezen, houdt immers in dat je het andere moet loslaten.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Schorpioen

Schorpioen Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Lilith in het sterrenbeeld Schorpioen wijst op psychische kwalen, bij jezelf of bij mensen in je nabije omgeving. Er kunnen personen op je levenspad te vinden zijn die je emotioneel leegzuigen en psychisch manipuleren.

Daarnaast zorgt de Zwarte Maan in Schorpioen voor veel mysterie en geheimen. Je wilt alles weten over anderen, over het leven en over de dood. Voor jou geen grijswaarden, alles is zwart-wit en dat trek je door in je relaties. Je kunt je passioneel aangetrokken voelen tot mensen, maar je kunt evengoed bepaalde relaties totaal afwijzen en vernietigend zijn voor de ander. Je balanceert tussen liefde en haat.

Je behoefte aan extremen maakt dat je moeilijk voldoening en bevrediging vindt. Je probeert je uit te leven in je persoonlijke relaties en seksuele leven, maar door je angst voor verandering kan je net vernietigen wat je liefhebt. Zo werkt deze angst juist veranderingen in de hand. Je zal daar je hele leven mee geconfronteerd worden.

Omdat je streeft naar de ultieme waarheid en het onthullen van geheimen, zal je ook je eigen dieptes en donkere kanten moeten verkennen. Tegenslagen en grote veranderingen kunnen je treffen, deze testen je zodat je uiteindelijk beter leert omgaan met hoogtes en laagtes en evenwicht leert vinden. Het ultieme doel is het bewerkstelligen van een meer positieve kijk op het leven.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Boogschutter

Boogschutter Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Het avontuurlijke sterrenbeeld Boogschutter wordt onder de invloed van Lilith gestuurd om grootse en spectaculaire zaken te willen bereiken in het leven. Dikwijls zoek je het te ver en heb je de neiging om te overdrijven. Je voelt je aangetrokken tot grenzeloosheid en wat niet uniek is of voelt voor jou, wijs je af.

De Zwarte Maan in Boogschutter daagt je uit om te breken om traditie en vaste waarden en normen. Je zoekt je eigen weg, maar gaat daarbij voorbij aan de wijsheid die je wordt aangereikt. Zo zal je meer dan eens moeten terugkeren op je levenspad om toch op te pikken wat al voor je neus lag, maar wat je nog niet wilde zien.

Je hebt het moeilijk met het gewone dagelijkse leven en kan daar erg rigide over zijn. Toch is het net jouw uitdaging om te leren leven met de gewone dingen des levens en daar geluk uit te halen. Je zoektocht naar betekenis en zingeving zal uiteindelijk voldoening geven als je beseft dat je in de schoonheid van de kleine dingen kunt vinden wat je zoekt.

Reizen en andere plekken en culturen ontdekken is iets waar je een grote behoefte hebt. De kans bestaat dat je je aangetrokken voelt door partners met een totaal andere manier van leven. Door te experimenteren, ook op seksueel vlak, verruim je je zicht op de werkelijkheid. Het geeft je het gevoel dat je dat unieke puzzelstukje vindt dat jou vollediger maakt. Behoed je ervoor om dat puzzelstukje niet als het hoogste goed te beschouwen waardoor je de voeling met je eigen realiteit kunt verliezen.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Steenbok

Steenbok Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Bij Lilith in het serieuze sterrenbeeld Steenbok bestaat het gevaar dat je extreem ambitieus bent en ten koste van je omgeving hoger wil raken op de maatschappelijke ladder. Niets is je te veel om te bereiken wat je wil bereiken.

De Zwarte Maan in Steenbok is dan een belangrijke tegenstander voor jou. Het risico bestaat immers dat op een bepaald moment alles wat je opbouwde in één slag met de grond gelijk gemaakt wordt. Als je hoog vliegt, kan je laag vallen.

Je ervaart een sterke drang om je te bevestigen en zoekt erkenning voor wie je bent en wat je doet. Je bent een harde onderhandelaar en laat niet los. Deze onbewuste hardheid brengt je wel eens in problemen in familiale situaties, je voelt je niet altijd begrepen door je naasten. Tegelijk word je daardoor uitgedaagd om ambitie en hardheid opzij te schuiven en meer vanuit vrouwelijke zachtheid te denken, voelen en handelen.

Accepteer dat niet alles in het leven draait om een hogere plek op de ladder te bereiken. Het verwerven van deze inzichten draagt bij tot je persoonlijke groei en stelselmatig zal je meer vrede vinden in dat wat voor jou is weggelegd.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Waterman

Waterman Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Lilith in Waterman: je bent mogelijks niet altijd even standvastig in je relaties. Je streeft naar vrijheid en legt een sterke focus op jezelf. De andere kant van deze medaille is dat je je onbegrepen kan voelen, zeker op creatief vlak – creativiteit is immers de manier waarop jij het liefste communiceert.

Toch is de diepere waarde van vriendschap voor jou heel belangrijk. Je zoekt verbinding met anderen die hetzelfde gedachtegoed delen, maar zal in de loop van je leven meer dan eens geconfronteerd worden met het verlies van deze relaties. Overlijdens, jaloezie en verraad komen op je pad en dat maakt jouw ideeën over persoonlijke vrijheid alleen maar sterker.

De Zwarte Maan in Waterman maakt dat je lak hebt aan gevestigde normen en waarden. Liever creëer je je eigen wereld waarin je anderen meeneemt. Je hebt een visie en die wil je delen met zoveel mogelijk mensen. Daarin schuilt een interne tweestrijd. Je vrijheidsdrang vecht hier tegen de nood aan het gemeenschapsgevoel dat je zelf wil neerzetten.

Ook op seksueel vlak wil je zoveel mogelijk vrijheid ervaren en experimenteren. Je bent een buitenbeentje en het kan een uitdaging zijn om een partner te vinden die je verlangens invult.

Doorheen je leven zal je door verschillende crisismomenten leren om rust te vinden in jezelf. Je grote drang om de wereld te veranderen zal verminderen als je inziet dat het veranderen van je eigen wereld en dagelijkse leven prioriteit heeft.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lilith of de Zwarte Maan in Vissen

Vissen Lilith 2023 2024 artikel Bloom

Lilith in Vissen doet net het omgekeerde van de Vissenenergie: je sluit je af voor echte spiritualiteit en durft soelaas zoeken in verslavingen, sektaire toestanden en overdadig dienstbetoon – zonder dat de diepere waarde van emotie eraan te pas komt. (Zelf-)bedrog kan hierbij voorkomen.

Met de Zwarte Maan in Vissen ben je grenzeloos. Je kan je gevangen voelen in het leven of het lichaam waarin je bent geboren en dat maakt dat je uitreikt, steeds verder, tot de lijnen misschien wel knappen. Bepaalde neigingen krijg je moeilijk onder controle en zelfbeheersing is iets waar je je hele leven in stukjes en beetjes aan zal mogen werken.

Daarnaast heb je speciale voelhorens voor wat anderen ervaren en voelen. Je kunt dan ook heel gemakkelijk de gevoelens van anderen overnemen. Dat maakt dat je je moeilijk kan afschermen van je omgeving en vatbaar bent voor invloeden van buitenaf. Dat kan een positieve kant hebben: je bent mogelijk helderziend of heldervoelend en zoekt je weg in het spiritueel ondersteunen van anderen.

Toch schuilt ook hier gevaar: het ontbreken van grenzen kan maken dat je meegesleurd wordt in de problemen van anderen. Het vormt een noodzaak om te leren onderscheiden wat je zelf wenst en welke invloeden er van buitenaf komen. De uitdaging voor jou bestaat er dan ook uit om dicht bij jezelf te leren blijven en je energie niet zomaar weg te geven.

LEESTIP: Lees hier je Lilith Horoscoop voor 3 oktober 2023 tot 29 juni 2024.

Lees Bloom 8 - 2023 hier!

Abonneer je nu op Bloom tijdschrift

 • Thema: Zelfrealisatie

 • Chakra 8 - Aura
  + je energieveld

 • 10 vragen die je dichter bij jouw unieke kwaliteiten brengen

 • De kracht van belichaamde spiritualiteit
  + meditatie voor de hartchakra

 • Heel en versterk je schaal van veiligheid

 • Visionary artist Simeon Van der Hoeven
  exclusief interview

 • Lilith, afdalen tot in het diepste van je zijn
  + voorspellingen voor 2023-2024

 • De spirituele taal van bloemen

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Astrologie

Een kardinaal, vast of beweeglijk teken? Weet jij waar jouw sterrenbeeld onder valt?

Onze karaktertrekken kunnen deels verklaard worden door ons sterrenbeeld (of liever:…

Lees meer
Inspiratie

Je neemt jezelf mee, waar je ook gaat

De onrustige zielen onder ons herkennen het misschien heel goed. Hoe vaak je ook verhuist, reist of…

Lees meer
Spiritualiteit

REEKS | Handlezen in een notendop - Deel 1 Handlezen: een combinatie van kennis en intuïtie

Eeuwenlang al spreekt de kunst van het handlezen tot de verbeelding. In verschillende culturen –…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom