Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

Belline Orakel Kaarten: betekenis, legmethode en interview

Belline Orakel Kaarten

Belline kaarten en orakels raadplegen om inzicht te krijgen in het heden en de toekomst te voorspellen is van alle tijden. In alle sjamanistische tradities werd de medicijnman of sjamaan geraadpleegd om inzicht te ontvangen bij belangrijke beslissingen. Een evenzeer gekend orakel is de I Tjing van de Chinezen en het gaat terug tot de tijd voor Christus. Wij als westerlingen voelen ons vooral aangetrokken tot kaarten met symbolen. Eén daarvan zijn de efficiënte Belline kaarten. Het zijn ware raadgevers.

Belline kaarten: betekenis kaarten

Betekenis 52 Belline kaarten + blauwe kaart vind je hieronder. Klik op de eigenlijke Belline kaart om de betekenis ervan te achterhalen.

Belline Kaarten: legmethode door kaartlegster Tine Dewaele

Voor de legmethode met Belline: scrol naar beneden (onder de betekenis van de Belline kaarten) om het interview met kaartlegster, Tine Dewaele, te lezen.

Koop deze kaarten in de Bloom Shop

Kaartendeck: Belline Oracle kaarten

E-book: Kaartleggen met Belline kaarten • E-book

Belline Orakel: vraag en antwoord door kaartlegster Tine Dewaele

Bloom: De Belline-kaarten, waarom en wanneer gebruik je ze?

Tine: Bij de Belline kaarten trekken vooral de symbolen me erg aan. De figuren en de nummerwaarden van de kaarten zijn erg belangrijk. Op het einde van de legging verwerk ik alle nummers tot één geheel. Dat koppel ik dan aan de geboortedatum, waardoor je tot het innerlijke van de desbetreffende mensen kan doordringen. Door de symbolen van de kaarten te lezen, weet je al direct heel veel.

Ik heb hier als voorbeeld enkele willekeurige kaarten voor mij liggen. Het eerste kaartje is het liefdeskaartje. Als figuur op de kaart zie je twee hartjes. Onderaan zie je de kroon en de uil. Deze kaart geeft een zeer intensieve beweging weer, naar andere maar ook naar zichzelf toe. Het is ook de kaart van Venus. Venus staat voor vrolijkheid en schoonheid. Deze kaart is dus een ideale aanvangskaart voor een legging in verband met een relatie-of liefdesvraag. Via de aanhangende kaarten brengen we alles tot een geheel voor het formuleren van een antwoord. Ik geef eerst wat meer duiding aan de kaart zelf. De twee hartjes staat voor het feit dat ieder mens eigenlijk bestemd is om met iemand samen te zijn of bij iemand te horen. Het kroontje duidt op de bekroning, de samenvoeging.

Het vogeltje symboliseert het geluk, het samen brengen van die twee mensen. Deze kaart geeft dus ook zeer veel warmte door. Als afzonderlijke kaart zegt ze nu wel niet zoveel, maar in de totale kaartlegging wordt ze samen met de anderen geduid. Nu trek ik kaart nummer 12, het symbool van de maan. De maan geeft mij de betekenis van de vrolijkheid, maar ook van de twijfel. Ze geeft ook het vertrek weer. Onderaan het symbool zie je ook een woning, dus het vertrek vanuit de huidige situatie. Van daaruit vertrekken de vogels die tot één herleiden. Bovenaan staat hier maar één vogel, dus hier leeft de twijfel in de vraagstelling van “doen we het wel of doen we het niet?” Dat kan gaan om een samenwerking of een relatie. Voor meer duiding moet je opnieuw de samenhangende kaarten bekijken. Algemeen kan je dus stellen dat er een wijziging komt van de huidige situatie. Of het verloop positief of negatief zal zijn, is niet uit één kaart te halen. Je moet er andere kaarten bijleggen.

Bloom: De symbolen op de Belline kaarten geven dus een belangrijke mate van duiding. Hoe ga je concreet te werk bij een kaartlegging voor een consultant(e)?

Tine: Vooreerst laat ik de Belline kaarten 'wassen'. Wassen is schudden. Daarna leg ik het volledige kaartspel open met de rug naar boven. Voor de eerste keer laat ik negen kaarten trekken, en daarna nog eens negen. Ik vertrek wel vanuit de persoonskaart. Ik leg de Belline kaarten dan in een kruis op tafel. Bovenaan ligt de toekomst, onderaan het verleden, links de afwerking, en rechts het pad vanuit de huidige situatie.

Bloom: Kunnen de Belline kaarten geraadpleegd worden om informatie te krijgen aangaande beroepsproblematiek?

Tine: Dat is goed haalbaar. Door de afbeeldingen weet je telkens waarover het allemaal gaat. Als het om financiële problemen gaat, over een faling, e.d., dan kan je dat zeker uit deze kaarten halen. Ik gebruik deze kaarten graag voor financiële toestanden en beroepszaken. Vorig jaar kwam er een persoon bij mij die reeds een jaar in zaken zat. Ik had veranderingen voorspeld daar dit die duidelijk in het kaartbeeld af te lezen was. De zaak zou vernieuwd worden, en de desbetreffende jongeman had zijn twijfels, daar zijn zaak nu goed rendeerde. Hij kwam om raad.

Ik startte met de persoonskaart, liet drie kaarten trekken én een bevestigingskaart. De eerste kaart die hij voor het verleden had getrokken was kaart nummer 29, de kaart van de liefde. Voor het heden had hij kaart nummer 8 getrokken, de kaart van de getrouwheid. De toekomstkaart was een financiële kaart. In het verleden zag ik dus een samenwerking met de partner, die tot conflicten gingen leiden in de relatie. Verder zag ik dat hij goede en stevige banden heeft met zijn cliënteel. Op zakelijk vlak zag ik verdere uitbreiding door zijn initiatieven uit te voeren. Het geld kan rollen en de ontvangsten zijn groot. Ondertussen heb ik nog verdere contacten met deze jongen, waardoor ik de zaak verder heb kunnen opvolgen. Ze is in duidelijke opmars. Ik had gezegd dat de persoon ook nog een vierde kaart mocht trekken; dat is de sleutelkaart en geeft een bevestigend antwoord op de vraag. Dat was kaart nummer 45, waarop je de ster en de kroon kan zien. Onderaan heb je de handbeweging. Voor mij zal deze persoon dus op korte tijd een zekere financiële status en zekerheid bereiken.

Samenvatting legpatroon bij de eerste kaartlegging
De consultant trekt drie kaarten: de eerste kaart stelt het verleden voor, de tweede het heden en de derde de toekomst. Bovendien vraag je de consultant een vierde kaart te trekken als bevestigingskaart.

Bloom: zijn er naast het Belline nog andere kaartlegsystemen?

Tine: Er bestaan inderdaad verschillende legmethodes om je consultatie uit te werken. Je gaat daar zover in als je zelf wil. Ondertussen heb ik hier een patroon voor me liggen met negen kaarten. De consultant trekt daarbij negen kaarten en een bevestigingskaart. Je zal daardoor dieper op de situatie kunnen ingaan. Je kan meer informatie doorgeven. Na het trekken van die negen kaarten werk ik in drie pakjes, drie in het verleden, drie in het heden, en drie in de toekomst. De bevestigingskaart hou je voor het laatst.

Oefening 1

VRAAGSTELLING
Een consultant vraagt me om naar zijn kansen in het bedrijf waar hij al jaren werkt en waar hij een aanbod heeft gekregen. Hij kreeg een hogere functie aangeboden. Hij wou weten of het een goede beslissing was om die functie aan te nemen.

HET VERLEDEN
Na het trekken van de negen kaarten kijk ik dus eerst naar het verleden. Vanuit welke situatie vertrekt de desbetreffende persoon? Het verleden duidt een samenwerking aan via kaart nummer elf. Dat is de kaart van de negativiteit. Er is een vorm van afbraak. Kaart nummer elf duidt ook op conflicten. Toch komt het ook uit van de persoon zelf. Sommige van zijn kritiek wordt niet altijd zo goed aanvaard. Hij wil zichzelf op het voorplan schuiven, en dat soms ten koste van zijn naaste medewerkers. De tweede kaart is de kaart nummer veertig, de kaart van het bedrijf. De kaarten duiden op een stevig bedrijf. De volgende kaart is kaart nummer vijftig. Deze duidt op samenwerkingsverbanden die niet echt willen vlotten.

Belline Orakel Oefening Voorbeeld Kaartleggen Tine Dewaele Bloom

HET HEDEN
Kaart nummer drieënveertig
is de kaart van het heden. Deze duidt ijver en inzet aan. Je ziet als symbool de trompet en de vlag. De daarbij liggende kaart is kaart nummer zevenendertig. Dat is niet zo’n positieve kaart. Bij de consultant is een innerlijke strijd gaande. Hij wil, zoals gezegd, altijd meer bekomen dan een ander. Kaart vijfenveertig is dan de kaart van de overwinning. Hij steekt de hand uit naar zijn medewerkers en duidt op een overwinning. Als hij wat rustiger zou worden in de samenwerking zou alles veel vlotter verlopen. Hij moet zijn medewerkers ook wat meer aan bod laten komen. Door zijn ijver zit hij weliswaar in een positief elan.

DE TOEKOMST
Voor de toekomst trekt de consultant kaartnummer negenentwintig, zeven en negenenveertig. Deze kaarten duiden aan dat hij zal inbinden in samenwerkingsverband. Hij zal zich soepeler opstellen. Hij trok het hartje, wat duidt op een betere communicatie met de mensen uit zijn omgeving. Kaartnummer zeven is de kaart van de verrassing, van de geschenken.

CONCLUSIE
Hij heeft zijn lessen getrokken uit het verleden en zal zich nu een andere houding aanmeten. Kaartnummer negenenveertig is de kaart van de strijd. Je ziet een vogel die met zijn kop naar beneden hangt. Dat duidt erop dat de persoon heeft ingezien dat hij best een enigszins andere houding aanneemt. De sleutelkaart is hier wel heel belangrijk. Deze geeft de heer en meester over de situatie aan. De persoon strekt de vleugels open. Het is ook de kaart van aanvaarding, van de verhoging van zijn functie. De man zal er dus goed aan doen deze functie aan te nemen.

Oefening 2

VRAAGSTELLING
Hierbij hebben we hetzelfde patroon uitgewerkt voor een vrouw die bij Tine kwam na een ongeval. Haar vraag was of ze opnieuw aan de slag zou kunnen in hetzelfde bedrijf.

VERLEDEN
In het verleden trok ze de kaartnummer 45, nummer 34 en nummer 4. Hier zie je dat de betreffende vrouw haar werk graag deed. Je zag dat aan de tevredenheid en de verrassingen op het werk. In die periode zie je hoe dan ook reeds een vorm van verwijdering. Kaart nummer 34 duidt op stilstand, op het zich gevangen voelen in de situatie. Kaartnummer 4 duidt op contracten, op papieren. Je zag dat het allemaal niet zou blijven duren.

Belline Orakel Oefening Voorbeeld Kaartleggen Tine Dewaele Bloom Oefening 2

HEDEN
Voor het heden zie je kaartnummer 32, Dat is de kaart van de oneerlijkheid. Er leeft bedrog en strijd. Nummer dertien geeft twijfel en onmacht aan. Ze voelt zich onrustig, omdat ze diep vanbinnen wel weet dat het er allemaal niet zo goed uitziet. Kaartnummer 10 geeft het financiële aspect weer. De verzekering zal dus niet akkoord gaan met het werkongeval.

TOEKOMST
Voor de toekomst ligt kaartnummer 47, nummer 51, en nummer 40. Deze vrouw zit gevangen; ze heeft geen uitzicht en ziet de dingen niet klaar. Er zal uitstel zijn. Alles geeft dus geen zekerheden aan; mevrouw is dus niet zeker dat ze daar opnieuw zal kunnen werken. Haar gezondheid zal het ook niet meer toelaten. De sleutelkaart geeft een aanwijzing op het innerlijke gevoel van deze vrouw. Ze zal zich tevreden en eerder gelaten voelen. Ik zie ze dus niet opnieuw in haar werksituatie.

Bloom Coach Kaartlegster Astroloog Website In Je Buurt

Op zoek naar een life coach, kaartlegster, helderziende,... in BE/NL? Maak nu een afspraak.

Word een Bloom’er en ontdek alle voordelen

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom