Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

Ogen • Hogepriester

Ogen • Hogepriester • Tarot van Isis Nummer 5

Betekenis van Tarot van Isis kaart nummer 5: Ogen • Hogepriester

Moraal, Plicht en Geweten, het Geloof, de Geestelijke Opvoeding

Osiris
volgde zijn overgrootvader Re op als farao van Egypte, maar hij was ook de god van de doden, het eeuwige leven, het hiernamaals, de wedergeboorte en de religie. Het rechteroog van Osiris zorgt voor gezondheid en evenwicht, het linkeroog van Isis schenkt helderziendheid en geloof.
De kaart van de Ogen stelt het geweten, de plicht en de geestelijke opvoeding van de mens voor.

Psychologische werking

De Tarot van Isis kaart nummer 5 - Ogen stelt een jonge man voor, een geestelijk leider, leraar, of student die jou aanmaant de diepere zin van het leven te bestuderen.

Indien de kaart 'Rechtop' valt:

Een persoon die rechtvaardig en wijs te werk gaat in het leven. Je bent een geestelijke opvoeder, die trouw en moedig de zaken aanpakt die zich voordoen.
Iemand die evenwichtig en vergevingsgezind is. Je bent een respectabel en krachtig figuur met spirituele en helderziende gaven. Het geloof speelt hier ook een rol.
Je gaat plichtsbewust en gewetensvol te werk in een zaak die veel aandacht behoeft. Hier is sprake van een geestelijk leider of een leraar.

Indien de kaart 'Omgekeerd' valt:

Hier is sprake van een dogmatisch en gewetenloos karakter. Je komt in contact met een onpraktisch raadgever. Verzaak niet je plicht!
Een type van een theoreticus, een ketter of inquisiteur. Een persoon die er een enge moraal op nahoudt.

Tarot van Isis Set Jubileumeditie

Tarot van isis set Erna Droesbeke 9789072189264 boek Bloom web

De Tarot van Isis Set is een herwerking van de eerder verschenen Tarot van Isis boek en Tarot van Isis kaarten. In 2021 bestaat de Tarot van Isis 36 jaar. Hoog tijd om een herwerkte, luxueuzere versie leven in te blazen, vond auteur Erna Droesbeke. Deze 6de druk omvat nu een set, bestaande uit het Tarot van Isis boek en 36 Isis Kaarten. De aanpassingen die de auteur in deze jubileumeditie heeft doorgevoerd zijn gebaseerd op haar spirituele ervaringen in het moderne Egypte en haar werk als astrologe en tarologe.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom