Summer Bloom Festivals - Diest & Oostende - tickets >

SMS-dienst

Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van SMS 6045 (België) en 7733 (Nederland) zijn de hieronder beschreven algemene voorwaarden verbonden. Het gebruik van deze dienst veronderstelt dat de gebruiker van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard.

U verplicht uzelf hiertoe tot het respecteren van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 m.b.t. de instelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie. Raadpleeg de website www.telethicom.be voor meer informatie over dit KB en de eventuele procedure voor klachtenbehandeling.

Technische beschikbaarheid

Bloom CVBA levert grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan zij niet garanderen dat SMS 6045 (België) en 7733 (Nederland) volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen of storingen kan worden getroffen. Onder geen beding kan Bloom CVBA aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen of storingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen.

Aansprakelijkheid

Naast het voorgaande kan Bloom CVBA ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig gebruik van SMS 6045 (België) en 7733 (Nederland)of van de via deze dienst ter beschikking gestelde informatie, of uit onderbrekingen door technische fouten.

Elk gebruik dat u maakt van de beschikbare informatie SMS 6045 (België) en 7733 (Nederland) is derhalve volledig op eigen risico. De gebruiker is aldus aansprakelijk voor elke keuze die hij maakt op basis van informatie die hij via deze dienst heeft verkregen.

Privacybeleid

Door het verstrekken van zijn persoonsgegevens geeft de gebruiker aan Bloom CVBA de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te verwerken. De persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt met het doel om de dienst SMS 6045 (België) en 7733 (Nederland) te verlenen. Behoudens verzet door de gebruiker, kunnen de persoonsgegevens aan derden doorgegeven worden. Bij verzet kan u contact opnemen met contact@bloom.be.

Bloom CVBA behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen conform de geldende privacyregels.

Hieronder vindt u voor de volledigheid nog de richtlijnen in verband met gebruik SMS, alsook het Koninklijk Besluit van 9 februari 2011.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom