Summer Bloom Festivals - Diest & Oostende - tickets >

Voorspellingen voor 2024 • Siderische horoscoopanalyse

Astrologie
27/12/2023
Voorspellingen voor 2024 • Siderische horoscoopanalyse


Wat staat ons te wachten in het nieuwe jaar? Yves Polet, gedreven astroloog met meer dan 40 jaar ervaring in westerse en hindoe-astrologie, maakte een siderische horoscoopanalyse. Zijn voorspellingen voor 2024 lees je hier.

SIDENOTE

Het betreft hier een siderische horoscoop én bespreking. Volgens deze voorspellingen voor 2024 zijn er drie opvallende periodes te ontwaren. Verder wordt voor elke maand de algemene trend weergegeven.

Drie opvallende periodes in 2024

Periode 1: elektrische snufjes boomen

De eerste periode tussen januari en april 2024 gaat verder op hetzelfde elan als 2023. Er is nog veel enthousiasme en initiatief om kleine dingen te moderniseren. Zowel het intuïtieve als het technologische ondersteunen onze acties. De elektrische auto’s, zonnepanelen en warmtepompen boomen. Er staan heel wat projecten in de steigers voor de ruimtevaart. De Maan en Mars komen als het ware heel wat dichter. De haperingen die we in 2023 ervaarden, zoals de oorlogen en verslechterende economie, duiken tevens op.

Periode 2: Meer oog voor de Aarde

”We hebben minder oog voor technologische vernieuwingen en hechten meer belang aan natuur: de bossen, velden, rivieren, de zee en de atmosfeer.”

In de tweede periode tussen mei en 15 augustus 2024 merken we op dat we minder zin hebben in gedreven acties. Er wordt dieper nagedacht over ons jachtige leven en de verslavingen aan de gsm, sociale media en ongewenste gewoontes. We willen het wat rustiger doen en we hebben meer oog voor onze planeet Aarde. Een tragere kracht sijpelt door in ons doen en laten. We gaan nu hoofdzakelijk de bestaande projecten en ideeën beter later wortelen. Door een grotere binding met onze planeet hebben we meer aandacht voor de natuur zoals de bossen, velden, rivieren, zee en de atmosfeer. De liefde voor het hout zal vermeerderen en de activiteiten in het belang van de natuur stijgen. Meer groen rond ons huis is het motto.

Het gevolg is dat we minder oog hebben voor allerlei technologische vernieuwingen. De IT-sector is in een moeilijker jaar beland. Er gaat veel minder geld naar nieuwe snufjes en prullen.

Door een beperkt aanbod van huizen en appartementen staan de huurders meer onder druk. We zullen de plannen voor bestrijding van de klimaatopwarming individueel meer toepassen, want we ervaren nog altijd veel natuurgeweld en de Noorderlanden kunnen alsook getroffen worden. We mogen evenzo andere schokeffecten verwachten. Er zijn signalen van meer droogte in 2024 en 2025 in Europa. De mix van droogte en zware stortbuien teisteren heel wat landen. De prijzen van voeding blijven stijgen. We ervaren een omslag in de economie en de politiek. De standpunten tussen bevolkingsgroepen zijn extremer en dit is een voedingsbodem voor radicalen.

Periode 3: Meer spanning en onrust

In de derde periode tussen 16 augustus en eind december 2024 worden we met hardere feiten geconfronteerd. In de tweede helft van augustus is het niet meer zo rustig. Bepaalde schokken verstoren ons dagelijkse leven. In de economie zien we meer donkere wolken verschijnen. Nu zijn het grote bedrijven die omvallen. Bepaalde overheden hebben ernstige problemen om hun schulden terug te betalen. Dit is het gevolg van het gratis geldbeleid van de centrale banken van vele jaren en de overmoed die is ontstaan bij ondernemers en politiekers. De rentes staan nog altijd hoog. De financiële beurzen staan laag. De bevolking gaat de problemen aan de lijve beginnen voelen. Jobs gaan sneuvelen en een groot aantal mensen verandert van werk.

Deze spanningen zijn het gevolg van het vierkant of de 90-graden-hoek die onze twee grootste planeten Jupiter en Saturnus maken. Het is Saturnus die de lakens zal uitdelen. Het expansieve van Jupiter wordt gesmoord en alles zal nu in strakkere lijnen moeten lopen. Het is best dat we nu al rekening houden met deze nieuwe trend, want de trilling tussen die twee gigantische kosmische energieën zindert verder na in 2025.

De vermindering van industriële productie en consumptie is wel een voordeel voor onze Aarde door een lagere uitstoot van CO2. De vervuiling die de negatieve kant van de medaille is, wordt sterk gecompenseerd door de positieve kant door een mindere uitstoot CO2.

Voorspellingen voor alle maanden van 2024

Voorspellingen januari 2024

”Midden januari is favorabel om nieuwe plannen te smeden voor het uitvoeren van ons ideaal.”

In de eerste week van januari 2024 zijn de sferen positief om verder te genieten van de kerstvakantie. Er waait een gunstige wind voor de vakantiegangers die eropuit trekken. Buitenhuis vertoeven, met wandelingen in de natuur, de bergen of aan zee doet ons veel deugd. We worden geprikkeld om de dagelijkse sleur achter ons laten en onze grenzen te verleggen.

Midden januari is favorabel om nieuwe plannen te smeden voor het uitvoeren van ons ideaal. We gaan in dialoog met anderen om onze visie kenbaar te maken. We coachen elkaar als het ware voor een beter verloop. Na 16 januari krijgen we meer ondernemende impulsen om pragmatischer onze plannen en taken uit te voeren. Als we oog hebben om niet te dwangmatig op te treden, dan zijn de kansen reëel om vooruitgang te boeken door heel constructief te werk te gaan.

We mogen echter de complexiteit en de moeilijkheidsgraad niet onderschatten. Het onderzoeken en doorgronden van de gegevens geeft ons een beter zicht over de kern van het gebeuren. Er is een gedreven dynamische bewegelijke kracht aanwezig en dat heeft gevolgen voor het verkeer en de informatiewerking. Onstuimigheid kan leiden tot het niet halen van de doelstelling.

Voorspellingen februari 2024

Banner shop 2022 website rechts gif

Deze maand is bevorderlijk voor de ondernemende mensen. Ken je heel goed de knepen van het vak, dan zal je tal van zaken kunnen verduurzamen. Helaas, in de wereld zien we nog veel agressie en dat zal wegen op de maand februari. Rivaliserende partijen leveren nog veel strijd.

Na 20 februari 2024 we ons vlotter inzetten voor de gemeenschap. We treden meer intuïtief verstandelijk op en het leggen van een stevigere structuur zal voordelen brengen in de toekomst. Er worden nieuwe initiatieven genomen voor het klimaat. Mensen betogen voor een beter klimaatbeleid. Degene die te veel de regels en overeenkomsten negeren zullen op de vingers getikt worden.

De rentes van de banken blijven hoog en dit maant aan tot voorzichtigheid. Het kan een jaar worden waarin grote pionnen omvervallen. De relaties vertoeven eerder in een formele sfeer. Doch, dat wil niet zeggen dat er in de late uurtjes geen bedpret kan zijn.

Voorspellingen maart 2024

In deze lentemaand is gunstig om nieuwe vriendschappen te sluiten. Dat wil niet zeggen dat het een uitstekende maand is voor de liefdesrelaties. Yin en Yang volgen eerder een zelfstandige en onafhankelijke drive.

Ondanks veel protest van mensen zien we mooie zaken ontwikkelen voor onze planeet Aarde. De elektrische wagens, warmtepompen, windmolens en zonnepanelen zijn aan het boomen. We zien de nationale overheden nog meer voordelige initiatieven nemen voor de sectoren die leiden naar een gunstiger klimaat. We mogen technologische hoogstandjes verwachten. Het vliegtuigwezen en de ruimtevaart laat zich tevens horen. De plannen worden in 2024 reëel om terug mensen te laten landen op de Maan in 2026.

Na 15 maart ervaren de gezondheids- en verzorgingssector meer steun. We merken nieuwe enthousiaste medewerkers die de patiënten een hart onder de riem steken. Het is een goede periode om een hogere empathie te ontwikkelen. De verbeeldingskracht en het spiritueel beleven bij mensen scoort. Meditatie, yoga en spirituele inzichten verschijnen veelvuldig of bereiken hoogtepunten. De horeca en evenementen kunnen hun ding doen. Het is alsook een voordelige periode voor de mensen die zich bezig houden met muziek en kunst.

Voorspellingen april 2024

”De eerste twee weken van april zijn gunstig om te helen. Je huidige ideeën nu uitvoeren, kan hoopgevend zijn voor je gezondheid.”

De eerste helft van april 2024 schept kansen om compromissen te sluiten. Er is nog veel geweld en onbegrip in de wereld, maar een grote groep mensen focust zich meer op het geven van hulp en aanzwengelen van het positieve. Je goede hart tonen is heel mooi, maar heb toch ook oog voor misbruiken.

Het zijn twee gunstige weken om te helen. De huidige ideeën nu uitvoeren kan hoopgevend zijn voor je gezondheid. Het grotere inleven is evenzo bevorderlijk voor de dierenliefhebbers en dierenorganisaties. Misschien heb je zin om een nieuw huisdier binnen te halen.

De periode tussen 16 en 30 april is gekenmerkt door veel initiatief om constructief plannen of werken uit te voeren. We moeten echter evenzo rekening houden met onstuimigheid. In de relaties is er meer spontaniteit. Het is een periode voor het sluiten van stoere bondgenootschappen. Er zijn nieuwe initiatieven bij de NAVO en Europa. Een bepaalde besmettelijke ziekte krijgt meer aandacht.

Het waterbeheer verschijnt veelvuldig in de actualiteit. Er kunnen problemen zijn met water. De mens heeft nood aan ontspanning, dat wil niet zeggen dat we ons moeten laten sturen door drugs of alcohol. Jammer genoeg draait de wereld van verdovende middelen op volle toeren.

(lees verder onder de advertentie)

Voorspellingen mei 2024

In de eerste twee weken van mei 2024 is er nog veel actie en ondernemendheid. Zowel buitenshuis als binnenhuis wil men de dingen afwerken. We merken een sterke spontane energie. Misschien is er wat onhandigheid in het liefdesleven, maar de passie kan hevig zijn. In het praten zijn we wat minder doordacht en toestanden door flapuiten verschijnen veelvuldig. Bepaalde wazigheden of onduidelijkheden kunnen onze doelstelling doen missen. De energie is bevorderlijk voor de verzorgingssector.

De dagen rond 8 mei kunnen ons informatie geven voor toekomstige trends voor de volgende jaren. Zijn de signalen heel constructief, des te beter. Gaat het echter over bepaalde schokken of problemen met de vastgoed, dan moeten we rekening houden dat dit jaren kan duren.

De dagen tussen 8 mei en 31 mei wijzen op veranderingen en nieuwe trends in de wereld. Het is een opstart van een eerdere tragere en wortelende energie. De nieuwe ideeën van vorige jaren worden constructief uitgewerkt. Voor de technologiesector is er minder vaart op komst. De landbouw en veeteelt moeten zich bezinnen over de toekomstige plannen. Er is een stevige aardse of stoffelijke kracht aanwezig en dat zal voordelig zijn voor de personen die pragmatisch en constructief werken uitvoeren.

De kunst en de muziekwereld maken meer gebruik van technische snufjes. Ze zullen succesvol zijn. Kunstfotografie scoort! Mogelijks krijgt de kosmos of de ruimtevaart onze aandacht. De periode na 20 mei is heel wat positiever om aards te genieten. We proeven met volle teugen van het mooie, het muzikale en het culinaire.

Voorspellingen juni 2024

”De tweede helft van juni is een uitstekende periode om positieve zaken op te starten voor de planeet Aarde en de mensheid in het algemeen.”

In juni 2024 kunnen we volop pret beleven in de natuur. We worden ons er meer en meer van bewust dat we handelingen moeten uitvoeren om de opwarming van het klimaat tegen te houden. Het is een goede periode voor de natuurliefhebber en de mensen met groene vingers. Het is mogelijk dat we weer een lange droge periode gaan ervaren.

In de eerste helft van juni is een standvastige wilskracht aanwezig. De standvastigheid kan echter omslaan in koppigheid. Door radicale visies en een zwart-withouding voorspellen de Europese en Belgische verkiezingen op 9 juni niet veel goeds. Voor de politiekers wordt het een kluwen van vrede en geweld. Toch zullen politici die het gezin hoog waarderen een goede score halen.

In de tweede helft van juni komt er meer ruimte voor beweeglijkheid en dat is gunstig voor contacten, communicatie en verplaatsingen. De trips en de uitstappen zitten in de lift. Het wordt plezant voor de mensen die kunnen reizen. Thuis en op straat zal er echter ook veel ambiance zijn. Het is een uitstekende periode om positieve zaken op te starten voor de planeet Aarde en de mensheid in het algemeen. Er is echter één minpunt, we stellen vast dat de economie meer en meer begint te sputteren.

Na de vakantiepret slaat de sfeer om: in de tweede helft van augustus worden we geconfronteerd met remmingen in de economie en de beurzen dalen of blijven heel laag.

Astroloog Yves Polet

Voorspellingen juli 2024

De grote vakantie is voor de leerlingen en studenten begonnen en zij zullen samen met de ouders kunnen genieten van een eerste fijne vakantieweek, met veel waterpret voor vakantiegangers. Er is in het algemeen een vriendelijke verstandhouding en de uitstappen verlopen vlot. In de tweede week van juli is er een gevoelsmatig beleven. De ene zal nauw verbonden zijn met de familie, de andere zal proeven van culinaire aanbiedingen.

De sferen veranderen in de tweede helft van juli 2024. Er is een energie aanwezig die de dingen doet veranderen. Daarna vertoeven we eerder in een standvastig ritme. De omstandigheden om te reizen worden gekenmerkt door een trager verloop. Mensen die eerder honkvast zijn, plannen een vakantie in hun omgeving.

Er is een soort omschakeling door een plotse gebeurtenis of een waarin techniek een grote rol speelt. De ene groep voert werken uit aan hun huis en plaatst misschien zonnepanelen of een warmtepomp. De andere groep test een nieuw voertuig of fiets uit. De huidige aardse en stabiele kracht kan een rol spelen in de landbouw. Hopelijk zijn er geen waterproblemen op komst door een komende droogteperiode. Op 31 juli gaat een grote groep mensen zich verplaatsen en dat gebeurt met een gunstige maanstand.

Voorspellingen augustus 2024

”Begin augustus is het mooi weer en dat is goed nieuws voor de vakantiegangers.”

Op 1 augustus 2024 zien we volop mensen zich verplaatsen. Het weer valt best mee in de eerste tien dagen van augustus en dat belooft nog veel vakantiepret. Veel mensen doen uitstappen en genieten van het culinaire leven. Een andere groep voert activiteiten uit in de natuur of op hun huiselijke domein. Het is misschien het moment om thuis dingen op te knappen.

Midden augustus krijgen we melding van grootse werken in de wereld. Doch op sommige plaatsen kan het er heel onstuimig aan toe gaan. Doel en handelingen zijn niet goed op elkaar afgesteld en dat kan leiden tot onbeheerst gedrag. In verschillende regio’s kunnen er problemen zijn door droogte of natuurgeweld.

In de tweede helft van augustus begint de sfeer om te slaan. We constateren veel remmingen in de economie en de financiële beurzen beginnen te dalen of blijven heel laag. Eind augustus maken de mensen zich klaar voor het komende schooljaar. Er is veel beweeglijkheid en men heeft oog voor orde en netheid. In de e-commerce en detailhandel is er veel meer verspreiding. Helaas kunnen er in het verkeer problemen opduiken.

(lees verder onder de advertentie)

Voorspellingen september 2024

In september 2024 worden we ontnuchterd door de slabakkende economie. Sommige grote bedrijven of overheden komen in de problemen. We zien enkele giganten omvervallen. De rentes bij de banken zijn nog te hoog en dat is voor velen nog een issue. De beurzen tuimelen naar beneden. Het vertrouwen in de dollar en de euro daalt. Men zoekt heil in goud of in bitcoin.

In de maand september verplaatsen veel mensen zich meer. Dat kan het gevolg zijn door bepaalde omstandigheden in de maand augustus. De emigranten verhogen de druk in de Europese landen.

In de tweede helft van september focussen we ons op oplossingen en een goed verloop van de praktische zaken. We constateren dat ondermaatse veranderingen niet voldoende zijn. Het geluk moet gezocht worden in de kleine dingen en dat is voor velen nog een thema dat bewust moet worden gemaakt. De vertragende industriële producties zijn een voordeel voor Moeder Aarde en de strijd tegen klimaatverandering. We kunnen daaruit een besluit nemen.

Voorspellingen oktober 2024

Bloom Uitgeverij Catalogus GIF

Oktober 2024 is een gunstige maand om de relaties op te krikken. Via dialoog en een diplomatisch optreden scheppen we een positievere omgeving. Het is nu een goede tijd om het thuis wat gezelliger te maken. Met een kleine inspanning kunnen we ons huis en huiselijk leven herschikken. Het invoegen van nieuwe kleuren en decoratie kan ons een totaal ander gevoel geven. Het aanschaffen van een nieuwe kleine meubel of tapijt kan verkwikkend zijn. Het is beter dat we ons concentreren op kleine praktische taken. Nu is het bevorderlijk om de juiste analyses te maken. De tijden zijn niet geschikt om grote veranderingen door te voeren, die stellen we best uit.

In de tweede helft van oktober kun je de huiselijke sfeer verhogen door eens lekker te koken. Samen met familieleden of vrienden een nieuw recept uitproberen en er van smullen, het is iets klein dat veel geluk kan brengen. In de laatste weken van oktober kan je veel evenwicht brengen in jouw relaties. De intimiteit en de vruchtbaarheid van vrouwen vertoeven in een voorspoedige periode. Jaloersheid kan opduiken, maar dat kan een teken zijn dat hij of zij jou belangrijk vindt.

Voorspellingen november 2024

In deze maand schuift het gevoel meer naar voren ten nadele van het verstand. Vrouwen kunnen een komende vruchtbare periode verwachten die ondersteund wordt door een intense intieme sfeer. Het fellere emotionele verkeer in deze herfstmaand bepaalt de omgang tussen mensen. Men doorgrondt meer de omstandigheden om tot de kern van het gegeven te komen en dat maakt emotie los waartegen het verstand weinig te zeggen heeft. Het zijn van die dagen waarin het buikgevoel juister is dan het koele denken.

In de week van 18 november 2024 werken onze zelfbewuste kracht en actie vlot te samen. Het uiten van onze gevoelens is meer gestroomlijnd en dat is bijvoorbeeld gunstig voor toneelspelers, politiekers, coaches en psychologen. Alsook ervaren we in onze eigen keuken intensievere acties om te koken en te bakken. In de horeca spelen de emoties een sturende rol tijdens het koken en opdienen. Thuis worden er veel wafels of pannenkoeken gebakken.

Voorspellingen december 2024

”We gebruiken onze verbeeldingskracht om zowel verstandelijk als stoffelijk onze plannen uit te voeren. Het hoeft niet altijd groots te zijn, want veel geluk ligt in de kleine dingen.”

In de eerste twee weken van december 2024 stellen we vast dat de cijfers niet juist zijn. Bij de overheid en bij tal van bedrijven zijn veel zaken verbloemd door de vele jaren gratis geld dat de centrale banken gedrukt hebben. Dat eist nu zijn tol. Er treedt een verschuiving op in de werkgelegenheid waardoor een groot aantal mensen van job verandert. Het is nodig dat de overheden, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen hun balansen in evenwicht brengen. De intresten staan nog te hoog en dit belemmert de vooruitgang voor de gezinnen. We moeten bepaalde thema’s en dossiers opnieuw behandelen of er zijn heel wat vertragingen. Psychologisch herkauwen we bepaalde ervaringen of taken.

Tot 20 december verloopt de handel eerder stroef. Gelukkig kunnen we na 20 december de sfeer positief ombuigen. Er is veel meer beweging en communicatie en er zijn korte contacten. We gebruiken onze verbeeldingskracht om zowel verstandelijk als stoffelijk onze plannen uit te voeren. Het hoeft niet altijd groots te zijn, want veel geluk ligt in de kleine dingen.

Degene die vooral de gezelligheid voorbereid heeft voor kerstavond en kerstdag zal het best kunnen genieten van deze twee dagen. 30 en 31 december zijn gunstig voor leuke uitstapjes. Er is veel enthousiasme en er worden veel gedachten uitgewisseld. Het is nodig dat je met discipline een goede planning voor oudejaarsavond uitwerkt, want er is een sterk signaal dat 1 januari 2025 heel ontnuchterend kan zijn.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Inspiratie

Cursussen & workshops bij Bloom

Ontdek hier welke cursussen & workshops je bij Bloom kan volgen in januari 2024: cursus…

Lees meer
Meditatie

Mediteren als manifestatietool

Wat kan mediteren toch veel verschillende reacties oproepen! De één zweert erbij, de ander zegt er…

Lees meer
Huis & Thuis

De connectie tussen fysieke orde en spiritueel welzijn

In een wereld die constant in beweging is, kan ons huis een heiligdom van rust en orde zijn. Maar…

Lees meer
Bloom 5 - Special - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom