2 juni 2024 - Spirituele Bloom Fair Stadsfeestzaal Aarschot >

Hoe match je als Kreeft met de overige sterrenbeelden?

Astrologie
Johannet van Hasz
14/07/2022
Hoe match je als Kreeft met de overige sterrenbeelden?

De Kreeft verjaart als het jaargetijde van de zomer aanbreekt en de zon begint te stralen. De Kreeft is een gevoelig sterrenbeeld, dat openstaat voor zijn omgeving en allerlei indrukken opvangt. Daardoor kan dit teken wel eens prikkelbaar en ongeduldig zijn. Kreeften hebben een hele sterke behoefte aan steun en ze hebben graag een rots in de branding. Toch matchen de Kreeften niet met elk sterrenbeeld. Benieuwd naar welk dierenriemteken wel eens dé perfecte match kan zijn? Lees dan gerust verder.

De aantrekkingskracht tussen Kreeft en de verschillende sterrenbeelden?

Wanneer twee mensen elkaar aantrekken, vindt er vanzelfsprekend een uitwisseling van energieën plaats. Men tast af, ziet en voelt, men ervaart een klik en men wordt verliefd. Maar op onbewust niveau gebeurt er veel meer wanneer je verliefd wordt. Het gesternte waaronder je geboren bent - je Zonneteken - maar ook de Maan en de andere planeten in je geboortehoroscoop geven jou als persoon specifieke karaktertrekken mee en zeggen verder iets over de thema’s en de lessen die je in dit leven zult moeten uitwerken. Het is beslist geen toeval dat die welbepaalde partner op je pad is gekomen en dat je precies met die persoon matcht.

Hoe zit het tussen Kreeft en…

Sterrenbeeld Ram Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft & Ram

De gevoelige, voorzichtige Kreeft zal zich in eerste instantie niet zo snel uitgedaagd weten door de uitbundige Ram die zijn vuur gemakkelijk tentoonspreidt, maar zal zich eerder bescheiden opstellen bij de eerste ontmoeting. De Ram is ondernemend, legt vlug contact en heeft de neiging indruk te willen maken op het andere geslacht. De Kreeft speelt liever op safe en kijkt eerder de kat uit de boom. Het mooie van deze combinatie is dat het warme vuurtje, de durf en ondernemingslust van de Ram het ijs kan breken bij de afwachtende en uiterst voorzichtige Kreeft.

Sterrenbeeld Stier Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Stier

Kreeft en Stier zijn beide charmant en houden van hartstocht, huiselijkheid, warmte en gezelligheid. A match made in heaven. De kans dat die twee zich tot elkaar aangetrokken voelen, is dan ook groot. De Stier is nuchter en aards, de Kreeft emotioneel en sensitief. Hierin zullen zij elkaar een stukje tegemoet moeten komen, maar dit kan voor beide partners een leerzame ervaring zijn. Omdat ze alle twee koppig en driftig kunnen reageren als ze zich gekwetst voelen en de neiging hebben om zich terug te trekken, moeten ze elkaar na een ruzie leren vergeven.

Sterrenbeeld Tweelingen Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Tweelingen

De flexibele, inventieve en communicatieve Tweelingen zou wel eens een leuke en uitdagende match kunnen zijn voor de Kreeft. De Kreeft neigt tot piekeren en kijkt soms zwaarmoedig tegen het leven aan. De luchtigheid van de Tweelingen kan helpen om de Kreeft uit haar emotionele dipjes te halen. Tweelingen leven meestal in het ‘hier en nu’ en zijn doorgaans niet de beste planners, omdat zij hun impulsen volgen. De behoedzame Kreeft daarentegen, houdt van een degelijke planning en van zekerheden. Deze partners kunnen elkaar perfect aanvullen en van elkaar leren. Beiden delen vaak hun gevoel voor kunst en cultuur.

Sterrenbeeld Kreeft Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Kreeft

Als twee Kreeften elkaar ontmoeten, voelen ze zich snel op hun gemak bij elkaar. Omdat ze beide zo gevoelig en intuïtief zijn, zullen ze snel doorhebben wat de ander prettig vindt. Ze voelen elkaar perfect aan. De Kreeft is van nature voorzichtig, maar ook hartstochtelijk en humoristisch en zo ontstaat er een relatie waarin beide partners zich veilig en geborgen voelen. Er is een uitgesproken verantwoordelijkheidszin voor elkaar. Kreeften kunnen bijtijds melancholisch en sentimenteel zijn. Ze moeten erover waken niet teveel in emoties te blijven hangen, maar leren dingen los te laten en op een positieve manier verder te gaan. Wanneer een Kreeft gekwetst is, zal hij/zij zich terugtrekken. Elk zullen ze op tijd en stond water bij de wijn moeten doen.

Sterrenbeeld Leeuw Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Leeuw

De Leeuw is een sociaal wezen met een warme uitstraling. Deze warmte kan een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de Kreeft, want hij of zij is immers ook een warm en sociaal mens. Toch moet er een belangrijk onderscheid worden gemaakt: de Kreeft is sociaal vanuit medeleven en bezorgdheid, de Leeuw daarentegen, houdt er van om in de belangstelling te staan en wil door het andere geslacht bewonderd worden. De ietwat onzekere Kreeft zal hieraan moeten wennen en zal te moeten begrijpen dat zijn of haar partner nu eenmaal zo is. De Kreeft kan van de Leeuw leren genieten van het leven en zelfvertrouwen op te bouwen. De Leeuw zal van de Kreeft leren dat bescheidenheid de mens kan sieren. De Kreeft voelt zich veilig in de armen van een Leeuw, want die laatste zal zijn/haar partner altijd met heel veel warmte en grootmoedigheid beschermen.

Sterrenbeeld Maagd Horoscoop Maandhoroscoop Jaarhoroscoop Bloom Eigenschappen

Kreeft en Maagd

De kritische Maagd en de gevoelige Kreeft zullen samen een aantal hindernissen dienen te overwinnen. Deze twee zullen elkaar niet gauw aantrekken en een liefdesrelatie komt meestal tot stand vanuit vriendschap of omdat beiden dezelfde interesses delen. Alle twee houden ze ervan zich te ontspannen in de natuur en dat kan een waardevolle binding zijn. De Maagd heeft de neiging zijn/haar gevoelens verstandelijk te beredeneren en dat zal voor de Kreeft niet altijd makkelijk zijn. De Maagd zal de Kreeft meermaals kwetsen met zijn/haar neiging tot bekritiseren. Dit koppel draagt trouw en eerlijkheid hoog in het vaandel en wanneer de liefde goed zit zal er, ondanks alle verschillen, een stevige basis bestaan voor een langdurig samenzijn.

Sterrenbeeld Weegschaal Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Weegschaal

Zowel Kreeft als Weegschaal zijn sociaalvoelende mensen en dat geeft vaak al een klik bij de eerste ontmoeting. Niet zelden zie je bij deze sterrenbeelden een ontmoeting via het werk. Dikwijls werken ze in de sociale of creatieve sector. De Weegschaal hecht veel waarde aan schoonheid en kunst en ook de Kreeft wordt daardoor aangesproken. Omwille van de lieve vrede hebben ze allebei de neiging om conflicten uit de weg te gaan. Toch zullen ze moeten leren dat het af en toe goed kan zijn voor z’n mening uit te komen en de confrontatie niet telkens opnieuw uit de weg te gaan. Dat kan de lucht immers klaren. Dit koppel kan het samen liefdevol en harmonieus hebben in een relatie. Wel moeten ze iets doen aan hun gevoel van onzekerheid.

Sterrenbeeld Schorpioen Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Schorpioen

Kreeft en Schorpioen zijn beide watertekens, en dus voelen ze elkaar meestal naadloos aan. Ze zijn beide trouw en serieus van aard en verbinden zich vaak voor het leven, of op zijn minst voor een langere periode. Maar ze bezitten ook alle twee scharen en kunnen bijzonder driftig en emotioneel reageren. Wanneer Kreeft en Schorpioen elkaar kwetsen, kan dat het nodige drama teweegbrengen, zelfs om pietluttigheden. Als het zover is, trekt de Kreeft zich terug, waarna ze dagen aan één stuk kan blijven mokken in een hoekje. De Schorpioen doet hetzelfde, maar moet vooral leren vergeven. Omdat ze zo gevoelig en emotioneel zijn, is het belangrijk dat zij in conflictsituaties beseffen dat hun liefde het allerbelangrijkste is. Ze moeten erover waken dat hun emoties, trots en kwetsuren niet de boventoon voeren. Ze zullen er verstandig aan doen om de problemen en de meningsverschillen uit te praten, beter dan dagen te blijven mokken. Kijk naar de liefde en de mooie dingen die jullie samen hebben en vergeef elkaar, Kreeft en Schorpioen!

Sterrenbeeld Boogschutter Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Boogschutter

De vrolijke ‘open-minded’ Boogschutter zal met zijn/haar vele interesses bij hun eerste ontmoeting ongetwijfeld indruk maken op de Kreeft. Boogschutters weten overal over mee te praten. Opposites attract! En dit koppel is daar het bewijs van. De Boogschutter is een avonturier, die houdt van reizen en van andere culturen. Hij/zij wil en zal zijn/haar doelen najagen, niet bang voor de eventuele risico’s die eraan verbonden zijn. De Boogschutter is moeilijk thuis te houden, want de wereld is zijn/haar thuis. De Kreeft daarentegen, is gericht op geborgenheid, huiselijkheid, zekerheid en verantwoordelijkheid. Het vurige enthousiasme van de Boogschutter zal de Kreeft, ondanks alle verschillen, in vuur en vlam zetten. Wanneer de Kreeft de Boogschutter voldoende ruimte kan geven, zullen zij elkaar wederzijds aanvullen en zal er een levendige relatie ontstaan. De Boogschutter kan de Kreeft meenemen op avontuur en hem/haar leren meer te genieten en te leven van dag tot dag.

Sterrenbeeld Steenbok Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Steenbok

De Steenbok is behoorlijk gesloten van aard, maar daaronder schuilt diepgang. Steenbokken zijn gevoeliger dan ze doen vermoeden. De Steenbok zal in het begin ernstig en gedistantieerd overkomen, maar daar weet de Kreeft wel raad mee, want die is zelf ook wel eens verlegen. Geef de Steenbok even de tijd en hij/zij blijkt doorgaans over een gezonde dosis droge humor te beschikken. Daarvan geraakt de Kreeft algauw gecharmeerd. De Steenbok is een stuk nuchterder dan de emotionele Kreeft, maar de Kreeft voelt zich meteen veilig bij de verantwoordelijke Steenbok. De Kreeft leert de Steenbok hoe hij/zij zijn/haar emoties makkelijker kan uiten. Wanneer de Steenbok leert dat hij met praten verder komt dan met koppig bokken, dan is dit een interessante combinatie waarin de beide partners elkaar prettig kunnen aanvullen.

Sterrenbeeld Waterman Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Waterman

De gevoelige Kreeft en de verstandelijke Waterman zullen samen een weg moeten vinden om de verschillen te overbruggen en het anders-zijn te accepteren. De Waterman draagt graag een steentje bij tot het maatschappelijk leven en brengt zijn vrije tijd het liefst door met vrienden. Hij/zij draagt ruimte en vrijheid hoog in het vaandel. De Kreeft is huiselijk en vindt het heerlijk om zijn/haar geliefde op tijd voor zichzelf te hebben. Beiden zijn echter sociaal en houden van gezelligheid, dat kan een bindmiddel vormen. Zij zullen wel moeten afspreken om regelmatig tijd samen door te brengen, want vooral de Kreeft heeft daar nood aan. De Waterman ervaart emoties niet zo intens als de hypergevoelige Kreeft en heeft de neiging deze verstandelijk te benaderen. De Kreeft voelt zich dan onbegrepen. In dit samengaan zal er heel wat wederzijds begrip nodig zijn om de tegenstellingen te overbruggen.

Sterrenbeeld Vissen Bloom Eigenschappen Maandhoroscoop Jaarhoroscoop

Kreeft en Vissen

Vlinders, hartjes, engeltjes, enz…, van alles komt er langs fladderen wanneer deze watertekens het oog op elkaar hebben laten vallen. Een goed glaasje wijn bij de open haard, romantiek, praten over gevoelens, enz., het zal allemaal vlot verlopen tussen de Kreeft en de Vissen. De grootste uitdaging bestaat er voor beiden in om met de twee voeten op de aarde te blijven en de realiteit niet uit het oog te verliezen. Beiden zijn supergevoelig en kwetsbaar en bij conflicten kan enige nuchterheid handig zijn, maar daar ontbreekt het nu juist bij ze aan en dat kan een waterval van emoties teweegbrengen. Met name de Kreeft voelt zich al vlug gekrenkt en zal zich in dat geval terugtrekken. Het is dan aangewezen om elkaar een poosje met rust te laten en afstand te nemen, want afstand zorgt voor afkoeling van emoties. Maar Kreeft en Vissen delen samen zoveel op een dieperliggend niveau, dat ze elkaar snel weer vergeven, zeker wanneer de romantische Vissen het opnieuw probeert goed te maken met een zelfgeschreven gedicht of een andere originele verrassing.

Tot slot: Zon, Maan en Venus in je geboortehoroscoop

In je geboortehoroscoop of radix kan je aflezen waar je levenslessen liggen en over welke specifieke talenten je beschikt, maar je kan er ook ontdekken welk type partner bij jou past. Je ‘sterrenbeeld’ is eigenlijk niets anders dan het zodiakale teken waarin de Zon stond op het moment van je geboorte. Deze stand van de Zon zegt iets over je basiskarakter en hoe je in elkaar steekt en dat is natuurlijk belangrijke informatie als je wilt achterhalen of het tussen twee personen kan klikken. Aan de hand van het sterrenbeeld kan je vaak al zien of mensen goed of minder goed zullen matchen met elkaar.

Verder is er ook nog de invloed van de positie van de Maan en de andere planeten in de horoscoop. Met name de Maan neemt een belangrijke plaats in waar het gevoelskwesties betreft en die spelen in een relatie toch een primordiale rol. De Maan wordt door de meeste astrologen belangrijker geacht dan de Zon bij de duiding van een horoscoop.

De Maanstand vertelt je namelijk hoe je met gevoelens en emoties omgaat, deze beleeft en verwerkt. Zo is de ene persoon expressief in het uiten van zijn of haar gevoelens, terwijl de ander juist veel meer ingetogen is.

Er zijn posities van de Maan waarbij je meteen kunt concluderen dat iemand zich zal terugtrekken zodra emoties om de hoek komen kijken. In een relatie kan iemand op onbegrip stuiten wanneer zijn of haar wederhelft totaal anders omgaat met gevoelens. Toch hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. Het is best mogelijk dat twee partners juist veel van elkaar kunnen leren op dit vlak. Het kan inderdaad een uitdaging zijn. Maar zijn er teveel grote verschillen, dan kun je je voorstellen dat dat van beide kanten de nodige aanpassing zal vergen. De Maan speelt dus een cruciale rol in de horoscoop, zeker in het kader van partnerkeuze, omdat juist in relaties het beleven en delen van gevoelens zo op de voorgrond treedt.

Tot slot laat de planeet Venus zien tot wat voor soort partner je je van nature aangetrokken voelt. Tevens vertegenwoordigt Venus de behoefte aan innerlijke en uiterlijke harmonie en evenwicht en zij laat zien welke normen en waarden voor jou in een relatie belangrijk zijn.

Tip / Bereken de positie van de Maan in je horoscoop hier en ontdek hoe jij met emoties omgaat.

Tip / Bereken de positie van Venus in je horoscoop hier en ontdek welke kleur Venus aan je liefdesleven geeft.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren

Wat anderen ook lezen

Liefde & Relatie

Draadloos verbinden: over verbindende communicatie in digitale tijden

Hoe kunnen we, ook digitaal, verbindend communiceren? Dit artikel stelt voorgaande vraag centraal.…

Lees meer
Spiritualiteit

Hoe je als Starseed hier op aarde kunt aarden

Sommige zielen zijn gewoon anders. Ze vinden hun plekje niet op deze aarde. Het gevoel hier niet…

Lees meer
Inspiratie

Waar moet je rekening mee houden bij de overgang van de winter naar de lente?

Bij de overgang van de winter naar de lente ervaren veel mensen een merkbare verschuiving in…

Lees meer
Bloom 4 - 2024

Word een Bloom’er

  • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

  • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

  • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

  • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

  • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom