Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

Het Maan Orakel • Het mysterie van de Maan ontrafeld

Nieuw uit! 'Het Maan Orakel: het mysterie van de Maan ontrafeld.'

Het gaat er in de wereld vaak chaotisch aan toe. Op heel veel zaken en gebeurtenissen hebben we totaal geen vat, geen controle, en dat maakt ons onzeker en bang. Toch hoeven we niet ver te zoeken om begeleiding te vinden: de maan is er voor eenieder. Zoals je als Bloom-lezer ongetwijfeld weet, heeft de maan een gigantisch effect op ons allen, op ons lichaam en onze stemmingen. Maar is er meer! Door de kracht van de maan aan te wenden, kan je je leven daadwerkelijk in positieve zin veranderen. Het enorme aanbod aan informatie schrikt je misschien wel af om je te verdiepen in de geheimen van de maan, want waar begin je je zoektocht? Het Maan Orakel (2022) helpt je alvast op weg.

Dit artikel is gepubliceerd geweest in Bloom Tijdschrift, 2022, editie 5.

Moonsign of maanteken

Elk individu is meer dan zijn of haar sterrenbeeld. Naast je zonneteken (beter bekend als ‘je sterrenbeeld’ of het dierenriemteken waarin de Zon stond op het moment van je geboorte), dat slaat op je persoonlijkheid en algemene karaktereigenschappen, heb je ook een maanteken. Je maanteken onthult hoe je op situaties reageert en hoe je met emoties omgaat. Dat is best logisch, aangezien de maan onze gevoelens reguleert. Je maanteken is dus vrijwel net zo belangrijk als je zonneteken of sterrenbeeld. Het ‘Maan Orakel’ schept in dit opzicht een uitvoerig beeld van de uitwerking van de positie van de maan op het moment van je geboorte. Zo vinden personen die hun ‘Maan in Leeuw’ hebben volgende informatie in het ‘Maan Orakel’ terug:

Wanneer je 'Maan in Leeuw' staat‘

Maan Orakel Bloom Libert Phi Antje

Doordat het de Maan is die in Leeuw staat, wordt de krachtige energie van de Leeuw wat getemperd en gemilderd, maar deze energie is en blijft er wel! Het ego en idealisme zijn er ook nog steeds, maar wellicht zorgvuldiger overwogen. Wat sterk blijft, is de zeer creatieve en intuïtieve energie waarop je met de 'Maan in Leeuw' kan terugvallen. Die creativiteit wordt trouwens fijnzinniger uitgespeeld, net als de theatraliteit waarmee de Leeuw zijn ego laat gelden, dan bij Leeuwen met de 'Zon in Leeuw'. Met de 'Maan in Leeuw' ben je ook speels, maar ben je fysiek niet zo onstuimig. Leeuwen zijn sterk begaan met hun nakomelingen en met de maan in dit teken kan deze eigenschap tot uiting komen in een grote toewijding aan kinderen. Heel dikwijls treffen we bijzonder getalenteerde en toegewijde leraren onder deze plaatsing van de maan aan. Ze geven hun inzichten, ervaring en wijsheid door.’De positie die de maan inneemt, heeft invloed op hoe je je voelt, hoe bepaalde situaties uitdraaien, en zelfs of je goed of heel slecht slaapt. De mystieke kracht van de maan zorgt er bijvoorbeeld voor dat je boordevol energie zit bij volle maan. Met de jonge maansikkel (maanfase net na nieuwe maan en voor eerste kwartier) breekt dan weer een vruchtbare periode aan om je intenties kracht bij te zetten en je een heldere blik te geven op wat je nodig hebt om je doelen te bereiken.

Tip: bereken hier je Maanteken

Foto: Antje Grymonprez - Instagram: @a.quiet.space.be
Met dank aan fotograaf Liam - Instagram - @liamvkphoto

Wist je dat?

Maan Orakel Bloom Libert Phi Cirkel

Het woord ‘maanziek’ is afgeleid van het Latijnse ‘lunaticus’. Het idee dat de maan mystieke krachten bezit, gaat terug tot de Romeinse natuuronderzoeker Plinius de Oudere (geboren rond 24 n.Chr.) en de Griekse filosoof Aristoteles (geboren rond 384 v.Chr.), die beiden de effecten van de maan opmerkten en vastlegden. We weten inmiddels dat de getijden (eb en vloed) op aarde beïnvloed worden door de zwaartekracht van de maan en dat deze al naargelang de maanfasen ook verschuiven. Tijdens nieuwe en volle maan is het effect op de getijden het grootst en wordt er traditioneel gesproken van springtij wanneer de zee verder landinwaarts komt dan gewoonlijk. Wanneer de maan wassend of afnemend is, staan zon en maan haaks op elkaar en wordt het effect van de maan afgezwakt. Hierdoor ontstaan lagere hoogwaterstanden en hogere laagwaterstanden, die worden aangeduid als 'doodtij'. Vermits ons lichaam voor ongeveer 60% uit water bestaat, is het niet zo verwonderlijk dat ook wij op cellulair niveau onderhevig zijn aan de aantrekkingskracht van de maan. Recente studies suggereren dat een verstoorde slaap en/of biologisch ritme en bipolaire cycli door de aanwezigheid van de maan kunnen worden verklaard.

Liberty Phi, auteur en esoterisch beoefenaar, geeft je in het ‘Maan Orakel, het mysterie van de Maan ontrafeld’ de tools in handen om de magie van de maan te leren ontdekken. Het ‘Maan Orakel’ leert je te vertrouwen op het steeds weerkerende patroon van de maan, haar voortdurende cyclus van komen en gaan, van tevoorschijn komen, om daarna telkens weer te verdwijnen. Het handboek en de 36 orakelkaarten vormen een leidraad om je eigen leven onder de loep te nemen en te reflecteren over wat jou bezighoudt.

“De maan is de eerste mijlpaal op weg naar de sterren.”

Arthur C. Clarke

De Bloemenmaan

Elke maand prijkt er een volle maan aan het firmament. Deze volle maan bevindt zich in het tegenovergestelde teken van dat waarin eerder de nieuwe maan stond. De nieuwe maan van 29 juni 2022 valt in het teken Kreeft, terwijl de eerstvolgende volle maan zich dan op 13 juli in het tegenovergestelde teken, zijnde Steenbok, voordoet. Verder wordt aan elke volle maan ook een traditionele naam uit de Indianenstammen uit Noord-Amerika en andere culturen gegeven, die tevens refereert naar de veranderlijke seizoenen in het jaar. In juli spreken we over de ‘Hertenmaan’. Als voorbereiding op het paringsseizoen laat het jonge, mannelijke hert een gewei groeien in de strijd met andere mannetjes om de aandacht van een vrouwtje. Deze Maan wordt ook wel de 'Dondermaan' of 'Hooimaan' genoemd.

Wat het ‘Maan Orakel’ zo uniek maakt, is dat het jou aanzet om daadwerkelijk met en rond de magie van de maan aan de slag te gaan. De bijhorende magische maanorakelkaarten stellen je in staat om beter te connecteren met dit fascinerende hemellichaam. Zo word je een expert in aanvoelen en krijgt je intuïtie een boost. De boodschap die de kaarten je brengen, in combinatie met de inzichten van je persoonlijke maanteken en het teken waarin de maan staat, zorgen ervoor dat je je intenties aanscherpt. Daarbij krijg je ook uitleg hoe je de kaarten voor een dagelijkse legging kan hanteren.

“O, zweer niet bij de maan, die wisselvallig is. Die maandelijks verandert in haar ronde kring. Misschien blijkt straks je liefde net zo grillig.”

Juliette aan Romeo, Shakespeare

Wist je dat:

Maan Orakel Bloom Webshop
 • we van een maaneclips spreken wanneer de zon, aarde en de maan op één lijn staan? Het licht van de zon wordt dan niet meer weerkaatst op aarde, omdat die laatste een schaduw op de maan werpt. Recentelijk noteerden we de maaneclips van 16 mei 2022. De volgende maaneclips vindt plaats op 8 november 2022. Deze zal in tegenstelling tot de eclips van 16 mei onzichtbaar zijn in onze contreien.
 • de volle maan van 13 juli 2022 in Steenbok valt? Het ‘Maan Orakel’ stelt bij een volle maan in Steenbok: ‘Deze Volle Maan vraagt je om realistisch te zijn over je situatie. Sta open voor een herevaluatie, mocht je kijk op de zaken veranderen naargelang de vooruitgang die je boekt’, alvast een knipoog naar het Aardeteken Steenbok, dat staat voor realisme en ambitie.
  De bijhorende affirmatie die het 'Maan Orakel' vooropstelt bij een volle maan in Steenbok luidt: ‘Mijn inzet is de beloning. Ik zal me richten op mijn hoger doel, erop vertrouwend dat deze aan mij geopenbaard zal worden van zodra ik ernaar toewerk'.
 • je meer bent dan je sterrenbeeld? Er is je zonneteken (of sterrenbeeld’), dat verwijst naar je identiteit en hoe je als persoon zal evolueren in dit leven. Dat wordt berekend op basis van je geboortedag. Het maanteken slaat op je behoeften en diepere gevoelens en hangt af van je geboorte-uur. Vervolgens is er nog je ascendant, die aangeeft hoe je jezelf aan de buitenwereld presenteert en die afhangt van de plek waar je het levenslicht zag. Zelf je zonne-, maan- en ascendantteken berekenen? Maak dan gebruik van de handige Bloom-calculator op Bloom.be.
 • dat een vrouw, los van haar biologische vruchtbaarheidscyclus, ook een kosmische cyclus heeft die resoneert met de maanfasen. Dit interessant gegeven werd onderzocht door de Slowaakse arts Eugen Jonas en blijkt heel behulpzaam te zijn bij het zoeken naar het ideale tijdstip om zwanger te worden. Dr. Jonas kwam tot de constatatie dat de kosmische vruchtbaarheidsperiode optreedt telkens wanneer de maan zich in hetzelfde dierenriemteken bevindt als bij de geboorte van een vrouw. Astrologen noemen dit fenomeen een ‘Maan Terugkeer’ (of Lunar Return). Volgens Dr. Jonas’ bevindingen ontstaan 85% van de zwangerschappen tijdens de kosmische cyclus, terwijl slechts 15% van de bevruchtingen plaatsvinden tijdens de biologische vruchtbaarheidscyclus.

Word een Bloom’er en ontdek alle voordelen

 • 8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom